Chat with us, powered by LiveChat
telephone
Pomoc s nastavením
+49 69 173261340
 
MICROSOFT WINDOWS SERVER 2022 STANDARD 2-CORE
Der Kinderschutzbund – Bundesverband

Každým nákupom od spoločnosti Wiresoft podporíte Kinderschutzbund.

MICROSOFT WINDOWS SERVER 2022 STANDARD 2-CORE

Pripravené na okamžitú expedíciu, dodacia lehota 24 hodín

 • SW10460
 • P73-08330
 • Trvalo platný
 • Všetky jazyky
 • EU
P Dostanete Bonusové body
STIAHNUTIE SOFTVÉRU + LICENCIA
67,90 € * 73,90 € * (8,12% uložené)

vrátane DPH.

Der Kinderschutzbund – Bundesverband

Každým nákupom od spoločnosti Wiresoft podporíte Kinderschutzbund.


Ste firemný zákazník
alebo máte právne otázky?

Som tu pre vás.


Kadir Aydin

Microsoft Licensing Professional (MLP)

PODROBNOSTI  
Core 2 Core Doplnok
Zariadenia 1x
Virtuálne počítače Vyžaduje základnú licenciu
Stredné Stiahnite si
Runtime Neobmedzené
Jazyky Všetky jazyky
Rozsah dodávky Právo na používanie


Flexibilne doplňte svoje licenčné požiadavky na Windows Server 2022 Standard  pomocou 2-Core balíkov od Wiresoftu! Edícia Standard Windows Server 2022 bola vyvinutá špeciálne na použitie v menších dátových centrách: ponúka preto dostatočné možnosti virtualizácie v kombinácii s dobrou škálovateľnosťou, vysokým výkonom, ako aj účinnou úrovňou zabezpečenia, ako sa vyžaduje na spoľahlivú ochranu dát a aplikácií v prostrediach s viacerýmiCloud.

V prípade ďalších otázok týkajúcich sa výrobku kontaktujte náš zákaznícky servis.

Informácie o výrobku "MICROSOFT WINDOWS SERVER 2022 STANDARD 2-CORE"

Microsoft Windows Server 2022 Standard 2-Core

Flexibilne doplňte svoje licenčné požiadavky pre Windows Server 2022 Standard pomocou 2-jadrových balíkov od spoločnosti Wiresoft! Štandardná edícia Windows Server 2022 bola vyvinutá špeciálne na použitie v menších dátových centrách: ponúka preto dostatočné možnosti virtualizácie v kombinácii s dobrou škálovateľnosťou, vysokým výkonom, ako aj účinnými bezpečnostnými vrstvami, ktoré sú potrebné na spoľahlivú ochranu údajov a aplikácií v prostrediach s viacerými cloudmi.

Serverový operačný systém Windows Server 2022 Standard kombinuje fyzické a virtuálne siete na poskytovanie údajov a služieb prostredníctvom serverov v cloude, vďaka čomu sa ideálne hodí na uspokojenie potrieb malých a stredných podnikov v oblasti IT. Vďaka operačnému systému Windows 10 , mnohým optimalizáciám, ako aj novým, výkonným funkciám je táto edícia ideálne vybavená pre všetky pracovné zaťaženia.

Dôležitým faktorom pri rozhodovaní o kúpe Standard Edition Windows Server 2022 sú dostupné možnosti virtualizácie - aj prostredníctvom kontajnerov. To poskytuje nepostrádateľné funkcie najmä menším spoločnostiam, ktoré chcú poskytovať spoľahlivú infraštruktúru aj v tejto oblasti.

Windows Server 2022 v štandardnej edícii umožňuje spoločnostiam užšie prepojiť lokálne prostredia s cloudom, a to aj prostredníctvom služieb Microsoft Azure, ktoré poskytujú ďalšie hybridné funkcie, ako aj bezpečnostné vrstvy.

Licencovanie Windows Server 2022 Standard Edition je založené na jadrách s minimálnym počtom 16 jadier na server. Servery s vyšším počtom jadier možno pohodlne a flexibilne licencovať aj pomocou balíkov pre 2 jadrá.

