Chat with us, powered by LiveChat
PRÁVNE
Firemní zákazníci
telephone
Pomoc s nastavením
+49 69 173261340
 
Trustmask
Pre filtrovanie neboli nájdené žiadne výsledky!
MICROSOFT SQL SERVER 2019 ENTERPRISE 2-CORE MICROSOFT SQL SERVER 2019 ENTERPRISE 2-CORE
Microsoft SQL Server 2019 Enterprise 2-Core Verzia SQL Server 2019 Enterprise 2-Core je v súčasnosti najkomplexnejšou a najaktuálnejšou verziou osvedčenej relačnej dátovej platformy spoločnosti Microsoft; poskytuje všetky najnovšie...
8 133,90 € *
MICROSOFT SQL SERVER 2019 STANDARD 2-CORE MICROSOFT SQL SERVER 2019 STANDARD 2-CORE
Microsoft SQL Server 2019 Standard 2-Core Edícia SQL Server 2019 Standard 2-Core je v súčasnosti najaktuálnejšou verziou spoľahlivej relačnej dátovej platformy spoločnosti Microsoft, ktorá sa používa na celom svete, pretože poskytuje...
2 046,90 € *
MICROSOFT SQL SERVER 2019 STANDARD MICROSOFT SQL SERVER 2019 STANDARD
Microsoft SQL Server 2019 Standard SQL Server 2019 Standard Edition je súčasťou najnovšej verzie systému na správu relačných údajov od spoločnosti Microsoft; spája v sebe všetky dôležité funkcie databázy, reportovania a analýzy potrebné...
490,90 € *

Inovatívne funkcie v serveri SQL Server 2019

Inteligentný softvér od spoločnosti Microsoft ponúka aj množstvo inovatívnych funkcií na spracovanie údajov: Okrem zoskupovania (priraďovania údajov do skupín) sa týkajú aj monitorovania, t. j. rôznych typov systematického zaznamenávania (zaznamenávania, merania), ako aj spracovania dotazov alebo záznamov počas vyhľadávania.

V novej edícii servera SQL Server stojí za zmienku najmä inteligentné spracovanie dotazov (IQP), ktoré výrazne urýchľuje spracovanie dotazov a je obzvlášť efektívne pri väčších objemoch údajov. Zároveň sa zvýšila rýchlosť mnohých databázových operácií a pribudli ďalšie funkcie.

Nižšie nájdete podrobný prehľad najdôležitejších inovácií v Microsoft SLQ Server Edition 2019:

Virtualizácia údajov pomocou funkcie Big DataCluster dostupná v serveri SQL Server 2019

Čoraz viac spoločností má rozsiahle a neustále rastúce zbierky údajov. Vďaka funkcii Big Data Cluster je teraz v serveri SQL Server 2019 k dispozícii kompletné prostredie, ktoré využíva technológie umelej inteligencie na získanie prehľadu o všetkých súboroch údajov takmer v reálnom čase. Big Data Clusters okrem iného poskytujú všetky nástroje potrebné na trénovanie a nasadenie modelov strojového učenia.

SQL Server 2019 Big Data Cluster (BDC) je linuxový kontajnerový klaster SQL Servera a Apache Spark nasadený v systéme Kubernetes alebo Azure Kubernetes Services (AKS).

Funkcia PolyBase, ktorá bola zavedená už v serveri SQL Server 2016 na spracovanie dotazov Transact SQL z externých zdrojov údajov, bola teraz rozšírená okrem iného na Oracle, MongoD a Terradata na prístup k určitým externým zdrojom údajov úložiska.

Používanie jazyka Java v serveri SQL Server 2019

Verzia SQL Server 2019 teraz po prvýkrát ponúka možnosť používať kód Java v systéme správy databáz. Vývojári teraz môžu využívať výhody integrácie prostredia Java Runtime. Kompilovaný kód Java sa teraz môže vykonávať na serveri SQL Server bez toho, aby sa musel najprv migrovať na spracovanie. Integrácia iných programovacích jazykov je možná aj s novým serverom SQL Server 2019 na základe rozšírení jazyka SQL Server.

