Chat with us, powered by LiveChat
telephone
Pomoc s nastavením
+49 69 173261340
 
MICROSOFT EXCEL MAC 2019
Der Kinderschutzbund – Bundesverband

Každým nákupom od spoločnosti Wiresoft podporíte Kinderschutzbund.

MICROSOFT EXCEL MAC 2019

K dispozícii na okamžité stiahnutie

 • SW10142
 • 065-08677
 • Trvalo platný
 • Všetky jazyky
 • EU
P Dostanete Bonusové body
STIAHNUTIE SOFTVÉRU + LICENCIA
63,90 € * 69,90 € * (8,58% uložené)

vrátane DPH.

Der Kinderschutzbund – Bundesverband

Každým nákupom od spoločnosti Wiresoft podporíte Kinderschutzbund.


Ste firemný zákazník
alebo máte právne otázky?

Som tu pre vás.


Kadir Aydin

Microsoft Licensing Professional (MLP)

PODROBNOSTI  
Verzia Plná verzia
Zariadenia 1x
Rozsah dodávky Stiahnutie + licencia
Stredné Stiahnite si
Runtime Neobmedzené
Jazyky Všetky jazyky
Čas dodania  Niekoľko minút
MacOS  Monterey, Big Sur, Catalina, Mojave


Microsoft Excel je doteraz neprekonaný tabuľkový softvér, pomocou ktorého možno vykonávať zložité matematické aj obchodné výpočty. Aktuálna verzia 2019 pre Mac má v zásobe aj niekoľko nových funkcií: Okrem mnohých vylepšení bol program doplnený o veľké množstvo nových funkcií, ktoré umožňujú okrem štatistických analýz vykonávať aj logické a obchodno-matematické analýzy, podporené aj použitím otočných tabuliek. Široký výber typov grafov, škálovateľnej grafiky a modelov tiež umožňuje prezentovať výsledky zmysluplným a prehľadným spôsobom pri tvorbe správ. Excel 2019 podporuje PowerBI, výkonnú službu pre podnikovú analýzu od Microsoft, ktorá umožňuje aj priamy export údajov do iných systémových prostredí.

V prípade ďalších otázok týkajúcich sa výrobku kontaktujte náš zákaznícky servis.

Informácie o výrobku "MICROSOFT EXCEL MAC 2019"

Microsoft Excel 2019 pre Mac ako výhodná licencia pre jedného používateľa

Microsoft Excel je doteraz neprekonaný tabuľkový softvér, pomocou ktorého možno vykonávať zložité matematické aj obchodné výpočty. Aktuálna verzia 2019 pre Mac má v tomto smere tiež veľa noviniek: Okrem mnohých vylepšení bol program doplnený o celý rad nových funkcií, ktoré umožňujú okrem štatistických analýz vykonávať aj logické a obchodné matematické analýzy, ktoré sú podporené aj použitím otočných tabuliek. Široký výber typov grafov, škálovateľných grafov a modelov umožňuje zmysluplnú a prehľadnú prezentáciu výsledkov pri tvorbe správ. Excel 2019 je podporovaný PowerBI, výkonnou službou spoločnosti Microsoft pre podnikovú analýzu, ktorá tiež umožňuje exportovať údaje priamo do iných systémových prostredí.

Rôzne nové grafické nástroje umožňujú farebne zvýrazniť dôležité údaje alebo ad hoc vytvárať vlastné vzorce a grafy a okamžite ich používať. Excel 2019 pre Mac ponúka aj vylepšenú podporu dotykového ovládania na tabletoch, čo uľahčuje jeho používanie najmä na tabletoch alebo smartfónoch. Vďaka tomu je používanie nového nástroja na voľné kreslenie ešte praktickejšie a jednoduchšie. Okrem toho sú k dispozícii vylepšené možnosti vytvárania prístupných tabuliek a zošitov.

V internetovom obchode Wiresoft nájdete najnovšiu verziu programu Excel 2019 pre Mac za mimoriadne nízku cenu ako verziu pre jedného používateľa, t. j. bez predplatného softvéru, ako aj jeho predchodcu a všetky ostatné programy Office. Nižšie nájdete prehľad všetkých hlavných nových funkcií aplikácie Excel 2019 pre Mac.

Prehľad najdôležitejších nových funkcií verzie Excel 2019 pre Mac

Nový Excel 2019 pre Mac obsahuje v zakúpenej verzii okrem mnohých vylepšení predchádzajúcej verzie samozrejme aj mnoho nových nástrojov a funkcií, z ktorých niektoré boli predtým zahrnuté výlučne v modeli predplatného Office. Ide o typické funkcie programu Excel, ako aj o všeobecné funkcie MS Office.

