Chat with us, powered by LiveChat
telephone
Pomoc s nastavením
+49 69 173261340
 
MICROSOFT VISIO 2021 PROFESSIONAL
Der Kinderschutzbund – Bundesverband

Každým nákupom od spoločnosti Wiresoft podporíte Kinderschutzbund.

MICROSOFT VISIO 2021 PROFESSIONAL

K dispozícii na okamžité stiahnutie

 • SW10449
 • D87-07606
 • Trvalo platný
 • Všetky jazyky
 • EU
P Dostanete Bonusové body
STIAHNUTIE SOFTVÉRU + LICENCIA
270,90 € * 299,90 € * (9,67% uložené)

vrátane DPH.

Der Kinderschutzbund – Bundesverband

Každým nákupom od spoločnosti Wiresoft podporíte Kinderschutzbund.


Ste firemný zákazník
alebo máte právne otázky?

Som tu pre vás.


Kadir Aydin

Microsoft Licensing Professional (MLP)

PODROBNOSTI  
Verzia Úplná verzia
Zariadenia 1x
Rozsah dodávky Stiahnutie + licencia
Stredné Na stiahnutie
Runtime Neobmedzene
Jazyky Všetky jazyky
Čas dodania  Niekoľko minút
Systém  Windows (32bit/64bit)
Terminálový server Kompatibilný


Microsoft Visio 2021 je najnovšia verzia profesionálneho softvéru na vizualizáciu širokej škály procesov a diagramov - v obchodných aj technických oblastiach atď.; najmä vďaka novým nástrojom a formulárom obsiahnutým vo Visio 2021 Professional možno prehľadne prezentovať aj zložitejšie problémy alebo súbory údajov ako predtým. Intuitívne rozhranie pracovnej plochy, ktoré je známe aj z programov MS Office a ktoré bolo v novej verzii aktualizované, mimoriadne uľahčuje začiatky práce s programom Visio 2021: aj noví používatelia sa v ňom rýchlo zorientujú a môžu okamžite využívať nástroje a funkcie na premenu údajov a nápadov pre svoje projekty na informatívne diagramy a prezentácie. Visio 2021 Professional možno používať aj na zariadeniach s dotykovým ovládaním - digitálnym perom aj prstom.

V prípade ďalších otázok týkajúcich sa produktu sa obráťte na náš zákaznícky servis.

Informácie o výrobku "MICROSOFT VISIO 2021 PROFESSIONAL"

Visio 2021 Professional - najnovšia verzia všestranného vizualizačného softvéru spoločnosti Microsoft

Microsoft Visio 2021 je najnovšia verzia profesionálneho softvéru na vizualizáciu širokej škály procesov a diagramov - v obchodných aj technických oblastiach atď.; najmä vďaka novým nástrojom a formulárom obsiahnutým vo Visio 2021 Professional možno prehľadne prezentovať aj zložitejšie problémy alebo súbory údajov ako doteraz.

Intuitívne rozhranie pracovnej plochy, ktoré je známe aj z programov MS Office a ktoré bolo v novej verzii aktualizované, umožňuje mimoriadne jednoduché začatie práce s programom Visio 2021: aj noví používatelia sa rýchlo zorientujú a môžu okamžite používať nástroje a funkcie na premenu údajov a nápadov pre svoje projekty na informatívne diagramy a prezentácie. Aplikáciu Visio 2021 Professional možno používať aj na zariadeniach s dotykovým ovládaním - digitálnym perom aj prstom.

MS Visio 2021 Professional obsahuje aj nové tvary - na vytváranie podrobných popisov pracovných postupov a organizačných schém, ale dá sa použiť aj na reprezentáciu širokej škály technických systémov a ich procesov - okrem iného sú k dispozícii aj štrukturálne diagramy UML na modelovanie tried a rozhraní, ako aj súbory DWG, ktoré sa dajú jednoducho importovať z programu AutoCAD. Ak používate službu Microsoft Azure Active Directory alebo Exchange Server, údaje môžete importovať aj z programu Excel priamo do tvarov.

