Chat with us, powered by LiveChat
telephone
Pomoc s nastavením
+49 69 173261340
 
MICROSOFT VISUAL STUDIO 2022 ENTERPRISE
Der Kinderschutzbund – Bundesverband

Každým nákupom od spoločnosti Wiresoft podporíte Kinderschutzbund.

MICROSOFT VISUAL STUDIO 2022 ENTERPRISE

Pripravené na okamžitú expedíciu, dodacia lehota 24 hodín

 • SW10485
 • MX3-00199
 • Trvalo platný
 • Všetky jazyky
 • EU
P Dostanete Bonusové body
STIAHNUTIE SOFTVÉRU + LICENCIA
2 353,90 € * 2 614,90 € * (9,98% uložené)

vrátane DPH.

Der Kinderschutzbund – Bundesverband

Každým nákupom od spoločnosti Wiresoft podporíte Kinderschutzbund.


Ste firemný zákazník
alebo máte právne otázky?

Som tu pre vás.


Kadir Aydin

Microsoft Licensing Professional (MLP)

PODROBNOSTI  
Verzia Úplná verzia
Zariadenia 1x
Rozsah dodávky Stiahnutie + licenčný kľúč
Stredná verzia Na stiahnutie
Runtime Neobmedzene
Jazyky Všetky jazyky
Čas dodania  Niekoľko minút
Systém  Windows (32bit/64bit)
Terminálový server Kompatibilný


Visual Studio je osvedčené integrované vývojové prostredie spoločnosti Microsoft na navrhovanie a nasadzovanie komplexných podnikových aplikácií v mnohých oblastiach. Najmä Enterprise-Edition tohto komplexného riešenia presviedča veľkým výberom nástrojov a funkcií - nielen na návrh, ale aj na priebežné testovanie vyvíjaných programov - a je preto mimoriadne vhodné pre väčšie podniky a organizácie, a teda aj pre celé tímy programátorov.

V prípade ďalších otázok týkajúcich sa produktu sa obráťte na náš zákaznícky servis.

Informácie o výrobku "MICROSOFT VISUAL STUDIO 2022 ENTERPRISE"

Maximálna produktivita vývojárov s Visual Studio 2022 Enterprise - ako zakúpená verzia

Visual Studio je osvedčené integrované vývojové prostredie spoločnosti Microsoft na navrhovanie a nasadzovanie komplexných podnikových aplikácií v mnohých oblastiach. Edícia Enterprise tohto komplexného riešenia presvedčí najmä veľkým výberom nástrojov a funkcií - nielen na navrhovanie, ale aj na priebežné testovanie vytvorených programov - a je preto vhodná najmä pre väčšie firmy a organizácie, a teda aj pre celé tímy programátorov.

Visual Studio Enterprise presvedčí v novej verzii 2022 mnohými vylepšeniami v detailoch, ako aj úplne novými funkciami, ktoré uľahčujú každodennú prácu vývojárov; patria medzi ne najmä IntelliCode s návrhmi riešení na báze umelej inteligencie a Visual Studio Live Share s praktickými nástrojmi na lepšiu spoluprácu v reálnom čase.

Okrem toho boli v aplikácii Visual Studio Enterprise 2022 vylepšené refaktorovanie a navigácia, ako aj debugger, ktorý bol rozšírený o niekoľko funkcií. Pomocou Live Unit Testing je možné spúšťať testy ešte počas písania kódu, zatiaľ čo Live Dependency Checking v reálnom čase zabezpečuje kompatibilitu kódu s príslušnými pravidlami závislostí.

Zakúpením Visual Studio 2022 Enterprise Edition ako použitého softvéru od spoločnosti Wiresoft majú používatelia veľkú výhodu, že môžu tento vývojársky softvér, ktorý spoločnosť Microsoft ponúka výhradne ako objemovú licenciu, používať ako vlastnú individuálnu licenciu na svojom počítači.

V internetovom obchode Wiresoft nájdete Visual Studio 2022 Enterprise Edition, ako aj ďalšie edície Visual Studio - v iných verziách - ako verzie pre jedného používateľa, ktoré bežný obchod zvyčajne nemá v ponuke, ako aj mnohé ďalšie programy spoločnosti Microsoft. V nasledujúcom prehľade sú uvedené exkluzívne funkcie aplikácie Visual Studio 2022 Enterprise, ako aj všetky ostatné dôležité funkcie a vlastnosti tejto verzie.

Najdôležitejšie informácie v aplikácii Visual Studio 2022 Enterprise

Visual Studio 2022 ponúka okrem doterajších osvedčených funkcií a nástrojov množstvo praktických doplnkov a optimalizácií základných funkcií, ako aj úplne nové funkcie, ktoré ešte lepšie podporujú vývojárov pri programovaní.

