Chat with us, powered by LiveChat
telephone
Pomoc s nastavením
+49 69 173261340
 
Trustmask
Pre filtrovanie neboli nájdené žiadne výsledky!
MICROSOFT SQL SERVER 2012 STANDARD MICROSOFT SQL SERVER 2012 STANDARD
SQL Server 2012 Standard Silné stránky sú najmä v oblasti business intelligence a pre kritické aplikácie, ako aj v oblasti integrácie cloudu podľa vašich želaní a potrieb. Virtualizácia opisuje proces, pri ktorom majú koncoví...
260,90 € *
MICROSOFT SQL SERVER 2012 ENTERPRISE MICROSOFT SQL SERVER 2012 ENTERPRISE
Microsoft SQL Server 2012 Enterprise SQL Server 2012 je významná verzia produktu s mnohými novými funkciami: Spoľahlivosť pre kritické obchodné aplikácie s vyššou dostupnosťou, bleskovo rýchlymi dotazmi a pokročilými funkciami...
3 695,90 € *
MICROSOFT SQL SERVER 2012 BUSINESS INTELLIGENCE MICROSOFT SQL SERVER 2012 BUSINESS INTELLIGENCE
Microsoft SQL Server 2012 Business Intelligence Kúpiť server: Microsoft SQL Server 2012 Business Intelligence Aby ste mohli neustále sledovať svoje obchodné procesy a optimalizovať ich, potrebujete dobrý systém správy databáz. Ak...
2 618,90 € *

Microsoft SQL Server 2012: s mnohými funkciami business intelligence a cloudovými funkciami

 Microsoft SQL Server vo verzii 2012 predstavuje ďalší významný krok vo vývoji funkcií a služieb, ktoré spĺňajú požiadavky firiem, pokiaľ ide o aplikácie business intelligence a stále silnejšie prepojenie s cloudovými službami. Na tento účel SQL Server 2012 ponúka rozsiahle optimalizácie v existujúcich oblastiach - doplnené o ďalšie funkcie, vďaka ktorým je spolupráca medzi tímami ešte efektívnejšia.

Medzi najdôležitejšie inovácie SQL Server 2012 patrí optimalizácia výkonu pre služby SharePoint, ktoré uľahčujú spoluprácu na projektoch, ako aj koordináciu úloh a správu. Okrem toho serverová verzia ponúka

ponúka výkonné riešenie vysokej dostupnosti s funkciou Always On Availability Groups (AG) a možnosťou obnovy po havárii, ktorá podporuje až deväť replik dostupnosti, ako aj niekoľko metód failover.

Okrem toho xVelocity ďalej zvyšuje výkonnosť dotazov a priebežný výkon servera SQL. 

Ďalšími novinkami, ktoré stoja za zmienku v prípade servera SQL Server 2012, je silnejšia integrácia cloudového riešenia SQL Azure: Vďaka nemu je možné poskytovať databázy aj prostredníctvom internetu a synchronizovať lokálne databázy. SQL Azure sa spravuje v prostredí SQL Server Management Studio. Okrem toho nová funkcia Contained Databases výrazne zjednodušuje presun databáz vrátane závislých objektov.

Columnstore index (Transact-SQL) zavádza Standard na ukladanie a vyhľadávanie veľkých tabuliek dátového skladu. Columnstore index využíva ukladanie a spracovanie údajov na základe stĺpcov, čím dosahuje až desaťnásobne vyšší výkon dopytovania ako bežné ukladanie na základe riadkov.

V neposlednom rade nové služby SQL Server Data Quality Services (DQS) umožňujú vytvárať znalostnú bázu, ktorá sa dá použiť na vykonávanie dôležitých úloh kvality údajov, ako je štandardizácia, ako aj oprava, rozšírenie a deduplikácia údajov.

Súčasnému výkonu moderných serverových systémov bol prispôsobený aj licenčný model spoločnosti Microsoft. Edícia Standardservera SQL Server 2012, ktorá je k dispozícii v 32- aj 64-bitovej verzii, už má prepojenie na cloud. Možno ju zakúpiť buď so základnou licenciou, alebo so serverovou licenciou plus licenciami CAL. Každá edícia servera SQL Server 2012 má iné pravidlá pre jej správne licencovanie. Podrobnejšie informácie o tom nájdete nižšie.

