Chat with us, powered by LiveChat
telephone
Pomoc s nastavením
+49 69 173261340
 
MICROSOFT EXCEL 2016
Der Kinderschutzbund – Bundesverband

Každým nákupom od spoločnosti Wiresoft podporíte Kinderschutzbund.

MICROSOFT EXCEL 2016

K dispozícii na okamžité stiahnutie

 • SW10124
 • 065-08572
 • Trvalo platný
 • Všetky jazyky
 • EU
P Dostanete Bonusové body
STIAHNUTIE SOFTVÉRU + LICENCIA
42,90 € * 46,90 € * (8,53% uložené)

vrátane DPH.

Der Kinderschutzbund – Bundesverband

Každým nákupom od spoločnosti Wiresoft podporíte Kinderschutzbund.


Ste firemný zákazník
alebo máte právne otázky?

Som tu pre vás.


Kadir Aydin

Microsoft Licensing Professional (MLP)

PODROBNOSTI  
Verzia Úplná verzia
Zariadenia 1x
Rozsah dodávky Stiahnutie + licencia
Stredné Na stiahnutie
Runtime Neobmedzene
Jazyky Všetky jazyky
Čas dodania  Niekoľko minút
Systém  Windows (32bit/64bit)
Terminálový server Kompatibilný


Excel 2016, klasický program spoločnosti Microsoft na vytváranie zložitých výpočtov, v aktuálnej verzii opäť ponúka množstvo funkcií a nástrojov, ktoré uľahčujú každodennú prácu s číslami a tabuľkami a umožňujú vykonávať aj zložité výpočty. Medzi nové funkcie patrí One-Click Forecasting na určovanie a zobrazovanie trendov, rozšírený Power Query na zahrnutie zdrojov údajov, ako sú SAP Business Objects, Hadoop alebo Salesforce, ako aj vylepšené funkcie PowerPivot, pomocou ktorých možno údaje analyzovať ešte rýchlejšie.

V prípade ďalších otázok týkajúcich sa produktu sa obráťte na náš zákaznícky servis.

Informácie o výrobku "MICROSOFT EXCEL 2016"

Microsoft Excel 2016 - efektívny program na výpočty pre jedného používateľa

Excel 2016, klasický program spoločnosti Microsoft na vytváranie zložitých výpočtov, v aktuálnej verzii opäť ponúka množstvo funkcií a nástrojov, ktoré uľahčujú každodennú prácu s číslami a tabuľkami a umožňujú vykonávať aj zložité výpočty. Medzi nové funkcie patrí One-Click Forecasting na určovanie a zobrazovanie trendov, vylepšený Power Query na zahrnutie zdrojov údajov, ako sú SAP Business Objects, Hadoop alebo Salesforce, a vylepšené funkcie PowerPivot na ešte rýchlejšiu analýzu údajov.

Okrem toho bol Excel 2016 optimalizovaný aj na spoločnú prácu na dokumentoch a ich poskytovanie v reálnom čase. Vďaka integrácii služieb OneDrive a SharePoint môžu používatelia spoločne pracovať na súboroch Excel v cloude, či už v kancelárii, doma alebo na cestách: jediným kliknutím sa okamžite prenesú do cloudu vrátane individuálnych práv na uvoľnenie alebo používanie, aby sa citlivé údaje chránili aj v sieti.

Okrem toho prácu s programom Excel 2016 ešte viac uľahčujú inteligentní asistenti, ako napríklad "Insights", ktorý prepája Excel s vyhľadávaním Microsoft Bing, a "Tell Me", ktorý pomáha používateľom pri výbere vhodných funkcií na úpravu dokumentov.

Okrem toho sú pre Excel 2016 k dispozícii aj nové dizajny Office: "Tmavošedý" má obzvlášť výrazné kontrasty, zatiaľ čo "Farebný" dizajn ponúka moderný vzhľad.

Vylepšené dotykové ovládanie tiež výrazne uľahčuje používanie aplikácie Excel na príslušných koncových zariadeniach.

Microsoft Excel 2016 je k dispozícii mimo balíka Office ako cenovo výhodná samostatná licencia v predajni softvéru Wiresoft. Nasledujúci prehľad vám ukáže, čo osvedčený softvér na výpočet ponúka používateľovi pri zakúpení.

