Chat with us, powered by LiveChat
telephone
Pomoc s nastavením
+49 69 173261340
 
MICROSOFT WINDOWS SERVER 2012 DEVICE CAL
Der Kinderschutzbund – Bundesverband

Každým nákupom od spoločnosti Wiresoft podporíte Kinderschutzbund.

MICROSOFT WINDOWS SERVER 2012 DEVICE CAL

Pripravené na okamžitú expedíciu, dodacia lehota 24 hodín

  • SW10068
  • R18-04277
  • Trvalo platný
  • Všetky jazyky
  • EU
P Dostanete Bonusové body
STIAHNUTIE SOFTVÉRU + LICENCIA
12,90 € *

vrátane DPH.

Der Kinderschutzbund – Bundesverband

Každým nákupom od spoločnosti Wiresoft podporíte Kinderschutzbund.


Ste firemný zákazník
alebo máte právne otázky?

Som tu pre vás.


Kadir Aydin

Microsoft Licensing Professional (MLP)

PODROBNOSTI  
Množstvo 1x zariadenie CAL
Systém  Server so systémom Windows 
CAL Zariadenie CAL
Rozsah dodávky Právo na používanie
Trvanie Neobmedzené
Jazyky Všetky jazyky
Terminálový server nie je kompatibilný(zobraziť RDS CAL )


Aby ste mohli používať obe funkcie dostupné vo verziách systému Microsoft Windows Server 2012 - ktoré sú k dispozícii od spoločnosti Wiresoft vo verziách Standard a Datacenter - je okrem príslušnej serverovej licencie na koncové zariadenie potrebná aj licencia na prístup klienta: Windows Server 2012 Device CAL. Tým sa zaregistrovanému počítaču s operačným systémom Windows (PC, notebook, tablet) pridelia príslušné prístupové práva, ktoré môžu následne využívať aj zamestnanci.

V prípade ďalších otázok týkajúcich sa výrobku kontaktujte náš zákaznícky servis.

Informácie o výrobku "MICROSOFT WINDOWS SERVER 2012 DEVICE CAL"

Kúpiť použité licencie CAL na zariadenia pre Microsoft Windows Server 2012

Aby ste mohli používať obe funkcie dostupné vo verziách systému Microsoft Windows Server 2012 - ktoré sú k dispozícii od spoločnosti Wiresoft vo verziách Standard a Datacenter - je okrem príslušnej serverovej licencie na koncové zariadenie potrebná aj licencia na prístup klienta: Windows Server 2012 Device CAL. Tým sa zaregistrovanému počítaču s operačným systémom Windows (PC, notebook, tablet) pridelia príslušné prístupové práva, ktoré môžu zamestnanci používať aj striedavo.

Dôvodom je, že v rámci správy licencií spoločnosti Microsoft je serverová licencia pre Windows Server 2012 oddelená od prístupovej licencie, takže tieto práva na používanie je potrebné získať dodatočne vo forme licencie Device CAL. Prístup k funkciám servera Windows má iba koncové zariadenie zaregistrované prostredníctvom tohto nástroja.

Licencie Device CAL pre Windows Server 2012 ponúka spoločnosť Wiresoft za rozumnú cenu ako použitý softvér. Použité licencie na prístup k softvéru sa nelíšia od porovnateľných nepoužitých licencií v rámci programu objemových licencií spoločnosti Microsoft, ktoré už tiež nie sú k dispozícii. Okrem toho si tu môžete zakúpiť licencie CAL na používané zariadenia, a to už od licencie na prístup k jednému klientovi, čo umožňuje flexibilné licencovanie koncových zariadení s prístupom k systému Windows Server 2012 podľa potrieb. Licenciu Windows Server 2012 Device CAL možno použiť aj na používanie služieb servera vybaveného licenciou Windows Server 2012 R2.

Používané licencie CAL na zariadenia na používanie všetkých služieb systému Windows Server 2012

S licenciami Device CAL, ktoré ponúka spoločnosť Wiresoft ako používaný softvér pre verziu Windows Server 2012, nástupcu Windows Server 2008 R2, sú údaje dostupné aj v cloude prostredníctvom príslušného koncového zariadenia atď. - viac o tom v nasledujúcom texte.