SQL Server 2012 je kompatibilný aj so staršími verziami systému Windows 7 alebo 8. S licenciou SQL Server 2012 tak získate mimoriadne výkonný serverový softvér, ktorý sa dá použiť aj v mnohých scenároch.

Microsoft SQL Server 2012 je k dispozícii od spoločnosti Wiresoft v nasledujúcich edíciách a za bezkonkurenčnú cenu:

 • SQL Server 2012 Standard
 • SQL Server 2012 Business Intelligence
 • SQL Server 2012 Enterprise

Edícia SQL Server Standard už obsahuje množstvo funkcií na využitie v každodennom podnikaní, ako aj rozsiahle nástroje na správu, s ktorými sú splnené požiadavky menších firiem a organizácií, a to aj s ohľadom na virtualizáciu a bezpečnosť údajov

Virtualizácie a zabezpečenia údajov.

Edícia Business Intelligence pridáva ďalšieho člena do počtu dostupných serverových edícií pre SQL 2012. Prémiová edícia, SQL Server 2012 Enterprise, ponúka koncovým používateľom najširšie portfólio funkcií a služieb, pomocou ktorých možno vytvárať škálovateľné a zároveň vysoko dostupné aplikácie servera SQL.

Radi vám poradíme s nákupom edície servera SQL Server, ktorá najlepšie vyhovuje vašim potrebám, a zostavíme pre vás licenčný balík servera na mieru.

Stručný prehľad edícií servera SQL Server 2012

Okrem edícií známych z predchádzajúcich verzií SQL Standard - pre malé až stredné podniky - a Enterprise, s plným rozsahom funkcií - vyvinutých pre požiadavky stredných až veľkých podnikov a organizácií - je novým členom rozsiahlej rodiny serverov SQL Server, ktorá zahŕňa aj ďalšie edície, nová edícia Business Intelligence. Ako už názov napovedá, edícia BI bola navrhnutá špeciálne pre požiadavky spoločností, ktoré chcú využívať výkonné nástroje na typické obchodné úlohy.

Okrem 64-bitovej verzie jeSQL Server 2012 k dispozícii aj v 32-bitovej verzii, hoci sa odporúča inštalácia 64-bitovej verzie. V edíciách Standard, Business Intelligence a Enterprise je maximálna veľkosť databáz obmedzená na 524 PByte (petabajtov).

Dôležité funkcie Business Intelligence verzie SQL Server 2012

Vďaka rozsiahlym funkciám SQL Server BI verzie 2012 môžu spoločnosti implementovať funkčnú platformu BI. Na tento účel ponúka rozsiahle funkcie reportovania a analýzy Medzi najdôležitejšie funkcie BI patria nasledujúce:

