Chat with us, powered by LiveChat
telephone
Pomoc s nastavením
+49 69 173261340
 
MICROSOFT REMOTE DESKTOP SERVICES 2016 - 25 PACK USER CAL
Der Kinderschutzbund – Bundesverband

Každým nákupom od spoločnosti Wiresoft podporíte Kinderschutzbund.

MICROSOFT REMOTE DESKTOP SERVICES 2016 - 25 PACK USER CAL

Pripravené na okamžitú expedíciu, dodacia lehota 24 hodín

 • SW10439
 • 6VC-03224
 • Trvalo platný
 • Všetky jazyky
 • EU
P Dostanete Bonusové body
STIAHNUTIE SOFTVÉRU + LICENCIA
824,90 € * 915,90 € * (9,94% uložené)

vrátane DPH.

Der Kinderschutzbund – Bundesverband

Každým nákupom od spoločnosti Wiresoft podporíte Kinderschutzbund.


Ste firemný zákazník
alebo máte právne otázky?

Som tu pre vás.


Kadir Aydin

Microsoft Licensing Professional (MLP)

PODROBNOSTI  
Množstvo 25x User CAL
Systém  Server so systémom Windows
CAL RDS User CAL
Rozsah dodávky ID licencie + Autentifikačný kód
Runtime Neobmedzené
Jazyky Všetky jazyky
Terminálový server Kompatibilný


Na to, aby moholkaždý používateľ používaťslužby vzdialenej plochy Windows Server 2016 , potrebuje licenciu RDS Client Access Licence (skrátene: RDS User CAL), aby mohol lokálne a nezávisle od koncového zariadenia pristupovať k programom Windows atď. v podnikovej sieti. Bežná User CAL pre Windows Server nezahŕňa práva na vzdialený prístup; tie sa musia zakúpiť samostatne vo forme služby Remote Desktop Services User CAL. Tá poskytuje jednému registrovanému používateľovi oprávnenie na relácie vzdialenej plochy.

V prípade ďalších otázok týkajúcich sa produktu sa obráťte na náš zákaznícky servis.

Informácie o výrobku "MICROSOFT REMOTE DESKTOP SERVICES 2016 - 25 PACK USER CAL"

25 balíkov - licencie CAL pre používateľov služby Vzdialená plocha pre Windows Server 2016 kúpiť použité

Aby mohol každý používateľ používať službu Vzdialená plocha systému Windows Server 2016, potrebuje licenciu RDS Client Access Licence (skrátene: RDS User CAL), aby mohol lokálne pristupovať k programom systému Windows atď. v podnikovej sieti nezávisle od koncového zariadenia. Bežná licencia User CAL pre Windows Server nezahŕňa práva na vzdialený prístup, tie je potrebné zakúpiť samostatne vo forme licencie Remote Desktop Services User CAL. Týmto spôsobom získava jeden registrovaný používateľ oprávnenie na relácie vzdialenej plochy.

Licencie RDS User 2016 CAL od spoločnosti Wiresoft ako použitý softvér majú veľkú výhodu v nižšej cene v porovnaní s licenciami RDS User CAL od mnohých iných poskytovateľov licencií. Zároveň obsahujú rovnaké funkcie ako licencie pre prístup používateľa k službe vzdialenej plochy servera Windows, ktoré sú k dispozícii prostredníctvom oficiálneho licenčného programu spoločnosti Microsoft.

Aké sú výhody licencií RDS User CAL pre Windows Server 2016?

Služby vzdialenej plochy pre Windows Server - predtým nazývané terminálové služby - predstavujú vyhradenú rolu servera pre používateľov alebo koncové zariadenia, aby mohli využívať služby Windows Server 2016 alebo inej verzie servera bez toho, aby boli používané programy Windows nainštalované lokálne v počítači. Licencie User CAL pre službu RDS 2016 upravujú tento vzdialený prístup pre jednotlivých zamestnancov; prostredníctvom príslušného servera Windows, ktorý funguje ako hostiteľ, sú programy sprístupnené licencovanému používateľovi počas relácie vzdialenej plochy. Tento používateľ potom môže používať ľubovoľný počítač, notebook atď. a pristupovať k nim lokálne nezávisle (na diaľku) alebo aj v sídle spoločnosti prostredníctvom internetového pripojenia s použitím svojej klientskej prístupovej licencie - RDS User CAL.