 • Git-First-Workflow: Nové úvodné okno teraz poskytuje niekoľko nových možností: Najskôr je k dispozícii možnosť klonovania alebo kontroly kódu z úložiska, ako aj rôzne možnosti otvorenia alebo vytvorenia projektu.V rámci toho bol úplne prepracovaný aj predchádzajúci dialóg, ktorý sa spustí pri vytváraní projektu. Stromová štruktúra, ktorá sa zobrazovala vľavo, sa už nenachádza; nahradilo ju vyhľadávacie pole a rôzne filtre, pomocou ktorých môžu používatelia nájsť požadované šablóny.
 • Editor kódu: Farebný dizajn IDE možno zmeniť zo štandardnej modrej na tmavú a k dispozícii sú nové farby na zvýraznenie syntaxe: Metódy sú zobrazené bronzovou farbou, kľúčové slová ako for, foreach, if atď. fialovou farbou.
 • Vykresľovanie PMA (Per-Monitor-Aware): Zatiaľ čo doteraz sa vyskytovali problémy so zobrazením pri používaní monitorov s rôznym rozlíšením, napr. pri vzdialených pripojeniach, takže Visual Studio sa zobrazovalo rozmazane alebo sa vykresľovalo s nesprávnym škálovaním, Visual Studio 2022 teraz ponúka aplikáciu podporujúcu PMA a vykresľuje sa správne bez ohľadu na použité príslušné faktory škálovania.

Nové funkcie vyhľadávania a filtrovania

Mnohé známe funkcie vyhľadávania a filtrovania boli optimalizované pre verziu Visual Studio 2022 Enterprise, čo umožňuje vývojárom ušetriť ešte viac času a pracovať efektívnejšie:

 • Nové vyhľadávacie pole a nové funkcie vyhľadávania: Vyhľadávacie pole, ktoré bolo predtým známe v aplikácii Visual Studio, teraz zaujíma centrálnejšiu pozíciu uprostred panela ponúk. Vstupné pole má teraz aj fuzzy vyhľadávanie, t. j. vyhľadávanie tolerujúce chyby alebo fuzzy vyhľadávanie, ktoré vráti výsledky pre položky ponuky aj s nesprávne napísanými výrazmi. Vyhľadávanie podporuje aj možnosti, aby sa zhodné výsledky zobrazovali priamo na príslušnom mieste dialógu namiesto toho, aby ste sa k nim museli preklikávať cez štruktúry a ponuky.
 • Vyhľadávacia funkcia pre ladenie: Vyhľadávanie konkrétnych názvov a hodnôt zahŕňa ladiace okná "Watch", "Locals" a "Auto", ktoré pomáhajú nájsť konkrétne objekty a hodnoty. Obsahuje niekoľko úrovní, napr. aj čiastkové objekty alebo zoznamy. Okrem toho je možné formátovať aj zobrazenie hodnôt.
 • Vyhľadávanie odkazov: Tu možno výsledky vyhľadávania zobrazené v zozname ďalej filtrovať podľa určitých vlastností alebo premenných. V závislosti od toho, či sa vyhľadávajú akcie čítania alebo zápisu, je potrebné do vyhľadávacieho poľa zadať "read" (čítanie) alebo "write" (zápis).
 • Nová funkcia filtra pre priečinky projektu: Prieskumník priečinkov projektu v aplikácii Visual Studio teraz ponúka aj možnosť úplne skryť jednotlivé súbory projektu, ktoré boli v zobrazení vymazané. Okrem toho panel nástrojov v Prieskumníkovi riešení obsahuje okrem iného tlačidlá na prepnutie zo zobrazenia riešenia do zobrazenia priečinka, zbalenie uzlov a zobrazenie skrytých súborov.

Nové refaktorovania vo Visual Studio 2022 Enterprise

Jazyk C# teraz ponúka niekoľko nových refaktorovaní, ktoré výrazne uľahčujú organizáciu kódu; okrem iného je možné presunúť členy do rozhrania alebo základnej triedy, prispôsobiť priestory mien tak, aby zodpovedali konkrétnej štruktúre priečinkov, a previesť slučky foreach na dotazy LINQ. Vhodné návrhy sú uvedené v "žiarovke".

Čistenie kódu

Funkcia na automatické preformátovanie zdrojového kódu pomocou funkcie Code Cleanup sa zobrazuje v aplikácii Visual Studio 2022 ako ikona metly pod editorom zdrojového kódu a je dostupná jediným kliknutím. Do úvahy sa berú aj nastavenia súborov .editorconfig. Čistenie kódu má tiež nový indikátor integrity a nový príkaz počas čistenia na vyhľadanie skupiny klasických chýb. Upozornenia alebo návrhy sa dajú zobraziť jedným kliknutím a okamžite implementovať. Často používané opravy možno tiež uložiť alebo nakonfigurovať ako profil.