Už teraz je známe, že ceny edícií MS Visio 2021, ako aj ďalších nových aplikácií Microsoft sa zvýšia! Spoločnosť Wiresoft už ponúka tento softvér Microsoft Visio 2021 Professional Edition ako použitý softvér vo forme jednej licencie ako kúpnu verziu - a to za výrazne nižšiu cenu - stačí kontaktovať náš tím a okamžite sa dozviete, kedy bude k dispozícii na stiahnutie.

Viac informácií o všetkých ostatných aplikáciách Microsoft, ktoré sú k dispozícii ako použitý softvér v internetovom obchode Wiresoft Software, ktoré si môžete kúpiť aj za zvýhodnenú cenu, napr. programy kompatibilné s programom Visio 2021 Professional. V nasledujúcom prehľade nájdete informácie o doteraz známych inováciách a optimalizáciách, ako aj o klasických funkciách novej verzie MS Visio 2021 Professional Edition.

Doteraz známe: Toto sú novinky vo Visio 2021 Professional Edition

Rozsah funkcií MS Visio 2021 Professional Edition v podobe zakúpenej licencie bude podobný ako v prípade Visio Online Plan 2. Spoločnosť Microsoft oznámila aj tieto podrobnosti: Zobrazenie na pracovnej ploche bolo zmodernizované vrátane nových aktualizovaných kariet na páse kariet. Visio 2021 Professional samozrejme obsahuje aj aktualizácie tvarov, šablón a štýlov vrátane vylepšenej podpory tímovej spolupráce: na jednom diagrame môže pracovať niekoľko ľudí súčasne, pričom ho možno prepojiť aj s údajmi. Visio Professional 2021 ponúka aj rozsiahle možnosti správy práv na informácie, napr. na zabránenie úniku informácií. Okrem toho aplikácia Visio 2021 Professional ponúka:

 • Nové šablóny, ktoré používateľom pomáhajú vytvárať diagramy Azure vrátane topológií siete, konfigurácie virtuálnych počítačov a mnohých ďalších operácií.
 • Vďaka novým tvarom infraštruktúry pre Amazon Web Services (AWS) možno teraz pre diagramy použiť aj príslušné šablóny.
 • Pre zobrazenia vo Visiu možno použiť bohatší mediálny obsah vrátane kurátorskej knižnice archívnych obrázkov, ikon a ďalších.
 • Nové tvary na plánovanie pracovísk, ktoré zohľadňujú súčasné usmernenia pre priestorové odstupy. Súčasťou sú aj nové tvary na vizualizáciu miest činu a schémy pre mobilné aplikácie.

Použite veľký výber diagramov v programe MS Visio 2021 alebo si vytvorte vlastné tvary

Visio 2021 Professional ponúka rozsiahlu zbierku diagramov Visio, pomocou ktorých možno znázorniť všetky možné oblasti. Aby ste mohli ľahko nájsť správny diagram, sú tieto diagramy prehľadne usporiadané podľa tzv. šablón, ktoré potom obsahujú jednotlivé tvary. Tieto tvary môže používateľ doplniť textom - buď automatickým vložením pri písaní, alebo prepojením s tabuľkou Excel alebo databázou Exchange: ak používate služby MS SharePoint alebo OneDrive, môžete ich importovať aj prostredníctvom nich. Mnohé z integrovaných tvarov sú v súlade s priemyselnými normami, t. j. obsahujú záväzné informácie na ďalšie použitie.

Visio 2021 Professional obsahuje viac ako 600 tvarov, z ktorých približne 400 sú "inteligentné" tvary, ktoré pri aktualizácii automaticky upravujú metaúdaje s nimi spojené. Vo Visio 2021 Professional môžete vytvárať aj vlastné tvary a uložiť ich ako hlavný tvar, aby boli pri ďalšom použití opäť k dispozícii.