Výhody licencie CAL pre používateľa služby Vzdialená plocha k systému Windows Server 2016 pre zamestnancov

Každý oprávnený používateľ, ktorý má licenciu RDS User CAL pre Windows Server 2016, tak môže v rámci vzdialenej relácie pristupovať k štandardizovanému pracovnému prostrediu systému Windows pomocou ľubovoľného koncového zariadenia s prístupom na internet. Ako už bolo spomenuté, programy systému Windows sa počas relácie vzdialenej plochy vykonávajú na príslušnom serveri ako hostiteľ; používateľovi sa zobrazuje len jeho vlastná relácia, pretože prebieha oddelene od ostatných klientskych pripojení.

S licenciou RDS User CAL 2016 môžu používatelia používať takmer akékoľvek staršie koncové zariadenie, aj keď je jeho výkon nižší, pretože so službou Vzdialená plocha majú k dispozícii aktuálny výkon servera Windows; s licenciami Remote Desktop Service User CAL 2016 preto nie je poskytnutie výkonnejšieho hardvéru povinnou podmienkou na používanie programov Windows v aktuálnych verziách.

Výhody systému RDS CAL pre Windows Server 2016 pre správcov

Okrem praktických výhod licencií RDS User CAL pre používateľov alebo koncové zariadenia ponúka systém RDS CAL výhody aj pre správcov: Licencovanie práv vzdialeného prístupu zefektívňuje správu všetkých registrovaných používateľov a počítačov, pretože v podnikovej sieti možno implementovaný softvér Windows spravovať centrálne a tiež ho prostredníctvom neho poskytovať, nemusí sa preto inštalovať na každé jednotlivé koncové zariadenie. Hostiteľom je samotný server systému Windows, na ktorom prebiehajú aj aktualizácie.

Pomocou licencií RDS User CAL sú definované aj individuálne práva pre registrovaných používateľov, takže môžu používať server Windows len s vlastnými prístupovými právami. Licencie RDS User and Device CAL pre Windows Server 2016 preto tiež výrazne znižujú nároky na údržbu a poskytovanie pracovných staníc.

Technické informácie o licenciách CAL pre používateľov služby Vzdialená plocha pre systém Windows Server 2016

Poskytovanie aj používanie licencií RDS pre používateľov CAL na serveri so systémom Windows sa riadi rôznymi úlohami. V prvom rade je dôležité zabezpečiť, aby boli licencia RDS CAL a verzia servera kompatibilné.

Prehľad serverových rolí služby Windows Remote Desktop Services

Pri používaní RDS systému Windows Server 2016 sa okrem správy práv na používanie pre používateľov definujú ďalšie serverové role, ktoré spoločne upravujú používanie programov systému Windows atď. pre licencovaného používateľa alebo koncové zariadenie:

 • Správca licencií vzdialenej plochy reguluje používanie služby RDS pre každú licenciu CAL používateľa alebo ju sprístupňuje.
 • Hostiteľ relácie vzdialenej plochy spravuje pracovné plochy alebo programy sprístupnené autorizovanému používateľovi (alebo koncovému zariadeniu) pri každej relácii.
 • Sprostredkovateľ pripojenia k vzdialenej ploche poskytuje pripojenie k službe RDS pre reláciu a obnovuje ho aj v prípade prerušenia počas relácie.
 • Brána vzdialenej plochy riadi prístup prostredníctvom terminálu k pracovnej ploche systému Windows vo verejnej sieti.
 • Webový prístup pre služby vzdialenej plochy poskytuje prístup prostredníctvom služby RDS CAL cez webový portál.

Dodržiavanie kompatibility verzií pre Windows Server s licenciami CAL pre používateľov služby Vzdialená plocha 2016

Licencia licencie RDS CAL - či už pre konkrétneho používateľa alebo pre konkrétne zariadenie - musí byť vždy kompatibilná s verziou servera Windows Server, s ktorým sa nadväzuje spojenie. V prípade RDS-CAL pre používateľov pre Windows Server 2016 to znamená, že ich môžu používať na prístup k Windows Server 2016, ako aj k staršej verzii Windows Server (downgrade). RDS-CAL 2016 však nemožno použiť na prístup k vyššej verzii systému Windows Server. Je to možné len s príslušnou verziou licencie CAL služby Vzdialená plocha.

