Chat with us, powered by LiveChat
AUTORIZOVANÝ ORIGINÁLNY VÝROBOK
DOPRAVA DO 24 HODÍN
PODPORA PROSTREDNÍCTVOM CHATU, E-MAILU A TELEFÓNU
BEZPLATNÁ HORÚCA LINKA +4969 - 173261340
 
MICROSOFT EXCEL 2016

MICROSOFT EXCEL 2016

64,95 € *

vrátane DPH.

K dispozícii na okamžité stiahnutie


Ste firemný zákazník
alebo máte právne otázky?

Som tu pre vás.


Kadir Aydin

Microsoft Licensing Professional (MLP)

Microsoft Excel 2016 - efektívny program na výpočty pre jedného používateľa Excel 2016 ,...viac
Informácie o výrobku "MICROSOFT EXCEL 2016"

Microsoft Excel 2016 - efektívny program na výpočty pre jedného používateľa

Excel 2016, klasický program spoločnosti Microsoft na vytváranie zložitých výpočtov, ponúka v aktuálnej verzii opäť množstvo funkcií a nástrojov, ktoré uľahčujú každodennú prácu s číslami a tabuľkami a umožňujú vykonávať aj zložité výpočty. Medzi nové funkcie patrí One-Click Forecasting na určovanie a zobrazovanie trendov, rozšírený Power Query na zahrnutie zdrojov údajov, ako sú SAP Business Objects, Hadoop alebo Salesforce, ako aj vylepšené funkcie PowerPivot, pomocou ktorých možno údaje analyzovať ešte rýchlejšie.

Excel 2016 bol tiež optimalizovaný na spoločnú prácu na dokumentoch a ich poskytovanie v reálnom čase. Vďaka integrácii služieb OneDrive a SharePoint môžu používatelia spoločne upravovať súbory Excel v cloude, či už v kancelárii, doma alebo na cestách: jediným kliknutím sa okamžite prenesú do cloudu vrátane individuálnych práv na uvoľnenie alebo používanie, aby sa citlivé údaje chránili aj v sieti.

Okrem toho prácu s programom Excel 2016 ešte viac uľahčujú inteligentní asistenti, ako napríklad "Insights", ktorý prepája Excel s vyhľadávaním v službe Microsoft Bing, a "Tell Me", ktorý pomáha používateľom pri výbere vhodných funkcií na úpravu dokumentov.

Okrem toho sú pre Excel 2016 k dispozícii aj nové kancelárske dizajny: "Dark Grey" má obzvlášť výrazné kontrasty, zatiaľ čo dizajn "Coloured" ponúka moderný vzhľad.

Vylepšené dotykové ovládanie tiež výrazne uľahčuje používanie aplikácie Excel na príslušných koncových zariadeniach.

Microsoft Excel 2016 je k dispozícii mimo balíka Office ako cenovo výhodná individuálna licencia v obchode Wiresoft Software Shop. Nasledujúci prehľad vám ukáže, čo osvedčený softvér na výpočet ponúka používateľovi pri zakúpení.

Nové funkcie v programe Excel 2016

Excel 2016 obsahuje okrem iného nasledujúce vylepšenia existujúcich funkcií, ako aj úplne nové nástroje:

 • PROGNOSE.ETS : V predchádzajúcich verziách programu Excel bolo doteraz možné vytvárať len lineárne prognózy. Pomocou novej funkcie PROGNOSE.ETS je teraz možné generovať krátkodobé alternatívne budúce prognózy (vrátane najlepších a najhorších prípadov) na základe algoritmov exponenciálneho vyhladzovania (ETS) a sprístupniť ich vo forme prognostického hárku.
 • Interaktívne grafy v otočných tabuľkách: Najmä v zložitých pivotových tabuľkách umožňujú novo integrované funkcie business intelligence lepší prehľad vo výpočtoch. Okrem možnosti zoskupovania časových hodnôt podľa štvrťrokov alebo mesiacov obsahujú aj navigáciu drill-down známu z online analytického spracovania (OLAP).
 • Funkcia LET: Pomocou tejto funkcie sa v programe Excel 2016 zlepšuje výkonnosť výpočtu, ako aj čitateľnosť a kombinovateľnosť, pretože jednotlivé oblasti vo vzorci možno pomenovať.
 • Zobrazenie filtra: Pomocou nového zobrazenia filtra je možné počas spoločnej práce skryť všetky triedenia a filtre ostatných zamestnancov, aby sa zlepšila vlastná prehľadnosť súboru Excel.

