Chat with us, powered by LiveChat
telephone
Pomoc s nastavením
+49 69 173261340
 
MICROSOFT WINDOWS SERVER 2019 - 5 PACK USER CAL
Der Kinderschutzbund – Bundesverband

Každým nákupom od spoločnosti Wiresoft podporíte Kinderschutzbund.

MICROSOFT WINDOWS SERVER 2019 - 5 PACK USER CAL

Pripravené na okamžitú expedíciu, dodacia lehota 24 hodín

 • SW10428
 • R18-05768
 • Trvalo platný
 • Všetky jazyky
 • EU
P Dostanete Bonusové body
STIAHNUTIE SOFTVÉRU + LICENCIA
93,90 € * 102,90 € * (8,75% uložené)

vrátane DPH.

Der Kinderschutzbund – Bundesverband

Každým nákupom od spoločnosti Wiresoft podporíte Kinderschutzbund.


Ste firemný zákazník
alebo máte právne otázky?

Som tu pre vás.


Kadir Aydin

Microsoft Licensing Professional (MLP)

PODROBNOSTI  
Množstvo 5x User CAL
Systém  Server so systémom Windows 
CAL Používateľ CAL
Rozsah dodávky Právo na používanie
Trvanie Neobmedzené
Jazyky Všetky jazyky
Terminálový server nie je kompatibilný(zobraziť RDS CAL )


Pri licencovaní štandardnej edície alebo edície pre dátové centrá systému Microsoft Windows Server 2019 sa okrem licencií na základný server vyžaduje aj licencia na prístup klienta pre každého používateľa: napr. licencia Windows Server 2019 User CAL; tá poskytuje príslušnému registrovanému používateľovi prístupové práva k tomuto serveru Windows.

V prípade ďalších otázok týkajúcich sa výrobku kontaktujte náš zákaznícky servis.

Informácie o výrobku "MICROSOFT WINDOWS SERVER 2019 - 5 PACK USER CAL"

kúpiť 5 používateľských licencií CAL pre Microsoft Windows Server 2019 ako použité licencie

Pri licencovaní štandardnej edície alebo edície pre dátové centrá systému Microsoft Windows Server 2019 sa okrem licencií na základný server vyžaduje aj licencia na prístup klienta pre každého používateľa: napr. licencia Windows Server 2019 User CAL; tá poskytuje príslušnému registrovanému používateľovi prístupové práva k tomuto serveru Windows.

Je to preto, že základné licencie pre štandardnú edíciu alebo edíciu pre dátové centrá systému Windows 2019 Server neobsahujú žiadne ďalšie používateľské práva, takže sa musia zakúpiť samostatne ako licencia User CAL, aby bol konkrétny používateľ osobne oprávnený pristupovať k systému Windows Server len prostredníctvom koncového zariadenia, ktoré je však možné voľne vybrať.

Použitá licencia User CAL pre Windows Server 2019 od spoločnosti Wiresoft má nielen nižšiu cenu ako iné licencie na prístup ku klientovi, ktoré sa ponúkajú ako nové v obchode so softvérom, ale sú k dispozícii aj jednotlivo namiesto balíka. Použité licencie CAL však majú rovnaké funkcie ako licencie User Client Access Licences pre Windows Server 2019, ktoré sú k dispozícii v rámci oficiálneho licenčného programu spoločnosti Microsoft.

Využívajte všetky výhody MS Windows Server 2019 s použitou licenciou CAL

Štandardná edícia systému Windows Server 2019 alebo edícia pre dátové centrá ponúka mnoho nových funkcií, najmä na používanie cloudových aplikácií založených na systéme Windows 10. Napríklad softvérovo definované siete (SDN) umožňujú nielen centrálnu konfiguráciu fyzických sieťových zariadení, ako sú smerovače a prepínače, ale aj virtuálnych sieťových zariadení - napr. brán - a ich dynamickú správu. Okrem toho Windows Server 2019 umožňuje vzájomné prepojenie dvoch sietí a ich takmer bezproblémové prepojenie. Medzi ďalšie funkcie, ktoré môžu používatelia využívať s používanou licenciou User CAL, patria:

 • Bezpečné šifrovanie virtuálnych sietí pomocou šifrovaných sietí a zabezpečenia transportnej vrstvy datagramu (DTLS)
 • Nové funkcie hyperkonvergovanej infraštruktúry (HCI) znižujú zložitosť a zjednodušujú nasadenie IT infraštruktúryV
 • Vylepšená integrácia systému Linux s virtuálnymi počítačmi so štítom
 • Používanie kontajnerov Kubernetes
 • Pokročilá ochrana pred hrozbami na ochranu citlivých údajov a včasné odhalenie útokov
 • Priestor Storage Spaces Direct na agregáciu miestneho serverového úložiska dát do virtuálneho klastra
 • Replika úložiska zabraňuje strate údajov na úrovni súborového systému a minimalizuje prestoje vďaka pripravenosti na katastrofy

Dôležité informácie o používaných licenciách CAL pre Windows Server Standard a Datacenter Edition 2019

Používaný softvér od spoločnosti Wiresoft, ako napríklad User CAL, má tiež rovnaké možnosti na využívanie všetkých integrovaných funkcií príslušnej edície systému Windows Server 2019: To ponúka najmä malým a stredným podnikom a organizáciám ekonomickú alternatívu pre licencovanie serverov, pretože sa dá prispôsobiť na mieru:

Informácie o licencovaní licencií CAL systému Windows Server 2019

Licenčné podmienky spoločnosti Microsoft ponúkajú licencovanie systému Windows Server 2019 podľa jadier/procesorových jadier pre edície Standard a Datacenter, pričom toto licencovanie musí byť doplnené o licencovanie používateľov alebo koncových zariadení; všetky licencie CAL zahrnuté v licencii servera sú vybavené výlučne správcovskými právami, takže každý špecializovaný používateľ potrebuje prístupovú licenciu (User CAL), aby mohol používať skutočné služby servera Windows; táto licencia musí tiež zodpovedať identickej alebo vyššej verzii servera Windows - viac informácií o tom nájdete nižšie.

Len táto licencia na prístup k osobnému klientovi oprávňuje používateľa používať funkcie systému Windows Server vo verzii 2019; obsahuje výlučne prístupové práva pre prostredie klient/server systému Windows Server 2019 a žiadny iný softvér, ktorý by bolo potrebné ešte nainštalovať.

Aké sú výhody licencovania Windows Server 2019 Standard alebo Datacenter Edition s licenciami User CAL?

Licencovanie licencií CAL systému Windows Server 2019 umožňuje flexibilnú správu práv používateľov na základe ich potrieb. Používanie používaných prístupových licencií pre používateľov je ekonomickejší spôsob používania služieb Windows Server, najmä pre malé a stredné podniky, pretože klientske prístupové licencie je potrebné zakúpiť len pre toľko zamestnancov, koľko je skutočne potrebných. Licenčný model spoločnosti Microsoft ponúka dva typy licencií CAL pre systém Windows Server 2019:

 • Windows Server 2019 User CAL: poskytuje vyhradené prístupové práva používateľa servera
 • Windows Server 2019 User CAL: poskytuje prístupové práva k serveru pre vyhradené koncové zariadenie (počítač, notebook, tablet, telefón)

Používateľské licencie CAL sa môžu kombinovať aj s licenciami CAL zariadenia.

Všimnite si kompatibilitu verzií licencií CAL so systémom Windows Server 2019!

Licencia User CAL pre Windows Server 2019 udeľuje príslušnému používateľovi prístupové práva nielen k serveru Windows Server vo verzii 2019, ale aj k starším verziám, napríklad 2014 (downgrade). To poskytuje výhodu oproti licenciám CAL, ktoré sú určené špeciálne len pre predchádzajúcu verziu systému Windows Server 2019, pretože ich nemožno použiť na prístup k verzii Windows Server 2019 (upgrade). Pri nákupe licencií User CAL pre Windows Server 2019 je preto potrebné dbať na to, aby boli licencia servera a licencia klientskeho prístupu kompatibilné.

Čo je ešte potrebné zohľadniť pri licencovaní systému Windows Server 2019 s používanou licenciou CAL?

Ako už bolo spomenuté, osobné prístupové práva pre Windows Server 2019 získava len určitý registrovaný zamestnanec s licenciou User CAL, pričom je dôležité, aby bolo možné voľne vybrať príslušné koncové zariadenie s podporou systému Windows. Po dokončení registrácie používateľa sa už nedá zmeniť. V zásade tiež nie je možné zmeniť typ CAL z User na Device CAL alebo naopak. V prípade systému Windows Server 2019 je však možné kombinovať licencie User CAL s licenciami Device CAL.

