Chat with us, powered by LiveChat
telephone
Pomoc s nastavením
+49 69 173261340
 
MICROSOFT SQL SERVER 2017 DEVICE CAL
Der Kinderschutzbund – Bundesverband

Každým nákupom od spoločnosti Wiresoft podporíte Kinderschutzbund.

MICROSOFT SQL SERVER 2017 DEVICE CAL

Pripravené na okamžitú expedíciu, dodacia lehota 24 hodín

 • SW10062
 • 359-06555
 • Trvalo platný
 • Všetky jazyky
 • EU
P Dostanete Bonusové body
STIAHNUTIE SOFTVÉRU + LICENCIA
97,90 € * 107,90 € * (9,27% uložené)

vrátane DPH.

Der Kinderschutzbund – Bundesverband

Každým nákupom od spoločnosti Wiresoft podporíte Kinderschutzbund.


Ste firemný zákazník
alebo máte právne otázky?

Som tu pre vás.


Kadir Aydin

Microsoft Licensing Professional (MLP)

PODROBNOSTI  
Množstvo 1x Device CAL
Systém  Server SQL 
CAL Device CAL
Rozsah dodávky ID licencie + Autentifikačný kód
Runtime Neobmedzené
Jazyky Všetky jazyky


Pri licencovaní servera Microsoft SQL Server 2017 v edícii Standard sa na používanie súvisiacich služieb navyše vyžaduje licencia na prístup klienta vo forme licencií SQL Server 2017 Device CAL: tá poskytuje jednému registrovanému koncovému zariadeniu prístupové práva k SQL Server. Pri tejto forme licencovania servera/CAL pre server SQL 2017 totiž serverová licencia neobsahuje žiadne skutočné používateľské práva; tie je potrebné zakúpiť samostatne, napr. vo forme Device CAL pre koncové zariadenie. To znamená, že koncové zariadenie je oprávnené pristupovať k serveru SQL Server len prostredníctvom vlastného servera Device CAL.

Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa produktu, obráťte sa na náš zákaznícky servis.

Informácie o výrobku "MICROSOFT SQL SERVER 2017 DEVICE CAL"

Licencie CAL zariadenia pre MS SQL Server 2017 ako používaný softvér

Pri licencovaní servera Microsoft SQL Server 2017 vo verzii Standard Edition sa na používanie súvisiacich služieb navyše vyžaduje licencia na prístup klienta vo forme licencií SQL Server 2017 Device CAL: tá poskytuje jednému registrovanému koncovému zariadeniu prístupové práva k serveru SQL Server. Dôvodom je, že pri tejto forme licencovania servera/CAL pre server SQL 2017 Server neobsahuje serverová licencia žiadne skutočné používateľské práva; tie je potrebné získať samostatne, napr. vo forme licencie Device CAL pre koncové zariadenie. Toto zariadenie je preto oprávnené pristupovať k serveru SQL Server len prostredníctvom vlastnej licencie Device CAL.

Licencie CAL na zariadenia pre SQL Server 2017 ako použitý softvér od spoločnosti Wiresoft majú v porovnaní s ponukami nového tovaru veľkú cenovú výhodu a ich výhodou je aj to, že sú k dispozícii aj jednotlivo. Licencie pre prístup klienta k použitému zariadeniu pre SQL Server 2017 majú rovnaké funkcie ako nové licencie dostupné v oficiálnom licenčnom programe spoločnosti Microsoft.

Využívajte všetky výhody MS SQL Server Standard 2017 s používanou licenciou CAL na zariadenia

Okrem mnohých optimalizácií obsahuje SQL Server 2017 Standard Edition aj ďalšie funkcie a vlastnosti, ktoré už teraz ponúkajú menším a stredne veľkým spoločnostiam väčšiu flexibilitu pri používaní systémovo dôležitých údajov, ako aj komplexnú ochranu pred neoprávneným prístupom k nim, pričom všetky tieto funkcie sú k dispozícii už s použitou licenciou CAL na zariadenia. Táto výkonná verzia dátovej platformy spoločnosti Microsoft má tiež všetky dôležité databázové, reportovacie a analytické funkcie, ktoré spĺňajú všetky požiadavky moderného, vysoko výkonného systému riadenia relačných databáz (RDMS). S licenciou klientskeho prístupu pre SQL Server 2017 môžete okrem iného využívať pokročilú analýzu v databáze pomocou programov R a Python vrátane interaktívnych vizualizácií. Okrem vylepšenia výkonu služieb Master Data Services (MDS) a Reporting Services (SSRS) sú zahrnuté aj nasledujúce funkcie:

 • Nové funkcie databázového stroja vrátane zlepšeného výkonu so zostavami CLR, ako aj adaptívne spájanie pri adaptívnom spracovaní dotazov
 • Vylepšenia služby SQL Server Analysis Services (SSAS) s možnosťami inštalácie tabuľkových modelov a funkcie Get Data for Power Query
 • Integračné služby SQL Server 2017 (SSIS) s optimalizovaným škálovaním a zjednodušeným vykonávaním na viacerých počítačoch, ako aj s podporou vysokej dostupnosti pre škálovaný hlavný server
 • Používanie systému Linux so serverom SQL Server 2017, ako aj aplikácií Java prostredníctvom ovládača pripojenia k databáze Java
 • Služby SQL Server Machine Learning Services nahrádzajú služby SQL Server R Services s podporou jazyka Python

Použité licencie CAL na zariadenia pre SQL Server Standard Edition 2017

V porovnaní s nepoužitou licenciou sa použitá licencia Device CAL od spoločnosti Wiresoft nelíši z hľadiska funkčnosti, aby bolo možné používať všetky služby SQL Server 2017 Standard Edition. Vďaka tomuto licencovaniu na server/CAL môžu najmä malé a stredné spoločnosti ušetriť peniaze:

Licencovanie servera SQL Server 2017 pomocou serverových licencií a licencií CAL

Licencovanie servera SQL Server 2017 pomocou serverovej licencie a doplnkových licencií CAL na zariadenia definuje spoločnosť Microsoft v licenčných predpisoch ako alternatívnu možnosť pre edíciu Standard: tento licenčný model sa zvyčajne označuje ako licencovanie Server/CAL. Na rozdiel od základného licencovania správa licencií Microsoft rozlišuje medzi licenciou servera SQL a doplnkovým licencovaním jednotlivých koncových zariadení (alebo používateľov): Pri licencovaní servera/CAL teda každý server, na ktorom má byť spustená inštancia servera SQL Server, vyžaduje štandardnú licenciu SQL Server 2017 a samostatnú prístupovú licenciu (Device CAL) pre licencovaný server SQL Server pre každé vyhradené koncové zariadenie. Hoci sú súčasťou licencie servera dve licencie CAL, majú len práva správcu!

Iba bežná licencia Device CAL oprávňuje počítač, notebook atď. používať funkcie servera SQL Server verzie 2017. Licencia klientskeho prístupu pre koncové zariadenia neobsahuje žiadny ďalší softvér, ktorý by bolo potrebné nainštalovať, ale iba prístupové práva v prostredí klient/server pre server SQL Server 2017.

Je potrebné dodržiavať kompatibilitu verzií licencií CAL zariadenia a licencie servera SQL Server

S licenciou Device CAL pre SQL Server 2017 získa koncové zariadenie prístupové práva pre SQL Server 2017 a tiež pre staršie verzie SQL Servera, napr. 2016 (downgrade). Koncové zariadenie vybavené licenciou Device CAL pre server SQL Server 2017 však nemôže získať prístup k vyššej verzii servera SQL Server, napríklad k verzii 2019 (upgrade). Preto by ste pri kúpe licencií Device CAL pre SQL Server 2017 mali vždy venovať pozornosť kompatibilite serverovej a prístupovej licencie. Spoločnosť Wiresoft tu ponúka aj použité licencie CAL na zariadenia pre predchádzajúce a nasledujúce verzie servera SQL Server 2017.

Prečo existuje alternatívna možnosť licencovania s licenciami CAL pre SQL Server 2017 Standard Edition?

Pre štandardné vydania servera SQL Server verzie 2017 ponúka spoločnosť Microsoft okrem licencovania podľa jadier aj licencovanie zariadení alebo používateľov na základe licencií CAL. Táto forma licencovania prístupu k serveru SQL Server zohľadňuje hardvér malých a stredných podnikov, ktorých server SQL Server má často nižší výkon a pre ich potreby postačuje len jedno alebo niekoľko jadier. V tomto prípade je licencia servera/CAL s nákupom licencií pre prístup klientov k zariadeniam často lacnejšia ako licencia servera podľa jadier.

