Chat with us, powered by LiveChat
telephone
Pomoc s nastavením
+49 69 173261340
 
Trustmask
Pre filtrovanie neboli nájdené žiadne výsledky!
MICROSOFT REMOTE DESKTOP SERVICES 2008 R2 USER CAL MICROSOFT REMOTE DESKTOP SERVICES 2008 R2 USER CAL
Kúpiť službu Microsoft Remote Desktop Services RDS Cal Služby vzdialenej plochy (RDS) systému Microsoft Windows sú nástupcom starých licencií CAL terminálového servera. RDS je centralizovaná platforma pre stolové počítače a aplikácie,...
21,90 € *
MICROSOFT REMOTE DESKTOP SERVICES 2008 R2 DEVICE CAL MICROSOFT REMOTE DESKTOP SERVICES 2008 R2 DEVICE CAL
Kúpiť službu Microsof Remote Desktop Services RDS Cal Služby vzdialenej plochy (RDS) systému Microsoft Windows sú nástupcom starých licencií CAL terminálového servera. RDS je centralizovaná platforma pre stolové počítače a aplikácie,...
21,90 € *
MICROSOFT REMOTE DESKTOP SERVICES 2008 USER CAL MICROSOFT REMOTE DESKTOP SERVICES 2008 USER CAL
Microsoft Remote Desktop Services Kúpiť RDS CAL Microsoft Windows Remote Desktop Services (RDS) sú nástupcom starého terminálu Server CALs . RDS sú centralizovanou Desktop- a aplikačnou platformou, ktorá vám ponúka širokú škálu možností...
21,90 € *
MICROSOFT REMOTE DESKTOP SERVICES 2008 DEVICE CAL MICROSOFT REMOTE DESKTOP SERVICES 2008 DEVICE CAL
Kúpiť službu Microsoft Remote Desktop Services RDS Cal Služby vzdialenej plochy (RDS) systému Microsoft Windows sú nástupcom starých licencií CAL terminálového servera. RDS je centralizovaná platforma pre stolové počítače a aplikácie,...
21,90 € *

Prečo sú licencie CAL pre službu Windows RDS 2008 R2 stále také populárne?

V mnohých spoločnostiach sa ako operačný systém stále používa Windows Server 2008, často v spojení s Windows 7 na počítačoch, ktoré sú k nemu pripojené. Dôvodom je často skutočnosť, že staršia sieť naďalej vyhovuje všetkým potrebám a prechod na novšiu verziu alebo úplne novú serverovú sieť je zbytočný alebo príliš nákladný.

V tomto prípade sú licencie CAL pre Terminálovú službu 2008 alebo Vzdialenú plochu 2008 R2 rozumným a zároveň lacným riešením, najmä preto, že novšie verzie RDS kladú vyššie nároky aj na príslušný hardvér.

Služby terminálového servera systému Windows Server 2008 - čo sa zmenilo?

Windows Server 2008 R2 nie je - v rozpore s názvom - optimalizovaná verzia servera Server 2008, ale samostatný serverový systémový softvér, pretože je tiež založený na novej verzii operačného systému Windows. Služby vzdialenej plochy systému Windows Server 2008 R2 preto znamenajú aj malú revolúciu v oblasti diaľkového ovládania alebo vzdialeného používania programov systému Windows, pričom okrem niekoľkých nových funkcií sú všetky základné funkcie terminálových služieb zahrnuté aj v službách vzdialenej plochy nasledujúcej verzie.

Táto cézura je zrejmá aj z premenovania centrálnych funkcií, keď sa pojem "terminál" nahradil pojmom "diaľkový". Nielen pôvodné terminálové služby (TS) ako také boli premenované na služby vzdialenej plochy pre verziu 2, ale aj ich jednotlivé komponenty: aplikácia Terminal Services RemoteApp sa teraz nazýva len RemoteApp, brána Terminal Services Gateway sa stala bránou Remote Desktop Gateway a sprostredkovateľ relácií terminálovej služby sa teraz nazýva sprostredkovateľ pripojenia k vzdialenej ploche.

