Chat with us, powered by LiveChat
telephone
Pomoc s nastavením
+49 69 173261340
 
MICROSOFT EXCEL 2013
Der Kinderschutzbund – Bundesverband

Každým nákupom od spoločnosti Wiresoft podporíte Kinderschutzbund.

MICROSOFT EXCEL 2013

K dispozícii na okamžité stiahnutie

 • SW10033
 • 065-07304
 • Trvalo platný
 • Všetky jazyky
 • EU
P Dostanete Bonusové body
STIAHNUTIE SOFTVÉRU + LICENCIA
21,90 € * 22,90 € * (4,37% uložené)

vrátane DPH.

Der Kinderschutzbund – Bundesverband

Každým nákupom od spoločnosti Wiresoft podporíte Kinderschutzbund.


Ste firemný zákazník
alebo máte právne otázky?

Som tu pre vás.


Kadir Aydin

Microsoft Licensing Professional (MLP)

PODROBNOSTI  
Verzia Úplná verzia
Zariadenia 1x
Rozsah dodávky Stiahnutie + licencia
Stredné Na stiahnutie
Runtime Neobmedzene
Jazyky Všetky jazyky
Čas dodania  Niekoľko minút
Systém  Windows (32bit/64bit)
Terminálový server Kompatibilný


Aktuálna verzia osvedčeného a výkonného tabuľkového programu Microsoft Excel 2013 zaujme množstvom nových a praktických funkcií, ktoré povyšujú analýzu údajov na novú úroveň. Firemní používatelia, ale aj študenti a žiaci využívajú výkonné funkcie na spracovanie údajov, ako aj rozmanité možnosti ich informatívnej prezentácie podľa rôznych hľadísk. Intuitívne a prívetivé používateľské rozhranie programu Microsoft Excel 2013 umožňuje aj neskúseným používateľom začať pracovať s programom rýchlo a jednoducho.

V prípade ďalších otázok týkajúcich sa produktu sa obráťte na náš zákaznícky servis.

Informácie o výrobku "MICROSOFT EXCEL 2013"

Microsoft Excel 2013 ako verzia na zakúpenie

Osvedčený a výkonný tabuľkový program Microsoft Excel 2013 v aktuálnej verzii presvedčí mnohými novými a praktickými funkciami, ktoré posúvajú analýzu údajov na novú úroveň. Firemní používatelia, ale aj študenti a žiaci využívajú výkonné funkcie na spracovanie údajov, ako aj rôzne možnosti ich informačnej prezentácie podľa rôznych hľadísk. Intuitívne a používateľsky prívetivé rozhranie programu Microsoft Excel 2013 umožňuje aj neskúseným používateľom rýchlo a jednoducho začať pracovať s programom.

Jednou z hlavných výhod aplikácie Excel 2013 je funkcia bleskového náhľadu: automaticky rozpoznáva vzory v tabuľkách a navrhuje automatické doplnenia. Okrem toho Microsoft Excel 2013 ponúka nielen nový formát súborov Strict Open XML s príponou .xlsx, ale aj režim kompatibility, ktorý zabezpečuje používanie starších dokumentov Excel.

Z technického hľadiska je výhodou verzieExcel 2013 to, že stále funguje na Windows 7 alebo Windows Server 2008. To znamená, že softvér možno používať aj na starších počítačoch, čo je výhoda najmä pre súkromných používateľov a samostatne zárobkovo činné osoby, ale aj pre menšie spoločnosti, ktoré hľadajú ekonomické riešenie na pokrytie svojich softvérových potrieb.

Excel 2013 ponúka aj možnosť používať službu Microsoft SkyDrive na ukladanie pracovných hárkov a listov aplikácie Excel online, takže sú k dispozícii aj v cloude a môžu ich zdieľať a upravovať iní používatelia prostredníctvom služby SharePoint.

Excel 2103 je k dispozícii od spoločnosti Wiresoft za rozumnú cenu ako samostatný program v kúpnej verzii. Nasledujúci prehľad predstavuje najdôležitejšie funkcie a vylepšenia aplikácie Excel 2013.

