Chat with us, powered by LiveChat
AUTORIZOVANÝ ORIGINÁLNY VÝROBOK
DOPRAVA DO 24 HODÍN
PODPORA PROSTREDNÍCTVOM CHATU, E-MAILU A TELEFÓNU
BEZPLATNÁ HORÚCA LINKA +4969 - 173261340
 
MICROSOFT EXCEL 2013

MICROSOFT EXCEL 2013

29,95 € *

vrátane DPH.

K dispozícii na okamžité stiahnutie


Ste firemný zákazník
alebo máte právne otázky?

Som tu pre vás.


Kadir Aydin

Microsoft Licensing Professional (MLP)

Microsoft Excel 2013 ako verzia na zakúpenie Aktuálna verzia osvedčeného a výkonného...viac
Informácie o výrobku "MICROSOFT EXCEL 2013"

Microsoft Excel 2013 ako verzia na zakúpenie

Aktuálna verzia osvedčeného a výkonného tabuľkového programu Microsoft Excel 2013 presvedčí mnohými novými a praktickými funkciami, ktoré posúvajú analýzu údajov na novú úroveň. Firemní používatelia, ale aj študenti a žiaci môžu využívať výkonné funkcie na spracovanie údajov, ako aj rozmanité možnosti ich informačnej prezentácie podľa rôznych hľadísk. Intuitívne a užívateľsky prívetivé používateľské rozhranie programu Microsoft Excel 2013 umožňuje aj neskúseným používateľom začať pracovať s programom rýchlo a jednoducho.

Jednou z najdôležitejších funkcií aplikácie Excel 2013 je funkcia bleskového náhľadu: automaticky rozpoznáva vzory v tabuľkách a navrhuje automatické doplnenia. Okrem toho Microsoft Excel 2013 ponúka nielen nový formát súborov Strict Open XML s príponou .xlsx, ale aj režim kompatibility, ktorý zabezpečuje používanie starších dokumentov Excel.

Z technického hľadiska je výhodou verzieExcel 2013 to, že stále funguje pod systémom Windows 7 alebo Windows Server 2008. To znamená, že softvér možno používať aj na starších počítačoch, čo je výhoda najmä pre súkromných používateľov a samostatne zárobkovo činné osoby, ale aj pre menšie spoločnosti, ktoré hľadajú ekonomické riešenie na pokrytie svojich softvérových potrieb.

Excel 2013 ponúka aj možnosť používať službu Microsoft SkyDrive na ukladanie pracovných hárkov a listov programu Excel online, takže sú k dispozícii aj v cloude a môžu ich zdieľať a upravovať iní používatelia prostredníctvom služby SharePoint.

Excel 2103 je k dispozícii od spoločnosti Wiresoft za rozumnú cenu ako samostatný program v kúpnej verzii. Nasledujúci prehľad predstavuje najdôležitejšie funkcie a vylepšenia aplikácie Excel 2013.

Excel 2013 - Predstavenie najdôležitejších inovácií

Osvedčený tabuľkový softvér má vo verzii 2013 Standard nové nástroje, ktoré používateľom ešte lepšie pomáhajú pri spracovaní a analýze veľkého množstva údajov. Excel 2013 napríklad rozpoznáva vzory počas spracovania súborov údajov, navrhuje vhodné diagramy a ponúka nástroje na priame spracovanie.

Sprievodcovia uľahčujú používanie aplikácie Excel 2013

Dokonca aj základné nastavenia programu Excel 2013 sú navrhnuté tak, že funkcie sú prehľadne usporiadané a vďaka sérii prednastavení možno pri vytváraní nových pracovných hárkov automaticky prijať mnohé konfigurácie, čo znamená úsporu času pri práci so softvérom. Používatelia tu nájdu šablóny pre formuláre a správy, ale aj pre rozpočty, kalendáre a iné.

Program tiež rozpoznáva opakujúce sa vzory pri spracovaní údajov a automaticky ich sprístupňuje. Okrem toho ponúka ešte presvedčivejšie reprezentácie údajov, ktoré uľahčujú ich interpretáciu z jednotlivých hľadísk a pod:

 • Rýchla analýza : Vďaka možnosti okamžitej analýzy údajov je možné už v dvoch krokoch okamžite vytvoriť graf alebo tabuľku z dostupných údajov. V náhľade sa vybrané údaje zobrazia v podmienenom formátovaní, napr. ako prskavky alebo diagram.
 • Flash náhľad: Asistent bleskového plnenia prevezme zvyšok práce hneď, ako rozpozná, ktorú operáciu sa používateľ chystá vykonať. Používateľ potom úplne zadá zvyšné údaje podľa vzoru, ktorý rozpoznal v údajoch. To umožňuje vyplniť stĺpce údajov v jednom kroku.
 • Odporúčania týkajúce sa grafov: Táto funkcia programu Excel odporúča typy grafov, ktoré sú najvhodnejšie na základe dostupných údajov, a prezentuje ich porovnávacím spôsobom. Používateľom potom stačí vybrať graf, ktorý najlepšie zodpovedá preferovanej prezentácii. Dátové časti tabuľky: Tento nástroj výrazne uľahčuje sledovanie údajov v dotazoch a iných tabuľkách programu Excel. Dátové rezy, ktoré boli predtým k dispozícii len v údajoch PivotTable, sa oveľa ľahšie nastavujú a používajú, pričom zobrazujú aktuálny filter v danom čase, takže používatelia vždy vedia, ktoré údaje si pozerajú samostatne.
 • Samostatné okno pre každý zošit: Namiesto klikania sem a tam medzi dvoma kartami sa v programe Excel 2013 môže každý zošit zobraziť vo vlastnom okne. To výrazne uľahčuje prácu s dvoma zošitmi súčasne, najmä pri použití druhého monitora.

