Chat with us, powered by LiveChat
telephone
Pomoc s nastavením
+49 69 173261340
 
Trustmask
Pre filtrovanie neboli nájdené žiadne výsledky!
MICROSOFT REMOTE DESKTOP SERVICES 2012 USER CAL MICROSOFT REMOTE DESKTOP SERVICES 2012 USER CAL
Používateľské licencie CAL pre vzdialenú plochu k službám Windows Server 2012 / R2 kúpiť použité Aby mohol každý používateľ pristupovať k systému Windows Server 2012 alebo R2 prostredníctvom služby Vzdialená plocha, potrebuje samostatnú...
28,90 € *
MICROSOFT REMOTE DESKTOP SERVICES 2012 R2 DEVICE CAL MICROSOFT REMOTE DESKTOP SERVICES 2012 R2 DEVICE CAL
Služba vzdialenej plochy (RDS) systému Microsoft Windows RDS ponúka jednoduchý spôsob, ako poskytnúť zamestnancom vašej spoločnosti bezpečný prístup k firemným údajom. Služby vzdialenej plochy, ktoré nahrádzajú predchádzajúce terminálové...
28,90 € *
MICROSOFT REMOTE DESKTOP SERVICES 2012 R2 USER CAL MICROSOFT REMOTE DESKTOP SERVICES 2012 R2 USER CAL
Služba vzdialenej plochy Microsoft Windows 2012 (RDS) Téma ochrany údajov je stálym problémom, pokiaľ ide o zaobchádzanie s údajmi zákazníkov v spoločnosti. Ak vaša spoločnosť pracuje s množstvom citlivých údajov o zákazníkoch, je často...
28,90 € *
MICROSOFT REMOTE DESKTOP SERVICES 2012 DEVICE CAL MICROSOFT REMOTE DESKTOP SERVICES 2012 DEVICE CAL
Kúpiť službu Microsoft Remote Desktop Services RDS Cal Služby vzdialenej plochy (RDS) systému Microsoft Windows sú nástupcom starých licencií CAL terminálového servera. RDS je centralizovaná platforma pre stolové počítače a aplikácie,...
28,90 € *

Prehľad serverovej architektúry služby Vzdialená plocha 2012

Služba Vzdialená plocha verzia 2012 obsahuje tieto komponenty:

 • Sprostredkovateľ pripojenia k vzdialenej ploche (RDCB)
 • Hostiteľ relácií vzdialenej plochy (RDSH)
 • Brána vzdialenej plochy (RD Gateway)
 • Webový prístup k vzdialenej ploche (RDWA)
 • Hostiteľ virtualizácie vzdialenej plochy (RDVH)
 • Licencovanie vzdialenej plochy (RDS-CAL)

Nižšie nájdete stručné vysvetlenie jednotlivých komponentov servera.

Sprostredkovateľ pripojenia k vzdialenej ploche

Sprostredkovateľ pripojenia k vzdialenej ploche umožňuje klientskym počítačom, ktoré majú licenciu na klientsky prístup, prístup ku všetkým serverovým pracovným plochám a funkciám vytvorením spojenia medzi nimi a virtuálnymi počítačmi a pracovnými plochami terminálových serverov v dátovom centre.

Medzi úlohy RDCB patrí kontrola údajov používateľa, správa obrazov pracovnej plochy a priradenie používateľa k vzdialenej pracovnej ploche, ako aj vyrovnávanie záťaže príslušných serverov. Stránka

Sprostredkovateľ pripojenia používa miestnu databázu alebo - za predpokladu vhodnej konfigurácie - databázu SQL.

Hostiteľ relácie vzdialenej plochy

RDSH alebo Hostiteľ relácií vzdialenej plochy je špecifická rola služby Vzdialená plocha. Poskytuje príslušné aplikácie alebo pracovné plochy, ku ktorým pristupuje niekoľko používateľov vlastniacich licenciu CAL paralelne v samostatných reláciách. V prípade virtualizácie desktopov má hostiteľ relácie ďalšiu funkciu, ktorou je zasahovanie v režime presmerovania medzi klientmi a sprostredkovateľom pripojenia RD.

systéme Windows Server 2012 RDS je tiež možné vytvárať tzv. kolekcie skupín používateľov, ktoré organizujú rôzne prostriedky hostiteľa (kľúčové slovo: vyrovnávanie záťaže).

Brána vzdialenej plochy

Prostredníctvom brány RD - ďalšej úlohy systému Windows Server 2008 R2 - môžu používatelia autorizovaní pomocou licencie CAL bezpečne pristupovať k hostiteľom relácií alebo virtualizačným hostiteľom v internej sieti spoločnosti prostredníctvom internetu z akéhokoľvek koncového zariadenia, ktoré je toho schopné. Prostredníctvom brány desktopov možno pristupovať k reláciám a virtuálnym plochám, ako aj k jednotlivým aplikáciám (RemoteApps). Komunikácia medzi koncovým zariadením a bránou prebieha prostredníctvom protokolu RDP (Remote Desktop Protocol), ktorý je tunelovaný cez protokol HTTPS. Nástroj Správca brány RD možno použiť aj na definovanie zásad autorizácie pripojenia (CAP) pre jednotlivých používateľov.

