Chat with us, powered by LiveChat
PRÁVNE
Firemní zákazníci
telephone
Pomoc s nastavením
+49 69 173261340
 
Trustmask
Pre filtrovanie neboli nájdené žiadne výsledky!
MICROSOFT SQL SERVER 2012 BUSINESS INTELLIGENCE MICROSOFT SQL SERVER 2012 BUSINESS INTELLIGENCE
Microsoft SQL Server 2012 Business Intelligence Kúpiť server: Microsoft SQL Server 2012 Business Intelligence Aby ste mohli neustále sledovať svoje obchodné procesy a optimalizovať ich, potrebujete dobrý systém správy databáz. Ak...
2 908,90 € *
MICROSOFT SQL SERVER 2012 ENTERPRISE MICROSOFT SQL SERVER 2012 ENTERPRISE
Microsoft SQL Server 2012 Enterprise SQL Server 2012 je významná verzia produktu s mnohými novými funkciami: Spoľahlivosť pre kritické obchodné aplikácie s vyššou dostupnosťou, bleskovo rýchlymi dotazmi a pokročilými funkciami...
4 105,90 € *
MICROSOFT SQL SERVER 2012 STANDARD MICROSOFT SQL SERVER 2012 STANDARD
SQL Server 2012 Standard Silné stránky sú najmä v oblasti business intelligence a pre kritické aplikácie, ako aj v oblasti integrácie cloudu podľa vašich želaní a potrieb. Virtualizácia opisuje proces, pri ktorom majú koncoví...
288,90 € *

Ďalšími novinkami, ktoré stoja za zmienku v prípade servera SQL Server 2012, je silnejšia integrácia cloudového riešenia SQL Azure: vďaka nemu je možné poskytovať databázy aj prostredníctvom internetu a synchronizovať miestne databázy. SQL Azure sa spravuje v aplikácii SQL Server Management Studio. Okrem toho nová funkcia Contained Databases výrazne zjednodušuje presun databáz vrátane závislých objektov.

Columnstore index (Transact-SQL) zavádza štandard na ukladanie a vyhľadávanie vo veľkých tabuľkách dátového skladu. Columnstore index využíva ukladanie a spracovanie údajov na základe stĺpcov, čím dosahuje až desaťnásobne vyšší výkon dotazov ako bežné ukladanie na základe riadkov.

V neposlednom rade nové služby SQL Server Data Quality Services (DQS) umožňujú vytvoriť znalostnú databázu, ktorú možno použiť na vykonávanie dôležitých úloh kvality údajov, ako je štandardizácia, ako aj oprava, rozšírenie a deduplikácia údajov.

Podobne aj licenčný model spoločnosti Microsoft bol prispôsobený súčasnému výkonu moderných serverových systémov. Štandardná edícia servera SQL Server 2012, ktorá je k dispozícii v 32- aj 64-bitovej verzii, už má pripojenie ku cloudu. Túto licenciu je možné zakúpiť buď so základnou licenciou, alebo so serverovou licenciou a licenciami CAL. Každá edícia servera SQL Server 2012 má iné pravidlá pre správne licencovanie. Podrobnejšie informácie o tom nájdete nižšie.

SQL Server 2012 je kompatibilný aj so staršími verziami systému Windows 7 alebo 8. S licenciou SQL Server 2012 tak získate mimoriadne výkonný serverový softvér, ktorý sa dá použiť v mnohých scenároch.

Microsoft SQL Server 2012 je k dispozícii od spoločnosti Wiresoft v nasledujúcich edíciách a za bezkonkurenčnú cenu:

 • SQL Server 2012 Standard
 • SQL Server 2012 Business Intelligence
 • SQL Server 2012 Enterprise

Verzia SQL Server Standard už obsahuje mnoho funkcií na každodenné používanie v podnikaní, ako aj rozsiahle nástroje na správu, ktoré spĺňajú požiadavky menších spoločností a organizácií vrátane virtualizácie a zabezpečenia údajov

Virtualizácia a bezpečnosť údajov.

Edícia Business Intelligence rozšírila počet dostupných serverových edícií pre SQL 2012 o ďalšieho člena, pričom prémiová edícia SQL Server 2012 Enterprise ponúka koncovým používateľom najširšie portfólio funkcií a služieb, pomocou ktorých možno vytvárať škálovateľné a zároveň vysoko dostupné aplikácie SQL Server.

Radi vám poradíme pri kúpe edície servera SQL Server, ktorá najlepšie vyhovuje vašim potrebám, a zostavíme pre vás balík serverových licencií na mieru.

Stručný prehľad edícií servera SQL Server 2012

Okrem edície Standard - pre malé až stredné podniky - a Enterprise s celou škálou funkcií - vyvinutých pre požiadavky stredných až veľkých podnikov a organizácií - známych z predchádzajúcich verzií SQL, je nová edícia Business Intelligence novým členom rozsiahlej rodiny SQL Server, ktorá zahŕňa aj ďalšie edície. Ako už názov napovedá, edícia BI bola navrhnutá špeciálne pre požiadavky spoločností, ktoré chcú používať výkonné nástroje na typické obchodné úlohy.