Porovnanie licencií CAL používateľa a licencií CAL zariadenia pre službu Vzdialená plocha systému Windows Server 2016

V podstate, ako už bolo popísané vyššie: Implementácia softvéru Microsoft Server 2016 alebo inej verzie je nezávislá od jeho ďalšieho použitia - priamo aj pre službu Vzdialená plocha; na to je potrebná príslušná licencia na prístup klienta - RDS User CAL alebo RDS Device CAL. Všetky prístupové práva prostredníctvom klientskych prístupových licencií na používanie servera Windows upravuje spoločnosť Microsoft vlastným systémom licencií.

Na to, aby ste mohli pristupovať k serveru Windows a jeho službám vzdialenej plochy lokálne a nezávisle - vzdialene - cez web, sú okrem bežných prístupových licencií potrebné ďalšie licencie RDS User alebo Device CAL. Systém Microsoft RDS CAL tiež umožňuje správcom servera presne spravovať všetky prístupové práva, čo poskytuje vyššiu bezpečnosť, pretože neregistrovaní používatelia bez takejto prístupovej licencie (RDS User CAL) alebo koncové zariadenia nemajú prístup k serveru Windows.

Spoločnosť Microsoft ponúka dva rôzne typy licencií CAL na používanie služby Vzdialená plocha serverov systému Windows:

 • Používateľ RDS CAL: Týmto je vyhradený používateľ vybavený právami vzdialeného prístupu
 • RDS Device CAL: poskytuje práva vzdialeného prístupu k vyhradenému koncovému zariadeniu (PC, notebook, tablet, mobil)

Licencie CAL pre službu Vzdialená plocha 2016

Licencia RDS User CAL pre server Windows Server je vždy registrovaná výlučne na meno jedného vyhradeného používateľa. Prístupová licencia teda udeľuje tomuto používateľovi právo na prístup k serveru Windows Server na reláciu vzdialenej plochy; výber koncového zariadenia alebo klientskeho počítača použitého na prístup je voľný, ale prístup je možný vždy len z jedného počítača alebo podobného zariadenia. Vďaka voľnému výberu hardvéru môže oprávnený používateľ prepínať medzi stolným počítačom v sídle spoločnosti, mobilným telefónom alebo tabletom atď. na cestách alebo napr. na notebooku v domácej kancelárii, pretože s licenciou RDS User CAL vždy používa svoje osobné konto pre server Windows.

V prípade licencií CAL pre používateľov služby RDS sa licencie na vzdialenú plochu nevynucujú. To znamená, že príslušné klientske pripojenie sa vytvorí bez ohľadu na počet licencií User CAL pre službu Vzdialená plocha poskytnutých na licenčnom serveri. Pre každého používateľa však musí byť k dispozícii platná licencia User CAL. Preto je potrebné definovať presný počet licencií User CAL v spoločnosti a na serveri Windows musí byť nainštalovaný dostatočný počet prístupových licencií, aby mal každý používateľ k dispozícii jednu licenciu RDS CAL. Toto sa vykonáva pomocou

Správca licencií pre vzdialenú plochu.

Prehľad všetkých funkcií licencií RDS User CAL pre Windows Server 2016

 • Licencie RDS User CAL sú priradené konkrétnemu používateľovi v službe Active Directory - namiesto zariadenia
 • Licencie RDS User CAL nie sú dočasne dostupné a nie je možné ich odvolať
 • Licenčný server sleduje každú licenciu CAL používateľa služby Vzdialená plocha
 • Licencie CAL však nie je možné sledovať v rámci tímu
 • Počet zadaných licencií CAL používateľa môže byť preťažený - ale potom je to v rozpore s licenčnou zmluvou na vzdialenú plochu

Záver

Ktorý typ licencií CAL pre služby vzdialených pracovných staníc pre Windows Server 2016 ponúka v spoločnosti viac výhod, sa teda líši od prípadu k prípadu. Rozhodnutie o licencovaní klientskeho prístupu závisí od počtu zamestnancov, ako aj od prevládajúceho používania koncových zariadení: Zamestnanci, ktorí flexibilne používajú rôzne koncové zariadenia nielen interne, ale aj externe, ako aj mobilne a pristupujú k serveru Windows Server na rôznych pracovných staniciach, majú viac možností s licenciou RDS User CAL. Licenciu RDS User CAL nie je možné zmeniť na licenciu Device CAL alebo naopak. Rozhodnutie preto musíte urobiť v čase nákupu!

Kúpte si licencie Microsoft User CAL pre službu Vzdialená plocha 2016 lacno z jednej licencie v internetovom obchode Wiresoft

Licencie RDS User CAL pre Windows Server 2016 sú k dispozícii v internetovom obchode Wiresoft už od jednej licencie - ponuka ako použitý softvér zahŕňa výhodnú cenu bez toho, aby "použitý" znamenal nevýhody týkajúce sa použiteľnosti.

