Chat with us, powered by LiveChat
telephone
Pomoc s nastavením
+49 69 173261340
 
MICROSOFT PROJECT 2019 STANDARD
Der Kinderschutzbund – Bundesverband

Každým nákupom od spoločnosti Wiresoft podporíte Kinderschutzbund.

MICROSOFT PROJECT 2019 STANDARD

K dispozícii na okamžité stiahnutie

 • SW10022
 • 076-05829
 • Trvalo platný
 • Všetky jazyky
 • EU
P Dostanete Bonusové body
STIAHNUTIE SOFTVÉRU + LICENCIA
235,90 € * 260,90 € * (9,58% uložené)

vrátane DPH.

Der Kinderschutzbund – Bundesverband

Každým nákupom od spoločnosti Wiresoft podporíte Kinderschutzbund.


Ste firemný zákazník
alebo máte právne otázky?

Som tu pre vás.


Kadir Aydin

Microsoft Licensing Professional (MLP)

PODROBNOSTI  
Verzia Úplná verzia
Zariadenia 1x
Rozsah dodávky Stiahnutie + licencia
Stredné Na stiahnutie
Runtime Neobmedzene
Jazyky Všetky jazyky
Čas dodania  Niekoľko minút
Systém  Windows (32bit/64bit)
Terminálový server Kompatibilný


Project 2019 Standard je najnovšia verzia flexibilného systému na riadenie projektov od spoločnosti Microsoft, ktorá je určená predovšetkým pre malé a stredné podniky a samostatne zárobkovo činné osoby. Program obsahuje všetky funkcie potrebné na plánovanie, kontrolu, ako aj vykazovanie projektov. Mnohé praktické šablóny a funkcie uľahčujú tvorbu a správu všetkých úloh a zvyšujú tak efektivitu, ktorá hrá v modernom podnikateľskom živote dôležitú úlohu. Projekt 2019 Standard spĺňa všetky požiadavky s ohľadom na úspešnú správu portfólia, rizík a dokumentov, ktorá zahŕňa aj centrálnu správu a zdroje, ako aj evidenciu času. Použitie Ganttových diagramov zabezpečuje prehľadnosť zložitých projektov vďaka použitiu viacerých integrovaných harmonogramov a ľahšiemu pochopeniu vzťahov medzi úlohami a integrované reporty poskytujú dôležité informácie a prehľad pre komunikáciu s ostatnými.

V prípade ďalších otázok týkajúcich sa produktu sa obráťte na náš tím služieb zákazníkom.

Informácie o výrobku "MICROSOFT PROJECT 2019 STANDARD"

MS Project 2019 Standard - softvér na riadenie projektov ako verzia pre jedného používateľa na zakúpenie

Project 2019 Standard je najnovšia verzia flexibilného systému na riadenie projektov od spoločnosti Microsoft, ktorá je určená predovšetkým pre malé a stredné podniky a samostatne zárobkovo činné osoby. Program obsahuje všetky funkcie potrebné na plánovanie, kontrolu a vykazovanie projektov. Mnohé praktické šablóny a funkcie uľahčujú vytváranie a správu všetkých úloh, a tým zvyšujú efektivitu, ktorá hrá v modernom obchodnom živote dôležitú úlohu.

Projekt 2019 Standard spĺňa všetky požiadavky týkajúce sa úspešného riadenia portfólia, rizík a dokumentov, čo zahŕňa aj centrálnu správu a zdroje, ako aj zaznamenávanie času. Používanie Ganttových diagramov zabezpečuje prehľadnosť zložitých projektov vďaka použitiu viacerých integrovaných harmonogramov a ľahšiemu pochopeniu vzťahov medzi úlohami a integrované správy poskytujú kľúčové poznatky a informácie na komunikáciu s ostatnými.

Pre koho je Project Standard 2019 určený?

Project 2019 Standard Edition je určený pre jednotlivcov alebo tých projektových manažérov, ktorí primárne vyvíjajú a riadia projekty sami, a nie ako súčasť tímu, ako je to predovšetkým v malých a stredných podnikoch. Preto je v tejto edícii vynechaná synchronizácia so serverom Microsoft SharePoint alebo Project. Napriek tomu je Project 2019 Standard jednou z najobľúbenejších edícií na vykonávanie väčšiny úloh riadenia projektov, pretože ponúka všetky potrebné funkcie a vlastnosti, ako aj nástroje business intelligence pre typické oblasti plánovania a riadenia projektov, ako napr: Harmonogramy projektov, plánovanie nákladov, riadenie úloh, podávanie správ.

