Chat with us, powered by LiveChat
telephone
Pomoc s nastavením
+49 69 173261340
 
MICROSOFT VISIO 2013 STANDARD
Der Kinderschutzbund – Bundesverband

Každým nákupom od spoločnosti Wiresoft podporíte Kinderschutzbund.

MICROSOFT VISIO 2013 STANDARD

K dispozícii na okamžité stiahnutie

 • SW10026
 • D86-05338
 • Trvalo platný
 • Všetky jazyky
 • EU
P Dostanete Bonusové body
STIAHNUTIE SOFTVÉRU + LICENCIA
57,90 € * 62,90 € * (7,95% uložené)

vrátane DPH.

Der Kinderschutzbund – Bundesverband

Každým nákupom od spoločnosti Wiresoft podporíte Kinderschutzbund.


Ste firemný zákazník
alebo máte právne otázky?

Som tu pre vás.


Kadir Aydin

Microsoft Licensing Professional (MLP)

PODROBNOSTI  
Verzia Úplná verzia
Zariadenia 1x
Rozsah dodávky Stiahnutie + licencia
Stredné Na stiahnutie
Runtime Neobmedzene
Jazyky Všetky jazyky
Čas dodania  Niekoľko minút
Systém  Windows (32bit/64bit)
Terminálový server Kompatibilný


Visio Standard 2013 ponúka širokú škálu šablón na tvorbu diagramov v mnohých oblastiach podnikania: technické a obchodné procesy, ako aj vedecké štruktúry možno vizualizovať diferencovaným spôsobom. Visio Standard 2013 je preto vhodné všade tam, kde sa pomocou grafického znázornenia vysvetľujú zložité fakty a procesy, ako aj organizačné štruktúry. Všetky typy diagramov sú prehľadne usporiadané podľa šablón pre príslušnú oblasť použitia a možno ich naplniť informáciami podľa vlastných potrieb alebo ďalej prispôsobiť tvarmi pomocou funkcie drag & drop. Používatelia sa môžu vo Visio 2013 Standard ľahko orientovať prostredníctvom rozhrania známeho z desktopových programov Office. Okrem toho sa tu dajú intuitívne používať aj integrované nástroje na okamžitú premenu špecifikácií alebo nápadov na informatívne diagramy.

Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa produktu, obráťte sa na náš zákaznícky servis.

Informácie o výrobku "MICROSOFT VISIO 2013 STANDARD"

MS Visio Standard 2013 - kúpte si osvedčený program na profesionálne vizualizácie ako používaný softvér

Visio Standard 2013 ponúka širokú škálu šablón na tvorbu diagramov v mnohých oblastiach podnikania: pomocou nich možno diferencovane vizualizovať technické a obchodné procesy, ako aj vedecké štruktúry. Visio Standard 2013 je preto vhodné všade tam, kde sa pomocou grafického znázornenia vysvetľujú zložité fakty a procesy, ako aj organizačné štruktúry.

Všetky typy diagramov sú prehľadne usporiadané podľa šablón pre príslušnú oblasť použitia a možno ich vyplniť informáciami podľa vlastných potrieb alebo ďalej prispôsobiť tvarmi pomocou funkcie drag & drop.

Používatelia sa vo Visio 2013 Standard ľahko zorientujú prostredníctvom rozhrania známeho z programov balíka Office a integrované nástroje sa tu dajú intuitívne používať aj na okamžitú premenu špecifikácií alebo nápadov na informatívne diagramy.

Pre ktoré skupiny používateľov je určená verzia Visio 2013 Standard Edition?

Táto štandardná edícia MS Visio 2013 už ponúka všetky predpoklady na to, aby sa dala použiť na vytváranie sofistikovaných vizualizácií vo forme diagramov - vo veľmi rôznych oblastiach a vždy na profesionálnej úrovni, ako to očakávajú malé a stredné podniky aj samostatne zárobkovo činné osoby. Základ programu Visio tvoria tvary, ktoré sú prehľadne usporiadané do šablón podľa oblasti použitia; možno ich tiež ďalej upravovať a ukladať podľa vlastných požiadaviek, aby boli opäť k dispozícii ako nové šablóny.

Ďalšou výhodou Visio 2013 Standard Edition je jeho široká kompatibilita, ktorá siaha od Windows 7 po Windows 10, vďaka čomu je táto verzia mimoriadne atraktívna pre používateľov, ktorí stále pracujú so starším operačným systémom a nemusia aktualizovať svoje existujúce programy Microsoft, aby mohli používať tento softvér.