Cieľom týchto ustanovení spoločnosti Microsoft týkajúcich sa licencií CAL je zabrániť nesprávnemu prístupu k systému Windows Server 2019. Okrem toho poskytujú aj bezpečnosť spoločnosti a jej údajov, keďže neoprávnení používatelia alebo používatelia tretích strán sú vylúčení z používania služieb.

Ako sa licencia User CAL pre Windows Server 2019 líši od licencie Device CAL?

Používaná licencia User CAL pre Windows Server 2019 sa v zásade funkčne nelíši od licencie na prístup klienta na základe zariadenia - tzv. Device CAL. Ich výhody sú zrejmé len pri typickom spôsobe prístupu k serveru Windows Server vo firme:

Licencia na prístup používateľa k systému Windows Server 2019 je viazaná výlučne na konkrétneho zamestnanca, ale ponúka možnosť voľného výberu koncového zariadenia na prístup k systému Windows Server bez ohľadu na to, kde sa nachádza. V porovnaní s licenciou na prístup ku koncovému zariadeniu ponúka licencia User CAL odlišný rozsah použitia, keďže používateľ licencie nie je viazaný na používaný počítač alebo podobný prístroj - vždy za predpokladu, že používané koncové zariadenie má prístup na internet. To znamená, že používateľ môže pristupovať k serveru Windows nielen zo stacionárneho počítača na pracovisku vo firme, ale aj externe: napr. prostredníctvom súkromného notebooku, tabletu alebo smartfónu - počas služobnej cesty alebo aj v domácej kancelárii.

Licencie User CAL pre Windows Server 2019 preto ponúkajú flexibilnejšie využívanie funkcií Windows Server pre zamestnancov, ktorí často menia svoje pracovné prostredie a na pripojenie k serveru používajú existujúce koncové zariadenie, pretože s licenciou User CAL na tento účel vždy používajú svoje osobné konto.

Záver

Ktorý typ licencie klientskeho prístupu pre Windows Server 2019 ponúka viac výhod pri používaní v spoločnosti, sa líši od prípadu k prípadu. Počet zamestnancov, ktorí používajú server Windows Server, vo vzťahu k prevládajúcemu typu prístupu prostredníctvom existujúcich koncových zariadení tu zohráva úlohu: akonáhle väčšina používa na prístup k serveru Windows Server striedavo mobilné koncové zariadenia alebo rôzne samostatné zariadenia, a teda aj rôzne pracovné stanice, osobná licencia User CAL ponúka viac výhod. Ako už bolo spomenuté, rozhodnutie o vhodnom type licencie pre prístup klienta je potrebné urobiť pred nákupom, pretože licenciu User CAL pre Windows Server 2019 nie je možné konvertovať na licenciu Device CAL alebo naopak. Licencie User CAL a Device CAL pre Windows Server 2019 je však možné kombinovať alebo používať paralelne.

Použité licencie CAL pre Microsoft Windows Server 2019 sú k dispozícii za jednu licenciu v internetovom obchode Wiresoft

Použité licencie CAL pre MS Windows Server 2019 sú k dispozícii v internetovom obchode Wiresoft už ako licencie pre jedného používateľa - neplatia tu žiadne ustanovenia o množstevných licenciách spoločnosti Microsoft. Označenie "použitý" neznamená žiadne všeobecné nevýhody v použiteľnosti používateľských licencií CAL, pretože softvér sa v zásade nemôže opotrebovať.

Informácie o použitých licenciách CAL pre Windows Server 2019 od spoločnosti Wiresoft

Použité licencie User CAL pre Windows Server 2019 sú typické prístupové licencie pre zamestnancov, pretože sú inak dostupné aj v rámci licenčného programu spoločnosti Microsoft; na rozdiel od nich boli kedysi súčasťou používateľskej licencie User Volume Licence pre Windows Server 2019 ako použitý softvér, ktorú získal predchádzajúci nadobúdateľ, zvyčajne spoločnosť. Licencie na prístup používateľov, ktoré sa nevyžadovali, alebo dokonca kompletné objemové licencie boli predané spoločnosti Wiresoft. V rámci tohto procesu sa objemová licencia rozpustila a zmenila na individuálne licencie a výsledné individuálne prístupové licencie používateľov sa potom označili ako použitý softvér. Napriek označeniu "použité" sú takéto používateľské licencie CAL pre Windows Server 2019 plne použiteľné, pretože sa nelíšia od novej licencie, pokiaľ ide o obmedzenie ich funkčnosti alebo životnosti.