Microsoft Project 2019 Standard Edition je k dispozícii len v bežnom obchode s hromadnou licenčnou zmluvou; spoločnosť Wiresoft ho naopak ponúka ako použitý softvér vo forme jednej licencie ako kúpnu verziu - a za výrazne nižšiu cenu. To umožňuje malým a stredným podnikom, ako aj samostatne zárobkovo činným osobám používať tento softvér spoločnosti Microsoft.

S ostatnými aplikáciami spoločnosti Microsoft, ktoré sú k dispozícii v internetovom obchode Wiresoft Software a ktoré sa ponúkajú aj ako jednorazové licencie Used Software za zvýhodnenú cenu, môžu zákazníci používať aj zodpovedajúce programy spoločnosti Microsoft kompatibilné s Project 2019 Standard, napríklad Windows 10. V nasledujúcom prehľade sú uvedené najdôležitejšie optimalizácie a funkcie edície Project 2019 Standard.

Nová verzia Project 2019 Standard - funkcie a vylepšenia

Project 2019 Standard sa od predchádzajúcej verzie líši aj vizuálne, a to prehľadnejším rozhraním na pracovnej ploche. Tú je teraz možné zobraziť aj v kancelárskych vzoroch "Farebný", "Tmavosivý" a "Biely".

Pokiaľ ide o nové funkcie, MS Project 2019 Standard teraz obsahuje praktickú funkciu vzájomného prepojenia úloh prostredníctvom rozbaľovacieho menu, nové pole "spoločný názov úlohy" v tabuľke úloh, ako aj možnosť označenia stĺpcov časovej osi a zobrazenia priebehu úlohy. Okrem toho je možné pre každú časovú os nastaviť samostatne dátum začiatku a konca, čo poskytuje lepší prehľad o úlohách, ktoré sú s ňou spojené. K dispozícii je aj nové rýchle vyhľadávanie slov alebo fráz súvisiacich s konkrétnou úlohou. Viac informácií nájdete nižšie.

Jednoduché vytváranie a správa projektov

V aplikácii Project 2019 Standard môžete nové projekty vytvárať len niekoľkými kliknutiami: Voliteľne je na tento účel k dispozícii veľký výber šablón definovaných pre typické typy projektov alebo neutrálny, prázdny Ganttov diagram. Údaje alebo zoznamy úloh z aplikácií Excel, Word, Outlook alebo PowerPoint možno tiež preniesť do aplikácie Project; príslušné formátovanie alebo osnovy sa zachovajú. Úlohy je možné importovať do Ganttovho diagramu prostredníctvom masky úloh projektu; podporované je aj súčasné pridávanie viacerých úloh vrátane priradenia zdrojov a vzťahov. Na tento účel sú k dispozícii rôzne možnosti zobrazenia, ako aj funkcie:

Typy diagramov v aplikácii Project 2019 Standard

Okrem zobrazenia vo forme Ganttovho diagramu je v aplikácii Project 2019 Standard k dispozícii aj mnoho ďalších možností zobrazenia úloh alebo zdrojov, ako aj prepojení na projekt. Projekt ponúka nasledujúce rôzne typy zobrazení na zobrazenie informácií o projekte vo forme tabuliek, skupín, prostredníctvom filtrov alebo podrobností: Zobrazenie úloh, zdrojov a priradení; okrem predvoleného Ganttovho diagramu (stĺpce) sú zodpovedajúcimi formátmi zobrazenia sieťový diagram (vývojový diagram) a zobrazenie ako formulár, hárok (tabuľka) alebo použitie (stĺpce).

Štruktúrovanie a prepájanie činností

Na štruktúrovanie alebo zobrazenie hierarchie v projekte možno jednotlivým úlohám v aplikácii Project Standard 2019 priradiť kladné alebo záporné odrážky pomocou klávesu Tab, pričom zmeny sa automaticky prejavia na všetkých úlohách.

Ktorékoľvek dve úlohy v projekte možno tiež prepojiť, aby sa ich vzťah zobrazil ako vzťah. To znamená, že zmeny jednej úlohy ovplyvňujú aj ostatné úlohy, ktoré sú s ňou spojené, čo je dôležité najmä pre harmonogramy projektov.