Nové funkcie v programe Excel 2016

Excel 2016 obsahuje okrem iného tieto vylepšenia existujúcich funkcií, ako aj úplne nové nástroje:

 • PROGNOSE.ETS: V predchádzajúcich verziách programu Excel bolo možné vytvárať len lineárne prognózy. Pomocou novej funkcie PROGNOSE.ETS je teraz možné generovať krátkodobé alternatívne budúce prognózy (vrátane najlepších a najhorších prípadov) na základe algoritmov exponenciálneho vyhladzovania (ETS) a sprístupniť ich vo forme prognostického hárku.
 • Interaktívne grafy v otočných tabuľkách: Najmä v zložitých pivotových tabuľkách umožňujú novo integrované funkcie business intelligence lepší prehľad vo výpočtoch. Okrem možnosti zoskupovania časových hodnôt podľa štvrťrokov alebo mesiacov obsahujú aj navigáciu s možnosťou prehlbovania, ktorú poznáte z online analytického spracovania (OLAP).
 • Funkcia LET: Vďaka tejto funkcii Excel 2016 súčasne zlepšuje výpočtový výkon a zvyšuje čitateľnosť a kombinovateľnosť tým, že umožňuje pomenovať jednotlivé rozsahy vo vzorci.
 • Zobrazenie filtra: Pomocou nového zobrazenia filtra je možné skryť všetky triedenia a filtre ostatných zamestnancov počas spoločnej práce s cieľom zlepšiť vlastnú prehľadnosť súboru Excel.

Okrem toho sú tieto vzorce k dispozícii aj v programe Excel 2016:

 • PRVÁ HODNOTA: Tento vzorec sa správa podobne ako vzorec SVERWEIS, ale na rozdiel od neho už nevyžaduje referenčný zoznam.
 • TEXTCHAINS spája čísla alebo texty do textu, pričom oddeľovač môže byť uvedený vo vzorci. V porovnaní s funkciou CHAIN možno ignorovať prázdne bunky a zlomy riadkov možno ukotviť priamo vo vzorci.
 • TEXT CHAIN: nahrádza predchádzajúcu funkciu CHAIN.
 • VďakaWENNS sú vnorené vzorce IF zbytočné. Teraz stačí spojiť všetky podmienky dohromady.
 • MAXWENNS sa používa na určenie maximálnej hodnoty zo série čísel za určitých podmienok.
 • MINWENNS vykonáva zodpovedajúce výpočty pre minimálne hodnoty.

Nové typy grafov v programe Excel 2016

Excel 2016 teraz poskytuje aj šesť nových typov grafov integrovaných do stránky Office, ktoré prehľadne ilustrujú rôzne výpočty. Ide o tieto grafy:

 • Vodopád: tento stĺpcový graf možno použiť na prehľadné zobrazenie toho, ako sa počiatočná hodnota mení cez rôzne kladné a záporné hodnoty.
 • Histogram: Tento typ sa používa na zobrazenie rozdelenia frekvencií určitých tried. Ak ho chcete používať v novom programe Excel 2016, stačí vybrať príslušné záznamy, aby sa histogram automaticky naplnil triedami.
 • Mapa stromov: Na prehľadné zobrazenie pomerov v hierarchickej štruktúre možno použiť mapu stromov.
 • Pareto: Paretov graf je rozšírený histogram, ktorý zobrazuje absolútnu hodnotu, ako aj relatívny podiel. Na jednej strane sú stĺpce usporiadané podľa veľkosti a na druhej strane je príslušný percentuálny podiel na celkovej hodnote znázornený druhou osou.
 • Sunburst: Diagram Sunburst vizualizuje hierarchické údaje vo forme sústredných kruhov. Zobrazuje vzťahy medzi hierarchiami, ktoré sú reprezentované príslušnými rozloženiami na krúžkoch.
 • Boxplot: Nazýva sa tiež boxplot alebo box & whiskers a používa sa najmä na vizualizáciu štatistickej analýzy v podobe kvartilov, mediánov, ako aj "odľahlých hodnôt".

Podporu pri výbere najvhodnejšieho typu grafu pre výpočet poskytuje funkcia "Odporúčané grafy", ktorá je súčasťou aplikácie Excel 2016. Ak ho chcete používať, jednoducho vyberte príslušné údaje myšou a zobrazí sa vám výber zodpovedajúcich návrhov ako živý náhľad so skutočnými údajmi.

Nové individuálne funkcie naprieč programami na Office 2016

Excel 2016 obsahuje aj množstvo ďalších praktických nástrojov a sprievodcov, ktoré sú k dispozícii aj v iných programoch balíka Office 2016 a pomáhajú používateľom efektívne pracovať vo všetkých aplikáciách.

