Chat with us, powered by LiveChat
telephone
Pomoc s nastavením
+49 69 173261340
 
MICROSOFT REMOTE DESKTOP SERVICES 2016 DEVICE CAL
Der Kinderschutzbund – Bundesverband

Každým nákupom od spoločnosti Wiresoft podporíte Kinderschutzbund.

MICROSOFT REMOTE DESKTOP SERVICES 2016 DEVICE CAL

Pripravené na okamžitú expedíciu, dodacia lehota 24 hodín

 • SW10083
 • 6VC-03222
 • Trvalo platný
 • Všetky jazyky
 • EU
P Dostanete Bonusové body
STIAHNUTIE SOFTVÉRU + LICENCIA
37,90 € * 40,90 € * (7,33% uložené)

vrátane DPH.

Der Kinderschutzbund – Bundesverband

Každým nákupom od spoločnosti Wiresoft podporíte Kinderschutzbund.


Ste firemný zákazník
alebo máte právne otázky?

Som tu pre vás.


Kadir Aydin

Microsoft Licensing Professional (MLP)

PODROBNOSTI  
Množstvo 1x Device CAL
Systém  Server so systémom Windows
CAL RDS Device CAL
Rozsah dodávky ID licencie + Autentifikačný kód
Runtime Neobmedzené
Jazyky Všetky jazyky
Terminálový server Kompatibilný


Aby bolo možné používať služby vzdialenej plochy (RDS) systému Windows Server 2016, je pre každého používateľa potrebná príslušná licencia RDS Client Access Licence (RDS CAL), aby mohol lokálne a nezávisle pristupovať k programom systému Windows atď. v podnikovej sieti. Bežná licencia CAL pre systém Windows Server tieto práva nepokrýva. Jednou z možností sú licencie Device CAL pre služby vzdialenej plochy, ktoré upravujú prístup pre konkrétne registrované koncové zariadenie (zariadenie) pre reláciu vzdialenej plochy.

V prípade ďalších otázok týkajúcich sa produktu sa obráťte na náš zákaznícky servis.

Informácie o výrobku "MICROSOFT REMOTE DESKTOP SERVICES 2016 DEVICE CAL"

Device CALs pre Remote Desktop Services až Windows Server 2016 kúpiť použité

Aby bolo možné používať Remote Desktop Services (RDS) z Windows Server 2016, je pre každého používateľa potrebná príslušná licencia RDS Client Access Licence (RDS CAL), aby mohol lokálne a nezávisle pristupovať k programom Windows atď. v podnikovej sieti. Bežná stránka CAL pre Windows Server sa na tieto práva nevzťahuje. Jednou z možností je Device CALs pre službu vzdialenej plochy, ktorá reguluje prístup k relácii vzdialenej plochy pre konkrétny registrovaný terminál (zariadenie). RDS Device 2016 CALs ako používaný softvér z Wiresoft majú výhodu nižšej ceny v porovnaní s RDS CALs od bežných poskytovateľov licencií, ponúkajú rovnaké funkcie ako licencie pre klientsky prístup definované v oficiálnom programe objemových licencií Microsoft pre Remote Desktop Services pre Windows Server .

Aké sú výhody RDS CALs pre Windows Server 2016?

Služba vzdialenej plochy - v predchádzajúcich verziách označovaná ako terminálová služba - je špecializovaná rola servera pre používateľov, ktorí používajú služby atď. z Windows Server 2016 alebo iných verzií Server bez toho, aby boli príslušné programy Windows nainštalované na miestnom počítači CALs pre RDS 2016 upravujú tento prístup, sú sprístupnené licencovanému koncovému zariadeniu prostredníctvom príslušného Windows Server ako hostiteľ v kontexte relácie vzdialenej plochy. Každý User, ktorý používa počítač alebo notebook atď., ktorý má príslušnú klientsku prístupovú licenciu - t. j. RDS Device CAL - môže prostredníctvom nej používať lokálne nezávisle (na diaľku), ale aj v mieste podnikovej siete prostredníctvom internetového pripojenia.