Výhody licencií CAL pre službu Windows RDS 2008 R2

Cieľom služby Windows Remote Desktop Services je predovšetkým umožniť používateľom používať typické aplikácie systému Windows na rôznych koncových zariadeniach (klientoch) bez ohľadu na to, na akom operačnom systéme sú založené. Samotný program Windows sa vždy spúšťa na serveri vzdialenej plochy, ku ktorému je používateľ pripojený prostredníctvom protokolu CAL pomocou protokolu RDP (Remote Desktop Protocol).

Terminálový server teda poskytuje všetky programy a tie sa na ňom aj vykonávajú. Namiesto počítača so systémom Windows tak používateľ potrebuje len jednoduchý počítač - nazývaný aj ThinClient alebo ZeroClient - ktorý musí byť schopný nadviazať spojenie s terminálovým serverom a prihlásiť sa na ňom, ako aj klientsku prístupovú licenciu. Výpočtový výkon servera je k dispozícii na všetkých pracovných staniciach, takže výkon skutočných pracovných staníc nie je dôležitý.

Vďaka službe Vzdialená plocha môžu najmä správcovia využívať mnohé výhody: Okrem centralizovanej správy obrazov operačného systému, ktorá umožňuje poskytovať individuálne služby, to zahŕňa aj výrazne jednoduchšiu údržbu, pretože aktualizácie a ďalšie softvérové programy nie je potrebné inštalovať na všetky koncové zariadenia.

Bezpečnosť v spoločnosti sa zvyšuje aj vtedy, ak používatelia môžu využívať poskytované služby len na diaľku. V neposlednom rade RDS pre Windows Server 2008 R2 znižuje aj prevádzkové náklady, pretože namiesto nových drahých počítačov sa môžu naďalej používať staršie modely.

Nové funkcie a vylepšenia služby Windows Remote Desktop Services 2008 R2

Hoci terminálové služby v systéme Windows Server 2008 už boli významne rozšírené o komponenty RemoteApp, TS Web Access a TS Gateway, služba Remote Desktop Services 2008 R2 sa zameriava na virtualizáciu desktopov, ktorá vo firmách zohráva čoraz dôležitejšiu úlohu.

Existujúce nástroje terminálovej služby boli vo verzii 2008 R2 optimalizované, ale predovšetkým boli pridané nové funkcie: nové scenáre virtuálnej desktopovej infraštruktúry sú poskytované aj prostredníctvom RDS.

Pridelením virtuálnych IP adries možno teraz jednoznačne definovať každú reláciu v sieti. Ďalšou novinkou je možnosť sprístupniť používateľom pracovné plochy prostredníctvom Hyper-V vo virtuálnom prostredí.

Prehľad všetkých súčastí služby Windows RDS 2008 R2

Nasledujúce funkcie a nástroje spolu tvoria službu Vzdialená plocha verzie 2008 R2:

  • Hostiteľ relácií vzdialenej plochy (RDSH) poskytuje relácie založené na príslušných pracovných plochách alebo programoch RemoteApp pre používateľov, ktorí vlastnia licenciu CAL.
  • Sprostredkovateľ pripojenia k vzdialenej ploche (RDCB) spája vzdialenú plochu používateľa s príslušným serverom v spoločnosti. V prípade prerušenia Sprostredkovateľ pripojenia znovu pripojí používateľa k jeho pôvodnej relácii; programy spustené počas relácie sa zachovajú.
  • Brána vzdialenej plochy (RD Gateway) sa pripája k virtuálnym pracovným plochám a programom RemoteApp prostredníctvom internetu.
  • Hostiteľ virtualizácie vzdialenej plochy (RDVH) podporuje virtuálne desktopy v prostrediach VDI (Virtual Desktop Infrastructure).
  • Prístup k vzdialenej pracovnej ploche (RDWA) umožňuje prístup k aplikáciám prostredníctvom ponuky Štart systému Windows 7 alebo Windows 8.
  • Licencovanie vzdialenej plochy (RDS-CAL) spravuje licencie na poskytovanie služby RDS.

Prečo sú licencie CAL potrebné pre službu Vzdialená plocha?

Ak chcete ako používateľ používať Terminálovú službu systému Windows 2008 alebo Službu vzdialenej plochy systému Windows Server 2008 R2, potrebujete licenciu na prístup klienta - je k dispozícii buď ako licencia User CAL, alebo ako licencia Device CAL.

