Chat with us, powered by LiveChat
telephone
Pomoc s nastavením
+49 69 173261340
 
MICROSOFT PROJECT 2021 STANDARD
Der Kinderschutzbund – Bundesverband

Každým nákupom od spoločnosti Wiresoft podporíte Kinderschutzbund.

MICROSOFT PROJECT 2021 STANDARD

K dispozícii na okamžité stiahnutie

 • SW10446
 • 076-05905
 • Trvalo platný
 • Všetky jazyky
 • EU
P Dostanete Bonusové body
STIAHNUTIE SOFTVÉRU + LICENCIA
293,90 € * 325,90 € * (9,82% uložené)

vrátane DPH.

Der Kinderschutzbund – Bundesverband

Každým nákupom od spoločnosti Wiresoft podporíte Kinderschutzbund.


Ste firemný zákazník
alebo máte právne otázky?

Som tu pre vás.


Kadir Aydin

Microsoft Licensing Professional (MLP)

PODROBNOSTI  
Verzia Úplná verzia
Zariadenia 1x
Rozsah dodávky Stiahnutie + licencia
Stredné Na stiahnutie
Runtime Neobmedzene
Jazyky Všetky jazyky
Čas dodania  Niekoľko minút
Systém  Windows (32bit/64bit)
Terminálový server Kompatibilný


Project 2021 Standard je najnovšia verzia všestranného softvéru na riadenie projektov od spoločnosti Microsoft, ktorý je určený predovšetkým pre malé a stredné podniky a samostatne zárobkovo činné osoby na navrhovanie, riadenie a konečnú dokumentáciu obchodných projektov. Na tento účel aplikácia ponúka komplexné funkcie, ktoré sú potrebné na diferencované riadenie všetkých fáz a komponentov. Na tento účel je k dispozícii aj množstvo typických šablón, z ktorých si môžete vybrať a ktoré znázorňujú všetky podstatné procesy, ktoré zohrávajú dôležitú úlohu pri riadení všetkých úloh a fáz, ktoré vznikajú, doplnené o množstvo praktických funkcií, ktoré umožňujú efektívny spôsob práce na jednom alebo viacerých projektoch.

V prípade ďalších otázok týkajúcich sa produktu sa obráťte na náš zákaznícky servis.

Informácie o výrobku "MICROSOFT PROJECT 2021 STANDARD"

MS Project 2021 Standard - najnovšia verzia softvéru na riadenie projektov ako kúpna verzia

Project 2021 Standard je najnovšia verzia všestranného softvéru na riadenie projektov od spoločnosti Microsoft, ktorý je určený predovšetkým pre malé a stredné podniky a samostatne zárobkovo činné osoby na navrhovanie, riadenie a konečnú dokumentáciu obchodných projektov. Na tento účel aplikácia ponúka komplexné funkcie, ktoré sú potrebné na diferencované riadenie všetkých fáz a komponentov. Na tento účel si môžete vybrať aj z mnohých typických šablón, ktoré zobrazujú všetky podstatné procesy, ktoré zohrávajú dôležitú úlohu pri riadení všetkých úloh a fáz, ktoré vznikajú, doplnené mnohými praktickými funkciami, ktoré umožňujú efektívny spôsob práce na jednom alebo viacerých projektoch.

MS Project 2021 Standard Edition tak spĺňa všetky požiadavky na úspešné riadenie portfólia, rizík a dokumentov vrátane centrálnej správy zdrojov a evidencie času. Predinštalované Ganttove diagramy s niekoľkými integrovanými harmonogramami, okrem iného na rýchlejšie pochopenie rôznych vzťahov medzi úlohami, ponúkajú prehľadnosť, najmä pri zložitých projektoch; na podávanie správ o aktuálnom stave a po dokončení sú k dispozícii aj integrované správy, ktoré prehľadne poskytujú dôležité zistenia a informácie pri komunikácii s ostatnými účastníkmi.

Pre akú cieľovú skupinu bol vyvinutý štandard MS Project 2021?

Štandardná verzia Microsoft Project 2021 bola vyvinutá špeciálne pre tých používateľov, ktorí zvyčajne sami navrhujú rôzne projekty a riadia ich vo všetkých fázach a detailoch, čo je častý prípad najmä samostatne zárobkovo činných osôb a malých a stredných firiem. Podobne ako predchádzajúce verzie, ani táto štandardná edícia MS Project neponúka integrovanú synchronizáciu so službou Microsoft SharePoint alebo Project Server, ale má všetky potrebné funkcie - vrátane nástrojov business intelligence - na riadenie typických oblastí plánovania a riadenia projektov: tvorbu harmonogramov projektov, plánovanie nákladov, diferencovanú správu úloh a priebežné a záverečné správy.

Wiresoft už ponúka Microsoft Project 2021 Standard Edition ako používaný softvér vo forme jednej licencie ako nákupnú verziu - a za výrazne nižšiu cenu - kontaktujte náš tím a okamžite zistite, kedy bude pre vás dostupný.