Okrem 64-bitovej verzie jeSQL Server 2012 k dispozícii aj v 32-bitovej verzii, hoci sa odporúča nainštalovať 64-bitovú verziu. Vo verziách Standard, Business Intelligence a Enterprise je maximálna veľkosť databáz obmedzená na 524 PByte (petabajtov).

Dôležité funkcie Business Intelligence verzie SQL Server 2012

Vďaka komplexným funkciám SQL Server BI verzie 2012 môžu spoločnosti implementovať funkčnú platformu BI. Na tento účel ponúka rozsiahle funkcie reportovania a analýzy Medzi najdôležitejšie funkcie BI patria:

 • Sémantický model BI (BISM ): Vďaka sémantickému modelu BI poskytuje server SQL Server 2012 nástroj na vytváranie modelov v službách SQL Server Analysis Services (SSAS) a Powerpivot pre Excel - druhý z nich umožňuje správcom vytvárať čisto tabuľkové modely.
 • Sémantické vyhľadávanie pre Business Intelligence : Sémantické vyhľadávanie rozširuje už existujúcu funkciu fulltextového vyhľadávania v serveri SQL Server o nové scenáre, ktoré presahujú vyhľadávanie kľúčových slov: Sémantické vyhľadávanie umožňuje vyhľadávať podobnosti medzi dokumentmi a analyzovať ich príslušné významy.
 • SQL Server PowerPivot pre SharePoint : V prípade SQL Server PowerPivot je server SharePoint pripojený k serveru SQL Server 2012, aby bolo možné používať príslušné funkcie. Pomocou funkcie PowerPivot možno údaje uložené lokálne v tabuľkách programu Excel alebo v databázach programu Access sprístupniť ostatným používateľom a rýchlo ich analyzovať.
 • Analytické služby v SQL Serveri 2012: SSAS poskytujú riešenia na vytváranie, ako aj sprístupňovanie analytických databáz, ktoré sa potom môžu používať v aplikáciách BI, ako sú Excel, Performance Point, Reporting Services atď. Inštanciu Analysis Services možno použiť na rôzne účely. Inštancia Analysis Services je určená pre rôzne typy riešení: Správcovia si môžu vybrať medzi multidimenzionálnym alebo tabuľkovým riešením.
 • SQL Server Data Tools (SSDT ): SSDT je nástupca Business Intelligence Development Studio vo verzii SQL Server 2008 R2.SQL Server Data Tools možno použiť na vytváranie dátových skladov a správu analytických služieb v SQL Serveri 2012.
 • Indexy stĺpcového skladu : Indexy stĺpcového skladu v serveri SQL Server 2012 sú účinným nástrojom pre typické aplikácie dátového skladu. Umožňujú zoskupovať a spravovať údaje a vyhľadávať ich v stĺpcovom formáte. Pri tomto procese sa všetky stĺpce spoja a vytvorí sa celkový index.
 • Služby kvality údajov (DQS) : Vďaka službám kvality údajov (DQS) sa v serveri SQL Server 2012 zlepšili postupy, ako je čistenie údajov a porovnávanie údajov. Systém DQS čistí a optimalizuje súbory údajov vyhľadávaním a odstraňovaním duplicít alebo nekonzistentných údajov pred ich použitím v zostavách v službách Reporting Services alebo dátových skladoch.
 • Power View : Ďalšou funkciou BI je Power View, doplnok pre server SharePoint. Power View je webový nástroj na analýzu údajov, ako aj na vytváranie ad-hoc zostáv, ktorý umožňuje rýchlu vizualizáciu údajov.

Aktuálny licenčný model pre SQL Server 2012 od spoločnosti Microsoft

Upravená licenčná metrika sa vzťahuje na verziu SQL Server 2012. Spoločnosť Microsoft tým definuje typ a potrebu licencií, ktoré sú k dispozícii pre jednotlivé edície serverov. To znamená, že pre softvér SQL existujú rôzne možnosti licencovania.

Licencia procesora známa z predchádzajúcich verzií už neexistuje. Nahradilo ho licencovanie jadier, pri ktorom musí byť licencované každé jadro všetkých procesorov servera. Zatiaľ čo výkon servera založený na jadrách nehral úlohu pri licencovaní starších verzií serverov Microsoft, počet jadier je východiskovým bodom pre výpočet licenčných požiadaviek vo verziách SQL Server Enterprise. Základom pre udeľovanie licencií sa tak stáva rastúci výkon serverov, ktoré zvládajú vyššie pracovné zaťaženie a ktoré je možné vďaka počtu jadier.

Virtuálne servery môžu byť okrem iného vybavené aj licenciami Server/CAL. V tomto prípade, rovnako ako pri štandardnej edícii, sú okrem serverových licencií potrebné aj ďalšie licencie na prístup klienta (CAL). Na druhej strane, pri základnom licencovaní nie sú na prístup k serveru potrebné licencie CAL.

