Chat with us, powered by LiveChat
telephone
Pomoc s nastavením
+49 69 173261340
 
MICROSOFT EXCHANGE SERVER 2016 - 10 PACK DEVICE CAL
Der Kinderschutzbund – Bundesverband

Každým nákupom od spoločnosti Wiresoft podporíte Kinderschutzbund.

MICROSOFT EXCHANGE SERVER 2016 - 10 PACK DEVICE CAL

Pripravené na okamžitú expedíciu, dodacia lehota 24 hodín

 • SW10410
 • 381-02250
 • Trvalo platný
 • Všetky jazyky
 • EU
P Dostanete Bonusové body
STIAHNUTIE SOFTVÉRU + LICENCIA
209,90 € * 231,90 € * (9,49% uložené)

vrátane DPH.

Der Kinderschutzbund – Bundesverband

Každým nákupom od spoločnosti Wiresoft podporíte Kinderschutzbund.


Ste firemný zákazník
alebo máte právne otázky?

Som tu pre vás.


Kadir Aydin

Microsoft Licensing Professional (MLP)

PODROBNOSTI  
Množstvo 10x Device CAL
Systém  Server Exchange
CAL Device CAL
Rozsah dodávky Právo na používanie
Trvanie Neobmedzene
Jazyky Všetky jazyky


Predpokladom pre prístup ku všetkým službám servera Microsoft Exchange Server 2016 dostupným vo vydaniach Standard a Enterprise je okrem samotnej serverovej licencie aj licencia na klientsky prístup pre koncové zariadenia: Exchange Server 2016 Device CAL. Iba táto licencia poskytuje konkrétnemu registrovanému počítaču (PC, notebooku, tabletu, mobilnému telefónu) príslušné prístupové práva.

V prípade ďalších otázok týkajúcich sa produktu sa obráťte na náš zákaznícky servis.

Informácie o výrobku "MICROSOFT EXCHANGE SERVER 2016 - 10 PACK DEVICE CAL"

10 licencií CAL na zariadenia pre Microsoft Exchange Server 2016 ako používaný softvér

Predpokladom prístupu ku všetkým službám servera Microsoft Exchange Server 2016, ktoré sú k dispozícii vo verziách Standard a Enterprise, je okrem samotnej serverovej licencie aj klientska licencia pre prístup ku koncovým zariadeniam: Exchange Server 2016 Device CAL. Len tak získa konkrétny registrovaný počítač (PC, notebook, tablet, mobilný telefón) príslušné prístupové práva.

V súlade s ustanoveniami o správe licencií spoločnosti Microsoft neobsahuje serverová licencia pre Exchange Server 2016 žiadne ďalšie používateľské práva, preto je potrebné ich získať samostatne vo forme licencie Device CAL. Zaregistrované koncové zariadenie potom môže používať ktorýkoľvek oprávnený používateľ na prístup k príslušným funkciám servera Exchange.

Licencie CAL pre použité zariadenia pre Exchange Server 2016 Standard a Enterprise Edition sú k dispozícii za rozumnú cenu od spoločnosti Wiresoft - pre flexibilné licencovanie koncových zariadení podľa potrieb sú k dispozícii aj jednotlivo. Tieto licencie na prístup ku koncovému zariadeniu ponúkajú ako použitý softvér rovnaké funkcie ako licencie CAL na zariadenia pre Exchange Server 2016, ktoré sa ponúkajú ako nové v rámci oficiálneho licenčného programu spoločnosti Microsoft.

Používanie rôznych funkcií servera Exchange Server 2016 s používanou licenciou CAL na zariadenia

V modernej spoločnosti predstavuje Microsoft Exchange Server 2016 nevyhnutný základ pre riadenie a správu príslušných procesov komunikačného systému. Server Exchange slúži ako rozhranie pre internú a externú komunikáciu  a spája všetkých zamestnancov a oddelenia na rôznych miestach, čím zvyšuje aj efektívnosť pracovných postupov: Exchange Server 2016 totiž umožňuje centrálnu správu a prehľadnú archiváciu e-mailov a kontaktov, ako aj úloh; integrovaná správa verzií zlepšuje aj spoločnú prácu na dokumentoch. Vo verzii 2016 bol počet serverových rolí v serverovej architektúre znížený na dve: Mailbox a Edge Transport; okrem toho sa zjednodušilo škálovanie poštových schránok a optimalizovala sa podpora cloudových služieb. Ďalšie funkcie:

 • Architektúra vyhľadávania eDiscovery pristupuje k viacerým serverom a funguje asynchrónne aj decentralizovane.
 • Filtre súvisiace s kontextom zlepšujú vyhľadávanie informácií.
 • Vyhľadávanie obsahu je škálovateľnejšie vďaka zvýšeniu počtu schránok s možnosťou vyhľadávania a archívnych schránok na celkový počet 20 000.
 • Správa odosielania údajov prostredníctvom aplikácie Outlook 2016 alebo Outlook on the bola okrem iného vylepšená o individuálne prispôsobiteľné prístupové práva.
 • Podporované sú aj hybridné scenáre pre poštové schránky.
 • Prevencia straty dát (DLP) vo verzii Enterprise zvyšuje bezpečnosť dát, a to aj v prípade e-mailov obsahujúcich potenciálny škodlivý softvér.
 • Štandardný protokol MAPI aplikácie Outlook prostredníctvom protokolu HTTP optimalizuje spoľahlivosť a stabilitu pripojení Exchange.

Prehľad informácií o používaných licenciách CAL na zariadenia pre Exchange Server 2016 Standard a Enterprise Edition

Licencie Device CAL ponúkané spoločnosťou Wiresoft ako použitý softvér sa nelíšia od príslušných nových licencií Device CAL, pretože ponúkajú rovnaké možnosti používania funkcií dostupných vo vydaniach Exchange Server 2016 Standard a Enterprise. Použitý softvér pre licencie CAL pre zariadenia preto ponúka mnohým spoločnostiam a inštitúciám lacnú alternatívu na vybavenie koncových zariadení licenciou na prístup k serveru Exchange. Nasledujúci prehľad vysvetľuje všetky výhody a špeciálne funkcie.

Správa licencií Microsoft s licenciami CAL pre Exchange Server 2016

Správa licencií Microsoft vysvetľuje všetky ustanovenia týkajúce sa doplnkového vybavenia zariadení alebo koncových zariadení s prístupovými právami pre Exchange Server 2016 vo verziách Standard a Enterprise, aby používatelia mohli prostredníctvom nich pristupovať k e-mailom atď. Takéto licencie CAL, ktoré sú už súčasťou licencie servera, sú však určené výlučne pre správcov, a preto sa nesmú používať na typické služby Exchange. Iba licencia na prístup klienta, ako je napríklad licencia Device CAL, vybaví koncové zariadenie právami, aby jeden - alebo postupne niekoľko zamestnancov - mohlo používať funkcie servera Exchange. Táto licencia CAL zariadenia neobsahuje žiadny ďalší softvér okrem vyhradených prístupových práv pre prostredie klient/server servera Exchange Server 2016.

Aké typy licencií CAL sú k dispozícii pre Exchange Server 2016 Standard a Enterprise Edition?

Licencovanie na základe licencií CAL pre Exchange Server 2016 vo verziách Standard a Enterprise poskytuje presnú správu prístupových práv pre všetky príslušné počítače (samostatné alebo mobilné zariadenia) v organizácii. Licenčný model spoločnosti Microsoft ponúka celkovo dva typy licencií CAL pre server Exchange Server 2016:

 • Licencia CAL zariadenia pre server Exchange Server 2016 pre vyhradené koncové zariadenie (počítač, notebook, tablet, telefón)
 • Licencia CAL pre server Exchange Server 2016 - pre jedného vyhradeného používateľa

Aké sú rozdiely medzi licenciami CAL na zariadenia a licenciami CAL na používateľov pre Exchange Server 2016?

Licencia Device CAL pre Exchange Server 2016 sa v podstate nelíši od licencie User CAL, pokiaľ ide o dostupné funkcie a služby. Existuje však dôležitý rozdiel vo výhodách, ktoré ponúkajú jednotlivé typy prístupu k serveru Exchange: V závislosti od počtu a vybavenia pracovných staníc v spoločnosti a pracovných postupov, v ktorých sa pristupuje k serveru Exchange, môže niekoľko zamestnancov na tento účel zdieľať jedno koncové zariadenie, aby mohli striedavo pristupovať k serveru Exchange, alebo jeden používateľ používa na tento účel úplne iné koncové zariadenia.

Koncové zariadenie s operačným systémom Windows, ktorému bol povolený prístup pomocou licencie Device CAL, môže na používanie dostupných služieb Exchange používať každý zamestnanec, ktorý má na to oprávnenie. Napríklad vo firme, kde sa pracuje na zmeny, sa niekoľko zamestnancov delí o jedno koncové zariadenie na preberanie e-mailov atď., takže je tu potrebných menej klientskych prístupových licencií ako v prípade licencie User CAL.

Ak sa toto licencované koncové zariadenie môže používať aj ako mobilné zariadenie, napr. notebook, tablet alebo smartfón, príslušný používateľ môže tiež pristupovať k serveru Exchange prostredníctvom prístupu na internet bez ohľadu na miesto - napr. na cestách, z iného miesta alebo v domácej kancelárii. Aplikácia Device CAL potom ponúka aj možnosti používania mobilných zariadení.

