Chat with us, powered by LiveChat
telephone
Pomoc s nastavením
+49 69 173261340
 
MICROSOFT PROJECT 2013 STANDARD
Der Kinderschutzbund – Bundesverband

Každým nákupom od spoločnosti Wiresoft podporíte Kinderschutzbund.

MICROSOFT PROJECT 2013 STANDARD

K dispozícii na okamžité stiahnutie

 • SW10019
 • 076-05334
 • Trvalo platný
 • Všetky jazyky
 • EU
P Dostanete Bonusové body
STIAHNUTIE SOFTVÉRU + LICENCIA
105,90 € * 116,90 € * (9,41% uložené)

vrátane DPH.

Der Kinderschutzbund – Bundesverband

Každým nákupom od spoločnosti Wiresoft podporíte Kinderschutzbund.


Ste firemný zákazník
alebo máte právne otázky?

Som tu pre vás.


Kadir Aydin

Microsoft Licensing Professional (MLP)

PODROBNOSTI  
Verzia Úplná verzia
Zariadenia 1x
Rozsah dodávky Stiahnutie + licencia
Stredné Na stiahnutie
Runtime Neobmedzene
Jazyky Všetky jazyky
Čas dodania  Niekoľko minút
Systém  Windows (32bit/64bit)
Terminálový server Kompatibilný


MS Project Standard 2013 je obľúbená edícia softvérového riešenia spoločnosti Microsoft na evidenciu, plánovanie, ako aj správu a dokumentáciu najrôznejších typov projektov, a to nielen v malých a stredných firmách, ale aj u živnostníkov. Program ponúka všetky potrebné funkcie a nástroje na definovanie a delegovanie typických úloh pri riadení projektov. Tento softvér na riadenie projektov môžu rýchlo používať aj takí neskúsení používatelia, ktorí už poznajú používateľské rozhranie známe z balíka Office. Okrem prehľadného usporiadania sa navyše všetky funkcie intuitívne ľahko používajú.

V prípade ďalších otázok týkajúcich sa produktu sa obráťte na náš zákaznícky servis.

Informácie o výrobku "MICROSOFT PROJECT 2013 STANDARD"

Project 2013 Standard - osvedčený softvér na riadenie projektov od spoločnosti Microsoft ako kúpna verzia

MS Project Standard 2013 je obľúbená edícia softvérového riešenia spoločnosti Microsoft na evidenciu, plánovanie, ako aj správu a dokumentáciu najrôznejších typov projektov, a to nielen v malých a stredných firmách, ale aj v slobodných povolaniach: Program ponúka všetky potrebné funkcie a nástroje na definovanie a delegovanie typických úloh pri riadení projektov. Tento softvér na riadenie projektov môžu rýchlo používať aj takí neskúsení používatelia, ktorí už poznajú používateľské rozhranie známe z balíka Office; okrem prehľadného usporiadania sa navyše všetky funkcie intuitívne ľahko používajú.

Nástroje dostupné v MS Project Standard 2013 slúžia na bezpečné plánovanie a kontrolu zdrojov, termínov a rozpočtov pre úspešnú realizáciu zaznamenaných projektov. Okrem toho početné automatizácie v Project 2013 Standard zjednodušujú plánovanie projektov, takže úzke miesta v zdrojoch a termínoch sú včas rozpoznané a odstránené. Zobrazenie projektov na časovej osi poskytuje lepší prehľad, najmä v prípade komplexných projektov, a jednotlivé cesty úloh možno zvýrazniť, aby všetci členovia tímu mohli rýchlo získať prehľad o aktuálnom stave. Okrem toho možno v programe Project 2013 Standard vytvárať mnohé hodnotenia vo forme informatívnych správ o stave, ako aj o výsledkoch, zdrojoch atď. na efektívnu komunikáciu so všetkými zúčastnenými stranami, ktoré možno ďalej používať aj v aplikáciách balíka Office, ako sú Word a PowerPoint.

Pre ktorých používateľov bol Project Standard 2013 vyvinutý?