Výhody Remote Desktop Service Device CALs až Windows Server 2016 pre User

Každý používateľ, ktorý používa registrované koncové zariadenie s RDS Device CAL pre Windows Server 2016 môžu pri každom sedení využívať štandardizované pracovné prostredie Windows. Počas relácie vzdialenej plochy sa programy Windows vykonávajú prostredníctvom hostiteľa na príslušnej adrese Server; vykonáva sa to oddelene od ostatných klientskych pripojení, takže používateľ vidí len svoju vlastnú reláciu.

So systémom RDS Device CAL 2016, User môžu používať aj staršie terminály, ktorých hardvér alebo výkon je slabší, pretože využívajú výkon servera Windows prostredníctvom Remote Desktop Services ; Remote Desktop Service CALs 2016 pre terminály tak nie je potrebné zabezpečiť výkonnejší hardvér.

Výhody RDS CALs na Windows Server 2016 pre správcov

Okrem výhod systému RDS Device (a User) CALs 2016 pre používateľov, ponúkajú aj mnoho praktických funkcií pre administrátorov, pretože výrazne zefektívňujú správu všetkých používateľov: Windows Softvér sa tak môže poskytovať a spravovať centrálne v podnikovej sieti namiesto jeho inštalácie na každé jednotlivé koncové zariadenie. To sa uskutočňuje výlučne prostredníctvom webovej stránky Windows Server , kde sa poskytuje a v prípade potreby aj aktualizuje.

RDS Device CALs definuje aj príslušné práva pre licencované koncové zariadenie, takže oprávnení používatelia môžu prostredníctvom neho pristupovať na Server len s príslušnými možnosťami prístupu. Náročnosť na údržbu a zabezpečenie pracovných staníc sa tak vďaka RDS Device CALs pre Windows Server 2016 výrazne znižuje.

Technické informácie na Remote Desktop Service Device CALs pre Windows Server 2016

Nasadenie alebo používanie služby RDS Device CALs pre Remote-Pripojenia k Windows Server zahŕňa rôzne funkcie, okrem toho je potrebné zohľadniť aj kompatibilitu CAL a Server.

Server-Úlohy Remote Desktop Services

Device (ako aj používateľské) CALs pre RDS Windows Server 2016 obsahujú niekoľko rolí, ktoré spoločne umožňujú používanie programov Windows atď. pre licencovaný terminál alebo User:

 • Licencovanie vzdialenej plochy -Manager reguluje používanie alebo poskytuje RDS pre koncové zariadenie s Device CAL pre Server.
 • Pri každej relácii spravuje hostiteľ relácie vzdialenej plochy pracovné plochy alebo programy sprístupnené koncovému zariadeniu (alebo používateľovi).
 • Sprostredkovateľ pripojenia k vzdialenej ploche zabezpečuje pripojenie k službe RDS pre reláciu a v prípade prerušenia počas relácie tiež obnovuje pripojenie.
 • Brána vzdialenej plochy sa používa na riadenie prístupu cez terminál na stránku Windows-Desktop vo verejnej sieti.
 • TheWeb Access pre Remote Desktop Services poskytuje prístup pre určitých používateľov alebo skupiny prostredníctvom RDS CAL cez webový portál.

Kompatibilita verzií Remote Desktop Service Device CALs pre Windows Server 2016

Každý RDS-CAL - či už pre terminál (Device) alebo pre User alebo používateľa - musí byť kompatibilný s verziou Windows Server , s ktorou sa prostredníctvom neho nadväzuje spojenie. V prípade RDS -CALs pre Windows Server 2016 to znamená, že sa dá použiť na prístup k Windows Server 2016, ALEBO k staršej verzii Windows Server (downgrade). Vyššiu verziu Windows Server však nie je možné sprístupniť pomocou RDS-CAL 2016. To si vyžaduje zodpovedajúcu CAL -verziu Remote Desktop Services .

