Chat with us, powered by LiveChat
telephone
Pomoc s nastavením
+49 69 173261340
 
MICROSOFT ACCESS 2019
Der Kinderschutzbund – Bundesverband

Každým nákupom od spoločnosti Wiresoft podporíte Kinderschutzbund.

MICROSOFT ACCESS 2019

K dispozícii na okamžité stiahnutie

 • SW10131
 • 077-07233
 • Trvalo platný
 • Všetky jazyky
 • EU
P Dostanete Bonusové body
STIAHNUTIE SOFTVÉRU + LICENCIA
51,90 € * 56,90 € * (8,79% uložené)

vrátane DPH.

Der Kinderschutzbund – Bundesverband

Každým nákupom od spoločnosti Wiresoft podporíte Kinderschutzbund.


Ste firemný zákazník
alebo máte právne otázky?

Som tu pre vás.


Kadir Aydin

Microsoft Licensing Professional (MLP)

PODROBNOSTI  
Verzia Plná verzia
Zariadenia 1x
Rozsah dodávky Stiahnutie + licencia
Stredné Stiahnite si
Runtime Neobmedzené
Jazyky Všetky jazyky
Čas dodania  Niekoľko minút
Systém  Windows (32bit/64bit)
Terminalserver Kompatibilné


Microsoft Access 2019 je výkonný systém na správu databáz, ktorý možno použiť na vytváranie a správu komplexných databáz podľa individuálnych požiadaviek. Ako zdroje údajov možno použiť nielen súbory , XML a dBASE, ale aj obsah dokumentov PDF a e-mailov. Tie sa importujú prostredníctvom príslušných formulárov a potom sa vyhodnocujú úlohami definovanými pomocou makier a filtrov. MS dokáže spracovať aj veľké reťazce čísel, ktoré sú bežné pri profesionálnych výpočtoch. Okrem toho 2019 informuje používateľa pomocou individuálne konfigurovateľných správ o všetkých dôležitých údajoch, a tak ho neustále informuje o aktuálnych informáciách, či už na obchodné alebo súkromné účely. Excel Access Access

V prípade ďalších otázok týkajúcich sa výrobku kontaktujte náš zákaznícky servis.

Informácie o výrobku "MICROSOFT ACCESS 2019"

Samostatný program MS Access 2019

Microsoft Access 2019 je výkonný systém na správu databáz, ktorý možno použiť na vytváranie a správu komplexných databáz podľa individuálnych požiadaviek. Ako zdroje údajov môžu slúžiť nielen súbory Excel, XML a dBASE, ale aj obsah dokumentov PDF a e-mailov. Tie sa importujú prostredníctvom príslušných formulárov a potom sa vyhodnocujú úlohami definovanými pomocou makier a filtrov. MS Access tu dokáže spracovať aj veľké reťazce čísel, ktoré sú bežné v kontexte odborných výpočtov. Access 2019 tiež informuje používateľa o všetkých dôležitých údajoch pomocou individuálne konfigurovateľných hlásení, čím ho neustále informuje o aktuálnych informáciách, či už na obchodné alebo súkromné účely.

Na spoločnú prácu s databázou ponúka Access 2019 aj komplexnú správu jednotlivých prístupových práv, a to na zobrazovanie alebo ich používanie. Umožnila tak efektívnu prácu na projekte. Okrem lokálneho ukladania údajov existuje aj alternatíva ich centrálneho a zároveň bezpečného ukladania v cloude, ktorý ponúka prístup cez web.

Program Microsoft Access 2019 je zvyčajne neoddeliteľnou súčasťou balíka Office, a preto nie je zvyčajne k dispozícii samostatne - ale v spoločnosti Wiresoft si ho môžete kúpiť ako samostatný program, a to za mimoriadne nízku cenu.

Nové funkcie v programe Access 2019

Zakúpením programu Access 2019 získate najnovšiu verziu tohto komplexného programu Office, ktorá má okrem bežných funkcií aj mnohé vylepšenia v detailoch a úplne nové funkcie.