Webový prístup k vzdialenej ploche

Program RD Web Access riadi prístup k vzdialenej alebo virtuálnej pracovnej ploche prostredníctvom ponuky Štart alebo webového prehliadača. Služba Vzdialený prístup k webovej ploche vytvára súbor protokolu vzdialenej plochy, ktorý klient používa na prístup k podnikovej infraštruktúre prostredníctvom webu.

V systéme Windows Server 2008 R2 je tu k dispozícii aj takzvané filtrovanie programov pre používateľa (Per User RemoteApp Program Filtering), pomocou ktorého je licencovanému používateľovi poskytnutý personalizovaný, t. j. aj obmedzený, rozsah aplikácií.

Hostiteľ virtualizácie vzdialenej plochy

Hostiteľ virtualizácie RD v službe Microsoft RDS 2012 R2 podporuje scenáre pre infraštruktúru virtuálnych pracovísk (VDI). Podporované sú dva typy virtuálnych pracovných plôch: Osobné virtuálne pracovné plochy, ktoré sú pridelené konkrétnym používateľom, alebo skupiny pracovných plôch, ktoré sú skôr pracovnými stanicami používanými rôznymi používateľmi. Pomocou RDVH je možné hostiť aj aplikácie založené na systéme Windows pomocou Hyper-V.

Licencovanie vzdialenej plochy

Na používanie služby Vzdialená plocha je zvyčajne potrebný licenčný server. Licencovanie pracovnej plochy RD spravuje požadované licencie v infraštruktúre RDS. Ak klient vyžaduje prístupovú licenciu - skrátene RDS CAL - hostiteľ relácie si ju vyžiada od licenčného servera, aby koncové zariadenie mohlo pristupovať k reláciám alebo virtuálnym pracovným plochám za predpokladu, že je k dispozícii príslušná licencia CAL.

Používanie služby Vzdialená plocha 2012 / 2012 R2 s licenciou klientskeho prístupu

Ak ste si zakúpili edíciu servera Microsoft Server vo verzii 2012 alebo R2 - dostupnú od spoločnosti Wiresoft - obsahuje dve prístupové licencie pre správcov ex works. Tie sa však môžu používať len na administratívne úlohy, ale neoprávňujú žiadneho používateľa ani koncové zariadenie na vzdialený prístup k vzdialeným službám. Na používanie týchto služieb preto klient potrebuje jednu z dvoch prístupových licencií - buď licenciu User CAL, alebo licenciu Device CAL. Jedna z dvoch licencií CAL sa vyžaduje aj v prípade, že sa používa používateľský softvér tretej strany.

V spoločnosti Wiresoft nájdete výhodné ponuky licencií CAL pre používateľov a zariadenia pre službu Vzdialená plocha pre systém Windows Server 2012 aj 2012 R2. S licenciou CAL pre jeden z dvoch serverových systémov môžu používatelia pristupovať aj k starším verziám (downgrade), ale používanie služieb vyššej verzie servera (upgrade) s ňou nie je povolené ani možné. Na druhej strane, s licenciou CAL pre Microsoft Server 2012 môžu používatelia pristupovať aj k verzii 2012 R2.

Najdôležitejšie funkcie RDS licencií RDS CAL systému Windows Server 2012 R2

Verzia 2012 služby Windows Desktop Services ponúka aj tieto ďalšie kľúčové funkcie:

 • Komplexná podpora viacerých monitorov
 • Zjednotenie aplikácie RemoteApp aj webového prístupu RD
 • Škálovateľný sprostredkovateľ pripojenia pre relácie desktopov a desktopy VDI
 • Rozsiahla kompatibilita so širokou škálou ďalších aplikácií
 • Optimalizovaná akcelerácia bitových máp pre 3D aplikácie a mediálny obsah založený na technológiách Microsoft Silverlight a Flash
 • Podpora pre zvukové nahrávky a kanály

Licencie CAL používateľa a licencie CAL zariadenia pre prístup k verziám RDS 2012/R2

Ako už bolo spomenuté, spoločnosť Microsoft ponúka dva rôzne typy licencií pre prístup klienta k službe Windows Remote Desktop Services 2012 a 2012 R2: Licencie CAL používateľa a licencie CAL zariadenia. Líšia sa v tom, že v prvom prípade má licenciu používateľ a v druhom prípade zariadenie. V prípade jedného z dvoch typov licencií CAL má prístup k službe Vzdialená plocha iba jeden používateľ alebo jedno zariadenie. Prenos prístupovej licencie na iného používateľa alebo iné zariadenie nie je neskôr povolený. Nie je tiež možné prepínať medzi dvoma licenciami - z licencie User CAL na licenciu Device CAL a naopak.