Informujte sa aj o všetkých ostatných aplikáciách Microsoft dostupných v internetovom obchode Wiresoft Software, ktoré si môžete kúpiť aj ako použitý softvér ponúkaný za zvýhodnenú cenu, ako aj o programoch Microsoft kompatibilných s Project 2021 Standard, napríklad Windows 10. V nasledujúcom prehľade sa dozviete o najdôležitejších optimalizáciách a funkciách novej verzie MS Project 2021 Standard Edition.

Čo dokáže MS Project 2021 Standard?

Vizuálne už Project 2021 Standard ponúka prehľadnejšie a koncentrovanejšie rozhranie pracovnej plochy, ktoré sa odlišuje od starších verzií. Tu sú voliteľne k dispozícii aj vyhotovenia "farebné", "tmavosivé" a "biele", ktoré sú známe aj z kancelárie Office, pričom najmä posledné z nich umožňujú sústredenú pracovnú atmosféru.

Nové projekty môžu v MS Project 2021 Standard vytvoriť niekoľkými kliknutiami aj neskúsení používatelia, pretože je k dispozícii veľký výber typických šablón pre bežné typy projektov; profesionáli môžu alternatívne použiť aj neutrálny, prázdny Ganttov diagram. Údaje a zoznamy úloh možno do programu Project jednoducho importovať z aplikácií Excel, Word, Outlook alebo PowerPoint, pričom sa zachová príslušné formátovanie a osnovy.

Jednoduchšie vytváranie projektov v aplikácii Project 2021 Standard

Okrem štandardných šablón a prázdneho Ganttovho diagramu (stĺpcového zobrazenia) je v aplikácii Project 2021 Standard k dispozícii mnoho ďalších šablón, ako napríklad sieťový diagram (vývojový diagram) pre špeciálne projekty, ako aj zobrazenia vo forme formulára, listu (tabuľky) alebo v závislosti od použitia (stĺpcov) na zobrazenie projektu, ako aj ďalšie rozsiahle možnosti, ako napríklad rôzne filtre na prehľadné zobrazenie jednotlivých úloh a zdrojov vrátane ich prepojení, ako aj úloh v závislosti od požadovaného aspektu.

Štruktúrovanie a prepojenie projektových úloh

V aplikácii Project 2021 Standard je možné úlohy importovať do stĺpcového diagramu aj pomocou masky úloh, ktorá podporuje aj súčasné pridávanie viacerých úloh vrátane priradenia príslušných zdrojov a vzťahov. Úlohy možno navzájom prepojiť napríklad prostredníctvom rozbaľovacej ponuky a táto možnosť je k dispozícii aj prostredníctvom poľa "Spoločný názov úlohy" v tabuľke úloh. Pre každú časovú os možno samostatne určiť dátum začiatku a konca. Stĺpce časovej osi možno označiť a zobraziť priebeh úlohy, čo poskytuje väčšiu prehľadnosť o príslušných úlohách.

Pre zobrazenie hierarchie v rámci projektu je možné jednotlivým úlohám pomocou klávesu tabelátora priradiť kladné alebo záporné odsadenie; zmeny sa potom automaticky aplikujú na všetky príslušné úlohy, čo je dôležité najmä pri zložitejších harmonogramoch projektov. Jednotlivé úlohy v projekte je možné podľa potreby prepojiť a zobraziť ich vo vzájomnom vzťahu. Na to stačí vybrať príslušnú bunku v stĺpci "Predchodca", aby sa zobrazili všetky súvisiace úlohy a aktivovať príslušnú úlohu.

Ďalšie dôležité oblasti v MS Project Standard 2021

MS Project 2021 Standard má tiež všetky osvedčené funkcie pre správu portfólia, ako aj správu zdrojov a tvorbu správ, v niektorých prípadoch s dodatočnými optimalizáciami.  

Riadenie portfólia

V správe portfólia, ktorá je jednou z najdôležitejších súčastí štandardu MS Project 2021, sa zaznamenávajú všetky projekty a sleduje sa ich priebeh. To znamená, že projektoví manažéri majú vždy prehľad o aktuálnom stave a môžu okamžite reagovať, ak projekt neprebieha podľa plánu, napr. ak niektoré úlohy ešte neboli dokončené podľa harmonogramu, náklady sa vymykajú kontrole alebo nie sú k dispozícii zdroje alebo ich je nedostatok. Vďaka nezávislej aktualizácii je možné aktuálny stav zobraziť okamžite jediným kliknutím.

Vďaka prepojeniu s Power BI má správa rozpočtu v MS Project 2021 Standard Edition podrobné možnosti zobrazenia analýzy vrátane návrhov na zlepšenie.

Riadenie zdrojov

Správa zdrojov v MS Project 2021 Standard umožňuje podrobné, prehľadnejšie, a teda efektívnejšie plánovanie a riadenie príslušných zdrojov vďaka integrovaným nástrojom a funkciám. Jednotlivé typy sa tu rozlišujú podľa "práce", "materiálu" a "nákladov", ktoré sa centrálne riadia prostredníctvom fondu zdrojov, najmä na účely plánovania medzi projektmi, a presne sa priraďujú k jednotlivým úlohám; to umožňuje zohľadniť obmedzenia ich časovej dostupnosti, ako aj limity nákladov a predchádzať rizikám týkajúcim sa využitia pracovnej sily a preťaženia.