Prehľad možností licencovania pre SQL Server 2012

V tomto prehľade sú uvedené rôzne typy licencií pre edície servera SQL Server 2012 dostupné od spoločnosti Wiresoft:

 • Standard Edition (SE) - tu si môžete vybrať medzi licencovaním na jadrá alebo na server a licencie CAL
 • Business Intelligence Edition (BI) - túto verziu je možné licencovať len na server plus licencie CAL
 • Enterprise Edition (EE) - je možné iba licencovanie na základe jadra

Udeľovanie licencií Štandardné vydanie

Štandardná verzia servera SQL Server 2012 je jediná, ktorá ponúka možnosť výberu medzi licencovaním na 2 jadrá a licencovaním podľa serverov/CAL. Táto okolnosť vychádza zo skutočnosti, že spoločnosť Microsoft rozlišuje medzi rozdielnymi požiadavkami malých a stredných spoločností na rozdiel od väčších a veľkých spoločností, pokiaľ ide o výkon a škálovateľnosť servera SQL Server

Výkonnosť a škálovateľnosť funkcií SQL. Vďaka finančne výhodnejšej licenčnej alternatíve Server & CAL môžu títo používatelia využívať výkon a všestranné cloudové funkcie SQL Servera 2012 aj vo firme, prispôsobené nižšiemu, ale pre ich účely zvyčajne úplne postačujúcemu výkonu servera.

Organizácie a spoločnosti menšej veľkosti však niekedy potrebujú aj plný výkon SQL, ktorý je možné pokryť len pomocou licencie Core. Ak chcete hneď na začiatku kúpiť správny typ licencie pre verziu SQL Server Standard Edition, mali by ste

Najprv určte typické pracovné zaťaženie a okrem toho aj počet zamestnancov, ktorí používajú služby servera SQL Server. Za určitých okolností môže byť preto výhodné zakúpiť si základné licencie.

V nasledujúcej časti sú zdôraznené rozdiely medzi oboma možnosťami licencovania pre SQL Server 2012. Ak chcete zistiť, ktorá licencia Standard Edition je pre vašu spoločnosť najvhodnejšia, jednoducho nás kontaktujte a požiadajte o konzultáciu.

Licencovanie SQL Server Standard a Enterprise Edition s 2-jadrovými balíkmi

Pre licencovanie jadra servera SQL Server 2012 platia nasledujúce požiadavky podľa kritérií definovaných spoločnosťou Microsoft:

 • Každá licencia na jadro platí presne pre dve jadrá - pritom sa nepočíta čistý počet jadier na procesor - platí aj nasledujúce:
 • Minimálny počet jadier je vždy 16 - bez ohľadu na to, či má motor v skutočnosti menej jadier.
 • Server s nižším počtom jadier ako 16 nie je možné licencovať za nižšiu cenu.
 • Základné licencie sú k dispozícii len v dvoch balíkoch.

To znamená: Musíte si zakúpiť najmenej 16 licencií jadier = 8 balíkov licencií pre 2 jadrá. Dodatočné licencie s licenciami CAL pre používateľa alebo zariadenie sa neuplatňujú.

Licencovanie servera/CAL pre SQL Server 2012 Standard a Business Intelligence

Licencovanie servera SQL Server 2012 Standard alebo Business Intelligence so serverovou licenciou a ďalšími licenciami pre prístup klientov (CAL) pozostáva z týchto dvoch komponentov:

 • Každý server si vyžaduje vlastnú licenciu. Obsahuje prístupové práva administrátora, ktoré sú určené výlučne na správu.
 • Každý zamestnanec, ktorý má používať služby a funkcie servera, potrebuje licenciu na prístup klienta (CAL).
 • Tieto licencie CAL sú k dispozícii v dvoch variantoch: ako licencia CAL používateľa a ako licencia CAL zariadenia.
 • Po vydaní licencie na prístup klienta ju nemožno preniesť ani použiť iným spôsobom, ako je uvedené.

Licencovanie Microsoft SQL Server 2012 so spoločnosťou Wiresoft za mimoriadne výhodnú cenu

Spoločnosť Wiresoft ponúka verziu SQL Server 2012 vo verziách Standard, Business Intelligence a Enterprise ako originálne licencie Microsoft za mimoriadne nízke ceny. Ceny softvéru v spoločnosti Wiresoft sú tak výhodné, pretože ponúkané licencie sú nevyužité, bezplatné práva na používanie, ktoré pochádzajú od európskych spoločností a boli získané úplne legálne. Nákup a ďalší predaj softvérových produktov, ako sú serverové licencie, bol výslovne povolený v rozhodnutí Európskeho súdneho dvora.

Preto si môžete byť istí, že kupujete plne funkčný balík licencií od spoločnosti Wiresoft, ktorý je 100 % použiteľný a ktorého pravosť bola dôkladne skontrolovaná.

Mnohí zákazníci sa už spoliehajú na neobvyklú licenčnú ponuku spoločnosti Wiresoft, ktorá im umožňuje ušetriť náklady - vrátane odborného poradenstva. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa pre vás najvýhodnejšieho licencovania edícií Microsoft SQL Server 2012, neváhajte nás kontaktovať.