Chat with us, powered by LiveChat
telephone
Pomoc s nastavením
+49 69 173261340
 
MICROSOFT VISUAL STUDIO 2017 PRE MAC
Der Kinderschutzbund – Bundesverband

Každým nákupom od spoločnosti Wiresoft podporíte Kinderschutzbund.

MICROSOFT VISUAL STUDIO 2017 PRE MAC

K dispozícii na okamžité stiahnutie

 • SW10150
 • 77D-00092
 • Trvalo platný
 • Všetky jazyky
 • EU
P Dostanete Bonusové body
STIAHNUTIE SOFTVÉRU + LICENCIA
118,90 € * 130,90 € * (9,17% uložené)

vrátane DPH.

Der Kinderschutzbund – Bundesverband

Každým nákupom od spoločnosti Wiresoft podporíte Kinderschutzbund.


Ste firemný zákazník
alebo máte právne otázky?

Som tu pre vás.


Kadir Aydin

Microsoft Licensing Professional (MLP)

PODROBNOSTI  
Verzia Úplná verzia
Zariadenia 1x
Rozsah dodávky Stiahnutie + licencia
Stredné Na stiahnutie
Runtime Neobmedzene
Jazyky Všetky jazyky
Čas dodania  Niekoľko minút
MacOS  High Sierra, Sierra, El Capitan


Visual Studio 2017 pre Mac v edícii Professional ponúka používateľom výkonné funkcie a vylepšenia produktivity IDE na vytváranie multiplatformových aplikácií pre macOS, Android, iOS, tvOS alebo watchOS - pre mobilné zariadenia a počítače, ako aj pre web a cloud. Program od Microsoftu obsahuje všetky nástroje na vývoj, ladenie a refaktorovanie vrátane grafických návrhárov, funkcií na dokončovanie kódu, ako aj správu zdrojového kódu a riadenie verzií.

V prípade ďalších otázok o produkte kontaktujte náš zákaznícky servis.

Informácie o výrobku "MICROSOFT VISUAL STUDIO 2017 PRE MAC"

Visual Studio for Mac 2017 - profesionálny vývojársky softvér pre macOS v kúpnej verzii

Visual Studio 2017 pre Mac v Professional Edícia ponúka používateľom výkonné funkcie a vylepšenia produktivity IDE na vytváranie multiplatformových aplikácií pre macOS, Android, iOS, tvOS alebo watchOS - pre mobilné zariadenia a Desktop, ako aj pre web a Cloud; program Microsoft obsahuje všetky nástroje na vývoj, ako aj ladenie a refaktorovanie vrátane grafických návrhárov, funkcií na dokončovanie kódu, ako aj správu zdrojového kódu a riadenie verzií.

Okrem starších vývojárskych jazykov, ako sú C a C++, a aktuálnejších variantov, ako je C#, Visual Studio for Mac 2017 prirodzene podporuje aj Apple Metal, iOS, JavaScript a ďalšie bežné webové štandardy. Integrovaná živá podpora príslušných jazykov urýchľuje písanie kódu, rovnako ako funkcie ladenia skracujú čas potrebný na vývoj aplikácie. Rýchly pohľad na štruktúru uľahčuje vývojárom orientáciu v štruktúre kódu a centrálny zoznam chýb využíva živú analýzu kódu na zoznam chýb počas kompilácie a zostavovania, ako aj problémov špecifických pre doménu v niektorých jazykoch.

Nielenže boli v systéme vylepšené často kľúčové funkcie, ako sú IntelliSense, CodeLens a refaktorovanie Visual Studio pre Mac Professional 2017, ale aj navigáciu v kóde a opravu kódu, ktoré tiež uľahčujú prácu vývojára, pretože okrem iného sú v editore okamžite zvýraznené zmeny v kóde, odkazy atď.

Pre ktorých používateľov je určená stránka Visual Studio 2017 for Mac Professional?

Edícia Visual Studio 2017 pre Mac je určená najmä pre tých profesionálnych vývojárov, ktorí chcú využívať výkonné funkcie softvéru Microsoft v operačnom systéme Mac - či už samostatne, alebo aj v rámci Team. Vzhľadom na podporu Xamarinu v Visual Studio 2017 pre Mac sa určité minimálne požiadavky vzťahujú aj na operačné systémy macOS, viac informácií o tom nájdete nižšie.