MS Project 2013 v štandardnej verzii bol vyvinutý pre potreby projektových manažérov, ktorí vypracúvajú a riadia projekty samostatne alebo v malých a stredných podnikoch. Rozsiahle funkcie a vlastnosti integrované v Project 2013 Standard ponúkajú všetky možnosti, ktoré sa vyskytujú pri typických úlohách riadenia projektov: od vytvárania harmonogramov projektov cez plánovanie zdrojov a nákladov až po správu všetkých jednotlivých úloh a reportovanie.

Túto jednu licenciu na Microsoft Project 2013 Standard Edition ponúka spoločnosť Wiresoft ako použitý softvér vo forme nákupnej verzie, vďaka čomu je jej cena mimoriadne výhodná, takže jej kúpa je ekonomicky výhodná aj pre samostatne zárobkovo činné osoby a osoby v slobodnom povolaní. Okrem toho je Project 2013 podporovaný systémom Windows 7, takže na používanie tohto softvéru nie je potrebné zakúpiť aktuálnejší operačný systém.

Okrem ďalších edícií a novších verzií Project nájdete v internetovom obchode Wiresoft Software aj ďalšie aplikácie spoločnosti Microsoft, napríklad operačné systémy - vždy ako použitý softvér, a teda za výhodných podmienok. Nasledujúci prehľad predstavuje najdôležitejšie funkcie edície Project 2013 Standard Edition.

Dôležité funkcie Project 2013 Standard Edition na efektívne riadenie projektov

Hlavným cieľom MS Project 2013 Standard Edition je sprehľadniť a zjednodušiť plánovanie a realizáciu projektov v každej fáze od samého začiatku. Začína sa to už pri vytváraní novej úlohy: Vďaka Centru projektov integrovanému do aplikácie Project 2013 môžu používatelia vytvoriť nový projekt v niekoľkých krokoch, a to aj bez väčších predchádzajúcich znalostí. Na tento účel si tiež môžu vybrať z mnohých preddefinovaných šablón a importovať príslušné informácie, napr. z programu Excel. Projektoví manažéri, ktorí už poznajú Project 2013, môžu na tento účel vytvoriť aj prázdny projekt s nevyplneným Ganttovým diagramom alebo otvoriť starší projekt. Mnohé intuitívne použiteľné funkcie a nástroje umožňujú diferencované označovanie všetkých zdrojov, ako aj presné sledovanie priebehu projektu vrátane vytvárania správ pre všetky rozhodujúce fázy. Okrem toho optimalizované rozhranie na pracovnej ploche umožňuje rýchle zachytenie všetkých dôležitých informácií, takže používatelia majú vždy prehľad o všetkých detailoch.

Efektívna správa zdrojov s aplikáciou Project 2013 Standard

Jednou z hlavných úloh projektového riadenia je prehľadná správa všetkých dostupných zdrojov. V MS Project Standard 2013 sú na tento účel k dispozícii dve zobrazenia "Tabuľka zdrojov" a "Informácie o zdrojoch".

Norma Project 2013 rozlišuje tri typy zdrojov: prácu, materiál a náklady.

 • V časti "Práca" - v závislosti od typu projektu - môžete uviesť ľudí aj stroje. Tie môžu byť ďalej doplnené kalendárom pracovných hodín alebo nedostupných časov, ako aj hodinovými sadzbami alebo maximálnymi jednotkami.
 • V časti "Materiál" sú zaznamenané všetky typické spotrebné materiály a ich množstvá.
 • V časti "Náklady" možno rozlišovať medzi nákladmi, ktoré vznikajú len raz alebo pravidelne.

Na presné zadanie a definovanie príslušného typu prostriedku sa okrem presnej špecifikácie názvu prostriedku môže použiť e-mailová adresa na priamu komunikáciu - aj prostredníctvom Lync, ak sa používa -, samostatný prihlasovací účet, ako aj kód na identifikáciu a tiež voľné textové pole na pridelenie prostriedku. Okrem toho je možné v časti "Typ rezervácie" rozlišovať medzi viazanými a plánovanými zdrojmi, ktoré podrobnejšie definujú príslušnú dostupnosť, okrem ďalších možností zadávania nákladov alebo rozpočtu a materiálu - tu sú k dispozícii ďalšie možnosti pre dodatočné špecifikácie, ako napríklad "Generic" (všeobecný), "Active" (aktívny) alebo "Inactive" (neaktívny) atď.