Okrem toho sú tieto vzorce k dispozícii aj v programe Excel 2016:

 • PRVÁ HODNOTA: Tento vzorec sa správa podobne ako vzorec VERWEIS, ale na rozdiel od neho už nevyžaduje referenčný zoznam.
 • TEXTCHAINS spája čísla alebo texty do textu, pričom oddeľovač môže byť uvedený vo vzorci. V porovnaní s funkciou CHAIN možno ignorovať prázdne bunky a zlomy riadkov možno ukotviť priamo vo vzorci.
 • TEXT CHAIN: nahrádza predchádzajúcu funkciu CHAIN.
 • Vďaka funkciiWHEN sú vnorené vzorce WHEN zbytočné. Teraz stačí spojiť všetky podmienky dohromady.
 • MAXWENNS sa používa na určenie maximálnej hodnoty zo série čísel za určitých podmienok.
 • MINWENNS vykonáva zodpovedajúce výpočty pre minimálne hodnoty.

Nové typy grafov v programe Excel 2016

V aplikácii Excel 2016 je teraz k dispozícii šesť nových typov grafov integrovaných do balíka Office na ilustráciu rôznych výpočtov. Ide o tieto grafy:

 • Vodopád: Tento stĺpcový graf možno použiť na transparentné zobrazenie toho, ako sa počiatočná hodnota ďalej mení cez rôzne kladné a záporné hodnoty.
 • Histogram: Tento typ sa používa na zobrazenie rozdelenia frekvencií určitých tried. Aby ste ho mohli používať s novým programom Excel 2016, stačí označiť príslušné súbory údajov tak, aby sa automaticky uložil histogram s triedami.
 • Mapa stromov: Pomocou diagramu mapy stromov možno prehľadne zobraziť pomery v hierarchickej štruktúre.
 • Pareto: Paretov diagram je rozšírený histogram, ktorý zobrazuje absolútnu hodnotu, ako aj relatívny podiel. Na jednej strane sú stĺpce usporiadané podľa veľkosti a na druhej strane je príslušný percentuálny podiel na celkovej hodnote znázornený druhou osou.
 • Sunburst: Sunburst diagram vizualizuje hierarchické údaje vo forme sústredných kruhov. Zobrazuje vzťahy medzi hierarchiami, ktoré sú reprezentované príslušnými rozloženiami na krúžkoch.
 • Box plot: Nazýva sa tiež boxplot alebo box & whiskers a používa sa najmä na vizualizáciu štatistických vyhodnotení v podobe kvartilov, mediánov, ako aj "odľahlých hodnôt".

Podporu pri výbere najvhodnejšieho typu grafu pre výpočet poskytuje funkcia "Odporúčané grafy", ktorá je súčasťou aplikácie Excel 2016. Ak ho chcete používať, jednoducho označte príslušné údaje myšou a zobrazí sa vám výber zodpovedajúcich návrhov ako živý náhľad so skutočnými údajmi.

Nové individuálne funkcie naprieč programami v Office 2016

Excel 2016 obsahuje aj množstvo ďalších praktických nástrojov a sprievodcov, ktoré sú k dispozícii aj v iných programoch balíka Office 2016 a pomáhajú používateľom efektívne pracovať vo všetkých aplikáciách.

"Sprievodca Insights

Sprievodca "Intelligent Lookup" - v angličtine "Insights" - je používateľom k dispozícii priamo v programe Excel 2016 na získanie vysvetlenia alebo ďalších informácií o pojmoch alebo informáciách obsiahnutých v tabuľke. Namiesto prepínania na internet a hľadania vhodných výsledkov vyhľadávania stačí myšou označiť určitý výraz - kliknutím sa aktivuje inteligentné vyhľadávanie podporované systémom Bing priamo v programe Excel a "Insights" zobrazí výsledky vyhľadávania na strane okna programu Excel.