Aké sú rozdiely medzi licenciami CAL na zariadenia pre Exchange Server 2016 vo verziách Standard a Enterprise?

Licencie Device CAL pre MS Exchange Server 2016 ponúkajú rôzne funkcie v závislosti od edície Standard alebo Enterprise, v prípade edície Enterprise kvôli vyššej škálovateľnosti požiadaviek na poštové schránky. Je však možné používať aj verziu Exchange Server Enterprise Edition s licenciou Device CAL pre verziu Standard Edition - s príslušne obmedzenou funkčnosťou verzie Standard Edition, ako aj s menším počtom databáz poštových schránok. Licencie CAL na zariadenia pre verziu Enterprise preto spolu s príslušnou licenciou na server verzie Enterprise ponúkajú rozšírený rozsah služieb a funkcií, ktoré sú často potrebné vo väčších spoločnostiach alebo organizáciách, vrátane prevencie straty údajov.

Poznámka Kompatibilita verzií licencií CAL na zariadenia pre Exchange Server 2016

Okrem funkcií, ktoré sú k dispozícii v závislosti od edície, licencia Device CAL pre Exchange Server 2016 nielenže vybavuje počítač atď. prístupovými právami práve pre túto verziu servera, ale oprávňuje ho aj na prístup k starším verziám Exchange, ako je napríklad 2013 (downgrade). Licenciu Device CAL pre server verzie 2016 však nemožno použiť na prístup k vyššej verzii servera Exchange Server 2019 (upgrade).

Okrem funkcií dostupných v jednotlivých edíciách by preto kupujúci licencií CAL na zariadenia pre server Exchange Server mali vždy zvážiť kompatibilitu medzi použitou licenciou servera a licenciami na prístup klientov.

Čo je ešte potrebné zohľadniť pri licencovaní Exchange Servera 2016 s licenciami CAL na zariadenia?

Licencia Device CAL pre server Exchange Server verzie 2016 je platná presne pre jedno koncové zariadenie a vybavuje ho príslušnými prístupovými právami. Po dokončení registrácie už nie je možné zariadenie CAL preniesť na iné koncové zariadenie. Je tiež vylúčené zmeniť typ CAL, v tomto prípade: použiť Device CAL ako User CAL.

Účelom týchto ustanovení spoločnosti Microsoft o správe licencií je zabrániť nesprávnemu prístupu k serveru Exchange Server 2016 a poskytnúť spoločnosti väčšiu bezpečnosť komunikácie, pretože nelicencované počítače nemajú prístup k e-mailovým službám a údajom servera.

Záver o výbere licencií CAL zariadenia

Ktorý typ licencie klientskeho prístupu na používanie servera Exchange Server 2019 ponúka spoločnosti viac možností, sa preto vždy uvádza v konkrétnom prípade. Okrem počtu koncových zariadení, ktoré používajú server Exchange, zohráva úlohu aj počet používateľov: keď niekoľko zamestnancov používa na prístup k serveru Exchange postupne jedno koncové zariadenie, licencia Device CAL ponúka viac výhod.

Presná znalosť typických scenárov spoločnosti je preto najlepším východiskom pre výber správneho typu licencie CAL pre server Exchange Server 2016. Za určitých okolností je licencovanie pomocou licencií CAL na zariadenia pre spoločnosť výhodnejšie ako pomocou licencií CAL na používateľov, pretože je potrebné zakúpiť celkovo menej prístupových licencií.

Použité licencie CAL pre Microsoft Exchange Server 2016 sú k dispozícii v internetovom obchode Wiresoft Online Shop už za jednu licenciu

Použité licencie CAL na zariadenia pre Exchange Server 2016 sú k dispozícii aj jednotlivo v internetovom obchode Wiresoft Online Shop - pretože tu neplatia žiadne ustanovenia spoločnosti Microsoft o množstevných licenciách týkajúce sa úrovní; okrem toho neexistujú žiadne nevýhody alebo obmedzenia v použiteľnosti použitého softvéru - nielen preto, že softvér sa v zásade nemôže opotrebovať. Viac informácií o tejto téme nájdete nižšie.

Odkiaľ pochádzajú licencie Device CAL pre Exchange Server 2016, ktoré spoločnosť Wiresoft ponúka ako použitý softvér?