Štandardná edícia Microsoft Visio 2013 je v predajni Wiresoft Software Shop k dispozícii ako jedna licencia v nákupnej verzii - ako tzv. použitý softvér, ktorý vznikol rozpustením objemovej licencie, a preto má aj výrazne nižšiu cenu v porovnaní s novým tovarom. Licencie na použitý softvér od spoločnosti Wiresoft predstavujú mimoriadne výhodné riešenie pre skupiny používateľov, ako sú malé a stredné podniky a samostatne zárobkovo činné osoby, aby mohli sami používať profesionálny softvér Microsoft, ako je Visio 2013.

Okrem toho môžu v internetovom obchode Wiresoft Software Online Shop nájsť mnoho ďalších aplikácií spoločnosti Microsoft vrátane operačných systémov Windows, ktoré sú kompatibilné s aplikáciou Visio 2013 - vždy ako lacné použité softvérové jednorazové licencie. Nasledujúci prehľad predstavuje najdôležitejšie funkcie a nástroje aplikácie Visio 2013 Standard Edition.

Používanie mnohých šablón vo Visio Standard 2013 - alebo ich prispôsobenie pomocou tvarov

Visio Standard 2013 obsahuje veľké množstvo štandardných diagramov, ktoré sú vhodné na vizualizáciu typických projektov, ako aj organizačných štruktúr a procesov bežných pre väčšinu oblastí podnikania. Patria sem tieto typy diagramov:

 • Štandardné vývojové diagramy na dokumentovanie procesov, ale aj špeciálne formy, ako napr
 • Diagramy toku údajov na vizualizáciu systémov,
 • Procesné diagramy, ktoré sa používajú najmä v chemickom procesnom inžinierstve, ako aj
 • Diagramy pracovných postupov, ktoré sa používajú na vysvetlenie dynamiky procesov, a
 • Diagramy modelovania podnikových procesov.

Okrem toho sú k dispozícii aj typy ako mapy a pôdorysy, sieťové, ako aj softvérové a databázové diagramy - najmä tie typu Unified Modelling Language (UML), čo je široko používaná štandardná metóda používaná na vizualizáciu softvérových modelov a návrhov vrátane odrôd:

 • Diagramy tried pre všeobecné štrukturálne modely
 • Diagramy komponentov na znázornenie komponentov systému
 • Diagramy nasadenia hardvérových a softvérových prvkov pre systémy prevádzky
 • Sekvenčné diagramy na zachytenie všetkých prvkov zapojených do interakcie a
 • Diagramy aktivít, diagramy prípadov použitia, komunikačné diagramy, diagramy databázového zápisu atď.

Všetky tieto šablóny môžete v aplikácii Visio Standard 2013 rozšíriť alebo doplniť pomocou existujúcich tvarov alebo pomocou tvarov, ktoré ste sami vytvorili, a môžete ich tiež uložiť ako vlastné šablóny.

Základné informácie o štruktúre aplikácie Visio 2013 Standard

Program Visio 2013 Standard je podobne ako všetky ostatné programy Visio usporiadaný podľa modulárneho princípu, aby sa v ňom používatelia mohli rýchlo zorientovať. To znamená, že aj neskúsení používatelia môžu okamžite a pomerne jednoducho vytvárať diagramy.

Tvary

Základnými prvkami sú takzvané tvary - preddefinované objekty kreslenia - z ktorých sa diagram skladá. Takýto tvarový komponent sa pretiahne a pustí na nový výkresový list; je kópiou hlavného tvaru. V závislosti od toho, koľko takýchto tvarov je potrebných, je možné ich ťahať z hlavného tvaru; vo Visiu sa tieto kópie na rozdiel od hlavných tvarov nazývajú inštancie.

Skopírované tvary je teraz možné ďalej upravovať pomocou rôznych existujúcich výberových bodov - napr. otáčať, meniť ich šírku a výšku, zväčšovať ich alebo ich navzájom spájať šípkami atď., vkladať text a upravovať farbu, hrúbku čiary alebo obrys.