Výkonná analýza údajov v programe Excel 2013

Excel 2013 ponúka predovšetkým výkonné nástroje a funkcie na efektívne spracovanie a používanie údajov:

 • Sprievodca vytvorením PivotTabuľky : vytvorenie PivotTabuľky je teraz v programe Excel 2013 ešte jednoduchšie, pretože program poskytuje niekoľko návrhov, ako možno vybrané údaje zhrnúť, ktoré sú doplnené náhľadom rozloženia, takže používatelia musia vybrať len vhodný typ, ktorý zodpovedá požadovanému zobrazeniu.
 • Vytváranie komplexných PivotTabuliek: V programe Excel 2013 je preto teraz možné vytvárať PivotTabuľky na základe viacerých tabuliek, pričom je možné vytvárať aj vzťahy medzi jednotlivými tabuľkami.
 • Používanie zoznamu polí pri vytváraní rôznych rozložení tabuliek PivotTables: Pomocou jedného zoznamu polí je teraz v programe Excel 2013 možné vytvoriť rozloženie pre tabuľku PivotTable, pre ktorú možno použiť nielen jednu, ale teraz aj viac tabuliek. Zoznam polí zjednodušuje nasledujúce kroky: Vyhľadanie polí, ktoré sa majú použiť pre PivotTable, pridanie ďalších tabuliek prepnutím na nový dátový model Excelu a prechádzanie všetkými príslušnými tabuľkami.
 • Power Query: Používatelia balíka MS Office Professional Plus 2013 môžu pomocou aplikácie Power Query vytvárať prepojenia medzi verejne dostupnými údajmi a internými zdrojmi údajov v rámci organizácie.
 • Zahrňte ďalšie zdroje údajov: V aplikácii Excel 2013 je možné importovať údaje aj z iných zdrojov vo forme tabuliek alebo PivotTabuliek; teraz je napríklad možné používať dátové kanály, ako sú OData, Windows Azure DataMarket a SharePoint, ako aj údaje od poskytovateľov OLE DB.
 • Dotazy MDX: Táto funkcia umožňuje vytvárať vzťahy medzi tabuľkami z rôznych zdrojov, medzi ktoré môžu patriť aj tie, ktoré sú prepojené s kockou na online analytické spracovanie (OLAP), na účely analýzy bez toho, aby sa museli konsolidovať do jednej tabuľky.
 • Funkcia časovej osi: Namiesto možnosti zoskupovať údaje z tabuliek PivotTable alebo grafov PivotCharts len podľa hodnôt dátumu ako predtým je teraz v aplikácii Excel 2013 možné interaktívne ich filtrovať a zobrazovať na časovej osi pre rôzne časové obdobia.
 • Drilldown, Drillup a Crossdrill: Tieto funkcie uľahčujú prechod na rôzne úrovne hierarchie PivotTable alebo PivotChart: Napríklad pomocou Drilldown možno diferencovanejšie zobraziť podrobné úrovne, zatiaľ čo pomocou Drillup možno prejsť na vyššiu úroveň.

Nový formát súboru Excel Strict Open XML

Excel 2013 má tiež nový formát súboru s názvom "Strict Open XML Workbook" s príponou .xlsx, v ktorom je teraz možné otvárať a ukladať údaje. Tabuľky formátované pomocou .xlsx majú okrem iného tú výhodu, že sa čítajú a zapisujú aj hodnoty dátumu ISO8601, čím sa vyriešil aj problém s priestupným rokom 1900 známy z predchádzajúcich verzií.