Okrem toho Project 2013 Standard umožňuje ďalej rozlišovať medzi zdrojmi, ktoré sú k dispozícii pre celú spoločnosť - takzvané "podnikové zdroje", ktoré spravuje správca -, ako aj lokálnymi zdrojmi, ktoré môže využívať len konkrétny projektový manažér, a všeobecnými zdrojmi na presnejšie vymedzenie jednotlivých zručností.

Na lepšie plánovanie zdrojov, najmä v prípade mnohých alebo obzvlášť rozsiahlych projektov, sú v Project 2013 Standard k dispozícii rôzne automatizácie, ktoré zjednodušujú plánovanie projektov. Program napríklad uvádza, kedy je zdroj pridelený dvom úlohám, ktoré prebiehajú v rovnakom čase. Všetky zmeny vykonané v rámci projektu automaticky ovplyvňujú všetky ostatné komponenty, ktorých sa týkajú.

Časové harmonogramy v štandarde Project 2013 pre väčšiu prehľadnosť

Vďaka zobrazeniu časovej osi môžu projektoví manažéri sledovať zložitejšie a dlhodobejšie procesy v MS Project 2013 Standard. Ganttov stĺpcový diagram poskytuje diferencovaný prehľad aktuálneho stavu a zobrazuje najdôležitejšie úlohy a míľniky; možno ho použiť aj na podávanie správ.

Jednotlivé cesty úloh v Ganttovom grafe možno pre lepšiu prehľadnosť zvýrazniť prostredníctvom rovnomennej ponuky "Cesta úlohy" na lištách úloh. Po kliknutí na konkrétnu úlohu sa príslušné cesty zobrazia vlastnou farbou, aby sa odlíšili od ostatných.

Profesionálne reportovanie v MS Project Standard 2013

Počas prebiehajúceho projektu, ako aj po jeho ukončení, je tvorba informatívnych správ jednou zo štandardných úloh pri riadení projektov, aby sa zdokumentoval aktuálny stav, ako aj popísali dôležité fázy, alebo  aby sa zobrazenie celého priebehu projektu použilo ako vzor pre budúce porovnateľné úlohy. V programe MS Project Standard 2013 je možné vytvárať aj dynamické zostavy, ktoré zobrazujú plánované, ako aj už dokončené fázy a práce v líniovom diagrame vedľa základného plánu a na prvý pohľad ukazujú, či sa harmonogram daného projektu dodržiava.

Microsoft Project 2013 obsahuje zodpovedajúce šablóny zostáv pre všetky typy výkazov, ako aj šablóny a nástroje vo formáte tabuľky, pohľady, nástroje na kreslenie a tvorbu grafov atď., ktoré umožňujú dokumentovať kľúčové východiskové hodnoty, ako sú trvanie, práce, náklady a termíny, v rôznej hĺbke podľa potreby.

Správy vytvorené pre prebiehajúci projekt sa automaticky prispôsobujú, a preto obsahujú vždy aktuálne informácie. Na tento účel je v aplikácii Project 2013 Standard k dispozícii aj rozdelené zobrazenie, aby bolo možné sledovať alebo kontrolovať, ako sa správa mení pri aktualizácii údajov v reálnom čase.

Systémové požiadavky pre Microsoft Project Standard 2013

Microsoft Project Standard 2013 je k dispozícii na stiahnutie v týchto verziách: 32-bitové a 64-bitové. Operačné systémy Windows 7, Windows 8 a Windows 8.1 podporujú 32-bitovú aj 64-bitovú verziu aplikácie Project 2013. Softvér systémov Windows Server 2008 R2 a Windows Server 2012 je však podporovaný len v 64-bitovej verzii

podporované. Microsoft Project Standard 2013 však nie je kompatibilný s balíkom Microsoft Office 2016! Platia tieto minimálne požiadavky:

 • Operačné systémy: Windows 7, Windows 8, Windows 8 - 32-bitový alebo 64-bitový
 • Serverové operačné systémy: Windows Server 2008 R2 alebo Windows Server 2012 - 64-bitový
 • Procesor: x86- alebo x64-bitový procesor s frekvenciou aspoň 1 GHz a SSE2
 • Pamäť RAM: aspoň 1 GB (32-bitová) alebo 2 GB (64-bitová)
 • Miesto na pevnom disku: aspoň 3 GB
 • Obrazovka: Grafická karta podporujúca DirectX10 a rozlíšenie aspoň 1 024 x 576 pixelov

Kúpte si Edition Project 2013 Standard v spoločnosti Wiresoft ako použitý softvér za výhodnú cenu

Štandardná verzia MS Project 2013 je v internetovom obchode Wiresoft ponúkaná ako licencia pre jedného používateľa - ako použitý softvér je jej cena výrazne nižšia ako cena porovnateľného nového softvéru - pričom toto označenie nezahŕňa žiadne obmedzenia v rozsahu funkcií, keďže softvér nepodlieha opotrebovaniu; navyše takéto staršie verzie softvéru Microsoft sa v bežnom obchode takmer vôbec neponúkajú.

Táto licencia pre jedného používateľa štandardnej edície MS Project 2013 vo forme tzv. použitého softvéru vznikla rozpustením hromadnej licencie a jej premenou na jednotlivé licencie toho istého programu, ktoré boli predtým zakúpené a prípadne používané spoločnosťou alebo organizáciou. Toto rozdelenie základnej objemovej licencie nemá žiadne negatívne účinky, ako napríklad obmedzenie použiteľnosti, ani nepredstavuje právne nepovolený proces; všetky licencie na Microsoft Project 2013, ktoré spoločnosť Wiresoft ponúka ako použitý softvér, ako aj licencie na iné programy spoločnosti Microsoft, pochádzajú pôvodne od spoločností, preto sa uplatňuje aj platná judikatúra: tá jasne stanovuje, že nákup alebo predaj použitého softvéru predstavuje legálny proces, čo potvrdili rôzne právne záväzné súdne rozhodnutia. To znamená, že pre vás ako kupujúceho je spoľahlivo vylúčené možné riziko zodpovednosti a použitý softvér spoločnosti Wiresoft je tiež odolný voči auditu vďaka kompletnej dokumentácii reťazca kupujúceho a predávajúceho.

Zakúpená verzia MS Project 2013 Standard ponúka aj výhodu neobmedzenej použiteľnosti, keďže nie je spojené žiadne predplatné s ďalšími nákladmi. Nákup softvéru od spoločnosti Wiresoft je teda bezpečný obchod, ktorý vám ponúka len výhody! Okrem mimoriadne výhodnej ceny licencie MS Project 2013 Standard môžete využiť aj bezpečné okamžité stiahnutie vrátane okamžitej aktivácie licencie pomocou dodaného platného licenčného kľúča.

S použitou softvérovou licenciou na MS Project 2013 alebo na iný softvér spoločnosti Microsoft môžete ako kupujúci naďalej používať aj staršie vydania programov spoločnosti Microsoft, ako aj exkluzívne alebo dokonca novšie aplikácie, ktoré nie sú k dispozícii v bežnom obchode pre individuálnych používateľov. Obchod s použitým softvérom Wiresoft Software Shop ponúka okrem programov kompatibilných s MS Project 2013 Standard aj mnoho ďalších programov spoločnosti Microsoft, ako aj novšie verzie - vrátane verzií operačných systémov Windows. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa MS Project 2013 Standard alebo iného ponúkaného programu spoločnosti Microsoft, jednoducho využite naše kompetentné poradenstvo v chate, e-mailom alebo telefonicky.

Ďalšie odkazy na "MICROSOFT PROJECT 2013 STANDARD"
Recenzie zákazníkov pre "MICROSOFT PROJECT 2013 STANDARD"
Napíšte recenziu
Recenzie sa aktivujú po overení.

Polia označené * sú povinné.

Vzal som na vedomie nariadenia o ochrane údajov.

Kategórie