Zabezpečené enklávy pre šifrované údaje pomocou Secure Enclaves

SQL Server 2019 rozširuje možnosť šifrovania údajov z klienta do DBMS pomocou Secure Enclaves od funkcie Always Encrypted, ktorá bola zavedená v SQL Serveri 2016. Tieto údaje potom nemôžu zobraziť ani správcovia databázy s rozšírenými právami.

Rôzne vylepšenia výkonu v serveri SQL Server 2019

Okrem toho nový Microsoft SQL Server 2019 ponúka mnoho výkonnostných vylepšení, z ktorých profitujú nielen používatelia, ale aj správcovia:

Inteligentné spracovanie dotazov: Vďaka inteligentnému spracovaniu dotazov (IQP) sú vo vydaní 2019 servera SQL Server k dispozícii aj rôzne optimalizácie pri spracovaní dotazov, ktoré znamenajú nárast rýchlosti najmä pri spracovaní veľkého množstva údajov.

Inteligentný výkon: Takzvaný inteligentný výkon sa vzťahuje na dodatočné zvýšenie rýchlosti vykonávania databázových operácií. Niektoré z nich sú automaticky dostupné interne alebo ich musí najprv aktivovať správca databázy.

Snímka databázy: Pomocou snímky databázy správca databázy prakticky vytvorí snímku databázy. Tento snímok sa potom môže použiť na ilustráciu hodnotenia alebo správy. Ak sa pôvodná databáza zmení, snímka sa môže použiť na zdokumentovanie odchýlok od predchádzajúceho stavu.

Monitorovanie plánov vykonávania (Štatistika posledného plánu dotazu): Vďaka tomu poskytuje server SQL Server správcovi databázy aktuálny prehľad o plánoch vykonávania posledných dotazov. 

Lightweight Query Profiling Infrastructure (LWP): LWP bola opäť vylepšená a teraz je predvolene aktivovaná v SQL Server Management Studio pre Live Query Statistics.

Zrýchlené obnovenie databázy (Accelerated Database Recovery, ADR): urýchľuje obnovenie databázy po reštarte alebo rozsiahlom vrátení transakcie.

Licenčné modely pre Microsoft SQL Server 2019 v spoločnosti Wiresoft

V serveri SQL Server 2019 spoločnosť Microsoft pokračuje v možnosti základného licencovania, ktorá je k dispozícii od verzie servera z roku 2016. V závislosti od edície servera SQL Server 2019 - Standard alebo Enterprise - sú k dispozícii rôzne možnosti získania vhodných serverových licencií.

Prehľad edícií servera SQL Server 2019

V spoločnosti Wiresoft si môžete zakúpiť nasledujúce edície servera 2019:

SQL Server 2019 Standard Edition: Verzia Standard je určená najmä pre malé a stredne veľké spoločnosti.

V štandardnej verzii máte na výber medzi licencovaním na server/CAL (t. j. serverové licencie a prístupové licencie) a možnosťou podľa jadier (tu sa nevyžadujú žiadne ďalšie prístupové licencie).

SQL Server 2019 Enterprise Edition: Verzia Enterprise je určená pre stredne veľké spoločnosti a najmä veľké spoločnosti alebo organizácie. Licencia sa udeľuje podľa príslušného počtu jadier. Licencovanie na server/CAL tu vo všeobecnosti nie je k dispozícii.

Rozdiel medzi licencovaním podľa servera/CAL a podľa jadier

Zatiaľ čo licencovanie podľa servera/CAL sa riadi obvyklou známou schémou, pri licencovaní jadra je počet požadovaných licencií založený na jadrách. To znamená zmenu tzv. licenčnej metriky, t. j. spôsobu, akým sa počíta príslušná potreba licencií.

Zatiaľ čo predtým nebolo dôležité, koľko jadier procesor obsahuje, teraz je tento počet rozhodujúci pre určenie licenčných požiadaviek.

Licencovanie jadier má teda zohľadňovať v súčasnosti neustále rastúci počet jadier na procesor, čo znamená, že je možné zvládnuť aj stále väčšie pracovné zaťaženie.

