Chat with us, powered by LiveChat
AUTORIZOVANÝ ORIGINÁLNY VÝROBOK
DOPRAVA DO 24 HODÍN
PODPORA PROSTREDNÍCTVOM CHATU, E-MAILU A TELEFÓNU
BEZPLATNÁ HORÚCA LINKA +4969 - 173261340
 
MICROSOFT ACCESS 2019

MICROSOFT ACCESS 2019

79,95 € *

vrátane DPH.

K dispozícii na okamžité stiahnutie


Ste firemný zákazník
alebo máte právne otázky?

Som tu pre vás.


Kadir Aydin

Microsoft Licensing Professional (MLP)

Samostatný program MS Access 2019 Microsoft Access 2019 je výkonný systém na správu...viac
Informácie o výrobku "MICROSOFT ACCESS 2019"

Samostatný program MS Access 2019

Microsoft Access 2019 je výkonný systém na správu databáz, ktorý možno použiť na vytváranie a správu komplexných databáz podľa individuálnych požiadaviek. Ako zdroje údajov možno použiť nielen súbory Excel, XML a dBASE, ale aj obsah dokumentov PDF a e-mailov. Tie sa importujú prostredníctvom príslušných formulárov a potom sa vyhodnocujú úlohami definovanými pomocou makier a filtrov. MS Access dokáže spracovať aj veľké reťazce čísel, ktoré sú bežné pri profesionálnych výpočtoch. Access 2019 tiež informuje používateľa o všetkých dôležitých údajoch pomocou individuálne konfigurovateľných hlásení, čím ho neustále informuje o aktuálnych informáciách, či už na obchodné alebo súkromné účely.

Na spoločnú prácu s databázou ponúka Access 2019 aj komplexnú správu jednotlivých prístupových práv, a to pre zobrazenie alebo ich príslušné použitie. To umožnilo efektívne pracovať na projektoch. Okrem lokálneho ukladania údajov existuje aj alternatíva ich centrálneho a zároveň bezpečného ukladania v cloude, ktorý ponúka prístup cez web.

Program Microsoft Access 2019 je zvyčajne neoddeliteľnou súčasťou balíka Office, a preto nie je k dispozícii samostatne - v spoločnosti Wiresoft si ho však môžete kúpiť ako samostatný program, a to za mimoriadne výhodnú cenu.

Inovácie v prístupe 2019

Zakúpením programu Access 2019 získate aktuálnu verziu tohto komplexného kancelárskeho programu, ktorá má okrem bežných funkcií aj mnohé vylepšenia v detailoch a úplne nové funkcie.

Vizualizácia údajov programu Access pomocou nových typov grafov

V programe Access 2019 je k dispozícii 11 nových typov grafov na vizualizáciu údajov vo formulároch a zostavách. Jednotlivé polia možno tiež ľahko prispôsobiť rozmerom diagramu a zmeny sa okamžite zobrazia v náhľade. Je možné vytvárať aj interaktívne grafy, napríklad výberom iného poľa kategórie vo formulári alebo filtrom zostavy. V programe Access 2019 sú okrem iného k dispozícii tieto typy grafov:

 • Čiarový graf: Tento typ zobrazuje všetky kategórie rovnomerne rozložené pozdĺž horizontálnej osi x a všetky hodnoty pozdĺž vertikálnej osi y.
 • Stĺpcovýgraf: Zobrazuje kategórie pozdĺž horizontálnej osi (os x alebo os vlastností) a hodnoty pozdĺž vertikálnej osi (os y alebo hodnoty vlastností).
 • Stĺpcový graf: Tu sú kategórie usporiadané pozdĺž osi y a hodnoty pozdĺž osi x, pričom pozície rozmerov "os" a "hodnoty" sú opačné.
 • Koláčovýgraf: V tomto type grafu sú kategórie zobrazené ako jednotlivé výseče kruhu a hodnoty údajov sú zobrazené ako percento z celkovej hodnoty (celý kruh).
 • Zložený graf: Tu sa kombinujú dva alebo viac typov grafov na vizualizáciu vzťahov medzi rôznymi údajmi, napr. ako stĺpcový a čiarový graf.

Podpora dátového typu "veľké číslo" (BIGINT)

S dátovým typom BIGINT - "Big Number" - je teraz možné počítať veľké čísla. Ukladá sa v ňom nepeňažná číselná hodnota, ktorá sa pridáva do tabuľky Access ako pole alebo sa importuje prepojením s databázou príslušného typu (napr. SQL server). Dátový typ "Big Number" s ôsmimi bajtmi ponúka oveľa väčší rozsah (-2^63 až 2^63-1) pre výpočty ako dátový typ "Number" so štyrmi bajtmi (-2^31 až 2^31-1). Je potrebné poznamenať, že povolením dátového typu BIGINT už databáza Access nie je kompatibilná s predchádzajúcimi verziami programu Access.