Licencie CAL na zariadenia pre MS Exchange Server 2016 ponúkané spoločnosťou Wiresoft ako použité sú originálne licencie licenčného programu spoločnosti Microsoft; ako použité licencie CAL na zariadenia boli predtým súčasťou licencie Device Volume Licence na Exchange Server 2016 zakúpenej spoločnosťou. Túto objemovú licenciu a licencie na prístup k jednotlivým zariadeniam, ktoré neboli potrebné, zakúpila spoločnosť Wiresoft a objemová licencia bola rozdelená na jednotlivé licencie. Výsledné takzvané licencie CAL pre jedno zariadenie sa potom označujú ako použitý softvér. Napriek ich označeniu ako licencie na používaný prístup ich však možno používať ako nepoužívané licencie na prístup k serveru Exchange Server 2016, pretože sa nelíšia z hľadiska obmedzení funkčnosti alebo doby používania.

Licencie CAL na zariadenia pre Exchange Server 2016 ako používaný softvér ponúkajú kupujúcemu zabezpečenie

Ponuka spoločnosti Wiresoft na predplatený softvér pre licencie Device CAL pre Exchange Server 2016 poskytuje zákazníkom možnosť lacného licencovania pre Exchange Server 2016, pretože ich používanie je bezpečné! Licencie CAL na použité zariadenia od spoločnosti Wiresoft tiež ponúkajú obvyklú bezpečnosť kupujúceho s okamžitým stiahnutím po zakúpení a okamžitou aktiváciou licencie pomocou platného licenčného kľúča.

Sú nákup a používanie použitých licencií CAL na zariadenia pre Exchange Server 2016 legálne?

Licencie CAL na zariadenia pre Exchange Server 2016, ako aj ostatné licencie na prístup klientov, ktoré ponúka spoločnosť Wiresoft, pochádzajú z licenčného inventára spoločností. Z toho vyplýva, že obchodovanie s použitými licenciami CAL vychádza z platnej judikatúry, ktorá výslovne povoľuje predaj, ako aj nákup a používanie použitých licencií Microsoft; rôzne súdne rozhodnutia túto skutočnosť opakovane jasne potvrdili.

Zákazníci spoločnosti Wiresoft majú preto pri nákupe použitých licencií CAL na zariadenia pre Exchange Server 2016 a ich používaní právnu istotu, pretože neporušujú žiadne právne ustanovenia.

Použitý softvér od spoločnosti Wiresoft ponúka aj bezpečnosť auditu prostredníctvom kompletného dokladu o všetkých predchádzajúcich kupujúcich!

Zhrnutie všetkých výhod licencií CAL na zariadenia pre Exchange Server 2016 ako používaného softvéru

Použitý softvér User CALs pre Exchange Server 2016 od spoločnosti Wiresoft predstavuje cenovo výhodnú alternatívu v porovnaní s porovnateľným novým softvérom od bežných poskytovateľov softvéru - táto cenová výhoda platí aj pre iný použitý serverový softvér s príslušnými prístupovými licenciami od spoločnosti Microsoft.

Licencovanie pomocou licencií CAL na používané zariadenia neobsahuje žiadne číselné obmedzenia v čase nákupu, ako je to zvyčajne, takže si môžete licencie prispôsobiť tak, aby vyhovovali skutočnému používaniu serverových služieb na základe presného počtu koncových zariadení vo vašej spoločnosti. Zákazníci spoločnosti Wiresoft tak môžu flexibilným výberom počtu licencií znížiť aj náklady na licencie na prístup k zariadeniam pre server Exchange Server.

Použité licencie od spoločnosti Wiresoft preto predstavujú mimoriadne výhodný spôsob, ako doplniť zásoby softvéru za rozumnú cenu. Dostupnosť viacerých verzií softvéru tiež znamená, že sa dá vyhnúť problémom s kompatibilitou, ktoré by mohli byť spôsobené používaním nejednotných verzií softvéru, čím sa znížia aj náklady na nákup nového hardvéru. V obchode so softvérom Wiresoft preto nájdete nielen licencie CAL na zariadenia pre Exchange Server 2016, ale aj príslušné licencie CAL na používateľov ako používaný softvér, ako aj licencie na klientsky prístup pre iné verzie MS Exchange Server.

Ponuka použitého softvéru Wiresoft zahŕňa aj softvér Microsoft na použitie v iných oblastiach podnikania - so všetkými uvedenými výhodami. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa licencií CAL na zariadenia pre MS Exchange Server 2016 alebo akýkoľvek iný produkt spoločnosti Microsoft, neváhajte nás kontaktovať prostredníctvom chatu, e-mailu alebo telefonicky.

Ďalšie odkazy na "MICROSOFT EXCHANGE SERVER 2016 - 10 PACK DEVICE CAL"
Recenzie zákazníkov pre "MICROSOFT EXCHANGE SERVER 2016 - 10 PACK DEVICE CAL"
Napíšte recenziu
Recenzie sa aktivujú po overení.

Polia označené * sú povinné.

Vzal som na vedomie nariadenia o ochrane údajov.

Kategórie