Aký softvér sa používa z licencií RDS User CAL pre Windows Server 2016?

Licencie CAL pre používateľov služby Vzdialená plocha pre Windows Server 2016 ponúkané v internetovom obchode Wiresoft sú typické prístupové licencie spoločnosti Microsoft z jej licenčného programu; sú súčasťou objemovej licencie pre koncové zariadenia, ktorú si spoločnosť pôvodne zakúpila. Licencie na prístup používateľov, ktoré spoločnosť nepotrebovala, alebo celá objemová licencia boli predané spoločnosti Wiresoft a objemová licencia bola rozdelená na jednotlivé licencie RDS. Po zakúpení a rozdelení sú tieto licencie CAL označené ako použitý softvér. To však neznamená všeobecné opotrebovanie funkcií RDS User CAL ani žiadne iné obmedzenie, pokiaľ ide o ich použiteľnosť vrátane časového obmedzenia.

Aké zabezpečenie ponúka používaný softvér licencií CAL používateľa služby Vzdialená plocha pre Windows Server 2016?

Pre zákazníkov je nákup použitých licencií RDS CAL od spoločnosti Wiresoft nielen lacný, ale aj bezpečný! Získate nielen licenciu CAL pre jedného používateľa pre služby vzdialenej plochy Microsoft Windows Server 2016 za menej peňazí v porovnaní s porovnateľným novým tovarom, ale aj istotu kupujúceho vďaka okamžitému stiahnutiu vrátane aktivácie licencie pomocou priloženého platného zväzkového licenčného kľúča.

Všetky licencie CAL pre používateľov služby Vzdialená plocha pre Windows Server 2016, ktoré ponúka spoločnosť Wiresoft, pochádzajú z licenčného inventára spoločností. Zakúpenie licencie User CAL pre RDS alebo inej licencie pre prístup klienta spoločnosti Microsoft ako používaného softvéru, ako aj používanie, preto pre vás ako zákazníka zahŕňa právnu istotu, pretože sa neporušujú žiadne platné predpisy. To bolo opakovane jasne potvrdené aj rôznymi súdnymi rozhodnutiami. Vďaka úplnému preukázaniu kupujúceho je použitý softvér od spoločnosti Wiresoft odolný aj voči auditu!

Vaše výhody s používaným softvérom z licencií CAL pre službu Vzdialená plocha 2016

Ponuka licencií User CAL pre RDS systému Windows Server 2016, ako aj iných licencií pre prístup klientov ako používaného softvéru od spoločnosti Wiresoft je nielen lacnejšou alternatívou k bežným komerčným ponukám pre zákazníkov, ale ponúka aj voľný výber počtu licencií CAL potrebných na licencovanie vzdialených služieb pre systém Windows Server.

Okrem toho máte v ponuke internetového obchodu Wiresoft možnosť zakúpiť licencie RDS CAL pre Windows Server 2016, ako aj licencie RDS Device CAL a staršie alebo novšie verzie prístupových licencií pre Windows Server. Zakúpením takýchto licencií CAL pre staršie verzie systému Windows Server sa vyhnete problémom s kompatibilitou alebo nákupu nového hardvéru. Využite širokú ponuku použitého softvéru rôznych verzií CAL pre Windows Server v spoločnosti Wiresoft!

V obchode so softvérom Wiresoft nájdete licencie CAL pre používateľov a zariadenia pre Windows Server, ako aj ďalšie licencie na prístup ku klientom alebo serverovým programom spoločnosti Microsoft - za nízke ceny ako použitý softvér vrátane okamžitého stiahnutia. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa licencií RDS User CAL pre Windows Server 2016 alebo akýkoľvek iný produkt spoločnosti Microsoft, jednoducho využite naše kompetentné poradenstvo v chate alebo e-mailom či telefonicky.

Ďalšie odkazy na "MICROSOFT REMOTE DESKTOP SERVICES 2016 - 25 PACK USER CAL"
Recenzie zákazníkov pre "MICROSOFT REMOTE DESKTOP SERVICES 2016 - 25 PACK USER CAL"
Napíšte recenziu
Recenzie sa aktivujú po overení.

Polia označené * sú povinné.

Vzal som na vedomie nariadenia o ochrane údajov.

Kategórie