Tvary

Určité typy tvarov sú vo Visiu 2013 vždy zoskupené do takzvaných šablón, čo sú kolekcie tvarov, ktoré patria k určitému typu diagramu. Rovnaké tvary sa preto môžu objaviť v rôznych šablónach. To má tú výhodu, že v závislosti od zvoleného typu diagramu - napr. štandardný vývojový diagram - sú všetky tvary, ktoré sú preň potrebné, obsiahnuté v danej šablóne, ale aj v iných šablónach, ktoré sú určené na tvorbu úplne iných diagramov, ale niektoré z nich používajú podobné tvary.

Šablóny vo Visio 2013

Na vytvorenie diagramu určitého typu môžu teraz používatelia jednoducho vyvolať príslušnú šablónu a začať - ďalšou možnosťou je jednoducho otvoriť príslušnú šablónu, ktorá už obsahuje akúsi základnú štruktúru diagramu, a ďalej ju upravovať pomocou tvarov obsiahnutých v príslušnej šablóne, ktorá sa otvorí súčasne. Napríklad v šablóne "organizačná schéma" sú k dispozícii všetky zodpovedajúce tvary: okrem iného zahŕňajú  často sa vyskytujúce pozície ako "poradca", "manažér", "výkonný riaditeľ" atď. Tie potom môžete ďalej upravovať alebo dopĺňať vlastnými tvarmi.

Dokončený diagram je možné vo Visio 2013 aj uložiť, aby bol k dispozícii pri ďalšom otvorení programu. Súbory Visio typu .vsd sa dajú použiť aj v iných programoch Microsoft prostredníctvom funkcie drag & drop vrátane programu PowerPoint, kde sa dajú použiť ako súčasť prezentácie. Jediné, čo je potrebné poznamenať, je, že súbory vytvorené pomocou aplikácie Visio Standard 2013 nie sú kompatibilné s novšími programami Office.

Vylepšenia a nové funkcie vo Visio Standard 2013

Zobrazenie na pracovnej ploche aplikácie Microsoft Visio 2013 Standard vyzerá okamžite povedome vďaka svojej vizuálnej orientácii na programy balíka Office. Okrem toho ponúka celý rad vylepšení, zdokonalení a nových funkcií v porovnaní s predchádzajúcou verziou:

 • Optimalizácia šablón diagramov : Microsoft Visio 2013 Standard integroval do šablón diagramov niekoľko vylepšení, ktoré sa týkajú nielen štandardných tvarov, ale aj časovej osi, štandardnej siete a podrobnej siete. Ide najmä o šablóny pre databázy, organizačné schémy, ako aj o oblasti modelovania podnikových procesov a UML - Unified Modelling Language - modelovací jazyk používaný na vizualizáciu návrhu a dokumentáciu softvérových komponentov.
 • Nová funkcia drag & drop : Vďaka integrácii funkcie drag & drop je používanie aplikácie Visio 2013 Standard oveľa jednoduchšie a flexibilnejšie. To znamená, že údaje možno integrovať nielen priamo do diagramov, ale diagramy vytvorené vo Visio 2013 možno vkladať aj do dokumentov Excel a Word.
 • Nové formáty súborov: Všetky súbory vytvorené v aplikácii Visio sa predvolene ukladajú ako súbory .vsdx. Program tiež rozpoznáva a ukladá formáty súborov vsdm, .vssm, .vssx, .vstm, ako aj .vstx na čítanie a ukladanie.
 • Nové možnosti formátovania: V neposlednom rade Microsoft Visio Standard 2013 obsahuje nielen množstvo nových tvarov a farieb, ako aj návrhov, ale aj efektov, ako sú gradienty, tiene a 3D. Okrem toho softvér okamžite ukáže, či je možné projekt, ktorý je v ňom vizualizovaný, realizovať priradením tvarov a farieb na označenie odkazov medzi určitými prvkami.

Požiadavky na hardvér pre Microsoft Visio 2013 Standard

Microsoft Visio 2013 Standard je k dispozícii v 32-bitovej a 64-bitovej verzii - podľa toho sa uplatňujú rôzne požiadavky na pamäť.

Dôležité upozornenie: Verzia Visio 2013 nie je kompatibilná s balíkom Microsoft Office 2016!