Prehľad funkcií dostupných s licenciou Device CAL pre Windows Server 2012/R2 vo verziách Datacenter a Standard

Microsoft Windows Server 2012 je nástupcom systému Windows Server 2008 R2 a serverovou verziou systému Windows 8. Líši sa predovšetkým kompletnou revíziou správcu úloh, v ktorom sú spustené aplikácie rozdelené do kategórií a neaktívne aplikácie sú zastavené kvôli lepšiemu výkonu. Windows Server 2012 obsahuje aktualizovanú verziu Hyper-V, virtualizačnej platformy pre škálovateľné virtuálne prepínače, s funkciou Hyper-V Replica na distribúciu virtuálnych serverov medzi viacerými hostiteľmi, a to v štandardnej verzii aj vo verzii pre dátové centrá.

Verzia servera 2012 R2 tiež pridáva funkcie, ako je spúšťanie virtuálnych počítačov pomocou UEFI, rýchlejšia živá migrácia a možnosť rozšírenia na viac lokalít a automatické zapnutie systému Windows vo virtuálnych počítačoch 2. generácie. Systém NTFS bol doplnený o nový súborový systém ReFS - najmä na ukladanie na súborových serveroch. Podpora protokolu SMB 3 zabezpečuje rýchlejší a stabilnejší prístup k zdieľaným súborom, ako aj funkcie zrýchlenia, ako je RDMA alebo používanie paralelných spojení TCP medzi klientom a serverom prostredníctvom protokolu SMB Multichannel. Okrem bezpečnostných smerníc Active Directory, Dynamic Access Control reguluje prístup k súborom, PowerShell 3.0 umožňuje aj konfiguráciu prostredníctvom webového prehliadača s Web Access, ako aj priame spustenie Windows Workflow Foundation.

Licencie CAL na zariadenia pre Windows Server 2012 možno použiť aj pre verziu Windows Server 2012 R2

Na rozdiel od iných verzií systému Windows Server je možné licenciu Device CAL pre Windows Server 2012 použiť aj pre ďalšiu vyššiu verziu - Windows Server 2012 R2 - ktorá obsahuje niektoré vylepšenia a rozšírenia.

Wiresoft ponúka aj serverové verzie ako používaný softvér vo verziách Standard a Datacenter; tie sa líšia rôznym stupňom virtualizácie.

Správa licencií Microsoft s licenciami CAL

Súbežne s vydaním systému Windows Server 2012 spoločnosť Microsoft upravila aj svoj licenčný model: V závislosti od vybranej edície môže byť server licencovaný napríklad podľa jadier, pričom v takom prípade nie sú potrebné žiadne dodatočné licencie CAL na zariadenia, alebo podľa samotného servera, pričom v takom prípade sú potrebné dodatočné licencie na prístup klientov. Tento model licencovania prístupu s licenciami CAL je často lacnejšou alternatívou pre malé a stredné podniky.

Ktoré typy licencií CAL sú k dispozícii pre vydania Windows Server 2012 Standard a Datacenter?

Pre licencie na prístup klienta k systému Windows Server 2012 sú k dispozícii dva typy licencií CAL:

  • Licencia Device CAL pre Windows Server 2012 - pre jedno koncové zariadenie (napr. počítač, notebook, tablet)
  • Licencia User CAL pre Windows Server 2012 - pre jedného používateľa

Ako je uvedené vyššie, licencia Windows Server musí byť doplnená o licencie CAL zariadenia alebo licencie CAL používateľa, aby bolo možné udeliť príslušné prístupové práva. Licencie CAL neobsahujú žiadny iný softvér okrem prístupových práv pre prostredie klient/server systému Windows Server 2012/R2.

Aké sú rozdiely medzi licenciami CAL na zariadenia a licenciami CAL na používateľov pre Windows Server 2012?

Licencie CAL na zariadenia sa od licencií CAL na používateľa pre Windows Server 2012 líšia len formou, akou sa udeľuje oprávnenie na prístup k serveru Windows Server: Licencia Device CAL vybaví konkrétne koncové zariadenie s operačným systémom Windows prístupovými právami k serveru a dostupným službám a údajom; každý zamestnanec, ktorý má prístup k tomuto koncovému zariadeniu, ho potom môže používať na tento účel; napr. tento počítač sa potom môže používať striedavo pri práci na zmeny. Ak nejde o stacionárny počítač na pracovisku, ale o prenosný počítač alebo tablet, služby servera sa dajú používať aj lokálne nezávisle, napr. na cestách alebo v domácej kancelárii.

Na druhej strane, v pracovnej situácii, v ktorej väčšina používateľov striedavo používa rôzne koncové zariadenia, ponúka User CAL viac možností.