Excel 2013 - Predstavenie najdôležitejších inovácií

Osvedčený tabuľkový softvér má vo verzii 2013 Standard nové nástroje, ktoré ešte lepšie podporujú používateľov pri spracovaní a analýze veľkého množstva údajov. Excel 2013 tak počas spracovania súborov údajov rozpoznáva vzory, navrhuje vhodné diagramy a ponúka nástroje na priame spracovanie.

Sprievodcovia uľahčujú používanie aplikácie Excel 2013

Dokonca aj základné nastavenia programu Excel 2013 sú navrhnuté tak, aby boli funkcie prehľadne usporiadané a vďaka sérii predvolieb sa mnohé konfigurácie môžu automaticky použiť pri vytváraní nových pracovných hárkov, čo znamená úsporu času pri práci so softvérom. Používatelia tak nájdu šablóny pre formuláre a správy, ale aj pre rozpočty, kalendáre a iné.

Program tiež rozpoznáva opakujúce sa vzory pri spracovaní údajov a automaticky ich sprístupňuje. Okrem toho ponúka ešte presvedčivejšie reprezentácie údajov, ktoré uľahčujú ich interpretáciu z jednotlivých hľadísk a pod:

 • Rýchla analýza : Vďaka možnosti okamžitej analýzy údajov je možné okamžite vytvoriť graf alebo tabuľku z dostupných údajov len v dvoch krokoch. V náhľade sa vybrané údaje zobrazia v podmienenom formátovaní, napr. ako prskavky alebo graf.
 • Flash náhľad: Po identifikácii operácie, ktorú sa používateľ chystá vykonať, prevezme zvyšok práce asistent Flash Fill Assistant. Používateľ potom zadá zvyšné údaje v plnom rozsahu podľa vzoru, ktorý v údajoch identifikoval. To umožňuje vyplniť stĺpce údajov v jednom kroku.
 • Odporúčania týkajúce sa grafov: Táto funkcia programu Excel odporúča typy grafov na základe dostupných údajov, ktoré sú pre ňu najvhodnejšie, a prezentuje ich porovnávacím spôsobom. Používateľom potom stačí vybrať graf, ktorý najlepšie zodpovedá preferovanej prezentácii. Sekcie s tabuľkovými údajmi: Tento nástroj výrazne uľahčuje sledovanie údajov v dotazoch a iných tabuľkách programu Excel. Dátové rezy, ktoré boli predtým k dispozícii len v údajoch PivotTable, sa oveľa ľahšie nastavujú a používajú, pričom v každom okamihu zobrazujú aktuálny filter, takže používatelia vždy vedia, ktoré údaje si prezerajú samostatne.
 • Samostatné okno pre každý zošit : Namiesto klikania tam a späť medzi dvoma kartami umožňuje Excel 2013 zobrazenie každého zošita vo vlastnom okne. To výrazne uľahčuje prácu s dvoma zošitmi súčasne, najmä pri použití druhého monitora.

Výkonná analýza údajov v programe Excel 2013

Najdôležitejšie je, že Excel 2013 poskytuje výkonné nástroje a funkcie na efektívnu manipuláciu s údajmi a ich používanie:

 • Sprievodca PivotTabuľky: vytvorenie PivotTabuľky je teraz v programe Excel 2013 ešte jednoduchšie, pretože program poskytuje niekoľko návrhov, ako zhrnúť vybrané údaje, ktoré sú doplnené náhľadom rozloženia, takže používatelia musia vybrať len vhodný typ, ktorý zodpovedá požadovanému zobrazeniu.
 • Vytváranie zložitých PivotTabuliek: V programe Excel 2013 je teraz možné vytvárať PivotTabuľky, ktoré sú založené na viacerých tabuľkách, pričom je možné vytvárať aj vzťahy medzi jednotlivými tabuľkami.
 • Používanie zoznamu polí pri vytváraní rôznych rozložení tabuliek PivotTables: Pomocou jedného zoznamu polí je teraz možné v programe Excel 2013 vytvoriť rozloženie pre tabuľku PivotTable, pre ktorú možno použiť nielen jednu, ale teraz aj viac tabuliek. Zoznam polí pritom zjednodušuje nasledujúce kroky: Vyhľadanie polí, ktoré sa majú použiť pre PivotTable, pridanie ďalších tabuliek prechodom na nový dátový model programu Excel a navigácia vo všetkých príslušných tabuľkách.
 • Power Query: Používatelia MS Office Professional Plus 2013 môžu pomocou Power Query vytvárať prepojenia medzi verejne dostupnými a internými zdrojmi údajov v rámci organizácie.
 • Zahrňte ďalšie zdroje údajov: Excel 2013 dokáže importovať údaje aj z iných zdrojov vo forme tabuliek alebo PivotTabuliek; teraz môže napríklad používať dátové kanály, ako sú OData, Windows Azure DataMarket a SharePoint, ako aj kanály od poskytovateľov OLE DB.
 • Dotazy MDX: Táto funkcia umožňuje vytvoriť vzťahy medzi tabuľkami z rôznych zdrojov, medzi ktoré môžu patriť aj tie, ktoré sú prepojené s kockou na online analytické spracovanie (OLAP), na účely analýzy bez toho, aby sa museli konsolidovať do jednej tabuľky.
 • Funkcia časovej osi: Namiesto možnosti zoskupovať údaje z tabuliek PivotTable alebo grafov PivotCharts len podľa hodnôt dátumu ako predtým je teraz v aplikácii Excel 2013 možné interaktívne ich filtrovať a zobrazovať na časovej osi pre rôzne časové obdobia.
 • Drilldown, Drillup a Crossdrill: Tieto funkcie uľahčujú prechod na rôzne úrovne hierarchií PivotTable alebo PivotChart: Napríklad Drilldown možno použiť na diferencovanejšie zobrazenie podrobných úrovní, zatiaľ čo Drillup možno použiť na prechod na vyššiu úroveň.

Nový formát súboru Excel Strict Open XML

Excel 2013 má tiež nový formát súboru s názvom Strict Open XML workbook s príponou .xlsx, v ktorom je teraz možné otvárať a ukladať údaje. Tabuľky formátované pomocou .xlsx majú okrem iného tú výhodu, že sa čítajú a zapisujú aj hodnoty dátumu ISO8601, čím sa vyriešil aj problém s priestupným rokom 1900 známy z predchádzajúcich verzií.

Nové nástroje pre grafy v programe Excel 2013

Okrem už opísaného tlačidla "Odporúčané grafy", ktoré na základe aktuálneho výberu údajov navrhuje grafy, ktoré sú najvhodnejšie na zobrazenie údajov, obsahuje Excel 2013 aj niekoľko ďalších funkcií na úpravu grafov. Patria medzi ne tri novo integrované tlačidlá grafu, ktoré ešte viac uľahčujú zmenu typických prvkov, ako je názov, štítok a formát:

 • Ikonu plus môžete použiť na úpravu jednotlivých prvkov diagramu. Môžu sa zobraziť aj ďalšie možnosti.
 • Ikona štetca ponúka možnosti nastavenia rôznych štýlov a farieb grafu.
 • Ikonu filtra môžete použiť na následný výber údajov, ktoré sa majú zobraziť v existujúcom grafe.
 • Dátové štítky: Na určité dátové body je teraz možné vkladať texty, ktoré sa dajú nielen aktualizovať, ale aj zachovať pri zmene typu grafu. Tie môžu byť tiež prepojené so svojimi dátovými bodmi prostredníctvom vodiacich línií.
 • Animácia grafov: Zmeny zdrojových údajov je teraz možné animovať a sledovať v aplikácii Excel 2013.

