Chat with us, powered by LiveChat
telephone
Pomoc s nastavením
+49 69 173261340
 
MICROSOFT ACCESS 2021
Der Kinderschutzbund – Bundesverband

Každým nákupom od spoločnosti Wiresoft podporíte Kinderschutzbund.

MICROSOFT ACCESS 2021

K dispozícii na okamžité stiahnutie

 • SW10490
 • 077-03499
 • Trvalo platný
 • Všetky jazyky
 • EU
P Dostanete Bonusové body
STIAHNUTIE SOFTVÉRU + LICENCIA
85,90 € * 94,90 € * (9,48% uložené)

vrátane DPH.

Der Kinderschutzbund – Bundesverband

Každým nákupom od spoločnosti Wiresoft podporíte Kinderschutzbund.


Ste firemný zákazník
alebo máte právne otázky?

Som tu pre vás.


Kadir Aydin

Microsoft Licensing Professional (MLP)

PODROBNOSTI  
Verzia Plná verzia
Zariadenia 1x
Rozsah dodávky Stiahnutie + licencia
Stredné Stiahnite si
Runtime Neobmedzené
Jazyky Všetky jazyky
Čas dodania  Niekoľko minút
Systém  Windows (32bit/64bit)
Terminalserver Kompatibilné


Microsoft Access 2021 je výkonný systém správy databáz, pomocou ktorého možno vytvárať a spravovať komplexné databázy podľa individuálnych požiadaviek. Ako zdroje údajov možno použiť nielen súbory , XML a dBASE, ale aj obsah dokumentov PDF a e-mailov. Tie sa importujú prostredníctvom príslušných formulárov a potom sa vyhodnocujú úlohami definovanými pomocou makier a filtrov. MS dokáže spracovať aj veľké reťazce čísel, ktoré sú bežné pri profesionálnych výpočtoch. Stránka 2021 tiež informuje používateľa o všetkých dôležitých údajoch pomocou individuálne konfigurovateľných hlásení, vďaka čomu má používateľ vždy aktuálne informácie, či už na obchodné alebo súkromné účely. Excel Access Access

V prípade ďalších otázok týkajúcich sa výrobku kontaktujte náš zákaznícky servis.

Informácie o výrobku "MICROSOFT ACCESS 2021"

Samostatný program MS Access 2021

Microsoft Access 2021 je výkonný systém na správu databáz, pomocou ktorého možno vytvárať a spravovať komplexné databázy podľa individuálnych požiadaviek. Ako zdroje údajov možno použiť nielen súbory Excel, XML a dBASE, ale aj obsah dokumentov PDF a e-mailov. Tie sa importujú prostredníctvom príslušných formulárov a potom sa vyhodnocujú úlohami definovanými pomocou makier a filtrov. MS Access dokáže spracovať aj veľké reťazce čísel, ktoré sú bežné pri profesionálnych výpočtoch. Access 2021 tiež informuje používateľa o všetkých dôležitých údajoch pomocou individuálne konfigurovateľných hlásení, čím ho neustále informuje o aktuálnom stave, či už na obchodné alebo súkromné účely.

Pre spoločnú prácu s databázou ponúka Access 2021 aj komplexnú správu jednotlivých prístupových práv, a to pre zobrazenie alebo jeho príslušné použitie. To umožnilo efektívnu prácu na projekte. Okrem lokálneho ukladania údajov existuje aj alternatíva ich centrálneho a zároveň bezpečného ukladania v cloude, ktorý umožňuje prístup cez web.

Program Microsoft Access 2021 je zvyčajne neoddeliteľnou súčasťou balíka Office, a preto nie je k dispozícii samostatne - v spoločnosti Wiresoft si ho však môžete kúpiť ako samostatný program, a to za mimoriadne výhodnú cenu.

Inovácie v prístupe 2021

Zakúpením programu Access 2021 získate aktuálnu verziu tohto komplexného kancelárskeho programu, ktorá má okrem bežných funkcií aj mnohé vylepšenia v detailoch a úplne nové funkcie.