Špecifické funkcie tabuľky Excel vo verzii 2019

Prepojenie tabuliek pre pokročilé dotazy bolo v programe Excel 2019 pre Mac zjednodušené pomocou nasledujúcich praktických funkcií:

 • Funkcia IF zjednodušuje zadávanie zložitých funkcií IF: Testuje príslušné podmienky vo vopred definovanom poradí. Pomocou funkcie MAXWENNS sa zadáva najväčšie číslo pre zadaný rozsah, ktoré spĺňa aspoň jednu zo zadaných podmienok; pre najmenšie číslo je rovnakým spôsobom k dispozícii funkcia MINWENNS.
 • V aplikácii Excel 2019 pre počítače Mac je teraz možné vylúčiť alebo deaktivovať z výberu aj také jednotlivé bunky, riadky alebo stĺpce, ktoré boli vybrané príliš často alebo dokonca náhodne, čo predtým nebolo možné.
 • Funkcia FIRST VALUE porovnáva počiatočnú hodnotu s množstvom ďalších hodnôt v zozname. Hneď ako sa nájde zhoda, vráti sa výsledok definovaný funkciou; ak sa nenájde žiadna zhoda, vráti sa hodnota pre "else".
 • Nová funkcia TEXT CHAIN má oproti predchádzajúcej funkcii CHAIN výhodu v tom, že je kratšia a ľahšie sa zadáva. Funkcia TEXT CHAIN teraz podporuje aj odkazy na rozsah, zatiaľ čo predtým boli možné len odkazy na jednotlivé bunky, čo umožňuje zahrnúť rozsah buniek alebo celé stĺpce.
 • Funkcia TEXT CHAIN umožňuje kombinovať text z viacerých rozsahov, pričom každý prvok je oddelený používateľom definovaným oddeľovačom. TEXT CHAINING možno použiť aj na spojenie jednotlivých slov rozmiestnených v bunkách do vety.

Optimalizácie PivotTable v programe Excel 2019 pre Mac

PivotTable, efektívny nástroj programu Excel, ktorý možno okrem iného použiť na analýzu a vyhodnotenie veľkého množstva údajov pomocou ukazovateľov Measures a KPI a na prehľadné zobrazenie ich výsledkov - bol vo verzii 2019 okrem vylepšení použiteľnosti rozšírený o niekoľko ďalších praktických funkcií:

 • Oneskorené obnovenie teraz umožňuje vykonať viacero zmien naraz v aplikácii Power Pivot bez toho, aby ste museli čakať, kým sa každá zmena rozošle po celom zošite. Po zatvorení okna Power Pivot sa všetky zmeny rozošlú naraz.
 • Prispôsobenie pivotných tabuliek ako predvolených rozložení: Táto praktická funkcia v aplikácii Excel 2019 pre počítače Mac vám umožňuje nielen prispôsobiť pivotnú tabuľku, ale aj uložiť toto prispôsobenie ako predvolené rozloženie vrátane preferovaného zobrazenia čiastkových výsledkov alebo celkových výsledkov, ako aj rozloženia zostavy, takže pri ďalšom použití bude pripravená na použitie.
 • Automatické rozpoznávanie vzťahov: Na základe bežne používaných krokov počas analýzy táto funkcia automaticky vytvára vzťahy medzi takými tabuľkami, ktoré boli predtým použité v zošite. To tiež umožňuje aplikácii Excel for Mac zistiť a zobraziť, keď je potrebné počas analýzy prepojiť aspoň dve tabuľky. Jedným kliknutím sú príslušné vzťahy okamžite k dispozícii.
 • V aplikácii Excel 2019 pre počítače Mac je teraz možné vytvárať vlastné opatrenia priamo v zozname polí PivotTable a okamžite ich upravovať.
 • Ak sa na výpočty prostredníctvom tabuliek PivotTables používajú servery OLAP (Online Analytical Processing), ich dopytovanie je teraz ešte rýchlejšie, takže tieto tabuľky PivotTables OLAP sú k dispozícii ešte rýchlejšie. Používať možno nielen otočné tabuľky pripojené k službe Microsoft SQL Server Analysis Services, ale aj údaje zo serverov OLAP tretích strán.
 • Inteligentné premenovanie: Pri premenovaní tabuliek a stĺpcov dátového modelu v zošite Excel 2019 pre Mac automaticky aktualizuje aj všetky príslušné tabuľky a výpočty vrátane pracovných hárkov a vzorcov DAX.

Vylepšenie knižnice grafov a 3D modelov

Aby boli analýzy a správy popisnejšie, Excel 2019 pre Mac obsahuje nové typy grafov a trojrozmerné modelové grafy, ktoré môžu používatelia používať aj na ilustráciu výsledkov a funkcií konkrétnych oblastí.