Novinka: Na prepojenie úlohy v MS Project Standard 2019 už nie je potrebné poznať jej ID: stačí vybrať príslušnú bunku v stĺpci "Predchodca", čím sa zobrazí šípka smerujúca nadol. Kliknutím na ňu sa zobrazí zoznam so všetkými úlohami pre daný projekt a je potrebné aktivovať len príslušnú úlohu.

Označenie stĺpcov časovej osi

Novinka: Priebeh projektu v čase sa dá v MS Project Standard 2019 zobraziť jednoducho a zrozumiteľne, pretože stĺpce časovej osi sa teraz dajú označovať. Priebeh úlohy sa dá zobraziť aj priamo, čo ďalej zvyšuje prehľadnosť.

Nové pole "názov kolektívnej úlohy

Novinka: MS Project Standard 2019 má teraz pole "Kolektívny názov úlohy" na vyhľadanie konkrétnej úlohy v celkovom pláne projektu, čo sa môže rýchlo stať ťažkopádnym, najmä pri rozsiahlych zoznamoch. Pole len na čítanie zlepšuje prehľadnosť štruktúry projektu tým, že zobrazuje názvy všetkých kolektívnych úloh priradených k prostriedku.

Typické komponenty v MS Project Standard 2019

V MS Project 2019 Standard boli samozrejme ďalej optimalizované aj už existujúce nepostrádateľné základné komponenty:

Riadenie portfólia

Jednou z dôležitých súčastí MS Project 2019 Standard je stále správa portfólia, pomocou ktorej možno evidovať a kontrolovať všetky projekty. Projektoví manažéri tak majú vždy prehľad a v každom prípade okamžite zistia aktuálny stav, aby mohli okamžite reagovať, ak je potrebný zásah, keď projekt neprebieha podľa plánu, napr. keď sa niektoré úlohy nedokončili podľa harmonogramu, náklady prudko stúpli alebo sa zdroje stali nedostatkovými alebo nie sú k dispozícii. Príslušné prehľady projektu sa priebežne aktualizujú a aktuálny stav si môžete prehľadne prezrieť jediným kliknutím. MS Project 2019 Standard Edition má tiež nové zobrazenia pre správu rozpočtu a harmonogramov, ktoré ponúkajú podrobnejší prehľad o riadení projektov; prepojenie s Power BI dopĺňa správu portfólia o funkcie na analýzu a v prípade potreby o návrhy na zlepšenie.

Intuitívna správa zdrojov

Nástroje a funkcie integrované do MS Project 2019 Standard na efektívnejšie riadenie zdrojov umožňujú ešte podrobnejšie a prehľadnejšie plánovanie a riadenie využívania rôznych zdrojov. V norme Project 2019 Standard sú rôzne typy zdrojov rozlíšené podľa "práce", "materiálu" a "nákladov", aby sa dali ešte presnejšie použiť. Prostredníctvom fondu zdrojov ich možno centrálne riadiť na účely plánovania naprieč projektmi a priraďovať k jednotlivým úlohám, takže sa tu môžu zohľadniť aj obmedzenia, napr. z hľadiska časovej dostupnosti alebo aj finančnej povahy (limity nákladov), ako aj využitie pracovnej sily, a tým aj riziko preťaženia. Pre každý typ zdroja je možné určiť aj dostupné rozpočty.

Štandardné zobrazenie prostredníctvom Ganttovho diagramu prehľadne zobrazuje príslušné úlohy a časové záznamy a aktuálny stav je zobrazený prostredníctvom príslušnej cesty úlohy. Okrem toho je možné všetky úlohy špecificky organizovať a spájať prostredníctvom kontextového používateľského rozhrania a riadiť ich prostredníctvom príslušných časových harmonogramov.

Reportovanie v MS Project Standard 2019

Ďalšou dôležitou súčasťou agilného riadenia projektov je vizualizácia údajov o projekte vo forme správ - buď na vyjadrenie súčasného stavu, alebo ako správa po ukončení projektu. Na tento účel je v aplikácii Project 2019 Standard k dispozícii nový súbor typických šablón správ, ktoré možno doplniť o ďalšie názorné grafiky a diagramy, aby ste mohli zdieľať informácie o stave projektu s ostatnými.

Súbory projektu možno ukladať v rôznych formátoch: Okrem starších formátov súborov Project 2000 - 2003 a Project 2007 sú tu k dispozícii najmä formáty .PDF, .XPS, .CSV, .XML a zošity Microsoft Excel.