 • Sémantický model BI (BISM ): Vďaka sémantickému modelu BI poskytuje SQL Server 2012 nástroj na vytváranie modelov v službách SQL Server Analysis Services (SSAS) a Powerpivot pre Excel - ten umožňuje správcom vytvárať čisto tabuľkové modely.
 • Sémantické vyhľadávanie pre Business Intelligence : Sémantické vyhľadávanie rozširuje už existujúcu funkciu fulltextového vyhľadávania v serveri SQL Server o nové scenáre, ktoré presahujú vyhľadávanie kľúčových slov: Sémantické vyhľadávanie umožňuje vyhľadávať podobnosti medzi dokumentmi a analyzovať ich príslušné významy.
 • SQL Server PowerPivot pre SharePoint : S SQL Server PowerPivot je SharePoint Server prepojený so serverom SQL Server 2012, aby bolo možné používať príslušné funkcie. Pomocou funkcie PowerPivot možno údaje uložené lokálne v tabuľkách programu Excel alebo v databázach Access sprístupniť ostatným používateľom a rýchlo ich analyzovať.
 • Analytické služby v SQL Serveri 2012 : SSAS poskytujú riešenia na vytváranie, ako aj sprístupňovanie analytických databáz, ktoré sa potom môžu používať v aplikáciách BI, ako sú Excel, Performance Point, Reporting Services atď. Inštancia Analysis Services je určená pre rôzne typy riešení: Správcovia si môžu vybrať medzi multidimenzionálnym alebo tabuľkovým riešením.
 • SQL Server Data Tools (SSDT ): SSDT je nástupca Business Intelligence Development Studio vo verzii SQL Server 2008 R2. SQL Server Data Tools možno použiť na vytváranie dátových skladov a správu Analysis Services v SQL Serveri 2012.
 • Columnstore indexy : Columnstore indexy v SQL Serveri 2012 sú efektívnym nástrojom pre typické aplikácie dátových skladov. Umožňujú zoskupovať a spravovať údaje a vyhľadávať ich v stĺpcovom formáte. Pritom sa všetky stĺpce spájajú dohromady a vytvárajú celkový index.
 • Služby kvality údajov (DQS) : Vďaka službám kvality údajov (DQS) sa v serveri SQL Server 2012 zlepšili postupy, ako je čistenie údajov a porovnávanie údajov. DQS čistí a optimalizuje súbory údajov vyhľadávaním a odstraňovaním duplicít alebo nekonzistentných údajov pred ich použitím pre zostavy v službách Reporting Services alebo dátových skladoch.
 • Power View : Ďalšou funkciou BI je Power View, doplnok pre SharePoint Server. Power View je webový nástroj na tvorbu informačných panelov na analýzu údajov, ako aj na vytváranie ad hoc zostáv, ktorý umožňuje rýchlu vizualizáciu údajov.

Súčasný licenčný model pre SQL Server 2012 od spoločnosti Microsoft

Upravená licenčná metrika sa vzťahuje na verziu SQL Server 2012. Spoločnosť Microsoft ňou definuje typ, ako aj potrebu licencií, ktoré sú k dispozícii pre jednotlivé serverové edície. To znamená, že pre softvér SQL existujú rôzne možnosti licencovania.

Licencia procesora známa z predchádzajúcich verzií už neexistuje. Nahradilo ju licencovanie jadra, pri ktorom musí byť licencované každé jadro všetkých procesorov servera. Zatiaľ čo pri licencovaní starších verzií serverov Microsoft nehral výkon servera na základe jadier žiadnu úlohu, pri výpočte licenčných požiadaviek pre edície servera SQL Server Enterprise je východiskovým bodom počet jadier. Základom pre udeľovanie licencií sa teda stáva rastúci výkon serverov, ktoré dokážu zvládnuť vyššie pracovné zaťaženie a ktorý je umožnený počtom jadier.

Virtuálne servery môžu byť okrem iného vybavené aj serverovými/CAL licenciami. V takom prípade sú, podobne ako v prípade edície Standard, okrem serverových licencií potrebné aj ďalšie licencie na prístup klientov (CAL). Na druhej strane pri základnom licencovaní nie sú na prístup k serveru potrebné žiadne licencie CAL.

Prehľad možností licencovania pre SQL Server 2012

V tomto prehľade sú uvedené rôzne typy licencií pre edície servera SQL Server 2012 dostupné od spoločnosti Wiresoft:

 • Standard V tomto prípade je možné licencovanie na jadrá alebo na server plus licencie CAL
 • Business Intelligence Edition (BI) - túto edíciu je možné licencovať len na server plus licencie CAL
 • Enterprise Edícia (EE) - je možné len licencovanie na základe jadra

Licencovanie Standard-Edition

Edícia Standardservera SQL Server verzie 2012 je jediná, ktorá ponúka možnosť výberu medzi licencovaním na 2 jadrá a licencovaním na server/CAL. Dôvodom je skutočnosť, že spoločnosť Microsoft rozlišuje medzi rozdielnymi požiadavkami malých a stredných spoločností na rozdiel od väčších a veľkých spoločností, pokiaľ ide o výkon a škálovateľnosť servera SQL Server

Výkon a škálovateľnosť funkcií SQL. Vďaka finančne výhodnejšej licenčnej alternatíve Server & CAL môžu tieto firmy využívať aj výkon a všestranné cloudové funkcie servera SQL Server 2012, prispôsobené nižšiemu, ale pre ich účely zvyčajne úplne postačujúcemu výkonu servera.