Používanie aplikácie Excel 2013 s online funkciami

Pomocou online služieb SkyDrive a SharePoint spoločnosti Microsoft ponúka Excel 2013 aj niektoré špecifické webové funkcie. To otvára aj úplne nové možnosti spolupráce, napríklad tým, že umožňuje ukladať pracovné listy atď. online a rozhodujúcim spôsobom ich zdieľať:

 • Spolupráca v reálnom čase: bez ohľadu na miesto alebo použité koncové zariadenie môžu všetci účastníci pracovať spoločne na pracovnom liste v reálnom čase.
 • Zdieľanie pracovných hárkov Excelu cez Lync: Používatelia Lyncu používajú súbory Excelu aj počas online stretnutia a môžu ich zdieľať s ostatnými účastníkmi.
 • Zdieľanie údajov programu Excel na webovej stránke: Používatelia môžu pracovné hárky alebo ich časti vložiť na webovú stránku. Tým sa sprístupnia ostatným zamestnancom, aby ich mohli otvoriť a používať v programe Excel.

Systémové požiadavky pre aplikáciu Microsoft Excel 2013

Softvér Office Excel 2013 je k dispozícii na stiahnutie v dvoch verziách: 32-bitovej a 64-bitovej. 64-bitová verzia sa nainštaluje automaticky, ale na 32-bitový operačný systém s procesorom x86 možno nainštalovať iba 32-bitovú verziu.

V závislosti od vybranej verzie sa môžu líšiť individuálne požiadavky na hardvér, napríklad na pamäť RAM. Musia sa dodržiavať tieto minimálne požiadavky:

 • Operačné systémy: Windows 7 až Windows 10, Windows Server 2008 až 2012 R2
 • Procesor: aspoň 1 GHz, x86 alebo 64-bitový procesor
 • Pamäť: aspoň 1 GB (32 bitov) alebo 2 GB (64 bitov)
 • Miesto na pevnom disku: aspoň 3 GB
 • Rozlíšenie obrazu: aspoň 1 024 x 576, grafická karta s akceleráciou Direct X10

Kúpte si Excel 2013 ako jeden program za nízku cenu v spoločnosti Wiresoft

V obchode Wiresoft Software Shop si môžete kúpiť Excel 2013 ako lacnú verziu - bez povinnosti predplatného. Tým získate okrem úžasnej ceny za použitý softvér, ktorá pochádza z množstevnej licencie, aj všetky tieto výhody:

 • Excel 2013 dostanete od spoločnosti Wiresoft ako softvér pre jedného používateľa - bez ďalších Office-programov.
 • Táto licencia softvéru Excel bola súčasťou väčšej objemovej licencie, pretože sa inak používa len vo firmách; ako takzvaný použitý softvér je preto u spoločnosti Wiresoft oveľa lacnejší!
 • Pri predaji spoločnosti Wiresoft bol softvér Excel - ak sa používal - odinštalovaný z pôvodného počítača, takže licencia je opäť 100 % voľná a použiteľná.
 • Každý použitý softvér Excel bol pred predajom skontrolovaný spoločnosťou Wiresoft, aby sa zabezpečilo, že ho možno opäť používať bez akýchkoľvek problémov.
 • Spoločnosť Wiresoft ako seriózny predajca softvéru neponúka skúšobné verzie, ktoré sú platné len na obmedzený čas alebo majú obmedzenú funkčnosť.
 • Pri každom nákupe licencie v obchode Wiresoft Shop si môžete byť istí nielen tým, že kupujete originálny produkt spoločnosti Microsoft, ale aj tým, že váš nákup sa uskutočňuje v súlade s platnými právnymi predpismi pre obchodovanie s použitým softvérom.

V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa nákupu aplikácie Microsoft Excel 2013, ako aj ďalších produktov spoločnosti Microsoft Office, nás neváhajte kontaktovať e-mailom, telefonicky alebo tu v chate.

Ďalšie odkazy na "MICROSOFT EXCEL 2013"
Recenzie zákazníkov pre "MICROSOFT EXCEL 2013"
Napíšte recenziu
Recenzie sa aktivujú po overení.

Polia označené * sú povinné.

Vzal som na vedomie nariadenia o ochrane údajov.

Kategórie