Porovnanie Device CALs vs. User CALs pre Remote Desktop Services z Windows Server 2016

Ako už bolo uvedené, implementácia konkrétneho softvéru Microsoft Server , napríklad verzie 2016, je oddelená od jeho skutočného používania - na to je vždy potrebná jedna z dvoch príslušných klientskych prístupových licencií. Prístupové práva na používanie Windows Server upravuje Microsoft vo vlastnom licenčnom systéme, ktorý je založený na Client Access licenciách alebo CALs.

Okrem bežných prístupových licencií pre Windows Server , Device alebo User CALs sú potrebné aj pre Remote Desktop Services , aby bolo možné mať aj miestny nezávislý prístup - Remote - cez web k Windows Server . Systém RDS CAL ponúka správcom Server nielen diferencovanú správu prístupových práv, ale znamená aj dodatočnú bezpečnosť, pretože cudzie User alebo neregistrované koncové zariadenia bez tejto prístupovej licencie (RDS Device CAL) nemajú prístup k dostupným Server-Services ani k údajom.

Microsoft ponúka dva rôzne typy CALs pre Remote Desktop Services z Windows Server 2016:

 • Device CAL pre RDS: poskytuje prístupové práva pre konkrétne koncové zariadenie (PC, notebook, stôl, mobil)
 • User CAL pre službu RDS: týmto sa konkrétnemu používateľovi pridelia prístupové práva

Typické vlastnosti Device CAL pre Remote Desktop Services 2016

RDS Device CAL je platný len pre jeden vyhradený terminál, ktorý je preň zaregistrovaný. Adresa CAL pre zariadenie Remote Desktop Services sa používa na riadenie jeho prístupových práv k Windows Server alebo hostiteľovi pre každú reláciu vzdialenej plochy. Každý zamestnanec, ktorý používa počítač, notebook atď. vybavený RDS Device CAL , môže pristupovať k Remote Desktop Services pre Windows Server 2016. V prípade prenosných počítačov, tabletov alebo iných mobilných zariadení, ktoré možno používať bez ohľadu na miesto, ponúka RDS Device CAL výhodu, že príslušný User má možnosť využívať RDS v sídle spoločnosti, na cestách alebo na Home-Office.

Pri prvom vytvorení spojenia medzi klientskym počítačom a koncovým zariadením sa mu v režime licencovania Pro Device udelí dočasná prístupová licencia. Keď sa relácia vzdialenej plochy pripojí k serveru Server ako hostiteľ druhýkrát, pre zariadenie sa vydá trvalá Device RDS-CAL - za predpokladu, že je k dispozícii v licencii vzdialenej plochy-Manager.

Všetky funkcie RDS Device CALs pre Windows Server 2016 v skratke

 • Stránka Device CAL je vždy fyzicky priradený ku konkrétnemu koncovému zariadeniu - namiesto konkrétneho User
 • Každý server RDS Device CAL je sledovaný príslušným licenčným serverom,
 • nezávisle od registrácie v službe Active Directory
 • Dočasné služby RDS CALs pre koncové zariadenia sú platné 52 až 89 dní
 • Počet každej pevnej stránky Device CALs sa nesmie prekročiť

Záver

Z uvedeného vyplýva, že odpoveď na otázku, ktorý typ stolových počítačov Remote Service CAL ponúka vo firme viac výhod, závisí od konkrétneho prípadu. Rozhodnutie o forme licencovania prístupu klienta k RDS musí byť prijaté pred nákupom, pretože nie je možné spätne Device CAL do User CAL alebo naopak. Pri nákupe RDS Device CALs zohráva úlohu počet zamestnancov a pracovných staníc: Akonáhle niekoľko zamestnancov zdieľa jedno koncové zariadenie alebo pracuje prevažne stacionárne, potom Device CAL pre RDS ponúka väčšiu výhodu.

Microsoft Device CALs pre Remote Desktop Services 2016 kúpiť lacno už ako jednu licenciu na Wiresoft v online obchode

RDS Device CALs pre Windows Server 2016 je už k dispozícii ako jedna licencia v internetovom obchode Wiresoft - ako použitý softvér má aj mimoriadne výhodnú cenu, čo však neznamená žiadne nevýhody z hľadiska použiteľnosti.

Aké sú použité RDS Device CALs pre Windows Server 2016?