Operačné systémy Windows Server zvyčajne obsahujú len dve práva vzdialeného prístupu pre správcov. Slúžia len na správu servera a poskytovanie služieb, nemožno ich používať na prístup k skutočným službám vzdialenej plochy ako používateľ v rámci relácie. Tieto licencie CAL sa musia zakúpiť samostatne: pre jednotlivých používateľov alebo pre koncové zariadenie, pomocou ktorého sa k nim pristupuje. Vyššie uvedené licencovanie vzdialenej plochy RDS-CAL kontroluje dodržiavanie správneho licencovania.

Licencovanie služby RDS 2008 / R2 s licenciami CAL pre používateľov a zariadenia

Ako bolo uvedené vyššie, na používanie služby Windows Remote Desktop Services 2008 a 2008 R2 sú k dispozícii dva rôzne typy licencií na prístup klienta: Licencie CAL používateľa a licencie CAL zariadenia. Rozdiel medzi týmito dvoma typmi je v tom, že pri licencii User CAL je licencovaný jeden používateľ a pri licencii Device CAL je licencované jedno zariadenie.

Je potrebné poznamenať, že následný prenos prístupovej licencie na iného používateľa alebo iné zariadenie nie je povolený a nie je možné ani iné použitie ako definované použitie dvoch typov licencií - licencia User CAL ako licencia Device CAL a naopak.

Používateľská licencia CAL pre službu RDS 2008 R2

Licencia User CAL oprávňuje jedného konkrétneho používateľa používať službu RDS, vždy nezávisle od koncového zariadenia, ktoré na tento účel používa. User CAL funguje aj nezávisle od toho, kde sa používateľ nachádza - či na stolnom počítači v kancelárii, alebo či sa vzdialený prístup uskutočňuje napríklad prostredníctvom notebooku v domácej kancelárii alebo na cestách.

CAL zariadenia pre RDS 2008 R2

Licencia Device CAL je trvalo viazaná na konkrétne koncové zariadenie bez ohľadu na to, či ide o stolný počítač v kancelárii alebo notebook atď. To znamená, že každý používateľ, ktorý je oprávnený používať toto licencované koncové zariadenie, môže prostredníctvom neho pristupovať aj k službe Vzdialená plocha.

Dôležitá poznámka o kombinácii licencií CAL zariadenia a licencií CAL používateľa

Zatiaľ čo kombinácia licencií CAL používateľa a zariadenia nie je problémom v prípade licencií CAL pre licencie CAL systému Windows Server, v prípade licencií CAL pre službu Vzdialená plocha to nie je technicky jednoduché. Je to spôsobené najmä tým, že licencia RDS Device CAL je fyzicky priradená ku koncovému zariadeniu, zatiaľ čo licencia User CAL je priradená k používateľovi v službe Active Directory.

Kompatibilita verzií licencií CAL pre služby RDS 2008 a 2008 R2

Ako už bolo spomenuté, Windows Server 2008 R2 je samostatná verzia systémového softvéru Microsoft Server. Zatiaľ čo iný softvér Microsoft Server neumožňuje používať konkrétnu verziu s licenciou klientskeho prístupu pre nižšiu verziu (upgrade), licencia CAL pre RDS 2008 umožňuje prístup aj k verzii služby Vzdialená plocha 2008 R2. Ďalšie informácie získate aj na Wiresoft Chate.

Doplnenie potreby licencií CAL pre služby Vzdialená plocha 2008 a 2008 R2 pomocou spoločnosti Wiresoft

S praktickými jednotlivými licenciami CAL pre používateľov a zariadenia pre Microsoft Remote Desktop Services 2008 R2, ako aj verziu 2008 od spoločnosti Wiresoft, môžete využívať naše mimoriadne výhodné koncové ceny. Všetky produkty spoločnosti Microsoft ponúkané v internetovom obchode Wiresoft sú originálne softvérové licencie z európskeho regiónu, ktoré sme oficiálne získali od spoločností. Sú nepoužívané a plne funkčné a ich pravosť dôkladne skontrolovala spoločnosť Wiresoft.

Mnohí zákazníci už ocenili výhodu zakúpenia licencií CAL pre službu Vzdialená plocha od spoločnosti Wiresoft. Kontaktujte nás, ak chcete získať viac informácií o licenciách na mieru.