Okrem licencie na server SQL Server sa v licenčnom modeli spoločnosti Microsoft ponúkajú dva typy licencií CAL na prístup k serveru SQL Server 2017:

 • Licencia SQL Server 2017 Device CAL: poskytuje prístupové práva k serveru SQL Server na vyhradené koncové zariadenie s operačným systémom Windows (počítač, notebook, tablet, telefón)
 • SQL Server 2017 User CAL: udeľuje prístupové práva k serveru SQL Server vyhradenému individuálnemu používateľovi

Na čo by ste mali pamätať pri licencovaní servera SQL Server 2017 pomocou licencií CAL na zariadenia?

Licencia Device CAL udeľuje prístupové práva pre SQL Server 2017 jednému koncovému zariadeniu (zariadeniu). Po dokončení registrácie už tieto práva nemožno preniesť na iný počítač. Takisto nie je možné zmeniť typ CAL pre Device CAL - zo Device na User CAL. Tieto obmedzenia zabraňujú zneužitiu licencií Device CAL a zároveň poskytujú vyššiu bezpečnosť, pretože zabraňujú neoprávnenému prístupu k serveru SQL Server spoločnosti z interných aj externých zdrojov.

Aké sú výhody licencií Device CAL pre SQL Server 2017?

Funkcionalita licencie Device CAL sa v zásade nelíši od licencie User CAL pre server SQL Server 2017. Typické možnosti v každom prípade však možno vidieť v type bežného prístupu k serveru SQL Server: spoločnosti sa líšia napríklad počtom pracovných staníc a tiež pracovným postupom, v ktorom sa server SQL Server používa: V malých a stredných podnikoch často mnohí zamestnanci používajú na prístup k serveru SQL Server striedavo jedno koncové zariadenie, zatiaľ čo v iných pracovných prostrediach to robí jeden používateľ prostredníctvom úplne iných koncových zariadení.

Licencia zariadenia pre server SQL Server 2017, ktorá je viazaná na jedno koncové zariadenie s operačným systémom Windows - namiesto konkrétneho používateľa, tak ponúka rôzne spôsoby prístupu k serveru SQL Server: Ak je licencovaným koncovým zariadením mobilný prenosný počítač alebo tablet, príslušný používateľ môže k serveru SQL Server pristupovať aj lokálne nezávisle - napr. na cestách alebo v domácej kancelárii - a nielen na pracovisku vo firme. Zariadenie CAL sa preto môže používať aj na cestách.

Záver

To, či licencia Device CAL pre SQL Server 2017 ponúka lepšie možnosti použitia, závisí od typického pracovného postupu v spoločnosti. To má vplyv na rozhodovanie pri nákupe vhodnej licencie pre klientsky prístup k serveru SQL Server 2017, pretože ako už bolo uvedené vyššie, licenčný systém spoločnosti Microsoft neumožňuje následnú zmenu licencie Device CAL na licenciu User CAL alebo naopak.

Okrem hlavného použitia licencovaných koncových zariadení by sa mal zohľadniť aj počet zamestnancov: Pretože keď rôzni zamestnanci striedavo používajú jeden a ten istý počítač na prístup k serveru SQL Server bez ohľadu na to, či sa používa interne alebo mobilne, licencovanie na základe zariadenia ponúka viac výhod.

Kúpte si ľubovoľný počet použitých licencií CAL na zariadenia pre Microsoft SQL Server 2017 v internetovom obchode Wiresoft

Licencie Device CAL pre SQL Server 2017 sú k dispozícii v internetovom obchode Wiresoft už od jednej licencie, pretože ostatné predpisy o objemových licenciách sa na použitý softvér nevzťahujú - bez toho, aby označenie "použitý" znamenalo akékoľvek nevýhody pri používaní licencií Device CAL.

Čo sú licencie Device CAL pre SQL Server 2017 ako používané licencie?