Vykazovanie v MS Project Standard 2021

Dôležitým aspektom agilného riadenia projektov je najmä vytváranie správ na vizualizáciu projektových údajov na konkrétne účely - na ilustráciu súčasného stavu prebiehajúceho projektu alebo na zdieľanie dôležitých poznatkov s ostatnými po jeho ukončení. Používatelia nájdu v aplikácii Project 2021 Standard výber typických šablón správ pre najbežnejšie typy projektov, ktoré možno ďalej rozšíriť o grafiku, obrázky a grafy. Okrem formátov, ako je Project 2007, je možné údaje o projekte sprístupniť aj vo formátoch .PDF, .XPS, .CSV, .XML a v zošitoch Microsoft Excel.

Požiadavky na hardvér pre Microsoft Project 2021 Standard

Predpokladá sa, že na túto verziu Microsoft Project 2021 Standard sa budú vzťahovať nasledujúce minimálne požiadavky; v závislosti od používania ďalších aplikácií alebo programov môže byť potrebné zvážiť ďalšie požiadavky:

 • Operačné systémy: Windows 10, Windows 11, Windows Server 2019/2022
 • Procesor: min. 1,6 GHz, dvojjadrový (32 alebo 64 bitov)
 • RAM: 2 GB RAM (32 bitov) alebo 4 GB RAM (64 bitov)
 • Miesto na pevnom disku: 4 GB
 • Rozlíšenie obrazovky: 1 280 x 768 pixelov
 • Grafická karta: DirectX 10
 • Špeciálne funkcie na správu súborov v cloude môžu vyžadovať OneDrive, OneDrive for Business alebo SharePoint

Ak máte akékoľvek otázky alebo potrebujete viac informácií o Microsoft Project 2021 Standard Edition, obráťte sa na člena tímu Wiresoft.

Kúpte si Microsoft Project 2021 Standard v obchode so softvérom Wiresoft

Nový MS Project 2021 Standard Edition je už k dispozícii v predajni Wiresoft Software Shop ako použitá jednotlivá licencia - cena je teda nižšia ako cena zodpovedajúceho nového softvéru tejto edície. Pri nákupe použitého softvéru Microsoft Project 2021 Standard môžete u spoločnosti Wiresoft využiť tieto výhody:

 • Právnym základom ďalšieho predaja použitého softvéru Microsoft Project je platný zákon, ktorý povoľuje predaj a nákup, ako aj používanie tohto softvéru Project.
 • Pri nákupe od spoločnosti Wiresoft získate jednu licenciu MS Project 2021 Standard, ktorú predtým zakúpila a ďalej predala európska spoločnosť. Pri ďalšom predaji je táto licencia MS Project 2021 Standard označená ako použitá bez toho, aby slovo "použitá" znamenalo akékoľvek obmedzenie funkčnosti softvéru Project alebo znamenalo, že táto licencia bola skutočne použitá.
 • Ak si pôvodný kupujúci už nainštaloval a aktivoval túto licenciu alebo softvér Microsoft Project Standard, táto licencia sa predajom spoločnosti Wiresoft opäť vymazala, takže príslušná softvérová licencia je opäť 100 % voľne dostupná.
 • Licencie MS Project 2021 Standard, ako aj ostatné použité licencie Microsoft ponúkané na predaj v spoločnosti Wiresoft nie sú ani obmedzene použiteľné, ani časovo obmedzené testovacie verzie, ani neobsahujú už aktivovaný licenčný kľúč, ale ide o softvérový produkt, ktorý je po zakúpení autorizovaný len pre vás.
 • Všetky takéto použité licencie zakúpené od spoločnosti Wiresoft sme pred predajom otestovali aj z hľadiska ich plnej použiteľnosti.
 • Okamžite po úspešnom dokončení nákupu máte aplikáciu MS Project 2021 Standard k dispozícii prostredníctvom elektronického doručenia softvéru (ESD).
 • To znamená, že keď si kúpite licenciu od spoločnosti Wiresoft, môžete si byť istí, že kupujete a používate legálny a originálny produkt Microsoft Standard Edition of Project 2021.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa nákupu použitej licencie Microsoft Project 2021 Standard ako použitého softvéru alebo inej edície MS Project 2021, ako aj starších verzií MS Project alebo iného softvéru Microsoft, kontaktujte nás e-mailom, telefonicky alebo prostredníctvom chatu.

Ďalšie odkazy na "MICROSOFT PROJECT 2021 STANDARD"
Recenzie zákazníkov pre "MICROSOFT PROJECT 2021 STANDARD"
Napíšte recenziu
Recenzie sa aktivujú po overení.

Polia označené * sú povinné.

Vzal som na vedomie nariadenia o ochrane údajov.

Kategórie