Wiresoft ponúka Visual Studio 2017 pre Mac Professional za mimoriadne výhodnú cenu ako použitý softvér vo forme jednej licencie, takže vývojári môžu využívať všetky výhody efektívneho softvéru Microsoft na vlastnom Macu a bez povinnosti predplatného. Okrem Visual Studio 2017 pre Mac Professional sú v internetovom obchode so softvérom Wiresoft k dispozícii aj ďalšie verzie Visual Studio pre Mac ako jednotlivé licencie v kúpnej verzii, ako aj mnohé ďalšie programy Microsoft vo verzii pre macOS. V nasledujúcom prehľade sú uvedené najnovšie funkcie a doplnky stránky Visual Studio 2017 pre Mac.

Čo ponúka Visual Studio 2017 pre Mac?

Po spustení programu sa vydanie Visual Studio for Mac z roku 2017 líši od predchádzajúcej verzie tým, že má skrátené štartovacie časy a rýchlejšie sa spúšťa pri reláciách a načítaní riešení. Rozpoznávanie šablón pre projekty a prvky je tiež rýchlejšie ako predtým.

Stručný prehľad IDE pre macOS

Visual Studio pre Mac obsahuje samostatné sekcie na správu aplikácií, nastavení a vytváranie a ladenie kódu: Panel nástrojov integrovaný na úvodnej stránke poskytuje priamy prístup k vyhľadávaniu nedávno otvorených priečinkov riešení, ako aj funkcie na otváranie a vytváranie projektov a konfiguráciu aplikácie a tiež na zobrazovanie chýb. K dispozícii je tu aj informačný kanál s novými informáciami pre vývojárov.

Jazyky a typy vývojárov podporované v aplikácii Visual Studio 2017 pre Mac

VisualStudio 2017 pre Mac, obdoba verzie Windows, podporuje mnohé typy súborov, ktoré sú v nej integrované, ako napríklad .csproj, .fsproj a .sln, ako aj EditorConfig. Visual Studio 2017 for Mac podporuje najmä typy vývoja, ako sú webové aplikácie ASP.NET Core s jazykmi C#, F#, konzolové aplikácie .NET Core s jazykmi C# alebo F# a stránky vytvorené pomocou Razoru, ako aj JavaScript a TypeScript. Okrem toho sem patria multiplatformové aplikácie alebo hry Unity v jazyku C#, ako aj aplikácie pre Android, iOS, tvOS a watchOS v jazyku Xamarin s jazykmi C#, F# alebo XAML a tiež aplikácie Cocoa Desktop v jazyku C# alebo F#, okrem webových štandardov, ako sú HTML, CSS a JSON. Vývojári Macu tak môžu vždy pracovať v integrovanom vývojovom prostredí, ktoré najlepšie vyhovuje ich potrebám.

Mnohé z nich Windows-Sú zahrnuté aj vo verzii pre Mac, vrátane platformy kompilátora Roslyn používanej na refaktorovanie a IntelliSense, MSBuild pre projektový systém a zostavovací engine a TextMate pre editor zdrojových kódov. Mac User môže používať rovnaké motory na ladenie aplikácií Xamarin a .NET Core, ako aj identické návrháre pre Xamarin.iOS a Xamarin.Android.

Správa zdrojového kódu v aplikácii Visual Studio 2017 pre Mac s Gitom

VisualStudio 2017 pre Mac ponúka dva systémy na správu zdrojového kódu: Okrem Subversion je to predovšetkým Git, do tejto verzie programu bol integrovaný voľne použiteľný Standard, ktorý umožňuje aj viacerým vývojárom tímu pracovať na projektoch súčasne. K úložiskám možno pristupovať v Visual Studio 2017 pre Mac možno spravovať priamo pomocou tlačidiel integrovaných do IDE s cieľom prenášať a publikovať kód pre Git-Service s ním. Nové funkcie "Push" a "Commit", ako aj podpora SSH rozširujú možnosti IDE na používanie Visual Studio 2017 pre Mac na úlohy Git.