Vizualizácia údajov programu Access pomocou nových typov grafov

V aplikácii Access 2021 je k dispozícii 11 nových typov diagramov na vizualizáciu údajov vo formulároch a zostavách. Jednotlivé polia možno tiež ľahko prispôsobiť rozmerom diagramu a zmeny sa okamžite zobrazia v náhľade. Je možné vytvárať aj interaktívne diagramy, napríklad výberom iného poľa kategórie vo formulári alebo filtrom zostavy. V aplikácii Access 2021 sú okrem iných k dispozícii na výber aj nasledujúce typy grafov:

 • Čiarový graf: Tento typ zobrazuje všetky kategórie rovnomerne rozložené pozdĺž horizontálnej osi x a všetky hodnoty pozdĺž vertikálnej osi y.
 • Stĺpcovýgraf: Zobrazuje kategórie pozdĺž horizontálnej osi (os x alebo os vlastností) a hodnoty pozdĺž vertikálnej osi (os y alebo hodnoty vlastností).
 • Stĺpcový graf: Tu sú kategórie usporiadané pozdĺž osi y alebo hodnoty pozdĺž osi x, pričom pozície rozmerov "os" a "hodnoty" sú opačné.
 • Koláčovýgraf: Tento typ grafu zobrazuje kategórie ako jednotlivé výseče kruhu a hodnoty údajov ako percentuálny podiel z celkovej hodnoty (celý kruh).
 • Zložený graf: Tu sa kombinujú dva alebo viac typov grafov na vizualizáciu vzťahov medzi rôznymi údajmi, napr. ako stĺpcový a čiarový graf.

Podpora dátového typu "veľké číslo" (BIGINT)

Pomocou dátového typu BIGINT - "Big Number" - je teraz možné počítať veľké čísla. Ukladá sa v ňom nepeňažná číselná hodnota, ktorá sa pridáva do tabuľky Access ako pole alebo sa importuje prepojením s databázou príslušného typu (napr. SQL server). Dátový typ "Big Number" s ôsmimi bajtmi ponúka oveľa väčší rozsah (-2^63 až 2^63-1) pre výpočty ako dátový typ "Number" so štyrmi bajtmi (-2^31 až 2^31-1). Je potrebné poznamenať, že povolením dátového typu BIGINT už databáza Access nie je kompatibilná s predchádzajúcimi verziami programu Access.

Jednoduché triedenie listov majetku

Predtým bolo často problémom nájsť konkrétnu vlastnosť spomedzi mnohých iných vlastností v hárku vlastností, najmä ak boli obsiahnuté vo formulároch a zostavách rozmiestnených na viacerých kartách. V aplikácii Access 2021 je teraz možné všetky vlastnosti zobraziť podľa abecedy kliknutím na funkciu triedenia, čo mimoriadne uľahčuje a zároveň urýchľuje vyhľadávanie. Druhým kliknutím sa všetky vlastnosti opäť zobrazia v predvolenom nastavení.

Nová vlastnosť "Názov označenia" v ovládacích prvkoch

Vlastnosť "Názov označenia", ktorá je po novom k dispozícii v programe Access 2021, teraz výrazne uľahčuje zadanie názvu ovládacieho prvku, aby bolo možné priradiť k nemu ovládací prvok označenia. Táto možnosť priradiť názov označenia k ovládaciemu prvku zlepšuje aj prístupnosť, pretože ich teraz môžu rozpoznať a určiť asistenčné technológie.

Optimalizované opakovanie pripojenia ODBC

Pripojenia medzi databázou Microsoft Access a externým zdrojom údajov, ako je napríklad Microsoft SQL Server, ktoré sa vytvárajú pomocou protokolu ODBC (Open Database Connectivity protocol), bolo predtým možné obnoviť len v prípade prerušenia databázy Access, pretože program Access sa v starších verziách nepokúšal obnoviť odstránené pripojenie k externému zdroju údajov.