"Sprievodca Insights

Sprievodca "Insights" je k dispozícii priamo v aplikácii Excel 2016 a pomáha používateľom nájsť vysvetlenia alebo ďalšie informácie o pojmoch alebo informáciách obsiahnutých v tabuľke. Namiesto toho, aby ste sa prepínali na internet a hľadali zodpovedajúce výsledky vyhľadávania, stačí myšou označiť určitý výraz - kliknutím sa aktivuje inteligentné vyhľadávanie podporované systémom Bing priamo v programe Excel a "Insights" zobrazí výsledky vyhľadávania na strane okna programu Excel.

Asistent "Tell Me"

Tento asistent v páse ponuky programu Excel podporuje najmä používateľov bez predchádzajúcich znalostí pri vykonávaní funkcií. Je rozpoznateľný podľa ikony v podobe žiarovky a uľahčuje používanie aplikácie Excel 2016: asistent na tento účel ponúka vyhľadávacie pole, ktoré sa aktivuje jednoduchým zadaním jedného alebo viacerých výrazov, ktoré označujú, čo chce používateľ v dokumente Excel urobiť. "Povedz mi" zobrazí, kde sa príslušná funkcia nachádza na páse a v prípade potreby ponúkne ďalšiu podporu na vykonanie danej akcie. To uľahčuje používanie programu Excel najmä začiatočníkom.

Zadávanie vzorcov voľnou rukou

Zadávanie vzorcov voľnou rukou je obzvlášť praktická funkcia programu Excel 2016, pomocou ktorej možno matematické vzorce vkladať priamo do dokumentu. Pomocou myši alebo dotykového vstupu sa najprv vytvoria voľnou rukou a priamo sa vložia ako text do zošita.

Jednoduchšie zdieľanie dokumentov Excel

Tabuľky programu Excel a vo verzii Excel 2016 ich môžete zdieľať s ostatnými používateľmi ešte rýchlejšie a jednoduchšie: Funkcia "Zdieľať", ktorá je súčasťou panela, ponúka pre príslušný dokument na tento účel viacero možností: Kliknutím možno určiť jednotlivých adresátov, ako aj priradiť jednotlivé práva: na čítanie alebo aj na úpravu atď.

"História verzií" pre efektívnejšiu spoluprácu v programe Excel

Vzhľadom na možnosť súbežnej práce na dokumente Excel - ako je to často napríklad v cloude - je často ťažké sledovať, ktorý účastník práve vykonáva ktoré zmeny a kedy. Na tento účel poskytuje funkcia "História verzií" históriu verzií pre každý dokument, v ktorej sú staršie stavy úprav nielen zobrazené, ale aj znovu sprístupnené na opätovné úpravy.

Používanie služby OneDrive v programe Excel 2016

OneDrive, univerzálne cloudové úložisko spoločnosti Microsoft na zdieľanie súborov na webe, možno teraz používať v programe Excel 2016. Vďaka integrácii služby OneDrive môžu používatelia ukladať dokumenty aplikácie Excel do tejto služby, takže sú teraz dostupné odkiaľkoľvek a tiež z akéhokoľvek zariadenia. Vďaka službe OneDrive je možná lokálna nezávislá spolupráca na súboroch Excel.

Ochrana pred stratou údajov v programe Excel 2016

Vďaka integrácii funkcie DLP (Data Loss Protection) spoločnosti Microsoft možno jej funkcie používať aj v dokumentoch programu Excel na zabránenie strate údajov a ochranu citlivých údajov. Správcovia používajú DLP najmä na nastavenie zásad vytvárania a zdieľania obsahu, ktorý obsahuje citlivé informácie hodné ochrany, takže v prípade zistenia potenciálneho bezpečnostného rizika sú používatelia upozornení alebo sa im dokonca zabráni v zdieľaní. Služby DLP sú k dispozícii v programe Excel 2016 prostredníctvom služby SharePoint Online a OneDrive for Business.