Všetko na očiach s aplikáciou CodeLens na Visual Studio 2017 pre Mac Professional

Funkcia CodeLens je špeciálne navrhnutá tak, aby vývojárom pomohla mať okamžitý prehľad v ktoromkoľvek bode projektu, a to aj bez toho, aby museli opustiť kód. Pomocou aplikácie CodeLens môžu ľahko prejsť priamo na jednotlivé funkcie. Okrem toho CodeLens nielenže zobrazuje všetky zmeny v kóde v editore, ale uvádza aj meno posledného vývojára, ktorý niečo upravil, a tiež indikuje, či bol test v určitom bode úspešný.

Nové možnosti refaktorovania na Visual Studio 2017 pre Mac

Refaktorovanie je jednou z úloh Standard pri vývoji kódu, ktorá ho má spätne vylepšiť bez toho, aby sa zmenilo jeho správanie. Visual Studio 2017 pre Mac Professional ponúka kontextové akcie a zdrojové analýzy, ako aj ďalšie refaktorovania, napríklad prepisovanie, pridávanie parametrov (napr. kontroly NULL) a argumentov. Teraz možno upravovať aj literály, a to jednak vkladaním oddeľovačov číslic a najmä pri číselných literáloch zmenou základu z "hexadecimálneho" na "binárny". Okrem toho Visual Studio 2017 for Mac ponúka možnosť konverzie if-príkazov na prepínacie príkazy a odstránenie nepoužívaných premenných.

Ladenie na stránke Visual Studio 2017 pre Mac - so zameraním na Xamarin

Visual Studio pre Mac 2017 používa na odstraňovanie chýb soft debugger Mono, ktorý je integrovaný do runtime Mono na ladenie kódu spravovaného na všetkých platformách. Okrem toho má softvér natívny debugger pre aplikácie založené na Xamarin.iOS, Xamarin.Mac a Xamarin.Android. Súčasťou sú rozsiahle rýchle zobrazenia špeciálnych typov, ako sú veľkosti, súradnice a Bézierove krivky, ako aj reťazce, farby a adresy URL.

Špeciálne pre aplikácie Xamarin je na stránke Visual Studio 2017 for Mac k dispozícii nástroj Xamarin Forms Previewer, ktorý umožňuje vývojárom okamžite skontrolovať vplyv riadku kódu na aplikáciu v živom náhľade. Pre Xamarin Forms sú súčasťou aj vylepšenia IntelliSense pre XAML vrátane podpory väzieb, konvertorov, ako aj vlastností, ovládacích prvkov atď.

Okamžité ovládanie pomocou funkcie IntelliSense v aplikácii Visual Studio 2017 pre Mac

Funkcia IntelliSense automaticky dopĺňa rozhrania API počas ich písania prostredníctvom dostupných zoznamov na doplnenie IntelliSense, čo má tú výhodu, že procesy vývojárov sú nielen rýchlejšie, ale aj presnejšie. Pomocou funkcie IntelliSense možno tiež rýchlejšie analyzovať API vo všeobecnosti, pretože umožňuje zúžiť súbor hodnôt pomocou kategórií. Na tento účel uľahčujú tooltipy preskúmanie definícií API, upozorňujú na problémy pri ich zadávaní a označujú príslušné miesta vlnovkou.

Medzi ďalšie výhody IntelliSense patria filtre na odstránenie určitých členov zo zoznamu na dokončenie, ktoré nie sú potrebné. Doplňovacie zoznamy IntelliSense pre jazyk C# majú najmä tokeny ako "kompletné slovo" alebo "člen zoznamu" a okrem iného umožňujú rýchly prístup k členom určitého typu, úryvkom kódu a názvom premenných, funkcií a príkazov.