Pomocou licencie User CAL je teda jeden konkrétny používateľ oprávnený používať službu RDS bez ohľadu na to, aké koncové zariadenie na tento účel používa. Pomocou licencie User CAL tak môžete pristupovať k serverovým službám systému Windows Server 2012 a 2012 R2 z ľubovoľného zariadenia s operačným systémom Windows. Nezáleží na tom, či ide o stolný počítač na pracovnej stanici v kancelárii alebo iné koncové zariadenie, napríklad notebook v domácej kancelárii alebo prenosný počítač, ktorý sa používa na cestách.

Na druhej strane licencia Device CAL je licencia súvisiaca so zariadením, ktorá je trvalo priradená konkrétnemu jednotlivému zariadeniu. Môže to byť nielen stolný počítač v kancelárii, ale aj notebook - bez ohľadu na to, kto ho používa. To znamená, že každý používateľ, ktorý je oprávnený používať licencované koncové zariadenie, ho môže používať na prístup k službám vzdialenej plochy, ktoré sú preň určené. Licencia Device CAL je potrebná aj pri nastavovaní servera pracovnej skupiny; viac o tom nižšie.

Keďže vo väčšine firiem alebo organizácií sa zriedkavo poskytuje len jeden z dvoch spôsobov používania služby Vzdialená plocha systému Windows Server 2012 alebo 2012 R2, odporúča sa zakúpiť kombináciu licencií User CAL a Device CAL. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa vašich individuálnych požiadaviek na licencie CAL pre službu Microsoft Remote Desktop Services 2012, neváhajte nás kontaktovať - pripravíme vám licenčný balík na mieru vrátane výhodnej ponuky.

Konfigurácia služby RDS pre Windows Server 2012 na serveri pracovnej skupiny

Vo všeobecnosti platí, že každý kompatibilný licenčný server RDS môže byť hostiteľom licencií aj starších verzií služby Vzdialená plocha, takže licenčný server RDS so systémom Windows 2012 R2 môže používať všetky verzie až do systému Windows Server 2012 R2, ale nie vyššiu verziu služby Vzdialená plocha.

Ak máte v úmysle konfigurovať službu Vzdialená plocha na serveri pracovnej skupiny, musíte na správu služieb rolí použiť prostredie Windows PowerShell. Mali by ste si tiež všimnúť: Na tento účel musíte namiesto licencie User CAL použiť licenciu Device CAL. Existujú aj rozdiely v prístupových licenciách pre používateľov. V nasledujúcom zozname nájdete prehľad všetkých rozdielov medzi týmito dvoma typmi CAL:

Zariadenie CAL

 • K zariadeniu je fyzicky priradená licencia RDS Device CAL.
 • Licenčný server sleduje licenciu RDS Device CAL bez ohľadu na členstvo v službe Active Directory
 • Až 20 % licencií RDS CAL môže byť zrušených
 • Dočasná licencia RDS CAL je platná 52 až 89 dní 

Používateľ CAL

 • Licencia RDS User CAL je priradená jednému používateľovi v službe Active Directory
 • Táto licencia User CAL je sledovaná licenčným serverom a nie je možné ju sledovať v rámci pracovnej skupiny
 • Licencie RDS User CAL nie je možné odvolať a nie sú dočasne dostupné
 • Licencie RDS User CAL môžu byť preťažené

Tieto údaje môže spoločnosť Microsoft podľa potreby zmeniť alebo aktualizovať.

Ukončenie potreby licencií CAL pre službu Microsoft RDS 2012 pomocou spoločnosti Wiresoft

Ušetrite peniaze zakúpením licencií CAL pre jedného používateľa a jedno zariadenie pre služby Microsoft Remote Desktop Services 2012 a 2012 od spoločnosti Wiresoft! Naša ponuka licencií CAL pre aktuálny softvér Windows Server vám umožňuje doplniť existujúce licencie o licencie na prístup klienta alebo aktualizovať na vyššiu verziu. V spoločnosti Wiresoft môžete využívať najmä výhodné individuálne licencie, s ktorými si zakúpite len toľko licencií CAL, koľko skutočne potrebujete. Všetky nami ponúkané produkty spoločnosti Microsoft sú originálnymi licenčnými právami z európskeho priestoru. Sú nepoužité a pochádzajú od spoločností, ktoré sú zo zákona oprávnené na ich ďalší predaj. Spoločnosť Wiresoft ich otestovala na pravosť a úplnú funkčnosť. Mnohí zákazníci spoločnosti Wiresoft môžu potvrdiť výhody zakúpenia licencií CAL pre službu Vzdialená plocha 2012 od nás. Pre viac informácií nás prosím kontaktujte.