Vizualizácia údajov Access pomocou nových typov grafov

V programe Access 2019 je k dispozícii 11 nových typov grafov na prehľadnú vizualizáciu údajov vo formulároch a zostavách. Jednotlivé polia možno tiež ľahko prispôsobiť rozmerom diagramu a zmeny možno okamžite zobraziť v náhľade. Je možné vytvárať aj interaktívne grafy, napríklad výberom iného poľa kategórie vo formulári alebo filtrom zostavy. Nasledujúce typy grafov patria medzi typy dostupné v programe Access 2019:

 • Čiarový graf: tento typ zobrazuje všetky kategórie rovnomerne rozložené pozdĺž horizontálnej osi x a všetky hodnoty rovnomerne rozložené pozdĺž vertikálnej osi y.
 • Stĺpcový graf: zobrazuje kategórie pozdĺž horizontálnej osi (os x alebo os vlastností) a hodnoty pozdĺž vertikálnej osi (os y alebo hodnoty vlastností).
 • Stĺpcový graf: Tu sú kategórie usporiadané pozdĺž osi y alebo hodnoty pozdĺž osi x, pričom pozície rozmerov "Os" a "Hodnoty" sú obrátené.
 • Koláčovýgraf: V tomto type grafu sú kategórie zobrazené ako jednotlivé výseče kruhu a hodnoty údajov sú zobrazené ako percento z celkovej hodnoty (celý kruh).
 • Zložený graf: Kombinuje dva alebo viac typov grafov na vizualizáciu vzťahov medzi rôznymi údajmi, napríklad ako stĺpcový a čiarový graf.

Podpora dátového typu "veľké číslo" (BIGINT)

S dátovým typom BIGINT - "Big Number" - sa teraz dajú počítať aj veľké čísla, čím sa uloží nepeňažná číselná hodnota, ktorá sa pridá do tabuľky Access ako pole alebo sa importuje aj prepojením s databázou príslušného typu (napr. SQL server).Dátový typ "Big Number" tak ponúka s ôsmimi bajtmi oveľa väčší rozsah (-2^63 až 2^63-1) na výpočty ako dátový typ "Number" so štyrmi bajtmi (-2^31 až 2^31-1). Je potrebné poznamenať, že povolenie dátového typu BIGINT spôsobuje nekompatibilitu databázy Access s predchádzajúcimi verziami programu Access.

Jednoduché triedenie listov majetku

Predtým bol často problém nájsť konkrétnu vlastnosť medzi mnohými inými v okne Vlastnosti, najmä ak boli obsiahnuté vo formulároch a zostavách rozmiestnených na viacerých kartách. V programe Access 2019 je teraz možné všetky vlastnosti zobraziť podľa abecedy kliknutím na funkciu triedenia, vďaka čomu je vyhľadávanie mimoriadne jednoduché a zároveň rýchle. Druhým kliknutím sa všetky vlastnosti opäť zobrazia v predvolenom nastavení.

Nová vlastnosť "Názov označenia" v ovládacích prvkoch

Vlastnosť "Názov označenia", ktorá je po novom k dispozícii v aplikácii Access 2019, teraz výrazne uľahčuje zadanie názvu ovládacieho prvku s cieľom priradiť mu ovládací prvok označenia. Táto možnosť priradenia názvu označenia k ovládaciemu prvku zlepšuje aj prístupnosť, pretože ich teraz môžu rozpoznať a určiť asistenčné technológie.

Optimalizované opakovanie pripojenia ODBC

Pripojenia medzi databázou Microsoft Access a externým zdrojom údajov, napríklad Microsoft SQL Server, pomocou protokolu ODBC (Open Database Connectivity protocol) bolo predtým možné obnoviť len vtedy, ak sa databáza Access prerušila tak, že sa najprv zatvorila, pretože program Access sa v starších verziách nepokúšal obnoviť odstránené pripojenie k externému zdroju údajov.