Jednoduché triedenie listov majetku

Predtým bol často problém nájsť konkrétnu vlastnosť medzi mnohými inými v hárku vlastností, najmä ak boli obsiahnuté vo formulároch a zostavách rozmiestnených na viacerých kartách. V programe Access 2019 je teraz možné všetky vlastnosti zobraziť podľa abecedy kliknutím na funkciu triedenia, vďaka čomu je vyhľadávanie mimoriadne jednoduché a zároveň rýchle. Druhým kliknutím sa všetky vlastnosti opäť zobrazia v predvolenom nastavení.

Nová vlastnosť "Názov označenia" v ovládacích prvkoch

Vlastnosť "Názov označenia", ktorá je po novom k dispozícii v aplikácii Access 2019, teraz výrazne uľahčuje zadanie názvu ovládacieho prvku s cieľom priradiť mu ovládací prvok označenia. Táto možnosť priradenia názvu označenia k ovládaciemu prvku zlepšuje aj prístupnosť, pretože ich teraz môžu rozpoznať a určiť asistenčné technológie.

Optimalizované opakovanie pripojenia ODBC

Pripojenia medzi databázou Microsoft Access a externým zdrojom údajov, ako je napríklad Microsoft SQL Server, vytvorené pomocou protokolu ODBC (Open Database Connectivity protocol) bolo predtým možné obnoviť len vtedy, ak bola databáza Access prerušená jej zatvorením, pretože program Access sa v starších verziách nepokúšal obnoviť odstránené pripojenie k externému zdroju údajov.

Access 2019 tu ponúka vylepšené riešenie, v ktorom sa najprv zobrazí chybová správa s popisom chyby. Následne sa program Access automaticky pokúsi znovu pripojiť k zdroju údajov, akonáhle sa vykoná operácia, pri ktorej sa opätovne použijú také údaje alebo objekty, ktoré vyžadujú pripojenie ODBC. V dôsledku toho už nie je bezpodmienečne nutné zatvárať a znovu otvárať prístup.

Vylepšenia prístupnosti v programe Access 2019

V novej verzii sa výrazne zlepšila aj prístupnosť, aby bola prístupnejšia čo najväčšiemu počtu používateľov. Mnohé z týchto vylepšení boli vykonané podrobnou optimalizáciou jednotlivých špecifických funkcií programu Access, ale aj všeobecnejších funkcií, aby bola práca s programom Access čo najefektívnejšia. To sa dosiahlo najmä prostredníctvom vylepšení rečového výstupu a optimalizovanej integrácie asistenčných technológií.

Optimalizácia výstupných funkcií reči

Rečový výstup teraz rozpoznáva ďalšie ovládacie prvky, ktoré sa vyvolávajú vo formulároch, správach a dátových listoch:

 • Zjednodušilo sa čítanie názvov stĺpcov v tabuľkách, ako aj v dotazoch a formulároch pomocou rečového výstupu.
 • Rozšírený alebo redukovaný stav vyhľadávacích polí a combo boxov je tiež rozpoznaný, a preto ho možno čítať.
 • Aj pri viacerých stĺpcoch je teraz možné rozpoznať a čítať riadky "vyhľadávacie pole" alebo "kombinované pole".
 • V dialógovom okne sa teraz rozpoznávajú a čítajú názvy skupín možností so stavom "vybrané" alebo "deaktivované".
 • V dátovom hárku možno rozpoznať a prečítať aj symbol šípky filtra pre stĺpec.
 • Bola vylepšená funkcia komentovania ovládacích prvkov v konkrétnej časti formulára.
 • V režime skenovania bola vylepšená navigácia kliknutím doľava alebo doprava, aby ste sa dostali na rádiové tlačidlo; stlačením medzerníka sa prepína.

Vylepšenia pri používaní režimu "Vysoký kontrast" v programe Access 2019

 • Tlačidlo "Filter" sa zobrazuje na navigačnom paneli záznamu alebo formulára.
 • V dialógovom okne Spravovať úlohy údajov sa uložené importy zobrazujú na karte Externé údaje.
 • V dátových listoch sa teraz zobrazujú záhlavia stĺpcov aj príkazové tlačidlá.