Dostupnosť a cenové zvýhodnenie použitých licencií CAL na zariadenia pre Windows Server 2012 edície Standard a Datacenter

Pre mnohé spoločnosti a organizácie, ktoré nepoužívajú najnovšiu verziu systému Windows Server, napr. z cenových dôvodov, predstavujú použité licencie CAL na zariadenia nielen ekonomické riešenie na vybavenie koncových zariadení licenciou na prístup k serveru Windows Server, ale aj možnosť pokračovať v používaní starších verzií licencií CAL, ktoré už spoločnosť Microsoft a predajcovia neponúkajú. V tomto prípade je použitý softvér od spoločnosti Wiresoft vhodným riešením, napr. na doplnenie existujúcich prístupových licencií pre koncové zariadenia.

V nasledujúcom prehľade nájdete zhrnutie všetkých výhod a špeciálnych funkcií používaných licencií CAL zariadení.

Ako možno použiť použité licencie CAL na zariadenia pre Windows Server 2012 vo verziách Standard a Datacenter?

S použitou licenciou Device CAL sú k dispozícii rôzne možnosti škálovania edícií Windows Server 2012 Standard a Datacenter, t. j.: S licenciou Device CAL pre edíciu Standard možno používať aj edíciu Datacenter systému Windows Server 2012 alebo R2 - potom sú však k dispozícii len typické funkcie edície Standard. S licenciou Device CAL pre edíciu Datacenter a jej rozšíreným rozsahom je možný aj prístup k systému Windows Server 2012/R2 v edícii Standard, ale k dispozícii je len jeho obmedzená funkčnosť.

Pri licenciách CAL na zariadenia pre Windows Server 2012 venujte pozornosť aj kompatibilite verzií

Licencia Device CAL pre Windows Server 2012 oprávňuje na prístup k systému Windows Server 2012, ako aj k ďalšej vyššej verzii 2012 R2, ale nezahŕňa prístupové práva pre vyššie verzie servera, napríklad 2016, takže nezahŕňa aktualizáciu. Je možné použiť staršie verzie systému Windows Server, napríklad 2008 alebo 2008 R2 (downgrade).

Pri nákupe licencií CAL na zariadenia pre Windows Server 2012 Edition by ste preto mali venovať pozornosť aj kompatibilite medzi existujúcou licenciou Windows Server a vybranými licenciami pre prístup klientov.

Čo je ešte potrebné zvážiť pri používaní použitej licencie CAL na zariadenia pre systém Windows Server 2012?

Licenčné podmienky spoločnosti Microsoft sa vzťahujú aj na použité licencie CAL na zariadenia: Len čo je konkrétne koncové zariadenie zaregistrované v licencii Device CAL pre Windows Server 2012, túto licenciu na prístup klienta už nie je možné preniesť na iné zariadenie. Okrem toho je zásadne vylúčené zmeniť typ licencie CAL a použiť tak licenciu CAL zariadenia ako licenciu CAL používateľa na osobnú registráciu zamestnanca.

Tieto ustanovenia správy licencií spoločnosti Microsoft majú okrem iného za cieľ zabrániť neoprávnenému prístupu k licencovanému systému Windows Server 2012, čo má lepšie chrániť údaje, ako aj bezpečnosť komunikácie v spoločnosti.

Používanie používaných licencií CAL na zariadenia pre systém Microsoft Windows Server 2012

V závislosti od organizácie alebo spoločnosti ponúkajú tieto dva typy klientskych prístupových licencií flexibilnejšie možnosti používania a cenovo výhodnejšie licencie. Pri výbere správneho typu licencie CAL je okrem požadovaného počtu licencovaných zamestnancov rozhodujúci aj počet koncových zariadení používaných na prístup k serveru Windows Server. Licencie CAL na zariadenia ponúkajú väčšiu výhodu najmä vtedy, ak rôzni používatelia pravidelne používajú konkrétne koncové zariadenie - aj lokálne nezávisle - na prístup k službám systému Windows Server 2012.

Najlepším predpokladom na nákup použitých licencií CAL je preto presná znalosť typických pracovných postupov. V opísanom príklade je výhodnejšie licencovanie pomocou licencií CAL na použité zariadenia, a preto je aj nákladovo efektívnejšie, pretože je potrebné zakúpiť menej klientskych prístupových licencií. Tím spoločnosti Wiresoft vám s tým rád poradí.

Čo sú licencie CAL na zariadenia používané spoločnosťou Wiresoft pre Microsoft Windows Server 2012?

