Chat with us, powered by LiveChat
PRÁVNE
Firemní zákazníci
telephone
Pomoc s nastavením
+49 69 173261340
 
Trustmask
Pre filtrovanie neboli nájdené žiadne výsledky!
VMWARE THINAPP ENTERPRISE 5 VMWARE THINAPP ENTERPRISE 5
Keďže svet je čoraz viac závislý od technológií, podniky musia nájsť inovatívne spôsoby, ako udržať krok s konkurenciou. Jedným zo spôsobov je použitie virtualizačného softvéru, ktorý umožňuje zamestnancom prístup k informáciám a...
31,90 € *

Najdôležitejšie výhody ThinApp v skratke

 • Optimalizácia správy aplikácií
 • Zníženie nákladov na IT podporu a helpdesk
 • Zjednodušená migrácia na Windows 7, 8 a 10
 • Predchádzanie konfliktom verzií aplikácií
 • Podpora virtualizácie prehliadačov a doplnkov
 • Vylepšené zabezpečenie koncových bodov
 • Zvýšená mobilita zamestnancov

Ako funguje aplikácia ThinApp?

VMware ThinApp je bezagentové riešenie určené na virtualizáciu rôznych aplikácií bežiacich na rôznych verziách operačných systémov a ich poskytovanie používateľom v jednotnom prostredí. Na tento účel sa na stránke ThinApp používajú rôzne stratégie, ktoré možno použiť napríklad na bezproblémovú migráciu starších aplikácií.

Jednoduchá virtualizácia aplikácií

VMware ThinApp virtualizuje aplikáciu tak, že najprv zapuzdrí súbory aplikácie a položky registra do jedného balíka ThinApp. Ten sa potom môže poskytovať, spravovať a aktualizovať nezávisle od základného operačného systému. Takto virtualizované aplikácie nemôžu spôsobiť žiadne zmeny v základnom operačnom systéme a možno ich spúšťať v rôznych konfiguráciách. Medzi výhody patrí lepšia kompatibilita s inými aplikáciami a jednoduchšia správa, ako aj konzistentné používateľské prostredie, ktoré prispieva k vyššej efektivite pracovných postupov.

Zjednodušená migrácia operačných systémov

VMware ThinApp okrem iného umožňuje rýchlu migráciu starších aplikácií na Windows 7 alebo Windows 10 bez potreby opätovného kódovania, testovania alebo certifikácie. Nainštalované aplikácie sa na pozadí automaticky konvertujú na balíky ThinApp. Balíky aplikácií, ktoré už boli vytvorené na použitie s ThinApp na Windows XP alebo starších verziách, môžete pohodlne previesť do formátu ThinApp Windows pomocou funkcie relink.

Izolovanie aplikácií s cieľom vyhnúť sa konfliktom

Konfliktom medzi jednotlivými aplikáciami alebo medzi aplikáciami a operačnými systémami sa dá predísť pomocou stránky ThinApp tým, že sa 32- alebo 64-bitové aplikácie vrátane nastavení zabalia do jedného súboru MSI alebo EXE; tie sa potom môžu nasadiť v rôznych operačných prostrediach Windows.

Virtuálne aplikácie sú tak od seba navzájom izolované a možno ich spúšťať nezávisle bez zmien v príslušnom operačnom systéme. Na kompletnú správu životného cyklu možno balíky ThinApp nasadiť a spravovať aj pomocou App Volumes.

Vysoká bezpečnosť

Pomocou stránky ThinApp je možné spúšťať aplikácie aj na obmedzených účtoch User a "uzamknutých" alebo obmedzených počítačoch bez toho, aby bolo potrebné vykonať predchádzajúce zmeny v systéme alebo znížiť úroveň príslušných zásad zabezpečenia. Balíky aplikácií sa spúšťajú len v používateľskom režime.

Keďže stránka ThinApp nepoužíva kód v režime jadra, neporušuje existujúce zásady skupiny počítačov pre User. Týmto riešením sa tiež predchádza neúmyselnému porušeniu zásad, pretože zariadeniam pripojeným k príslušnému počítaču sa neprideľujú žiadne rozšírené oprávnenia aplikácií.

Mobilný prístup z rôznych zariadení

Pomocou ThinApp je možný spoľahlivý a flexibilný mobilný prístup aj v kancelárii alebo na cestách na všetkých zariadeniach, pretože nie je potrebná inštalácia softvéru ani ovládača zariadenia, ani udelenie práv správcu. ThinApp preto podporuje aj zariadenia BYO (Your Own Device), takže používatelia môžu kedykoľvek pristupovať k poskytovaným aplikáciám aj zo súkromných koncových zariadení, a to aj v prípade, že je nainštalovaná nekompatibilná verzia operačného systému.

Aplikácie poskytované prostredníctvom neho môžu používatelia spúšťať aj priamo prostredníctvom mobilných pamäťových zariadení (napr. flash diskov) a terminálov tenkých klientov. Správcovia môžu tiež poskytovať, udržiavať a aktualizovať aplikácie.

Ďalšie výhody ThinApp:

 • ThinApp podporuje Windows 10 - to umožňuje aj jednoduchú migráciu starších aplikácií, napríklad Office 2003, do obrazov Windows 10. Vyhnete sa tak nákladnému rekódovaniu, regresnému testovaniu, ako aj nákladom na podporu starších aplikácií prehliadača.
 • ThinApp umožňuje rôzne prepojenia aplikácií vrátane konfigurácie vzťahov medzi virtualizovanými aplikáciami, zásuvnými modulmi, balíčkami služieb, ako aj spustiteľnými prostrediami, ako sú Java a .NET.
 • Zaručená kompatibilita ThinApp s inými aplikáciami vrátane migrácie starších aplikácií do súčasných prostredí Desktop eliminuje potrebu rozsiahleho rekódovania softvéru - čo umožňuje spoločnostiam ušetriť  cenné zdroje a tým aj náklady na správu aplikácií.
 • Okamžitý a jednoduchý prístup k aplikáciám bez predchádzajúcej inštalácie z rôznych koncových zariadení - súkromných aj firemných - zvyšuje efektivitu zamestnancov - môžu okamžite a bez zdržania pokračovať v práci.
 • Streamovanie aplikácií s ThinApp, ako aj personalizácia pre používateľov prebieha na úrovni spracovania dát prostredníctvom konsolidovanej relácie Server, ktorá beží na serveroch Microsoft RDSH alebo Citrix XenApp.
 • Vďaka integrácii ThinApp do VMware Horizon Workspace možno aplikácie jednoducho spravovať a bezpečne poskytovať aj v katalógoch aplikácií založených na Cloud. Okrem toho je možné pomocou aplikácie AppSense vykonávať automatické aktualizácie prostredníctvom webu.