Access 2019 tu ponúka vylepšené riešenie, ktoré najprv zobrazí chybovú správu s popisom chyby. Potom sa program Access automaticky pokúsi znovu pripojiť k zdroju údajov vždy, keď sa vykoná operácia, ktorá opätovne používa takéto údaje alebo objekty, ktoré vyžadujú pripojenie ODBC. V dôsledku toho už nie je bezpodmienečne nutné zatvárať a znovu otvárať prístup.

Vylepšenia prístupnosti v programe Access 2019

V novej verzii sa výrazne zlepšila aj prístupnosť, aby bola prístupnejšia čo najväčšiemu počtu používateľov. Mnohé z týchto vylepšení boli vykonané podrobnou optimalizáciou jednotlivých špecifických funkcií programu Access, ale aj všeobecnejších funkcií, aby bola práca s programom Access čo najefektívnejšia, a to najmä prostredníctvom vylepšení rečového výstupu a optimalizovanej integrácie asistenčných technológií.

Optimalizácia výstupných funkcií reči

Rečový výstup teraz rozpoznáva ďalšie ovládacie prvky, ktoré sú volané vo formulároch, správach a dátových listoch:

 • Zjednodušilo sa čítanie názvov stĺpcov v tabuľkách, dotazoch a formulároch pomocou rečového výstupu.
 • Rozšírený alebo redukovaný stav vyhľadávacích polí a combo boxov je tiež rozpoznaný, a preto ho možno čítať.
 • Riadky "vyhľadávacieho poľa" alebo "combo boxu" možno teraz rozpoznať a načítať aj pre viacero stĺpcov.
 • V dialógovom okne sa teraz rozpoznávajú a čítajú názvy skupín možností so stavom "vybrané" alebo "deaktivované".
 • V dátovom hárku možno rozpoznať a prečítať aj symbol šípky filtra pre stĺpec.
 • Vylepšené komentovanie ovládacích prvkov v konkrétnej časti formulára.
 • V režime skenovania bola vylepšená navigácia kliknutím doľava alebo doprava, aby ste sa dostali na rádiové tlačidlo; stlačením medzerníka sa prepína.

Vylepšenia pri používaní režimu vysokého kontrastu v programe Access 2019

 • Tlačidlo Filter sa zobrazí na navigačnom paneli záznamu alebo formulára.
 • V dialógovom okne Spravovať úlohy údajov sa na karte Externé údaje zobrazujú uložené importy.
 • V dátových listoch sa teraz zobrazujú záhlavia stĺpcov a príkazové tlačidlá.

Ďalšie vylepšenia prístupnosti v programe Access 2019

Používanie klávesových skratiek pri práci s databázami Access pomáha nielen pri efektívnejšej práci. Najmä pre používateľov s obmedzeným zrakom alebo pohyblivosťou sú skvelou pomôckou a nenahraditeľnou alternatívou k práci s myšou. Vykonávanie jednotlivých akcií v programeAccess 2019 je ďalej doplnené o používanie nových klávesových skratiek:

 • Kombinácia klávesov alt + H vytvorí tabuľku.
 • Kliknutím na tlačidlo Q otvoríte filter stĺpca tabuľky.
 • Kombinácia klávesov FD otvorí dialógové okno Nájsť a nahradiť.
 • Kliknutím na kombináciu klávesov Shift + F6 prechádzate všetky sekcie vo vyskakovacom formulári.
 • Úprava novej položky zoznamu hodnôt je jednoduchšia: Sprievodca vyhľadávaním na tento účel vytvorí tri rôzne typy zoznamov, z ktorých si môžete vybrať: vyhľadávacie pole, pole zoznamu hodnôt alebo pole s viacerými hodnotami.
 • Kombinácia klávesov ctrl + E otvorí dialógové okno Upraviť položky zoznamu.

súbory dBASE sú opäť podporované

Access 2019 opäť podporuje súbory typu .dbf, ktoré je teraz možné opätovne importovať, prepojiť alebo exportovať.