Licencie CAL pre zariadenia (a tiež iné typy licencií CAL) pre SQL Server 2017, ktoré spoločnosť Wiresoft ponúka ako použité licencie, sú bežné použiteľné prístupové licencie pre jedno koncové zariadenie, ako sú tiež ponúkané v licenčnom programe spoločnosti Microsoft; rozdiel oproti nim spočíva v tom, že predtým patrili k objemovej licencii pre SQL Server 2017 pre koncové zariadenie, ktorú zakúpila spoločnosť, ktorá ďalej predala nepotrebné jednotlivé prístupové licencie alebo tiež kompletnú objemovú licenciu spoločnosti Wiresoft. Spoločnosť Wiresoft rozdelila túto zväzkovú licenciu, previedla ju na jednotlivé licencie a výsledné licencie CAL zariadenia označila ako použitý softvér. Ako už bolo spomenuté, použité zariadenie CAL je napriek tomuto označeniu rovnako použiteľné ako nové, pretože nedochádza k opotrebovaniu softvéru, ale ani k iným obmedzeniam funkčnosti alebo životnosti.

Prečo sú používané licencie CAL na zariadenia pre SQL Server 2017 bezpečné?

Použitý softvér, ako sú licencie Device CAL pre server SQL Server od spoločnosti Wiresoft, je pre našich zákazníkov nielen cenovo výhodný, ale je aj rovnako bezpečný ako nový - bez skrytých obmedzení alebo rizík! Je vám k dispozícii okamžite po dokončení procesu platby prostredníctvom okamžitého stiahnutia a okamžitej aktivácie licencie pomocou priloženého objemového licenčného kľúča vrátane obvyklého zabezpečenia kupujúceho.

Odkiaľ pochádzajú licencie Device CAL pre SQL Server 2017?

Licencie Device Client Access pre SQL Server 2017, ktoré ponúka spoločnosť Wiresoft, pochádzajú zo zásob licencií spoločností a organizácií. Preto sa na ne vzťahuje platná jurisdikcia, ktorá výslovne povoľuje obchodovanie s použitým softvérom s licenciami Microsoft CAL, čo bolo opakovane potvrdené aj rôznymi súdnymi rozhodnutiami.

Čo to znamená pre vás ako zákazníka spoločnosti Wiresoft?

Kúpa použitých licencií CAL na zariadenia pre SQL Server 2017 alebo iných licencií na prístup klienta ponúkaných spoločnosťou Wiresoft, ako aj ich používanie poskytujú právnu istotu, pretože ani vy, ani spoločnosť Wiresoft neporušujete žiadne právne ustanovenia. 

Vaše výhody pri kúpe použitých licencií CAL pre server SQL Server 2017

Licencie Device CAL pre SQL Server 2017 ako používaný softvér od spoločnosti Wiresoft s inými prístupovými licenciami ponúkajú zákazníkom cenovo výhodnú alternatívu k ponukám väčšiny ostatných poskytovateľov licencií zo všetkých týchto dôvodov, a to práve preto, že pre licencie Device CAL neexistujú žiadne obmedzenia vyplývajúce z rozsahu licencií. To vám dáva slobodu výberu pri licencovaní služieb servera SQL Server tak, aby zodpovedali skutočnému používaniu vo vašej firme, čo tiež znižuje náklady na licencie servera.

V internetovom obchode Wiresoft nájdete nielen licencie Device CAL ako prístupové licencie k použitému softvéru, ale aj zodpovedajúce licencie User CAL pre SQL Server 2017 - vrátane prístupových licencií z iných verzií MS SQL Server s potrebnými serverovými licenciami. Tým sa tiež znižujú náklady na obstaranie novších koncových zariadení alebo riziko problémov s kompatibilitou v dôsledku rôznych verzií softvéru.

Okrem licencií CAL na zariadenia pre SQL Server 2017 nájdete v obchode Wiresoft Software Shop aj licencie na klientsky prístup a serverové licencie pre iné servery spoločnosti Microsoft - aj tu so všetkými výhodami použitého softvéru. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa licencií Device CAL pre SQL Server 2017 alebo akýkoľvek iný produkt spoločnosti Microsoft, neváhajte nás kontaktovať prostredníctvom chatu, e-mailu alebo telefonicky.

Ďalšie odkazy na "MICROSOFT SQL SERVER 2017 DEVICE CAL"
Recenzie zákazníkov pre "MICROSOFT SQL SERVER 2017 DEVICE CAL"
Napíšte recenziu
Recenzie sa aktivujú po overení.

Polia označené * sú povinné.

Vzal som na vedomie nariadenia o ochrane údajov.

Kategórie