Ďalšie vylepšenia prístupnosti v programe Access 2019

Používanie klávesových skratiek pri práci s databázami Access podporuje nielen efektívnejšiu prácu. Najmä pre používateľov s obmedzeným zrakom alebo pohyblivosťou sú skvelou pomôckou a nenahraditeľnou alternatívou k práci s myšou. Vykonávanie jednotlivých akcií v programeAccess 2019 je ďalej vylepšené používaním nových klávesových skratiek:

 • Kombinácia klávesov alt + H vytvorí tabuľku.
 • Kliknutím na tlačidlo Q otvoríte filter stĺpca tabuľky.
 • Kombinácia klávesov FD otvorí dialógové okno "Nájsť a nahradiť".
 • Kliknutím na kombináciu klávesov Shift + F6 prechádzate všetky sekcie vo vyskakovacom formulári.
 • Úprava novej položky zoznamu hodnôt je jednoduchšia: Sprievodca vyhľadávaním na tento účel vytvorí tri rôzne typy zoznamov, z ktorých si môžete vybrať: vyhľadávacie pole, pole zoznamu hodnôt alebo pole s viacerými hodnotami.
 • Kombinácia klávesov ctrl + E otvorí dialógové okno "Upraviť položky zoznamu".

súbory dBASE sú opäť podporované

Access 2019 opäť podporuje súbory typu .dbf, ktoré je teraz možné opätovne importovať, prepojiť alebo exportovať.

Vylepšenia sprievodcu "Povedz mi"

Access 2019 ponúka aj možnosť prijímať návrhy z programu Access pre určité úlohy alebo dotazy. Po zadaní príslušných pojmov do poľa "Tell Me" (Povedz mi) na hornej lište sa zobrazia príslušné možnosti. Na jednoduché otázky sa odpovedá priamo v okne; pri zložitejších otázkach funkcia "Povedz mi" ponúka pomocníkov, ktorí najlepšie zodpovedajú hľadanému výrazu.

Systémové požiadavky pre Access 2019

Access 2019 je k dispozícii v 32-bitovej aj 64-bitovej verzii. V dôsledku toho sa môžu jednotlivé požiadavky na hardvér líšiť.

 • Operačný systém: Windows 10, Windows 11, Windows Server 2019 /2022
 • Procesor: min. 1,6 GHz
 • RAM: min. 2 GB (32 bitov), 4 GB (64 bitov)
 • Grafika: min. 1280 x 768, DirectX 9 s WDDM 2.0
 • Kompatibilné s: Windows 10 Enterprise, Windows 10 Home, Windows 10 Pro
 • Dostupné jazyky: Nemčina, dánčina, angličtina, francúzština, taliančina, poľština, španielčina, iné na vyžiadanie

Kúpte si Access 2019 za nízku cenu ako samostatný kancelársky program od spoločnosti Wiresoft

MS Access je zvyčajne neoddeliteľnou súčasťou príslušných balíkov Microsoft Office, a preto nie je ľahko dostupný samostatne ako kúpiteľná verzia. V spoločnosti Wiresoft si môžete MS Access 2019 kúpiť aj ako samostatný program - na rozdiel od mnohých iných predajcov softvéru - a za mimoriadne nízku cenu!

Vaša ďalšia veľká výhoda: Pri kúpe tejto licencie pre jedného používateľa nemusíte uzatvárať dlhodobý a zvyčajne drahý záväzok predplatného, ani nemusíte akceptovať časové obmedzenie používania. Preto sa určite oplatí kúpiť Access 2019 ako jeden program od spoločnosti Wiresoft, pretože neskôr nebudete musieť sťahovať žiadne spoplatnené aktualizácie.

Ponúkaná licencia Access pre jedného používateľa má rovnaký rozsah funkcií ako verzia obsiahnutá v balíku Office Suite 2019. To znamená, že nielen menšie spoločnosti, ale aj slobodné povolania môžu využívať všetky výhody nového programu Access 2019 a ušetriť pritom peniaze.

Okrem Accessu 2019 si môžete kúpiť nielen jeho staršie predchádzajúce verzie, ale aj mnohé ďalšie licencie softvéru Microsoft v obchode Wiresoft Software Shop za špeciálnu cenu. Ide vždy o originálne produkty spoločnosti Microsoft. Zvyčajne boli súčasťou množstevnej licencie od spoločnosti alebo sa práva na ich používanie opäť uvoľnili pri ďalšom predaji. To však neobmedzuje ich použiteľnosť, ani sa ako kupujúci nedostávate do právnej sivej zóny. Pri kúpe softvéru spoločnosťou Wiresoft bol totiž predtým nainštalovaný softvér vrátane licencie odstránený, takže je opäť voľný a môže ho používať nový používateľ. Spoločnosť Wiresoft ako renomovaný predajca softvéru ponúka všetky produkty spoločnosti Microsoft výlučne v plných verziách, ktoré je preto možné používať neobmedzene dlho a na 100 %.

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa programu Access 2019 alebo iného programu Office, jednoducho nás kontaktujte e-mailom, telefonicky alebo prostredníctvom chatu a využite naše odborné poradenstvo.

Čítajte, píšte a diskutujte o recenziách...viac
Recenzie zákazníkov pre "MICROSOFT ACCESS 2019"
Napíšte recenziu
Recenzie sa aktivujú po overení.
Zadajte reťazec do textového poľa nižšie.

Polia označené * sú povinné.

Vzal som na vedomie nariadenia o ochrane údajov.

Naposledy zobrazené