Aj organizácie a spoločnosti menšej veľkosti však niekedy potrebujú plný výkon SQL, ktorý je možné pokryť len licenciou Core. Aby ste si hneď na začiatku kúpili správny typ licencie pre edíciu SQL Server Standard, mali by ste

Najprv určiť typické pracovné zaťaženie a tiež počet zamestnancov, ktorí využívajú služby servera SQL Server. Za určitých okolností môže byť výhodné zakúpiť si základné licencie.

V nasledujúcej časti sú zdôraznené rozdiely medzi oboma možnosťami licencií pre SQL Server 2012. Ak chcete zistiť, ktorá licencia edície Standard je pre vašu spoločnosť najvhodnejšia, jednoducho nás kontaktujte a požiadajte o konzultáciu, a to aj prostredníctvom chatu.

Licencovanie servera SQL Server Standard a Enterprise Edition s 2-jadrovými balíkmi

Pre licencovanie servera SQL Server 2012 na báze jadra platia nasledujúce požiadavky podľa kritérií definovaných spoločnosťou Microsoft:

 • Každá jadrová licencia platí presne pre dve jadrá - pritom sa nepočíta s čistým počtom jadier na procesor - skôr platí aj nasledujúce:
 • Minimálny počet jadier je vždy 16 - bez ohľadu na to, či má motor v skutočnosti menej jadier.
 • Server s nižším počtom jadier ako 16 nie je možné licencovať za nižšiu cenu.
 • Licencie na jadrá sú k dispozícii len ako 2-balíčky.

To znamená: Musíte si zakúpiť aspoň 16 licencií jadier = 8 balíkov 2-jadrových licencií. Dodatočné licencie s licenciami CAL pre používateľov alebo zariadenia sa neuplatňujú.

Licencie Server/CAL pre SQL Server 2012 Standard a Business Intelligence

Licencovanie servera SQL Server 2012 Standard alebo Business Intelligence so serverovou licenciou a dodatočnými licenciami pre prístup klientov (CAL) pozostáva z nasledujúcich dvoch komponentov:

 • Každý server vyžaduje vlastnú licenciu. Tá obsahuje prístupové práva administrátora, ktoré sú určené výlučne na správu.
 • Každý zamestnanec, ktorý má používať služby a funkcie servera, potrebuje klientsku prístupovú licenciu (CAL).
 • Tieto licencie CAL sú k dispozícii v dvoch variantoch: User CAL a Device CAL.
 • Po vydaní klientskej prístupovej licencie ju nie je možné preniesť ani použiť iným ako stanoveným spôsobom.

Licencovanie Microsoft SQL Server 2012 so spoločnosťou Wiresoft za mimoriadne výhodnú cenu

Spoločnosť Wiresoft ponúka verziu SQL Server 2012 v edíciách Standard, Business Intelligence a Enterprise ako originálne licencie Microsoft za mimoriadne výhodné ceny. Ceny softvéru u spoločnosti Wiresoft sú také výhodné, pretože ponúkané licencie sú nevyužité, bezplatné práva na používanie, ktoré pochádzajú od európskych spoločností a boli nami získané úplne legálne. Nákup a ďalší predaj softvérových produktov, ako sú serverové licencie, bol výslovne povolený rozhodnutím Európskeho súdneho dvora.

Preto si môžete byť istí, že od spoločnosti Wiresoft kupujete plne funkčný balík licencií, ktorý je 100 % použiteľný a ktorého pravosť bola tiež dôkladne skontrolovaná.

Mnohí zákazníci sa už spoliehajú na neobvyklú, licenčnú ponuku spoločnosti Wiresoft, aby ušetrili náklady - vrátane odborného poradenstva. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa pre vás najvýhodnejších licencií k edíciám Microsoft SQL Server 2012, neváhajte nás kontaktovať.