IntelliCode v aplikácii Visual Studio 2022

IntelliCode je ďalším vývojom predchádzajúceho automatického dokončovania IntelliSense. Zatiaľ čo v tomto prípade sa dostupné vlastnosti a metódy zobrazovali v abecedne zoradenom zozname, v programe IntelliCode sa najpravdepodobnejšie metódy a vlastnosti zobrazujú na začiatku a sú označené hviezdičkou.

IntelliCode je založený na analýze viac ako 2 000 projektov s otvoreným zdrojovým kódom na GitHube od spoločnosti Microsoft, ale používatelia môžu na školenie IntelliCode použiť aj svoje vlastné projekty a na základe toho dostávať návrhy. Analytické údaje sa na tento účel prenášajú do cloudu a spracúvajú sa, ale bez zdrojových kódov.

Zdieľanie služby Visual Studio Live

Live Share umožňuje až 30 používateľom spolupracovať na tej istej báze zdrojového kódu v Visual Studio 2022 zdieľaním bázy kódu a jej kontextu s ostatnými členmi tímu. Funguje to preto, že aplikácia Visual Studio Live Share neprenáša obrázok, ale iba strom súborov a kontextové informácie. To znamená, že každý účastník zostáva vo svojom známom prostredí a môže upravovať určité časti zdrojového kódu nezávisle od hostiteľa. Služba Live Share ponúka aj možnosť spoločného ladenia.

Ladenie v aplikácii Visual Studio 2022

Keď už hovoríme o ladení: Debugger vo Visual Studio 2022 Enterprise teraz pracuje dvakrát rýchlejšie ako v predchádzajúcej verzii a zároveň sa výrazne znížila spotreba pamäte pri ladení aplikácií C++ mimo procesu.

 • Nový nástroj na pripínanie vlastností: Objekty možno ešte jednoduchšie identifikovať podľa ich vlastností. Na tento účel stačí v okne ladiaceho programu alebo v okne pre lokálne premenné alebo pre automatické nástroje presunúť kurzor na konkrétnu vlastnosť a kliknúť na symbol kolíka: okamžite sa zobrazia príslušné informácie.
 • Dátové body prerušenia: Zatiaľ čo v predchádzajúcich verziách boli dátové body prerušenia určené len pre C++, vo Visual Studiu 2022 sú k dispozícii aj pre aplikácie .NET Core. Akonáhle sa zmení hodnota vlastnosti určitého objektu, preruší sa vykonávanie kódu bez ohľadu na to, kde sa práve nachádza. Body prerušenia údajov sú skvelé na zistenie miesta, kde sa upravuje, pridáva alebo odstraňuje konkrétny globálny objekt.

Xamarin pre mobilných vývojárov

Xamarin je teraz k dispozícii na Visual Studio 2022 Enterprise. Okrem úspory miesta pri inštalácii, ktorá predstavuje 7 GB namiesto predchádzajúcich 21 GB, ponúka Xamarin aj kratší čas kompilácie a nasadenia pre Android. Obsahuje aj editor vlastností pre vlastnosti Xamarin.Forms XAML a vylepšený prehliadač Xamarin.Forms Previewer.

ASP.NET pre webových vývojárov

Pre aplikácie ASP.NET je predvolená šablóna projektu v aplikácii Visual Studio 2022 založená na ASP.NET Core 2.2. Šablóna projektu je tiež oveľa prehľadnejšia a teraz vytvára menej súborov.

Exkluzívne podnikové funkcie v aplikácii Visual Studio 2022

Najmä Visual Studio 2022 Enterprise ponúka niektoré funkcie, ktoré nie sú zahrnuté v žiadnej inej edícii:

 • Ladenie snímok: Táto funkcia umožňuje používateľom vytvoriť snímku aktívneho vykonávania aplikácie s cieľom analyzovať, čo sa deje v konkrétnom okamihu. Snímka zobrazuje aktuálny stav zdrojového kódu a premenných.
 • Ladenie cestovania v čase (TTD): Ide o rozšírenie ladenia snímok. Pomocou TTD možno webové aplikácie spustené prostredníctvom virtuálneho počítača Azure zaznamenávať počas ladenia na vzdialenom systéme a skúmať ich časový priebeh.
 • Live Unit Testing: Live Unit Testing je vhodný na testovanie balíkov riešení pre .NET Framework alebo .NET Core. Táto funkcia umožňuje automatické spúšťanie unit testov na pozadí počas písania kódu. Live Unit Testing tiež spúšťa dynamické testy hneď po zmene kódu a v prípade zlyhania okamžite informuje používateľov. Výsledky sa vizualizujú v reálnom čase vrátane pokrytia kódu.
 • IntelliTrace: Táto exkluzívna funkcia v aplikácii Visual Studio Enterprise pre jazyky C#, Visual Basic a C++ šetrí čas ladenia sledovaním priebehu vykonávania kódu. Počas ladenia IntelliTrace nepretržite zaznamenáva údaje, ako sú interakcie so systémom (napr. kliknutia, prístupy do systému, registra alebo databáz, načítanie dokumentov XML, spustenie vlákien) a volania metód v rámci programového kódu. Používatelia sa môžu vrátiť späť na jednotlivé medzistanice a pozrieť si konkrétne hodnoty v priebehu.

Systémové požiadavky pre Visual Studio 2022 Enterprise

Nasledujúce požiadavky sa všeobecne vzťahujú na inštaláciu Visual Studio 2022 Enterprise; v jednotlivých prípadoch môžu byť vyššie:

 • Operačné systémy: Windows 10 verzia 1909 alebo vyššia, Windows 11 verzia 21H2,( Home, Professional, Education a Enterprise), Windows Server 2016 až Windows Server 2022 Standard & Datacenter
 • Procesor: odporúča sa min. 1,8 GHz Quad-Core alebo lepší. Procesory ARM nie sú podporované
 • Pamäť: min. 4 GB RAM
 • Miesto na pevnom disku: 850 MB, typické inštalácie vyžadujú 20 - 50 GB voľného miesta (v závislosti od nainštalovaných funkcií až 210 GB)
 • Grafická karta: min. 1 920 x 1080, odporúča sa 1 366 x 768 alebo viac

Kúpte si Visual Studio 2022 Enterprise jednotlivo v internetovom obchode Wiresoft za rozumnú cenu

Softvér Visual Studio 2022 Enterprise spoločnosť Microsoft bežne ponúka len ako hromadnú licenciu. V internetovom obchode Wiresoft Online Shop si môžete zakúpiť aj verziu Enterprise Edition ako jednu licenciu - za mimoriadne výhodnú cenu ako tzv. použitý softvér.

Jednotlivá licencia Visual Studio 2022 Enterprise Edition, ktorú ponúkame na predaj, je súčasťou predchádzajúcej veľkoobjemovej licencie Visual Studio spoločnosti, ktorá bola pri ďalšom predaji rozdelená, a tým premenená na jednotlivé licencie, ktoré sa potom označujú ako použitý softvér. Rozdelenie ani označenie tohto softvéru Visual Studio 2022 Enterprise Software ako používaného softvéru neznamená žiadne obmedzenia týkajúce sa funkčnosti.

Nákup softvéru v spoločnosti Wiresoft - pre vás vždy bezpečný! Táto edícia Visual Studio 2022 Enterprise dostupná v internetovom obchode Wiresoft Shop presvedčí nielen mimoriadne priaznivou cenou, ale ponúka aj bezpečnosť pri nákupe vďaka okamžitému stiahnutiu a aktivácii licencie pomocou priloženého platného objemového licenčného kľúča.

Každý nákup Visual Studio 2022 Enterprise alebo akéhokoľvek iného programu ako použitého softvéru v obchode Wiresoft Software Shop nepredstavuje žiadny právny problém, pretože obchodovanie s použitým softvérom je jednoznačne povolené zákonom, čo bolo potvrdené mnohými právoplatnými rozsudkami.

Použitý softvér, ako je napríklad Visual Studio 2022 Enterprise Edition, ako jedna licencia ponúka našim zákazníkom lacnú možnosť používať exkluzívne edície programu sami. Využite aj vy našu výhodnú ponuku softvéru Microsoft!

V internetovom obchode Wiresoft Software-Shop nájdete Visual Studio 2022 Enterprise Edition, ako aj ďalšie verzie Visual Studia a iných programov spoločnosti Microsoft na okamžité stiahnutie. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa Visual Studio 2022 Enterprise alebo akéhokoľvek iného softvéru spoločnosti Microsoft, jednoducho využite naše kompetentné poradenstvo v chate alebo e-mailom či telefonicky.

Ďalšie odkazy na "MICROSOFT VISUAL STUDIO 2022 ENTERPRISE"
Recenzie zákazníkov pre "MICROSOFT VISUAL STUDIO 2022 ENTERPRISE"
Napíšte recenziu
Recenzie sa aktivujú po overení.

Polia označené * sú povinné.

Vzal som na vedomie nariadenia o ochrane údajov.

Kategórie