Systémové požiadavky pre aplikáciu Excel 2016:

Podobne ako príslušná verzia Office, aj MS Excel je k dispozícii v 32-bitovej a 64-bitovej verzii; individuálne hardvérové požiadavky, napríklad pamäť, sa preto môžu líšiť:

 • Operačné systémy: aspoň Windows 7 alebo novší, Windows Server 2012 R2 alebo Windows Server 2012, Windows 10 Server, Windows Server 2008 R2
 • Procesor: bitový procesor x64 alebo x86 s frekvenciou aspoň 1 GHz a SSE2
 • Pamäť: minimálne 1 GB RAM (32-bitová verzia), 2 GB RAM (64-bitová verzia)
 • Miesto na pevnom disku: aspoň 3,0 GB voľného miesta
 • Displej: min. rozlíšenie 1024 x 768
 • Grafická karta: Grafická karta DirectX 10 pre hardvérovú akceleráciu grafiky

Kúpte si Excel 2016 ako jeden program vo verzii pre jedného používateľa od spoločnosti Wiresoft

Keď si kúpite Excel 2016, okrem úžasne nízkej ceny použitého softvéru so spoločnosťou Wiresoft môžete využívať všetky tieto výhody: MS Excel je vždy súčasťou balíka Microsoft Office, takže zvyčajne nie je ľahko dostupný ako samostatný program. Program Excel 2016, ako aj ďalšie verzie programu si však môžete zakúpiť v internetovom obchode Wiresoft ako jednu aplikáciu Office na rozdiel od mnohých iných predajcov, u ktorých je softvér Microsoft k dispozícii len v oficiálnych kúpnych verziách ako súčasť balíka.

Verzia programu Excel 2016 ponúkaná v spoločnosti Wiresoft je kúpna licencia, ktorá nevyžaduje podpísanie záväzku predplatného, ktorý by vás zaväzoval k preberaniu drahých aktualizácií, ani neukladá časové obmedzenie na to, ako dlho ju môžete používať. Kúpa samostatného softvéru Excel 2016 vám preto bude z dlhodobého hľadiska prínosom aj v budúcnosti. Kúpa tejto licencie Excel 2016 pre jedného používateľa je teda lacným a ekonomickým riešením najmä pre také skupiny používateľov, ktorí chcú využívať všetky výhody osvedčeného tabuľkového softvéru, ale nepotrebujú ďalší program Office. Z našej ponuky softvéru profitujú najmä slobodné povolania a menšie firmy, ale aj súkromní používatelia.

Licencia Excel 2016 pre jedného používateľa ponúkaná na predaj v spoločnosti Wiresoft je identická so softvérom Excel, ktorý je súčasťou príslušného balíka 2016 Office Suite od spoločnosti Microsoft. Nielen Excel 2016, ale aj všetky ostatné softvérové licencie ponúkané v obchode Wiresoft Software Shop sú výhradne originálne produkty spoločnosti Microsoft. Jednotlivé programy Office si tu môžete zakúpiť ako plnú verziu pre jedného používateľa. Tie už zvyčajne používal predchádzajúci majiteľ alebo pochádzajú z väčších objemov licencií spoločnosti. Každá predchádzajúca inštalácia takéhoto predtým používaného programu alebo súvisiaca licencia bola pri predaji spoločnosti Wiresoft opäť vymazaná, takže Excel 2016 alebo príslušný iný Office-program je opäť 100 % použiteľný, a preto ho možno bez ďalšieho znovu nainštalovať.

Pri kúpe od spoločnosti Used Software vám teda nevznikajú žiadne nevýhody, pokiaľ ide o práva na používanie alebo ich použiteľnosť. Pretože nákup takýchto softvérových produktov v spoločnosti Wiresoft je úplne legálny, po zaplatení si ich môžete okamžite stiahnuť a používať bez akýchkoľvek obmedzení. Pre vašu bezpečnosť bola každá licencia programu Excel od spoločnosti Wiresoft vopred skontrolovaná z hľadiska jej skutočnej použiteľnosti. Spoločnosť Wiresoft ako seriózny predajca softvéru tiež neponúka softvér, ktorý možno používať len obmedzený čas, alebo také testovacie verzie, ktoré majú len obmedzený rozsah funkcií, alebo obsahujú licencie, ktoré používajú aj tretie strany.

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa programu Excel 2016 alebo nákupu iného softvéru MS Office , môžete využiť naše kompetentné poradenstvo prostredníctvom e-mailu, telefónu a chatu.

Ďalšie odkazy na "MICROSOFT EXCEL 2016"
Recenzie zákazníkov pre "MICROSOFT EXCEL 2016"
Napíšte recenziu
Recenzie sa aktivujú po overení.

Polia označené * sú povinné.

Vzal som na vedomie nariadenia o ochrane údajov.

Kategórie