Hardvérové a iné požiadavky na Visual Studio 2017 pre Mac

Na inštaláciu a spustenie aplikácie Visual Studio 2017 for Mac sa vzťahujú nasledujúce minimálne požiadavky; v prípade projektov Xamarin.iOS a Xamarin.Mac môže byť potrebné dodržať ďalšie požiadavky na operačný systém:

 • Operačné systémy: macOS Mojave 10.14, macOS Sierra 10.12, Mac OS X El Capitan 10.11
 • Procesor: aspoň 1,8 GHz alebo rýchlejší; odporúča sa duálnyCore alebo lepší
 • Pamäť: aspoň 4 GB RAM; odporúča sa 8 GB RAM
 • Miesto na pevnom disku: min. 1 GB alebo 5,6 GB

Ďalšie požiadavky:

 • Pre niektoré funkcie .NET Core: .NET Core SDK 1.1
 • Xamarin.Android: 64-bitová vývojová sada Java (JDK)
 • Xamarin.iOS: Apple Xcode IDE aj iOS SDK, pre Xcode 10.2 sa vyžaduje macOS Mojave 10.14
 • Xamarin.Forms: nasadenie pre platformy Android alebo iOS podľa vyššie uvedených požiadaviek

Podporované jazyky:

 • Nemčina, francúzština, angličtina, taliančina, španielčina, portugalčina (Brazília), čeština, poľština, turečtina, ruština, čínština (zjednodušená a tradičná), japončina, kórejčina

Kúpte si jednu licenciu Visual Studio 2017 pre Mac v internetovom obchode Wiresoft

Jednotná licencia Microsoft Visual Studio 2017 pre Mac Professional Edition je k dispozícii v internetovom obchode Wiresoft ako použitý softvér za mimoriadne výhodnú cenu. Licencia ponúkaná na predaj pochádza z objemovej licencie programu Visual Studio 2017 for Mac, ktorú predtým získala istá spoločnosť. Predajom na Wiresoft sa táto licencia zrušila a zmenila na individuálne licencie, pričom sa vykonalo aj označenie "použitý softvér". Rozdelenie základnej zväzkovej licencie ani nové označenie tohto softvéru Visual Studio 2017 for Mac Professional ako používaného softvéru neobsahuje žiadne obmedzenia týkajúce sa rozsahu funkcií alebo platnosti.

Tieto licencie Microsoft Visual Studio 2017 pre Mac, ako aj všetky ostatné individuálne softvérové licencie ponúkané na Wiresoft pochádzajú výlučne od spoločností so sídlom v Európe, a preto podliehajú právnym predpisom EÚ. Akýkoľvek nákup použitého softvéru z Visual Studio 2017 pre Mac Professional alebo akéhokoľvek iného programu Microsoft v obchode so softvérom Wiresoft nepredstavuje pre našich zákazníkov riziko zodpovednosti, pretože obchodovanie s použitým softvérom je výslovne povolené zákonom, čo bolo jasne potvrdené aj príslušnými súdnymi rozhodnutiami. Okrem toho je použitý softvér z Wiresoft odolný voči auditu!

Nákup softvéru na stránke Wiresoft je preto pre vás vždy bezpečným nákupom! Táto licencia z Visual Studio 2017 pre Mac Professional ponúkaná v obchode Wiresoft ponúka okrem veľkej výhody v podobe absolútne priaznivej ceny aj bezpečnosť pri nákupe prostredníctvom okamžitého stiahnutia a aktivácie licencie pomocou priloženého platného objemového licenčného kľúča.

Okrem toho sa jednotná licencia používaného softvéru, ako napríklad Visual Studio 2017 pre Mac Professional ponúka kupujúcim ekonomickú alternatívu k bežným ponukám nového softvéru a dáva im možnosť používať exkluzívne edície programu - aj v starších verziách. Preto môžete aj vy využiť našu výhodnú ponuku použitého softvéru pre produkty Microsoft!

Okrem edície Visual Studio 2017 pre Mac nájdete v obchode so softvérom Wiresoft na okamžité stiahnutie aj ďalšie verzie Visual Studio pre Mac, ako aj ďalšie aplikácie Microsoft pre macOS ako použitý softvér. Otázky týkajúce sa Visual Studio 2017 pre Mac Professional alebo inú aplikáciu pre macOS zo stránky Microsoft, jednoducho využite naše kompetentné poradenstvo v chate alebo e-mailom či telefonicky.

Ďalšie odkazy na "MICROSOFT VISUAL STUDIO 2017 PRE MAC"
Recenzie zákazníkov pre "MICROSOFT VISUAL STUDIO 2017 PRE MAC"
Napíšte recenziu
Recenzie sa aktivujú po overení.

Polia označené * sú povinné.

Vzal som na vedomie nariadenia o ochrane údajov.

Kategórie