Balík Windows Server 2022 Standard 2-Core Package nájdete v spoločnosti Wiresoft ako použitý softvér - s veľkou výhodou výrazne nižšej ceny ako za zodpovedajúci nový tovar - a bez rozdielov vo všetkých typických funkciách, ktoré táto edícia ponúka, pokiaľ ide o funkcie - najmä vo virtualizácii -, bezpečnosť a výkon. Nasledujúci prehľad poskytuje podrobné informácie o všetkých vlastnostiach a funkciách Windows Server 2022 Standard Edition, ako aj o licenčných podmienkach spoločnosti Microsoft platných pre balíky s 2 jadrami.

Štandard Windows Server 2022 na prevádzku multicloudových prostredí

Windows Server 2022 Standard edition ponúka aj niektoré možnosti virtualizácie, ktoré majú vplyv aj na bezpečnosť dát a aplikácií - na vyššej úrovni ako predchádzajúca verzia: prispievajú k tomu mnohé vylepšenia a doplnenia už známych funkcií, ako aj možnosti vytvárania softvérovo definovaných hyperkonvergentných (HCI) infraštruktúrnych platforiem; tie ponúkajú ešte viac výhod pre virtualizáciu serverov a desktopov vďaka jednoduchšej implementácii a škálovaniu, ako aj lepšej možnosti správy.

Porovnanie: Aké funkcie ponúka Windows Server 2022 Standard?

Rozhodnutie o kúpe štandardnej edície Windows Server 2022 je zvyčajne ovplyvnené skutočnosťou, že niektoré virtualizačné funkcie nie sú k dispozícii alebo sú k dispozícii len s obmedzeným výkonom: Napríklad Hyper-V sa tu dá použiť len vo veľmi obmedzenej miere; to isté platí aj pre virtuálne stroje (VM) so štítom, ako aj pre Storage Spaces Direct a replikáciu úložiska, ako aj SDN (Software Defined Networking) a SDS (Software Defined Storage)

(Softvérovo definované úložisko).

Možnosti virtualizácie so systémom Windows Server 2022 Standard

Windows Server 2022 Edition Standard ponúka v podstate len obmedzenú virtualizáciu - je teda určený skôr pre firmy, kde táto virtualizácia zohráva podradnú úlohu. Preto je aj tu obmedzený počet virtuálnych počítačov a kontajnerov Hyper-V, ktoré možno prevádzkovať, pričom rovnako ako v rozsiahlejšej edícii je limit pamäte RAM 24 TB. Viac informácií nájdete nižšie.

Replika úložiska

Windows Server 2022 Standard Edition je funkcia ukladania dát Storage Replica k dispozícii s obmedzeniami, ale Storage Spaces Direct nie je podporovaná. Storage Replica podporuje synchrónnu aj asynchrónnu replikáciu údajov a zabraňuje ich strate na úrovni súborového systému: synchrónna replikácia zrkadlí údaje vo fyzických lokalitách s bezpečným zväzkom a asynchrónna replikácia vykonáva túto funkciu medzi lokalitami prostredníctvom sieťových spojení s vyššou latenciou.

Ďalšie nové funkcie systému Windows Server 2022 Standard

V edícii Windows Server 2022 Standard Edition sú k dispozícii aj tieto kľúčové funkcie pre analytiku, používanie kontajnerov a zjednotenie hybridnej infraštruktúry:

System Insights na komplexnú analýzu servera

V systéme Windows Server 2022 je na tento účel k dispozícii funkcia prediktívnej analýzy System Insights, ktorá je podporovaná modelom strojového učenia na efektívnejšie fungovanie. System Insights poskytuje komplexný prehľad o prevádzke lokálne nasadených serverov prostredníctvom analýzy ukazovateľov výkonu a udalostí s cieľom vytvoriť presné predpovede pre reaktívnu správu inštancií Windows Server, čo môže znížiť úsilie a pomôcť organizáciám znížiť prevádzkové náklady.

Podpora pre Kubernetes a Linux

Windows Server 2022 ponúka aj komplexnú podporu kontajnerov vo verzii Standard Edition. Pri používaní kontajnerov Hyper-V je však potrebné poznamenať, že licencia pre verziu Standard umožňuje používať len 2 kontajnery, pretože sú pre ne povolené len 2 virtuálne počítače (VM); súčasťou licencie nie je ani podpora monitorovania hostiteľa. Na druhej strane kontajnery systému Windows možno prevádzkovať v neobmedzenom počte.