 • Nové mapové grafy v programe Excel 2019 pre Mac sú praktické najmä na prehľadné zobrazenie geografických hodnôt. K dispozícii sú mapy kontinentov, krajín a dokonca aj menších oblastí, ako sú správne okresy a oblasti s poštovým smerovacím číslom, ktoré zobrazujú štatistické alebo iné hodnoty a ich rozloženie.
 • Lievikové grafy sú obzvlášť vhodné na zobrazenie rozloženia procesu vo viacerých fázach, napríklad predaja alebo akvizícií.
 • Nové 3D modely v programe Excel 2019 sú napríklad mimoriadne vhodné na zobrazovanie zložitých vzťahov v troch rozmeroch, pretože sa dajú otáčať o 360°. Okrem veľkého výberu 3D zobrazení, ktoré sú k dispozícii priamo v balení, si ich môžete aj sami vytvoriť. 3D modely v aplikácii Excel 2019 pre Mac sú podporované v systémoch macOS 10.12, 10.13.4 a vyšších.
 • Škálovateľnú vektorovú grafiku, ako sú súbory SVG (Scalable Vector Graphics), možno zväčšovať alebo zmenšovať a tiež otáčať - bez straty kvality obrazu.
 • Bezplatná použiteľnosť knižnice obrázkov: Všetky ikony, piktogramy, symboly, ako aj 3D obrázky a súbory SVG zahrnuté v knižnici pre Excel 2019 pre Mac na ilustrovanie prezentácií a pracovných hárkov môžete používať bezplatne bez nutnosti platiť licenčné poplatky.

Ďalšie nové funkcie v programe Excel a ďalších programoch Office

Rôzne praktické funkcie sú k dispozícii aj v klasických Office-programoch, ako je Excel 2019, ktoré ovplyvňujú nielen dizajn, ale aj vkladanie alebo úpravu grafiky, ako aj ďalšie praktické nástroje.

Nové možnosti zobrazenia a funkcie pracovnej plochy v programe Excel pre Mac

Súčasťou Excelu je aj niekoľko tém pozadia a aplikácií, ktorých cieľom je čo najpohodlnejšia práca na obrazovke Macu a zároveň jednoduchosť pre oči.

 • Teraz je teda možné zvoliť motívy biela, tmavosivá a čierna, pričom posledný z nich ponúka najsilnejší kontrast.
 • Nové používateľské rozhranie Ribbon: Predchádzajúce zobrazenie s páskou bolo v aplikácii Office 2019 skombinované s typickým vzhľadom dlaždíc Windows, ale v možnostiach zobrazenia je stále na výber známy vzhľad z predchádzajúcej verzie.
 • Často používané funkcie sú v novom zobrazení umiestnené na viditeľnom mieste, aby ste ich mohli okamžite nájsť.

Nástroj Freehand v programe Excel pre Mac na písanie a kreslenie náčrtov

Excel 2019 pre Mac má teraz aj nové funkcie voľnej ruky, ktoré sú doplnené širokým výberom efektov. Pomocou nového nástroja Freehand Drawing (Kreslenie voľnou rukou) môžu používatelia označovať vybrané oblasti, ale predovšetkým kresliť vzorce, grafy atď. za chodu a okamžite ich importovať do zošita. Používatelia majú tieto možnosti:

 • Digitálne perá sú k dispozícii v rôznych prevedeniach, hrúbkach a farbách: k dispozícii je ceruzka na kreslenie, pero na písanie a zvýrazňovač na zvýrazňovanie pasáží textu.
 • Výrazné grafické efekty, ako sú dúha, galaxia, láva, oceán, zlato, striebro, ako aj kvapkové tiene, žiara, 3D efekty atď., vytvárajú pútavé návrhy doplnené preddefinovanými šablónami, ktoré možno použiť napríklad na prevod obrázkov na čiarovú kresbu alebo na zmenu farby výplne.
 • Zložité matematické vzorce môžete do zošita vkladať okamžite pomocou funkcie "Freehand FormulaInsert". To sa dá urobiť aj pomocou myši - stačí pokračovať a Excel prevedie kreslenie vzorca na text. Používatelia, ktorí používajú Excel pre Mac na zariadení s dotykovou obrazovkou, môžu namiesto stylusu kresliť vzorce prstom.
 • Výber lasa: Výber oblasti voľnej kresby na ďalšie úpravy nevyžaduje pero Surface Pen - možno ho vykonať končekom prsta.

Prístupnosť je teraz ešte praktickejšia

V aplikácii Excel 2019 pre Mac sú k dispozícii aj praktické funkcie: nové a optimalizované funkcie podporujú prípravu obsahu dokumentov Excelu tak, aby ich mohli ľahšie čítať a ďalej upravovať aj používatelia s obmedzenými znalosťami. Aktiváciou podpornej opravy chýb sa vylepšenia zobrazia priamo na príslušných miestach dokumentu; medzi tieto nástroje patria:

 • Zoznam medzinárodne platných noriem prístupnosti.
 • Návrhy sa zobrazia po kliknutí na "Review" v časti "Check Accessibility" a je možné ich okamžite implementovať pomocou jedného kliknutia.
 • Problémy s prístupnosťou v dokumente sa zobrazia okamžite počas práce kliknutím na funkciu "Pokračovať v kontrole prístupnosti".