Licencovanie servera SQL Server 2019 podľa servera/CAL

Licenčný model Server/CAL je spoločnosti Microsoft známy aj pre iné serverové edície. Vykonáva sa v súlade s bežnými požiadavkami:

V tomto prípade si každý server, na ktorom sa má spustiť inštancia servera SQL Server, vyžaduje štandardnú licenciu servera. Okrem toho sa pre každého používateľa alebo zariadenie, ktoré pristupuje k licencovanému serveru SQL, vyžaduje zodpovedajúca prístupová licencia (CAL) rovnakej alebo novšej verzie servera, t. j. licencia CAL používateľa alebo zariadenia.

S licenciou 2019 CAL je možný prístup k serveru SQL Server 2019 aj k serveru SQL Server 2017.

Ktorý typ licencovania je pre spoločnosť výhodnejší, závisí od toho, koľko používateľov alebo koncových zariadení je potrebné licencovať: Licencie User CAL sú vhodnejšie, ak chce oprávnený používateľ pristupovať k serveru z rôznych zariadení, zatiaľ čo licencie Device CAL sú výhodnejšie, ak rôzni používatelia pristupujú k serveru vždy prostredníctvom konkrétneho zariadenia.

Licencovanie servera SQL Server 2019 podľa jadier

Podľa Microsoftu je model licencovania na jadro teraz v cloude bežným postupom, pretože sa tak zjednocuje licencovanie Windows Servera aj Azure. Zjednodušuje tiež mobilitu licencií, napríklad s Azure Hybrid Use Benefit. To znamená, že hybridné použitie a nasadenie cloudu možno teraz lepšie zmapovať pre poskytovanie softvéru.

Pri licencovaní v cloude sa jedna licencia jadra vzťahuje na dve jadrá namiesto jednej licencie na procesor ako predtým. Celková požiadavka na licenciu teda vyplýva z príslušného počtu jadier na procesor. Na jeden server je nastavených minimálne osem licencií, pričom na jeden procesor je licencovaných minimálne osem jadier. Všetky fyzické jadrá servera preto potrebujú vlastnú licenciu jadra.

Spoločnosť Microsoft zaviedla aj tieto pravidlá:

Pre každý jednotlivý procesor je potrebných najmenej 8 licencií jadra.

Okrem toho je pre každý jednotlivý server potrebných najmenej 16 licencií jadra.

Licencie jadra potrebné pre každý server sú k dispozícii len ako 2 balíky: SQL Server Standard 2-Core alebo SQL Server Enterprise 2-Core.

Ktorá štandardná licencia je v konkrétnom prípade lacnejšia, či serverová/CAL alebo 2-jadrová, závisí od typu počítača: počítače s maximálne 2 procesormi s 8 jadrami môžu mať lacnejšiu licenciu na verziu SQL Standard Server/CAL. Vzhľadom na minimálny počet ôsmich jadier stanovený spoločnosťou Microsoft nie je možné lacnejšie licencovať počítače s menším počtom jadier.

Pri licencovaní na základe jadra sa potom nevyžadujú žiadne prístupové licencie (CAL).

Licencia Microsoft SQL Server 2019 za nízku cenu na Wiresoft

Nezáleží na tom, či chcete pokryť licenčné potreby svojej spoločnosti pomocou Microsoft SQL Server 2019 Standard alebo Enterprise, či už ide o licenciu Server/CAL alebo 2-jadrovú licenciu: V spoločnosti Wiresoft získate tieto produkty spoločnosti Microsoft výhradne ako originálne licenčné práva. Licencie Microsoft sú v spoločnosti Wiresoft obzvlášť výhodné, pretože ponúkame nepoužívané softvérové licencie od európskych spoločností - a to úplne legálne. Preto si môžete byť istí, že všetky licencie od spoločnosti Wiresoft boli skontrolované z hľadiska originality a použiteľnosti. Potvrdzujú to aj mnohí nadšení zákazníci. V prípade otázok týkajúcich sa licencií na Microsoft SQL Server 2019 nás neváhajte kontaktovať