Produkty ponúkané v internetovom obchode Wiresoft Device CALs pre Remote Desktop Services z Windows Server 2016 sú typické prístupové licencie, pochádzajú z príslušnej objemovej licencie pre koncové zariadenia, ktoré spoločnosť predtým zakúpila. Všetky prístupové licencie pre koncové zariadenia, ktoré neboli potrebné, alebo dokonca celú objemovú licenciu odkúpila stránka Wiresoft, pričom objemová licencia je rozdelená a ponúkaná v obchode ako RDS Client-Access Individual Licences for Devices.

Z dôvodu rozdelenia a ďalšieho predaja sú tieto stránky CALs následne označené ako použitý softvér. To neznamená žiadne všeobecné opotrebovanie funkcií systému RDS Device CALani obmedzenie, pokiaľ ide o ich použiteľnosť z hľadiska funkcií alebo trvania.

Aké zabezpečenie ponúka Remote Desktop Services Device CALs pre Windows Server 2016 ako použitý softvér?

Na Wiresoft je nákup použitých RDS CALs pre zákazníkov nielen lacnejší, ale aj bezpečný! Jediný User CAL pre Remote Desktop Services od Microsoft Windows Server 2016 je k dispozícii nielen za nižšiu cenu v porovnaní s porovnateľným novým softvérom, ale ponúka aj bezpečnosť kupujúceho s okamžitým stiahnutím vrátane aktivácie licencie prostredníctvom priloženého platného objemového licenčného kľúča.

RDS Device CALs pre Windows Server 2016 ponúkané Wiresoft pochádzajú výlučne z licenčných zásob spoločností alebo organizácií so sídlom v EÚ, čo znamená, že na tieto transakcie sa vzťahujú právne predpisy EÚ. To znamená, že tak nákup licencií CALs pre RDS alebo iných klientskych prístupových licencií Microsoft ako používaného softvéru, ako aj ich používanie pre našich zákazníkov je právne chránené, a teda neznamená žiadne porušenie právnych predpisov, pretože predaj alebo nákup, ako aj používanie RDS CALs je právne povolené, čo bolo opakovane jasne potvrdené aj rôznymi súdnymi rozhodnutiami.

Vaše výhody s Device CALs pre Remote Desktop Services 2016 ako používaný softvér

Ponuka Wiresoft RDS Device CALs pre Windows Server 2016 - alebo iných klientskych prístupových licencií - ako používaného softvéru ponúka našim zákazníkom nielen lacnejšiu alternatívu k porovnateľným komerčným ponukám na licencovanie Remote prístupu k službám Windows Server , ale aj slobodnú voľbu v počte požadovaných CALs.

Okrem toho Wiresoft ponúka možnosť zakúpiť si v internetovom obchode RDS CALs pre Windows Server 2016, ako aj staršie alebo novšie verzie príslušných licencií pre Windows Server . To znamená, že si môžete zakúpiť licencie na prístup klienta RDS aj pre staršie verzie Windows Server a vyhnúť sa tak problémom s kompatibilitou alebo potrebe zakúpiť nový hardvér. Využite širokú ponuku použitého softvéru Wiresoft rôznych verzií RDS CALs pre servery Windows!

V obchode so softvérom Wiresoft nájdete Device a User CALs pre Windows Server , ako aj ďalšie programy Microsoft Server a licencie pre klientsky prístup - vždy za výhodné ceny ako použitý softvér a s okamžitým stiahnutím. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa RDS Device CALs pre Windows Server 2016 alebo iného produktu Microsoft, jednoducho využite našu kompetentnú radu v chate alebo e-mailom či telefonicky.

Ďalšie odkazy na "MICROSOFT REMOTE DESKTOP SERVICES 2016 DEVICE CAL"
Recenzie zákazníkov pre "MICROSOFT REMOTE DESKTOP SERVICES 2016 DEVICE CAL"
Napíšte recenziu
Recenzie sa aktivujú po overení.

Polia označené * sú povinné.

Vzal som na vedomie nariadenia o ochrane údajov.

Kategórie