Najmä Visio 2021 Professional ponúka používateľom celý rad ďalších diagramov, ktoré budú pravdepodobne k dispozícii výlučne len v tejto edícii:

 • Diagramy UML: Nástroje UML integrované v aplikácii Visio 2021 Professional možno použiť aj na vytváranie komunikačných diagramov, diagramov komponentov a diagramov nasadenia, ktoré vizualizujú vzťahy a komponenty, napríklad porty a rozhrania. Grafický modelovací jazyk UML - Unified Modelling Language - bol vyvinutý špeciálne na vizualizáciu a dokumentáciu napríklad softvérových komponentov, ako aj špecifikácií a návrhov: Diagramy tried UML zobrazujú statické pohľady vrátane vzťahov medzi objektmi systému, na druhej strane diagramy komponentov UML sa používajú na znázornenie vzťahov súvisiacich komponentov, ako aj štruktúry kódu. Okrem toho sú zahrnuté diagramy nasadenia UML na znázornenie konfigurácie hardvérových a softvérových prvkov, ako aj sekvenčné diagramy UML na vizualizáciu interakcií medzi aktérmi alebo objektmi.
 • Diagramy notácie databázy: Tieto modely sa nazývajú aj model vzťahov medzi entitami (ER model alebo ERM) a možno ich použiť na vytvorenie grafického modelu databázy.

Ďalšie typy diagramov v MS Visio 2021 Professional

Visio 2021 Professional opäť ponúka mnoho rôznych typov diagramov a funkcií, ako aj podporu ďalších typov súborov. Okrem toho praktické štartovacie diagramy poskytujú rýchlejší úvod do softvéru Visio v oblastiach brainstormingu, organizačných diagramov a SDL (Specification and Description Language), ktoré sa používajú najmä pri vizualizácii vývojových diagramov, pracovných postupov a časových osí, vrátane praktických rád najmä pre začiatočníkov pri ich tvorbe.

Tvary obsiahnuté vo Visio 2021 Professional sa dajú kreatívne prispôsobiť pomocou rôznych nástrojov: Môžete si vybrať prechody a priehľadnosti, tieňové, žiarivé, zrkadlové a 3D efekty a mnoho ďalších možností.

Visio 2021 ponúka aj optimalizovanú podporu pre súbory AutoCAD, takže súbory DWG alebo DXF je možné importovať a škálovať vrátane prekrytia tvarov bez oneskorenia. Objekty programu AutoCAD, ako sú plány budov a pôdorysy, možno previesť na tvar Visio a potom ich doplniť ďalšími tvarmi Visio.

Prehľad typov diagramov vo Visio 2021 Professional Edition

V aplikácii Visio 2021 Professional sú napríklad tieto často používané typy diagramov alebo tvary k dispozícii v mnohých variantoch:

 • Vývojové diagramy vizualizujú jednotlivé fázy podnikových procesov alebo technických postupov vrátane diagramov Swimlane, medzifunkčných vývojových diagramov (diagramy IDEF0 a BPMN) a diagramov podnikových procesov - používajú sa okrem iného v podnikovej informatike alebo v riadení procesov na vysvetlenie zložitých prevádzkových procesov. Na znázornenie určitých aspektov sa používajú aj otočné diagramy, časové diagramy a 3D stĺpcové grafy.
 • Procesnédiagramy sa používajú v technickej oblasti na vizualizáciu chemických a priemyselných procesov a zariadení, pričom
 • IT diagramy sa používajú napríklad pre aktívne adresáre a databázy.
 • Organizačné diagramy, sekvenčné diagramy, diagramy aktivít a stavové diagramy objasňujú štruktúry v rámci organizácií, ako aj tie, ktoré sa podieľajú na interakciách, alebo tiež životný cyklus objektov.
 • Na druhej stranediagramy prípadov použitia a komunikačné diagramy vizualizujú interakcie a rôzne fázy obchodných projektov.
 • Pôdorysy a plány budov pomáhajú pri plánovaní priestorov v podniku, aby bolo možné vizualizovať využitie miestností, a k dispozícii sú aj technické znázornenia v súlade s IEEE pre služby budov.
 • Pri vývoji aplikácií sa používajú napríkladdiagramy drôtových rámcov, ktoré objasňujú používateľské rozhranie a jednotlivé funkcie a obsah.