Okrem toho sú teraz Kubernetes a Linux podporované komplexnejšie, takže kontajnery Linux a Windows spravované pomocou Kubernetes možno používať súbežne. Špeciálne pre Kubernetes sú v štandardnej edícii k dispozícii aj nové funkcie, ako je napríklad sieťovanie kontajnerov.

Vyššia ochrana údajov a siete pomocou služieb Azure

V službe Azure sú v systéme Windows Server 2022 Standard k dispozícii aj hybridné funkcie, ktoré umožňujú bezproblémovú prácu v lokálnom dátovom centre aj v cloude. Samotný Azure poskytuje cloud s komplexnou hybridnou infraštruktúrou s jednotným zabezpečením, identitou a možnosťami správy:

 • Azure Active Directory umožňuje univerzálnu správu a ochranu identít pomocou viacerých prostredí.
 • Pomocou Azure Arc možno správu Azure a služby Azure rozšíriť na akúkoľvek infraštruktúru.
 • Služby Azure, ako sú Azure Backup, Azure Site Recovery a Azure Monitor, možno rýchlo a jednoducho aktivovať prostredníctvom Centra administrácie systému Windows.

Služby Azure na Windows Server 2022  Standard tak ponúkajú nielen lepšiu ochranu lokálnych Active Directorov, ale aj jednoduchšiu synchronizáciu a zálohovanie údajov.

Požiadavky na hardvér na inštaláciu a prevádzku systému Windows Server 2022 Standard

Windows Server 2022 je založený na operačnom systéme Windows 10. Aby ste mohli používať Windows Server 2022 Standard bez obmedzení a bezpečne, musí základný hardvér spĺňať všetky minimálne požiadavky uvedené nižšie. Ďalšie požiadavky navyše závisia od príslušnej konfigurácie systému, ako aj od iných nainštalovaných aplikácií.

 • Miesto na pevnom disku: 32 GB
 • Hlavná pamäť (RAM): 512 MB
 • Miesto na disku pre zobrazenie pracovnej plochy servera: 2 GB
 • Procesor: 64-bitová architektúra
 • Rýchlosť procesora: 1,4 GHz
 • Grafická karta: 1 024 x 768 pixelov, podpora Super VGA
 • Sieťová karta: Gigabit Ethernet, 1x

Licencovanie so štandardným 2-jadrovým balíkom Windows Server 2022

Licencovanie servera s Windows Server 2022 Standard Edition sa vykonáva aj pre použitý softvér podľa licenčných predpisov spoločnosti Microsoft: Počet jadier sa používa ako základ pre výpočet požiadavky na licenciu. Uplatňujú sa tieto ustanovenia.

Všeobecné licenčné podmienky spoločnosti Microsoft pre Windows Server 2022 Standard

Serverový softvér, ako napríklad Windows Server 2022 Standard Edition, je vždy licencovaný na základe použitého fyzického hardvéru. Okrem počtu fyzických jadrových procesorov sa zohľadňuje aj počet virtuálnych serverov. Každá serverová licencia pokrýva 2 fyzické procesorové jadrá. V súlade s licenčnými predpismi spoločnosti Microsoft sa za základ vždy považuje minimálny počet 8 jadier na procesor - aj keď má existujúci hardvér menej ako 8 jadier. Okrem toho sa pre každý fyzický server používajú aspoň 2 procesory, čo znamená minimálny počet 16 jadier.

Servery s vyšším počtom jadier ako 16 musia byť dodatočne licencované s 2-jadrovými balíkmi pre Windows Server 2022 Standard.

Ďalšie licenčné požiadavky pre Windows Server 2022 Standard

V prostredí Hyper-V musia byť licencované všetky procesory, ktoré zodpovedajú fyzickým jadrám procesora. Edícia Windows Server Standard povoľuje spustenie maximálne dvoch inštancií Hyper-V na jednu licenciu jadra. Ak je v edícii Standard potrebných viac inštancií Hyper-V, musia sa na tento účel prelicencovať všetky aktívne jadrá.

Okrem licencie Windows Server Standard musia byť všetci klienti - používatelia aj koncové zariadenia -, ktorí pristupujú k systému Windows Server 2022, vybavení aj vlastnou licenciou na prístup klienta (CAL). Tieto licencie CAL pre používateľov a zariadenia sú k dispozícii aj v spoločnosti Wiresoft za výhodnú cenu z druhej ruky.