Access 2021 tu ponúka vylepšené riešenie, pri ktorom sa najprv zobrazí chybová správa s popisom chyby. Access sa potom automaticky pokúsi znovu pripojiť k zdroju údajov, akonáhle sa vykoná operácia, ktorá opätovne používa údaje alebo objekty vyžadujúce pripojenie ODBC. V dôsledku toho už nie je bezpodmienečne nutné zatvárať a znovu otvárať aplikáciu Access.

Zlepšenia dostupnosti v rámci programu Access 2021

V novej verzii sa výrazne zlepšila aj prístupnosť stránky Access , aby sa uľahčil prístup čo najväčšiemu počtu používateľov. Mnohé z týchto vylepšení sa dosiahli podrobnou optimalizáciou jednotlivých špecifických funkcií programu Access, ale aj všeobecnejších funkcií s cieľom čo najviac zefektívniť prácu s programom Access, najmä prostredníctvom vylepšení rečového výstupu a optimalizovanej integrácie asistenčných technológií.

Optimalizácia výstupných funkcií reči

Rečový výstup teraz rozpoznáva ďalšie ovládacie prvky, ktoré sa vyvolávajú vo formulároch, správach a dátových listoch:

 • Zjednodušilo sa čítanie názvov stĺpcov v tabuľkách, ako aj v dotazoch a formulároch pomocou rečového výstupu.
 • Rozšírený alebo redukovaný stav vyhľadávacích polí a combo boxov je tiež rozpoznaný, a preto ho možno čítať.
 • Aj pri viacerých stĺpcoch je teraz možné rozpoznať a čítať riadky "vyhľadávacie pole" alebo "kombinované pole".
 • V dialógovom okne sa teraz rozpoznávajú a čítajú názvy skupín možností so stavom "vybrané" alebo "deaktivované".
 • V dátovom hárku možno rozpoznať a prečítať aj symbol šípky filtra pre stĺpec.
 • Bola vylepšená funkcia komentovania ovládacích prvkov v konkrétnej časti formulára.
 • V režime skenovania bola vylepšená navigácia kliknutím doľava alebo doprava, aby ste sa dostali na rádiové tlačidlo; stlačením medzerníka sa prepína.

Vylepšenia pri používaní režimu "Vysoký kontrast" v programe Access 2021

 • Tlačidlo "Filter" sa zobrazuje na navigačnom paneli záznamu alebo formulára.
 • V dialógovom okne "Spravovať úlohy údajov" sa uložené importy zobrazujú na karte "Externé údaje".
 • V dátových listoch sa teraz zobrazujú záhlavia stĺpcov aj príkazové tlačidlá.

Ďalšie zlepšenia dostupnosti v rámci programu Access 2021

Používanie klávesových skratiek pri práci s databázami Access pomáha nielen pri efektívnejšej práci. Najmä pre používateľov s obmedzeným zrakom alebo pohyblivosťou sú veľkou pomocou a nenahraditeľnou alternatívou k práci s myšou. Vykonávanie jednotlivých akcií v programeAccess 2021 je ďalej vylepšené používaním nových klávesových skratiek:

 • Kombinácia klávesov alt + H vytvorí tabuľku.
 • Kliknutím na tlačidlo Q otvoríte filter stĺpca tabuľky.
 • Kombinácia klávesov FD otvorí dialógové okno "Nájsť a nahradiť".
 • Kliknutím na kombináciu klávesov Shift + F6 prechádzate všetky sekcie vo vyskakovacom formulári.
 • Úprava novej položky zoznamu hodnôt je jednoduchšia: Sprievodca vyhľadávaním na tento účel vytvorí tri rôzne typy zoznamov, z ktorých si môžete vybrať: vyhľadávacie pole, pole zoznamu hodnôt alebo pole s viacerými hodnotami.
 • Kombinácia klávesov ctrl + E otvorí dialógové okno "Upraviť položky zoznamu".

súbory dBASE sú opäť podporované

Access 2021 opäť podporuje súbory typu .dbf, ktoré je teraz možné opätovne importovať, prepojiť alebo exportovať.