Vylepšenia sprievodcu "Povedz mi"

Access 2019 tiež pridáva možnosť získať z programu Access návrhy týkajúce sa konkrétnych úloh alebo dotazov. Po zadaní príslušných pojmov do poľa "Tell Me" (Povedz mi) na hornej lište sa zobrazia príslušné možnosti. Na jednoduché otázky sa odpovedá priamo v okne; pri zložitejších otázkach funkcia "Povedz mi" ponúka pomocníkov, ktorí najlepšie zodpovedajú hľadanému výrazu.

Systémové požiadavky pre Access 2019

Access 2019 je k dispozícii v 32-bitovej aj 64-bitovej verzii. V dôsledku toho sa môžu jednotlivé požiadavky na hardvér líšiť.

 • Operačný systém: Windows 10 (Enterprise, Home, Pro), Windows Server 2019
 • Procesor: min. 1,6 GHz
 • RAM: min. 2 GB (32 bitov), 4 GB (64 bitov)
 • Grafika: min. 1280 x 768, DirectX 9 s WDDM 2.0
 • Kompatibilné s: Windows 10 Enterprise, Windows 10 Home, Windows 10 Pro
 • Dostupné jazyky: Angličtina, dánčina, francúzština, nemčina, poľština, španielčina, taliančina, ostatné na vyžiadanie

Access 2019 kúpiť lacno ako Office jeden program od Wiresoft

MS Access je zvyčajne neoddeliteľnou súčasťou príslušných balíkov Microsoft Office, a preto nie je ľahko dostupný samostatne ako kúpiteľná verzia. V spoločnosti Wiresoft si môžete MS Access 2019 kúpiť ako samostatný program - na rozdiel od mnohých iných predajcov softvéru - a za mimoriadne nízku cenu!

Vaša ďalšia veľká výhoda: Pri zakúpení tejto licencie pre jedného používateľa nemusíte uzatvárať dlhodobý a zvyčajne drahý záväzok predplatného, ani nemusíte akceptovať časové obmedzenie používania. Preto sa určite oplatí kúpiť Access 2019 ako jeden program od spoločnosti Wiresoft, pretože neskôr nebudete musieť sťahovať žiadne platené aktualizácie.

Ponúkaná licencia Access pre jedného používateľa je z hľadiska funkčnosti totožná s verziou, ktorá je súčasťou balíka Office Suite 2019. Nielen menšie firmy, ale aj nezávislí pracovníci tak majú možnosť využívať všetky výhody nového Accessu 2019 - a navyše ušetriť.

Okrem Accessu 2019 si môžete kúpiť nielen jeho staršie predchádzajúce verzie, ale aj mnohé ďalšie licencie softvéru Microsoft v obchode Wiresoft Software Shop za špeciálnu cenu. Ide vždy o originálne produkty spoločnosti Microsoft. Zvyčajne boli súčasťou množstevnej licencie od spoločnosti alebo boli ich práva na používanie opäť uvoľnené pri ďalšom predaji. To však neobmedzuje ich použiteľnosť, ani sa ako kupujúci nedostávate do právnej sivej zóny. Pretože pri kúpe spoločnosťou Wiresoft bol predtým nainštalovaný softvér vrátane licencie odstránený, takže je opäť voľný a použiteľný novým používateľom. Spoločnosť Wiresoft ako renomovaný predajca softvéru ponúka všetky produkty spoločnosti Microsoft výlučne v plných verziách, ktoré sú preto neobmedzené a 100 % použiteľné.

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa programu Access 2019 alebo iného programu Office, jednoducho nás kontaktujte e-mailom, telefonicky alebo prostredníctvom chatu a využite naše odborné poradenstvo.

Ďalšie odkazy na "MICROSOFT ACCESS 2019"
Recenzie zákazníkov pre "MICROSOFT ACCESS 2019"
Napíšte recenziu
Recenzie sa aktivujú po overení.

Polia označené * sú povinné.

Vzal som na vedomie nariadenia o ochrane údajov.

Kategórie