Zabezpečenie používaného softvéru pre používateľské licencie CAL pre Windows Server 2019

Použité licencie CAL pre systém Windows Server sú pre zákazníkov spoločnosti Wiresoft nielen lacnejšou alternatívou licencovania systému Windows Server, ale sú aj bezpečné! Ako zákazník už od nás dostanete licenciu CAL pre jedného používateľa pre Microsoft Windows Server 2019 za zníženú cenu v porovnaní s "nepoužitými" novými licenciami CAL, inak máte obvyklú bezpečnosť kupujúceho vďaka okamžitému stiahnutiu a okamžitej aktivácii licencie pomocou priloženého zväzkového licenčného kľúča.

Je legálne kupovať a používať použité licencie CAL pre Windows Server 2019?

Všetky používateľské a iné prístupové licencie pre Windows Server 2019, ktoré si zakúpite od spoločnosti Wiresoft, pochádzajú z licenčného inventára spoločností alebo organizácií. Preto sa na predaj aj kúpu vzťahujú platné právne predpisy, ktoré výslovne povoľujú obchodovanie s použitým softvérom; rôzne súdne rozhodnutia jasne potvrdili zákonnosť.

Zakúpenie licencií User CAL pre Windows Server 2019 alebo iných klientskych prístupových licencií ponúkaných spoločnosťou Wiresoft ako používaného softvéru, ako aj ich používanie preto zákazníkom poskytuje právnu istotu, pretože ani spoločnosť Wiresoft, ani vy ako zákazník neporušujete žiadne právne ustanovenia. Okrem toho sú použité licencie CAL od spoločnosti Wiresoft odolné voči auditu vďaka kompletným dokladom o všetkých predchádzajúcich kupujúcich!

Výhody spoločnosti Wiresoft pri kúpe použitých licencií CAL pre systém Windows Server 2019

Zhrnutie: Použitý softvér od spoločnosti Wiresoft ponúka našim zákazníkom cenovo dostupnú alternatívu k mnohým ponukám od iných dodávateľov softvéru, a to nielen v prípade licencií User CAL pre Windows Server 2019, ale aj v prípade iných prístupových licencií.Okrem toho, ako už bolo uvedené, neexistujú žiadne obmedzenia týkajúce sa minimálneho počtu licencií User CAL, ktoré je potrebné zakúpiť pri nákupe - na rozdiel od nepružných úrovní pre klientske prístupové licencie, takže podniky a iní zákazníci môžu znížiť svoje náklady na serverové licencie tým, že môžu presne licencovať skutočné využívanie služieb Windows Server.

V internetovom obchode Wiresoft nájdete okrem licencií na prístup k použitému softvéru pre licencie User CAL aj licencie na iné verzie systému Windows Server alebo iného serverového softvéru vrátane príslušných prístupových licencií. Takto môžete doplniť alebo aktualizovať svoje existujúce softvérové zásoby aj v iných oblastiach pomocou použitých licencií za výhodné ceny a vyhnúť sa nákladom na obstaranie nového hardvéru, ako aj problémom s kompatibilitou v dôsledku nejednotných verzií softvéru.

Okrem licencií CAL alebo serverového softvéru nájdete v obchode Wiresoft Software Shop aj ďalšie softvérové produkty spoločnosti Microsoft - so všetkými výhodami používaného softvéru Wiresoft. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa licencií User CAL pre Windows Server 2019 alebo akýkoľvek iný produkt spoločnosti Microsoft, neváhajte nás kontaktovať prostredníctvom chatu, e-mailu alebo telefonicky.

Ďalšie odkazy na "MICROSOFT WINDOWS SERVER 2019 - 5 PACK USER CAL"
Recenzie zákazníkov pre "MICROSOFT WINDOWS SERVER 2019 - 5 PACK USER CAL"
Napíšte recenziu
Recenzie sa aktivujú po overení.

Polia označené * sú povinné.

Vzal som na vedomie nariadenia o ochrane údajov.

Kategórie