Vylepšenia sprievodcu "Povedz mi"

Access 2021 ponúka aj možnosť prijímať návrhy z programu Access pre určité úlohy alebo dotazy. Po zadaní príslušných pojmov do poľa "Tell Me" (Povedz mi) na hornej lište sa zobrazia príslušné možnosti. Na jednoduché otázky sa odpovedá priamo v okne; pri zložitejších otázkach funkcia "Povedz mi" ponúka pomocníkov, ktorí najlepšie zodpovedajú hľadanému výrazu.

Systémové požiadavky pre Access 2021

Access 2021 je k dispozícii v 32-bitovej aj 64-bitovej verzii. V dôsledku toho sa môžu jednotlivé požiadavky na hardvér líšiť.

 • Operačný systém: Windows 10, Windows 11, Windows Server 2019 alebo Windows Server 2022
 • Procesor: min. 1,6 GHz alebo rýchlejší
 • RAM: min. 4 GB RAM
 • Pevný disk: min. 4 GB voľného miesta
 • Grafika: min. 1280 x 768, DirectX 9 alebo vyššia s WDDM 2.0 alebo vyššou pre Windows 10

Kúpte si Access 2021 ako samostatný kancelársky program za rozumnú cenu od spoločnosti Wiresoft

MS Access je zvyčajne neoddeliteľnou súčasťou príslušných balíkov Microsoft Office, a preto nie je ľahko dostupný samostatne ako kúpiteľná verzia. V spoločnosti Wiresoft si môžete MS Access 2021 kúpiť aj ako samostatný program - na rozdiel od mnohých iných predajcov softvéru - a za mimoriadne nízku cenu!

Vaša ďalšia veľká výhoda: Pri kúpe tejto licencie pre jedného používateľa nemusíte uzatvárať dlhodobý a zvyčajne drahý záväzok predplatného ani nemusíte akceptovať časové obmedzenie používania. Preto sa určite oplatí kúpiť si Access 2021 ako jeden program od spoločnosti Wiresoft, pretože nebudete musieť neskôr sťahovať žiadne aktualizácie, ktoré sú spoplatnené.

Ponúkaná licencia Access pre jedného používateľa má rovnaký rozsah funkcií ako verzia obsiahnutá v balíku Office Suite 2021. To znamená, že nielen menšie spoločnosti, ale aj slobodné povolania môžu využívať všetky výhody nového prístupu Access 2021 a zároveň ušetriť peniaze.

Okrem Accessu 2021 si môžete kúpiť nielen jeho staršie predchádzajúce verzie, ale aj mnohé ďalšie licencie softvéru Microsoft za špeciálnu cenu v obchode Wiresoft Software Shop. Ide vždy o originálne produkty spoločnosti Microsoft. Zvyčajne boli súčasťou množstevnej licencie od spoločnosti alebo sa práva na ich používanie opäť uvoľnili pri ďalšom predaji. To však neobmedzuje ich použiteľnosť, ani sa ako kupujúci nedostávate do právnej sivej zóny. Pri kúpe softvéru spoločnosťou Wiresoft bol totiž predtým nainštalovaný softvér vrátane licencie odstránený, takže je opäť voľný a môže ho používať nový používateľ. Spoločnosť Wiresoft ako renomovaný predajca softvéru ponúka všetky produkty spoločnosti Microsoft výlučne v plných verziách, ktoré je preto možné používať neobmedzene dlho a na 100 %.

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa Access 2021 alebo iného programu Office, jednoducho nás kontaktujte e-mailom, telefonicky alebo prostredníctvom chatu a využite naše odborné poradenstvo.

Ďalšie odkazy na "MICROSOFT ACCESS 2021"
Recenzie zákazníkov pre "MICROSOFT ACCESS 2021"
Napíšte recenziu
Recenzie sa aktivujú po overení.

Polia označené * sú povinné.

Vzal som na vedomie nariadenia o ochrane údajov.

Kategórie