Ďalšie užitočné funkcie vo verzii Excel 2019 pre Mac

Nižšie uvedené nové funkcie sú okrem iných programov k dispozícii aj v aplikácii Excel v balíku Office Suite 2019 a zefektívňujú vašu prácu:

 • Prekladač:Jednotlivé cudzie slová, pasáže alebo celé texty v cudzom jazyku teraz môžete prekladať Excel ešte jednoduchšie. Namiesto vyvolania príslušnej webovej stránky prostredníctvom prehliadača na ich zadanie, ako to bolo predtým, je to teraz možné priamo v programe Excel. Novo integrovaná funkcia prekladu vrátane automatického rozpoznávania jazykov prostredníctvom aplikácie Microsoft Translator obsahuje slovnú zásobu viac ako 60 jazykov.
 • Ochrana pred stratou údajov: Integrácia osvedčenej funkcie DLP spoločnosti Microsoft v aplikácii Excel umožňuje prehľadávať obsah podľa definovaných pokynov v reálnom čase, napríklad na vyhľadávanie dôverných údajov, ako sú čísla účtov a kreditných kariet; to tiež ešte viac uľahčuje dodržiavanie pravidiel ochrany údajov.

Systémové požiadavky aplikácie Excel 2019 pre macOS

Aby používatelia mohli nainštalovať a spustiť program Excel 2019 pre Mac na zariadení Apple, musí spĺňať minimálne požiadavky uvedené nižšie:

 • Operačný systém: platná verzia jedného z posledných troch aktuálnych operačných systémov macOS
 • iPad a iPhone: iOS 8.0 alebo novší
 • Procesor: Intel
 • Pamäť RAM: aspoň 4 GB
 • Pevný disk: aspoň 3 GB voľného miesta
 • Grafická karta: 1 280 x 800 pixelov

Kúpte si Excel 2019 pre Mac ako samostatný program na Office od spoločnosti Wiresoft

MS Excel 2019 pre Mac je štandardne súčasťou balíka Microsoft Office 2019 pre macOS, ale na rozdiel od mnohých iných dodávateľov softvéru Microsoft si môžete v internetovom obchode Wiresoft kúpiť Excel 2019 pre Mac aj ako samostatný program, bez ostatných súčastí balíka Office 2019. Program Excel pre macOS, ktorý ponúkame, je plnohodnotná verzia na zakúpenie. Pre vás to znamená, že sa tým nezaväzujete k predplatnému platených aktualizácií. Rovnako to znamená, že s touto verziou mac pre Excel 2019 nemusíte dodržiavať žiadne časové obmedzenie, pokiaľ ide o dobu používania. Táto licencia pre jedného používateľa je totožná s programom Excel, ktorý je súčasťou balíka Office Suite 2019 pre Mac.

Kúpou programu Excel 2019 pre Mac od spoločnosti Wiresoft preto ušetríte peniaze, čo je výhodné nielen pre pracovníkov na voľnej nohe, ale aj pre menšie firmy s niekoľkými zamestnancami, ktorí chcú tento klasický tabuľkový softvér používať výlučne profesionálne alebo aj doma a nepotrebujú celý balík Office.

Či už ide o Excel, Word alebo iné programy - všetky softvérové licencie ponúkané v obchode Wiresoft Software Shop sú originálne produkty spoločnosti Microsoft. Spravidla ide o licencie pre jedného používateľa, ktoré pochádzajú z množstevnej licencie, alebo ich zakúpila spoločnosť a môže ich opäť voľne používať predajom spoločnosti Wiresoft. To znamená, že to neobmedzuje ich použiteľnosť z hľadiska funkcií alebo trvania, ani to neznamená, že ako kupujúci vstupujete do právnej šedej zóny. Spoločnosť Wiresoft ako renomovaný predajca softvéru ponúka svojim zákazníkom iba plné verzie programov Microsoft, ktoré sú 100% použiteľné.

Ak máte ďalšie otázky o programe Excel pre Mac alebo o akomkoľvek inom programe Office pre Mac, alebo ak chcete využiť naše odborné poradenstvo, jednoducho nás kontaktujte e-mailom, telefonicky alebo priamo tu v chate.

Ďalšie odkazy na "MICROSOFT EXCEL MAC 2019"
Recenzie zákazníkov pre "MICROSOFT EXCEL MAC 2019"
Napíšte recenziu
Recenzie sa aktivujú po overení.

Polia označené * sú povinné.

Vzal som na vedomie nariadenia o ochrane údajov.

Kategórie