Často kladené otázky o softvéri používanom spoločnosťou Wiresoft, ako napríklad Microsoft Windows Server 2022 Standard Edition

Funkcionalita balíka 2-Core pre Windows Server 2022 Standard, ktorý spoločnosť Wiresoft ponúka ako použitý softvér, sa spravidla nelíši od porovnateľnej novej, nepoužitej serverovej licencie - keďže softvér sa spravidla neopotrebúva. Ďalšie typické otázky týkajúce sa použitých licencií Windows Server sú zodpovedané nižšie.

Odkiaľ pochádza použitý softvér Windows Server 2022 Standard 2-Core?

Použitý softvér pre Windows Server 2022 Standard , ako je napríklad balík 2-Core Package, pochádza od spoločností, ktoré ho zvyčajne najprv samy zakúpili ako nový, nie vždy, ale často ho aj používali, a neskôr ho predali spoločnosti Wiresoft. Pri ďalšom nákupe v spoločnosti Wiresoft alebo v ponuke v obchode Wiresoft Shop sa potom tento softvér označuje ako použitý softvér, aj keď sa môže používať ako nová licencia.

Sú predaj, nákup a používanie použitého softvéru Windows Server 2022 Standard legálne?

Áno: Ako kupujúci použitého softvéru Wiresoft si môžete byť istí, že nákup Windows Server 2022 Standard 2-Core, ako aj pravidelné používanie neporušuje žiadne platné zákony: určujúca právna situácia umožňuje obchodovanie s použitým softvérom od spoločnosti Microsoft, ako aj jeho používanie, pokiaľ pochádza z licenčných zásob spoločnosti. Túto skutočnosť opakovane jasne potvrdilo niekoľko súdnych rozhodnutí.

Dodávajú sa použité licencie Windows Server 2022 Standard 2-Core aj s ochranou kupujúceho?

Áno: Balík Windows Server 2022 Standard 2-Core Package, ktorý spoločnosť Wiresoft ponúka ako použitý softvér, ako aj iný použitý softvér, vám ako kupujúcemu ponúka rovnakú bezpečnosť a výhody ako pri novom serverovom softvéri: Máte teda obvyklú bezpečnosť kupujúceho prostredníctvom okamžitého stiahnutia softvéru po dokončení nákupu a okamžitej aktivácie licencie pomocou dodaného platného licenčného kľúča.

Má použitý softvér Wiresoft, ako napríklad Windows Server 2022 Standard 2-Core, nejaké ďalšie výhody?

Použitý softvér Wiresoft ponúka našim zákazníkom aj veľkú ekonomickú výhodu vďaka nižšej cene, pretože môžu aktualizovať svoje zásoby softvéru výhodnejšie ako pri použití nového tovaru. Softvér používaný spoločnosťou Microsoft, ako napríklad softvér od spoločnosti Wiresoft, tak môže prispieť aj k zníženiu prevádzkových nákladov, pretože ponúka aj bezpečnosť auditu vďaka úplnému preukázaniu nákupu!

V obchode so softvérom Wiresoft nájdete nielen edíciu Windows Server 2022 Standard 2-Core Package ako lacný použitý softvér, ale aj 16-Core Package pre základné licencovanie vášho servera. Ak máte vyššie požiadavky na virtualizáciu, nájdete tu aj Windows Server 2022 Datacenter Edition - ako aj príslušné verzie Windows Server 2022 pred vydaním - spolu s príslušnými požadovanými licenciami na prístup klienta (CAL). Široké portfólio používaného softvéru spoločnosti Wiresoft zahŕňa aj mnoho ďalších programov Microsoft - so všetkými uvedenými výhodami. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa licencovania systému Windows Server 2022 Standard, neváhajte využiť naše kompetentné poradenstvo v chate, e-mailom alebo telefonicky.

Ďalšie odkazy na "MICROSOFT WINDOWS SERVER 2022 STANDARD 2-CORE"
Recenzie zákazníkov pre "MICROSOFT WINDOWS SERVER 2022 STANDARD 2-CORE"
Napíšte recenziu
Recenzie sa aktivujú po overení.

Polia označené * sú povinné.

Vzal som na vedomie nariadenia o ochrane údajov.

Kategórie