Nové nástroje pre grafy v programe Excel 2013

Okrem už opísaného tlačidla "Odporúčané grafy", ktoré na základe aktuálneho výberu údajov navrhuje grafy vhodné na zobrazenie, obsahuje Excel 2013 aj niekoľko ďalších funkcií na úpravu grafov. Patria k nim aj tri novo integrované tlačidlá grafu, ktoré ešte viac uľahčujú zmenu typických prvkov, ako je názov, nadpis a formát:

 • Symbol plus možno použiť na nastavenie jednotlivých prvkov diagramu. Okrem toho je možné zobraziť aj ďalšie možnosti.
 • Symbol štetca ponúka možnosti nastavenia rôznych štýlov a farieb grafu.
 • Symbol filtra možno použiť na následný výber údajov, ktoré sa majú zobraziť v existujúcom diagrame.
 • Dátové štítky: Na určité dátové body možno teraz vkladať texty, ktoré sa môžu nielen aktualizovať, ale zostanú zachované aj pri zmene typu grafu. Tie môžu byť tiež prepojené so svojimi dátovými bodmi prostredníctvom vodiacich čiar.
 • Animácia grafov: Zmeny zdrojových údajov možno teraz animovať a sledovať aj v aplikácii Excel 2013.

Používanie aplikácie Excel 2013 s online funkciami

Pomocou online služieb SkyDrive a SharePoint spoločnosti Microsoft ponúka Excel 2013 aj niektoré špecifické webové funkcie. To otvára aj úplne nové možnosti spolupráce, napríklad tým, že umožňuje ukladať pracovné hárky atď. online a zdieľať ich:

 • Spolupráca v reálnom čase: Bez ohľadu na miesto alebo použité koncové zariadenie môžu všetci účastníci pracovať spoločne na pracovnom liste v reálnom čase.
 • Zdieľanie pracovných hárkov Excelu cez Lync: Používatelia Lyncu používajú súbory Excelu aj počas online stretnutia a môžu ich zdieľať s ostatnými účastníkmi.
 • Sprístupnite údaje v programe Excel na webovej stránke: Používatelia môžu pracovné hárky alebo ich časti vložiť na webovú stránku. Tým sa sprístupnia ostatným zamestnancom, ktorí ich môžu otvoriť a používať vo svojom programe Excel.

Systémové požiadavky pre aplikáciu Microsoft Excel 2013

Softvér balíka Office Excel 2013 je k dispozícii na prevzatie v dvoch verziách: 32-bitovej a 64-bitovej. 64-bitová verzia sa nainštaluje automaticky, ale na 32-bitový operačný systém s procesorom x86 možno nainštalovať iba 32-bitovú verziu.

V závislosti od zvolenej verzie sa môžu líšiť individuálne požiadavky na hardvér, napríklad na hlavnú pamäť. Musia sa dodržiavať tieto minimálne požiadavky:

 • Operačné systémy: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008/ 2012/ 2012 R2 /2016 /2019/ 2022
 • Procesor: aspoň 1 GHz, x86 alebo 64-bitový procesor
 • Pracovná pamäť: aspoň 1 GB (32 bitov) alebo 2 GB (64 bitov)
 • Miesto na pevnom disku: aspoň 3 GB
 • Rozlíšenie obrazu: min. 1 024 x 576, grafická karta s akceleráciou Direct X10

Kúpte si Excel 2013 v spoločnosti Wiresoft ako jeden program za rozumnú cenu

V obchode Wiresoft Software Shop si môžete kúpiť Excel 2013 ako lacnú verziu - bez povinnosti predplatného. Okrem úžasnej ceny za použitý softvér, ktorá vyplýva z množstevnej licencie, tak môžete využívať všetky tieto výhody:

 • Excel 2013 je k dispozícii od spoločnosti Wiresoft ako softvér pre jedného používateľa - bez ostatných programov balíka Office.
 • Táto licencia softvéru Excel bola súčasťou väčšej objemovej licencie, ktorá sa inak používa len vo firmách; ako takzvaný použitý softvér je preto v spoločnosti Wiresoft výrazne lacnejšia!
 • Pri predaji spoločnosti Wiresoft bol softvér Excel - ak sa používal - odinštalovaný z pôvodného počítača, takže licencia je opäť 100 % voľná a použiteľná.
 • Každý použitý softvér Excel bol pred predajom skontrolovaný spoločnosťou Wiresoft, aby sa zabezpečilo, že ho možno opäť používať bez akýchkoľvek problémov.
 • Spoločnosť Wiresoft ako seriózny predajca softvéru neponúka testovacie verzie, ktoré sú platné len obmedzený čas alebo majú obmedzenú funkčnosť.
 • Pri každom nákupe licencie v obchode Wiresoft Shop si môžete byť istí nielen tým, že kupujete originálny produkt spoločnosti Microsoft, ale aj tým, že váš nákup sa uskutočňuje v súlade s platnými právnymi predpismi pre obchodovanie s použitým softvérom.

V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa nákupu aplikácie Microsoft Excel 2013, ako aj ďalších produktov balíka Microsoft Office nás neváhajte kontaktovať e-mailom, telefonicky alebo tu v chate.

Čítajte, píšte a diskutujte o recenziách...viac
Recenzie zákazníkov pre "MICROSOFT EXCEL 2013"
Napíšte recenziu
Recenzie sa aktivujú po overení.
Zadajte reťazec do textového poľa nižšie.

Polia označené * sú povinné.

Vzal som na vedomie nariadenia o ochrane údajov.

Naposledy zobrazené