Použité licencie CAL na zariadenia pre Windows Server 2012 sú od spoločnosti Wiresoft k dispozícii jednotlivo, neplatia na ne bežné licenčné stupnice spoločnosti Microsoft; inak sa použitý softvér nelíši od nových licencií žiadnymi nevýhodami alebo obmedzeniami - pretože softvér sa v zásade nemôže opotrebovať.

Odkiaľ pochádzajú použité licencie CAL na zariadenia pre Windows Server 2012 od spoločnosti Wiresoft?

Použité licencie CAL na zariadenia pre Windows Server 2012 ponúkané spoločnosťou Wiresoft sú originálne licencie a súčasť licencie na zariadenia z licenčného programu spoločnosti Microsoft, ktoré spoločnosť zakúpila a následne predala spoločnosti Wiresoft. Po zakúpení možno celé objemové licencie rozdeliť na jednotlivé licencie; výsledné licencie CAL pre jedno zariadenie sa potom označujú ako použitý softvér a možno ich použiť ako novú licenciu na registráciu koncového zariadenia.

Použitý softvér so zabezpečením kupujúceho - aj pre licencie CAL na zariadenia pre Windows Server 2012

Pri kúpe použitého softvéru Wiresoft - či už ide o licencie CAL na zariadenia pre Windows Server 2012 alebo iné licencie CAL - majú naši zákazníci rovnaké výhody ako pri kúpe nových licencií: Licencie CAL na použité zariadenia ponúkajú kupujúcemu aj bezpečnosť vďaka okamžitému stiahnutiu po dokončení nákupu a okamžitej aktivácii licencie pomocou platného licenčného kľúča.

Je nákup a používanie použitých licencií CAL na zariadenia pre Windows Server 2012 legálne?

Nielen pri nákupe, ale aj pri používaní použitých licencií CAL na zariadenia pre Windows Server 2012 s koncovým zariadením si môžu byť zákazníci spoločnosti Wiresoft istí, že neporušujú žiadne právne predpisy: Použité licencie CAL na zariadenia pre Windows Server 2012 ponúkané v obchode Wiresoft - ako aj iné licencie na prístup klientov - pochádzajú z licenčného inventára spoločností. Preto sa obchodovanie s použitými CAL zariadeniami, ako aj ich používanie zakladá na platnej judikatúre, ktorá výslovne umožňuje oboje; túto skutočnosť opakovane potvrdili viaceré súdne rozhodnutia. Použitý softvér od spoločnosti Wiresoft sa vyznačuje aj úplným preukázaním všetkých kupujúcich prostredníctvom bezpečnostného auditu!

Výhody licencií CAL na zariadenia pre Windows Server 2012 ako používaného softvéru v skratke

Použité licencie CAL na zariadenia od spoločnosti Wiresoft sú k dispozícii nielen za nízke ceny pre Windows Server 2012, ale aj ako prístupové licencie pre novšie aj staršie verzie serverových programov v obchode - to platí aj pre iný serverový softvér spoločnosti Microsoft, ako aj pre príslušné klientske prístupové licencie.

To vám dáva možnosť doplniť staršie softvérové zásoby použitými licenciami CAL od spoločnosti Wiresoft, čím sa vyhnete problémom s kompatibilitou pri paralelnom používaní rôznych verzií softvéru, čo v konečnom dôsledku môže zabrániť aj nákladom na nákup nového hardvéru.

Okrem toho licencovanie pomocou licencií CAL na použité zariadenia eliminuje obvyklú licenčnú škálu, čo znamená, že pri používaní služieb systému Windows Server si môžete kúpiť len presne taký počet prístupových licencií, ktorý zodpovedá vašim skutočným potrebám.

V obchode Wiresoft Software Shop s použitým softvérom nájdete licencie Device CAL pre edície Windows Server 2012, ktoré sú tiež k dispozícii, ako aj príslušné licencie User CAL. Ponuka použitého softvéru Wiresoft zahŕňa aj mnoho ďalších softvérových programov Microsoft - so všetkými opísanými výhodami. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa licencií Device CAL pre MS Windows Server 2012 alebo akýkoľvek iný produkt spoločnosti Microsoft, neváhajte nás kontaktovať prostredníctvom chatu, e-mailu alebo telefonicky.

Ďalšie odkazy na "MICROSOFT WINDOWS SERVER 2012 DEVICE CAL"
Recenzie zákazníkov pre "MICROSOFT WINDOWS SERVER 2012 DEVICE CAL"
Napíšte recenziu
Recenzie sa aktivujú po overení.

Polia označené * sú povinné.

Vzal som na vedomie nariadenia o ochrane údajov.

Kategórie