 • Operačné systémy: Windows 7 SP1, Windows 8, Windows 10 - 32-bitový alebo 64-bitový
 • Serverové operačné systémy: Windows Server 2003 R2 alebo Windows Server 2008 - iba 64-bitový
 • Procesor: x64-bitový alebo x86-bitový s frekvenciou aspoň 1 GHz a SSE2
 • Pamäť RAM: aspoň 1 GB (32-bitová) alebo 2 GB (64-bitová)
 • Miesto na pevnom disku: aspoň 3 GB
 • Obrazovka: Grafická karta podporujúca DirectX10, rozlíšenie aspoň 1 024 x 576 pixelov

Kúpiť MS Visio 2013 Standard Edition ako lacný použitý softvér na Wiresoft

Štandardná edícia MS Visio 2013 sa v internetovom obchode Wiresoft ponúka vo forme licencie pre jedného používateľa za výhodnú cenu ako použitý softvér. To znamená, že cena je výrazne nižšia ako pri zodpovedajúcom novom softvéri - hoci tu sa v bežnom obchode ponúka takmer výlučne len najnovšia verzia softvéru. Okrem výrazne nižšej obstarávacej ceny ponúka kúpna verzia aplikácie Visio dostupná od spoločnosti Wiresoft ekonomickú výhodu vďaka neobmedzenej použiteľnosti na neobmedzený čas, pretože nejde o predplatenú verziu, ktorá obsahuje zmluvné záväzky s aktualizáciami, ktoré sú spoplatnené.

Základom ponúkanej licencie pre jedného používateľa pre Visio 2013 Standard Edition je objemová licencia tohto programu spoločnosti Microsoft, ktorá bola pôvodne zakúpená spoločnosťou a prípadne aj aktivovaná. Pri zákonom povolenom ďalšom predaji alebo nadobudnutí spoločnosťou Wiresoft bola táto objemová licencia rozdelená a prevedená na jednotlivé licencie; výsledné jednotlivé licencie sa v budúcnosti budú označovať ako "použitý softvér ".

Rozdelenie na jednotlivé licencie ani nové označenie programu Visio 2013 ako "používaného softvéru" však neznamená žiadne obmedzenia, pokiaľ ide o rozsah funkcií alebo čas používania - na jednej strane preto, že softvér sa vo všeobecnosti nemôže opotrebovať, a na druhej strane preto, že tento postup neporušuje žiadne platné ustanovenia.

Nákup softvéru u spoločnosti Wiresoft je preto vždy bezpečným obchodom, pretože všetky ponúkané licencie použitého softvéru, ako je napríklad štandardná verzia Microsoft Visio 2013, pochádzajú od spoločností so sídlom v Európe, takže základné obchodné transakcie sa riadia judikatúrou platnou v EÚ, ktorá jasne stanovuje, že ďalší predaj použitého softvéru je zákonom povolený. To jasne potvrdzujú aj rôzne súdne rozhodnutia, takže riziko zodpovednosti pre vás ako kupujúceho je tiež spoľahlivo vylúčené. Okrem toho je softvér, ktorý si zakúpite od spoločnosti Wiresoft, odolný voči auditu vďaka úplným dôkazom o predchádzajúcich kupujúcich alebo predajcoch.

Nákup softvéru od spoločnosti Wiresoft vám preto ponúka len výhody! Pri kúpe použitej softvérovej licencie MS Visio 2013 Standard alebo iného programu môžete využiť nielen cenové zvýhodnenie v porovnaní s novým tovarom, ale aj bezpečnosť kupujúceho vďaka okamžitému stiahnutiu, ako aj okamžitej aktivácii licencie pomocou objemového licenčného kľúča, ktorý je platný výlučne pre zakúpený produkt po ukončení platobného procesu. Okrem toho vám ponuka použitého softvéru od spoločnosti Wiresoft dáva možnosť používať exkluzívne edície programov Microsoft samostatne a bez obmedzení.

Vo Wiresoft Shope pre použitý softvér Microsoft preto okrem MS Visio Standard 2013 nájdete nielen ďalšie verzie alebo edície tohto programu, ale aj mnoho ďalších aplikácií Microsoft, ktoré sú s touto verziou programu kompatibilné, napr. operačné systémy Windows a serverové operačné systémy Windows. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa MS Visio Standard 2013 alebo iného softvéru Microsoft, ktorý je k dispozícii vo Wiresoft Shope, jednoducho využite naše kompetentné a priateľské poradenstvo - prostredníctvom chatu alebo telefonicky či e-mailom.

Ďalšie odkazy na "MICROSOFT VISIO 2013 STANDARD"
Recenzie zákazníkov pre "MICROSOFT VISIO 2013 STANDARD"
Napíšte recenziu
Recenzie sa aktivujú po overení.

Polia označené * sú povinné.

Vzal som na vedomie nariadenia o ochrane údajov.

Kategórie