Hardvérové a iné požiadavky na používanie aplikácie Microsoft Project 2019 Standard

MS Project Server 2019 Standard v 32-bitovej aj 64-bitovej verzii možno v podstate používať len v spojení so systémom Windows 10 alebo Windows Server 2019! Všetky ďalšie podrobnosti o minimálnych požiadavkách nájdete v nasledujúcom prehľade:

 • Operačné systémy (bezpodmienečne nutné): Windows 10, Windows Server 2019
 • Procesor: min. 1,6 GHz, dvojjadrový
 • RAM: 2 GB RAM (32 bitov) alebo 4 GB RAM (64 bitov)
 • Miesto na pevnom disku: 4 GB voľného miesta
 • Rozlíšenie obrazovky: 1 280 x 768 pixelov
 • Grafická karta: DirectX 10 pre hardvérovú akceleráciu grafiky
 • verzia .NET: niektoré funkcie vyžadujú aspoň verziu .NET 3.5 alebo 4.6
 • Dotykové funkcie sú optimalizované aj pre systém Windows 10
 • Funkcie správy súborov v cloude vyžadujú OneDrive, OneDrive for Business alebo SharePoint
 • Prehliadač: Microsoft Edge, Internet Explorer, Chrome, Firefox v aktuálnych verziách

Kúpte si MS Project 2019 Standard Edition ako jednu licenciu za rozumnú cenu v spoločnosti Wiresoft

Wiresoft ponúka MS Project 2019 Standard Edition v internetovom obchode vo forme licencie pre jedného používateľa ako tzv. použitý softvér - za výrazne nižšiu cenu v porovnaní s novým softvérom. Okrem zníženej ceny ponúka táto kúpna verzia aj výhody neobmedzenej použiteľnosti, keďže nejde o predplatenú verziu, takže softvér možno používať aj bez pripojenia na internet.

Táto licencia MS Project 2019 pre jedného používateľa vo verzii Standard Edition predstavuje objemovú licenciu toho istého programu, ktorý sa používal v spoločnosti. Ďalším predajom sa tento softvér rozdelil a premenil na jednotlivé licencie, čím sa opätovne označil ako použitý softvér alebo "Used Software". Rozdelenie základnej objemovej licencie ani nové označenie softvéru MS Project 2019 Standard ako "používaného softvéru" však neznamená žiadne obmedzenia, pokiaľ ide o jeho funkčnosť alebo použiteľnosť, pretože softvér sa vo všeobecnosti neopotrebúva.

To znamená: Nákup softvéru s Wiresoft je vždy bezpečný obchod s mnohými výhodami pre vás! Pri kúpe licencie MS Project 2019 Standard, ktorá je k dispozícii v internetovom obchode Wiresoft, môžete využiť nielen absolútne výhodnú cenu, ale aj istotu okamžitého stiahnutia a okamžitej aktivácie licencie pomocou priloženého platného licenčného kľúča. Kúpa licencií na použitý softvér, napríklad na MS Project 2019 Standard Edition, vám tiež dáva možnosť používať exkluzívne edície programu Microsoft bez akýchkoľvek obmedzení.

V obchode s použitým softvé rom Wiresoft Software Shop nájdete nielen MS Project 2019 Standard, ale aj ďalšie verzie a edície, ako aj mnoho ďalších aplikácií Microsoft, ktoré sú s ním kompatibilné, napríklad Windows 10 a Windows Server 2019. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa tohto softvéru MS Project 2019 Standard alebo akéhokoľvek iného programu Microsoft, ktorý tu ponúkame, jednoducho využite naše kompetentné poradenstvo v chate alebo e-mailom či telefonicky.

Ďalšie odkazy na "MICROSOFT PROJECT 2019 STANDARD"
Recenzie zákazníkov pre "MICROSOFT PROJECT 2019 STANDARD"
6.5.2019

Läuft wunderbar. Vorbildlicher Händler!

Läuft wunderbar. Vorbildlicher Händler!
Immer wieder gerne unser Unternehmen wird weitere Lizenzen erwerben.

Vielen Dank für den spitzen Service

Napíšte recenziu
Recenzie sa aktivujú po overení.

Polia označené * sú povinné.

Vzal som na vedomie nariadenia o ochrane údajov.

Kategórie