Chat with us, powered by LiveChat
telephone
Pomoc s nastavením
+49 69 173261340
 
Pre filtrovanie neboli nájdené žiadne výsledky!
MICROSOFT WINDOWS SERVER 2008 STANDARD MICROSOFT WINDOWS SERVER 2008 STANDARD
Microsoft Windows Server 2008 Windows Server 2008 je priamym nástupcom verzie servera 2003 spoločnosti Microsoft. "Longhorn", ako sa systémový softvér neoficiálne nazýva, obsahuje nielen množstvo vylepšení oproti svojmu staršiemu...
53,90 € *
MICROSOFT WINDOWS SERVER 2008 R2 STANDARD MICROSOFT WINDOWS SERVER 2008 R2 STANDARD
Microsoft Windows Server 2008 R2 Windows Server 2008 je priamym nástupcom verzie servera 2003 spoločnosti Microsoft. "Longhorn", ako sa systémový softvér neoficiálne nazýva, obsahuje nielen množstvo vylepšení oproti svojmu staršiemu...
53,90 € *

Microsoft Windows Server 2008: Éra serverovej technológie

Úvod do systému Windows Server 2008

Windows Server 2008 predstavuje významnú etapu vo vývoji produktového radu Windows Server spoločnosti Microsoft. S jeho vydaním sa objavilo množstvo vylepšení a nových funkcií, ktoré majú pre podniky a odborníkov v oblasti IT veľký význam a ovplyvňujú serverové technológie aj v súčasnosti.

Čím je Windows Server 2008 výnimočný?

Windows Server 2008 ako nástupca systému Windows Server 2003 staval na existujúcich funkciách a zároveň zavádzal inovatívne funkcie, ako sú napríklad vylepšené možnosti zabezpečenia, správy a virtualizácie, ktoré položili základy budúceho vývoja.

Kľúčové vlastnosti systému Windows Server 2008

Vylepšené zabezpečenie a správa

Windows Server 2008 predstavil možnosť inštalácie doménového radiča len na čítanie (RODC) a serverového jadra, ktoré poskytli nové spôsoby zabezpečenia a správy serverov.

Radič domény len na čítanie (RODC)

RODC ponúkal bezpečný spôsob poskytovania služieb Active Directory pre vysoko rizikové lokality tým, že neumožňoval prístup k Active Directory na zápis.

Pokrok vo virtualizácii

So systémom Windows Server 2008 bola prvýkrát predstavená virtualizačná technológia Hyper-V ako neoddeliteľná súčasť operačného systému.

Hyper-V

Hyper-V otvorila novú éru virtualizácie systému Windows tým, že zlepšila efektívnosť využívania zdrojov a zároveň zvýšila izoláciu virtuálnych počítačov.

Nové sieťové funkcie

Ochrana prístupu k sieti (NAP) a vylepšená brána terminálových služieb boli len niektoré zo sieťových funkcií, ktoré boli v systéme Windows Server 2008 vylepšené.

Ochrana sieťového prístupu (NAP)

NAP bola nová bezpečnostná funkcia, ktorá kontrolovala zdravotný stav sieťových klientov predtým, ako im bol udelený prístup k sieťovým prostriedkom, čím poskytovala ďalšiu líniu obrany proti nezabezpečeným zariadeniam.

Význam systému Windows Server 2008 v súčasnosti

Dedičstvo a údržba

Systém Windows Server 2008 oficiálne dosiahol koniec svojho životného cyklu, čo znamená, že spoločnosť Microsoft už neponúka pravidelnú podporu. Pre organizácie je dôležité prejsť na novšie verzie, aby sa minimalizovali bezpečnostné riziká.

Podpora a migrácia

Organizácie by mali prejsť na novšie verzie, aby mohli naďalej dostávať bezpečnostné aktualizácie a technickú podporu a zároveň využívať výhody najnovších technológií.

Windows Server 2008 bol prelomovým produktom, ktorý pripravil pôdu pre budúce inovácie v oblasti serverových technológií. Text kategórie, ktorý je tu uvedený, poskytuje komplexný prehľad systému, jeho kľúčových funkcií a jeho významu v súčasnosti.

Kategórie