Asistent "Tell Me"

Tento asistent - nemecky "Sie wünschen" - na páse aplikácie Excel podporuje používateľov s malými alebo žiadnymi predchádzajúcimi znalosťami pri vykonávaní funkcií. Je rozpoznateľný podľa ikony v podobe žiarovky a uľahčuje používanie aplikácie Excel 2016: asistent ponúka vyhľadávacie pole, ktoré sa aktivuje jednoduchým zadaním jedného alebo viacerých výrazov, ktoré označujú, čo chce používateľ v dokumente Excel urobiť. "Povedz mi" zobrazí, kde sa príslušná funkcia nachádza na páske, a v prípade potreby ponúkne ďalšiu podporu na vykonanie danej akcie. To uľahčuje používanie programu Excel začiatočníkom.

Zadávanie vzorcov voľnou rukou

Zadávanie vzorcov voľnou rukou je praktická funkcia, najmä pre program Excel 2016, pomocou ktorej možno matematické vzorce vkladať priamo do dokumentu. Pomocou myši alebo dotykového vstupu sa najprv vytvoria voľnou rukou a potom sa integrujú priamo ako text do zošita.

Jednoduchšie zdieľanie dokumentov Excel

Tabuľky Excelu a vo verzii Excelu 2016 ich môžete zdieľať s ostatnými používateľmi ešte rýchlejšie a jednoduchšie: Funkcia "Zdieľať", ktorá je súčasťou panela, ponúka pre príslušný dokument na tento účel celý rad možností: Jedným kliknutím možno určiť jednotlivých adresátov, ako aj prideliť jednotlivé práva: na čítanie alebo aj na úpravu atď.

"História verzií" pre efektívnejšiu spoluprácu v programe Excel

Vzhľadom na možnosť súbežnej práce na dokumente Excel - ako je to často napríklad v cloude - je často ťažké sledovať, ktorý účastník práve vykonáva ktoré zmeny a kedy. Na tento účel poskytuje funkcia "História verzií" históriu verzií pre každý dokument, v ktorej sú staršie stavy úprav nielen zobrazené, ale aj znovu sprístupnené na opätovné úpravy.

Používanie služby OneDrive v programe Excel 2016

OneDrive, univerzálne cloudové úložisko spoločnosti Microsoft na zdieľanie súborov na webe, možno teraz používať aj v programe Excel 2016. Vďaka integrácii služby OneDrive tam môžu používatelia ukladať dokumenty aplikácie Excel, takže sú teraz dostupné odkiaľkoľvek a tiež z akéhokoľvek koncového zariadenia. Vďaka službe OneDrive je možná aj lokálne nezávislá spolupráca na súboroch Excel.

Ochrana pred stratou údajov v programe Excel 2016

Vďaka integrácii funkcie DLP (Data Loss Protection) spoločnosti Microsoft možno jej funkcie používať aj v dokumentoch programu Excel na zabránenie strate údajov a ochranu citlivých údajov. Správcovia používajú DLP najmä na nastavenie zásad vytvárania a zdieľania obsahu, ktorý obsahuje citlivé informácie, ktoré je potrebné chrániť, takže v prípade identifikácie potenciálneho bezpečnostného rizika sú používatelia upozornení alebo sa im zabráni v zdieľaní. Služby DLP sú k dispozícii v programe Excel 2016 prostredníctvom služby SharePoint Online a OneDrive for Business.

Systémové požiadavky pre aplikáciu Excel 2016:

Podobne ako príslušná verzia balíka Office, aj MS Excel je k dispozícii v 32-bitovej a 64-bitovej verzii; individuálne požiadavky na hardvér, napríklad na pamäť, sa môžu líšiť:

 • Operačné systémy: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2012/ 2012 R2 /2016 /2019 /2022
 • Procesor: bitový procesor x64 alebo x86 s frekvenciou aspoň 1 GHz a SSE2
 • RAM: minimálne 1 GB RAM (32-bitová verzia), 2 GB RAM (64-bitová verzia)
 • Miesto na pevnom disku: aspoň 3,0 GB voľného miesta
 • Displej: min. rozlíšenie 1024 x 768
 • Grafická karta: Grafická karta DirectX 10 pre hardvérovú akceleráciu grafiky