Hardvérové požiadavky na používanie aplikácie Microsoft Visio 2021 Professional

Očakáva sa, že MS Visio 2021 Professional Edition bude opäť k dispozícii v 32-bitovej aj 64-bitovej verzii a bude sa dať používať len v spojení so systémom Windows 10 alebo Windows Server 2019. Viac informácií vám poskytne priamo tím spoločnosti Wiresoft, a to e-mailom, telefonicky alebo prostredníctvom chatu. Ďalšie podrobnosti o jednotlivých minimálnych požiadavkách nájdete v nasledujúcom prehľade:

 • Operačné systémy: Windows 10, Windows Server 2019
 • Procesor: 1,6 GHz, dvojjadrový
 • RAM: 4 GB RAM (64-bitová) alebo 2 GB RAM (32-bitová)
 • Miesto na pevnom disku: 4,0 GB
 • Rozlíšenie displeja/obrazovky: 1 280 x 768
 • Grafika: Grafická karta DirectX 10 na zrýchlenie grafického hardvéru
 • Očakáva sa, že na používanie funkcií na používanie súborov Visio v cloude bude potrebné konto Microsoft OneDrive, OneDrive for Business alebo SharePoint

Kúpte si Microsoft Visio 2021 Professional ako použitý softvér v obchode so softvérom Wiresoft

Aktuálna verzia MS Visio 2021 Professional Edition sa už ponúka v obchode Wiresoft Software Shop ako použitá jednotlivá licencia - a je k dispozícii po oficiálnom dátume vydania. Cena použitého softvéru je nižšia ako cena zodpovedajúceho nového softvéru tejto edície. Využite tieto výhody pri kúpe použitého softvéru Microsoft Visio 2021 Professional od spoločnosti Wiresoft:

 • Pri kúpe MS Visio 2021 Professional v spoločnosti Wiresoft získate jednu licenciu, ktorú predtým zakúpila a ďalej predala európska spoločnosť. Z dôvodu ďalšieho predaja je ponúkaná licencia MS Visio 2021 Professional označená ako použitá, pričom "použitá" neznamená žiadne obmedzenia funkčnosti tohto softvéru ani to, že táto licencia už bola skutočne použitá.
 • Táto licencia MS Visio 2021 Professional, ako aj ostatné použité licencie Microsoft, ktoré spoločnosť Wiresoft ponúka na predaj, nie sú testovacie verzie s obmedzeným použitím alebo časovo obmedzené, ani neobsahujú už aktivovaný licenčný kľúč, ale softvérový produkt autorizovaný len pre vás po zakúpení.
 • Ak si pôvodný kupujúci nainštaloval a aktivoval tento softvér Microsoft Visio 2021 Professional, bol tento softvér pri predaji spoločnosti Wiresoft opäť vymazaný, takže príslušná softvérová licencia je opäť 100 % voľne dostupná.
 • Právnym základom ďalšieho predaja použitého softvéru Microsoft Visio 2021 Professional je platný zákon, ktorý povoľuje predaj a kúpu, ako aj používanie tohto softvéru.
 • Všetky takéto použité licencie zakúpené spoločnosťou Wiresoft a ponúkané na ďalší predaj sme pred predajom otestovali aj z hľadiska ich plnej použiteľnosti.
 • Okamžite po úspešnom dokončení nákupu máte aplikáciu MS Visio 2021 Professional k dispozícii prostredníctvom elektronického doručenia softvéru (ESD).
 • Pri kúpe licencie od spoločnosti Wiresoft si tak môžete byť istí, že kupujete a používate legálny a originálny produkt Microsoft Professional Edition of Visio 2021.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa nákupu použitej licencie Microsoft Visio 2021 Professional ako použitého softvéru alebo inej edície MS Visio 2021, ako aj starších verzií MS Visio alebo iného softvéru Microsoft, kontaktujte nás e-mailom, telefonicky alebo prostredníctvom chatu.

Ďalšie odkazy na "MICROSOFT VISIO 2021 PROFESSIONAL"
Recenzie zákazníkov pre "MICROSOFT VISIO 2021 PROFESSIONAL"
Napíšte recenziu
Recenzie sa aktivujú po overení.

Polia označené * sú povinné.

Vzal som na vedomie nariadenia o ochrane údajov.

Kategórie