Kúpte si Excel 2016 ako jeden program vo verzii pre jedného používateľa od spoločnosti Wiresoft

Keď si kúpite Excel 2016, okrem úžasne nízkej ceny použitého softvéru so spoločnosťou Wiresoft môžete využívať všetky tieto výhody: MS Excel je vždy súčasťou balíka Microsoft Office, takže zvyčajne nie je ľahko dostupný ako samostatný program. Excel 2016, ako aj ďalšie verzie programu od spoločnosti Wiresoft si však môžete kúpiť v online obchode ako samostatnú aplikáciu Office - na rozdiel od mnohých iných dodávateľov, kde je softvér Microsoft k dispozícii len v oficiálnych kúpnych verziách ako súčasť balíka.

Verzia Excel 2016 ponúkaná v spoločnosti Wiresoft je kúpna licencia, čo znamená, že nemusíte uzatvárať záväzok predplatného, ktorý by vás zaväzoval sťahovať drahé aktualizácie, ani nemusíte dodržiavať časové obmedzenie doby používania. Ak si teda zakúpite Excel 2016 ako samostatný softvérový program, budete mať z dlhodobého hľadiska aj výhody. Kúpa tejto licencie Excel 2016 pre jedného používateľa je teda lacným a ekonomickým riešením najmä pre také skupiny používateľov, ktorí chcú využívať všetky výhody osvedčeného tabuľkového softvéru, ale nepotrebujú ďalší kancelársky program. Z našej ponuky softvéru profitujú najmä slobodné povolania a menšie firmy, ale aj súkromní používatelia.

Licencia Excel 2016 pre jedného používateľa, ktorá sa ponúka na predaj v spoločnosti Wiresoft, je totožná so softvérom Excel, ktorý je súčasťou príslušného balíka Office 2016 od spoločnosti Microsoft. Nielen Excel 2016, ale aj všetky ostatné softvérové licencie ponúkané v obchode Wiresoft Software Shop sú výhradne originálne produkty spoločnosti Microsoft. Jednotlivé programy balíka Office si tu môžete zakúpiť ako plnú verziu pre jedného používateľa. Tie už zvyčajne používal predchádzajúci majiteľ alebo pochádzajú z licencií spoločnosti s väčším objemom. Všetky predchádzajúce inštalácie takéhoto predtým používaného programu alebo príslušnej licencie boli pri predaji spoločnosti Wiresoft opäť vymazané, takže Excel 2016 alebo príslušný iný program balíka Office je opäť 100 % použiteľný, a preto ho možno bez ďalších problémov znovu nainštalovať.

To znamená, že pri kúpe takéhoto použitého softvéru nebudete mať žiadne nevýhody, pokiaľ ide o práva na používanie alebo ich použiteľnosť. Pretože nákup takýchto softvérových produktov v spoločnosti Wiresoft je úplne legálny, po zaplatení si ich môžete okamžite stiahnuť a používať bez akýchkoľvek obmedzení. Pre vašu bezpečnosť bola každá licencia Excelu od spoločnosti Wiresoft vopred skontrolovaná z hľadiska jej skutočnej použiteľnosti. Spoločnosť Wiresoft ako renomovaný predajca softvéru neponúka softvér, ktorý možno používať len počas obmedzeného obdobia, ani testovacie verzie s obmedzenou funkčnosťou alebo licencie, ktoré môžu používať aj tretie strany.

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa programu Excel 2016 alebo nákupu iného softvéru MS Office, môžete využiť naše kompetentné poradenstvo prostredníctvom e-mailu, telefónu a chatu.

Čítajte, píšte a diskutujte o recenziách...viac
Recenzie zákazníkov pre "MICROSOFT EXCEL 2016"
Napíšte recenziu
Recenzie sa aktivujú po overení.
Zadajte reťazec do textového poľa nižšie.

Polia označené * sú povinné.

Vzal som na vedomie nariadenia o ochrane údajov.

Naposledy zobrazené