AUTORIZOVANÝ ORIGINÁLNY VÝROBOK
DOPRAVA DO 24 HODÍN
PODPORA PROSTREDNÍCTVOM CHATU, E-MAILU A TELEFÓNU
BEZPLATNÁ HORÚCA LINKA +4969 - 173261340
 

Microsoft Windows Server 2019

Windows Server 2019 je základnou odpoveďou na súčasné výzvy moderného IT, ktoré sa čoraz viac presúva smerom ku cloudovým aplikáciám a službám a odklonom od lokálnych dátových centier. Nový operačný systém Windows Server je založený na systéme Windows 10 a je ideálne vybavený na riešenie týchto výziev: ponúka mnoho vylepšení existujúcich, ako aj nových funkcií, ktoré uľahčujú efektívnu a účinnú prácu a zároveň ešte komplexnejšiu správu a ochranu citlivých údajov.

Okrem toho operačný systém Windows Server 2019 úzko prepája lokálne (miestne) prostredia so službou Azure. Podniky tak môžu využívať ďalšie vrstvy zabezpečenia a nové hybridné funkcie.

Nástroj Storage Migration Service uľahčuje nielen prechod na novú verziu servera, ale aj migráciu serverov vrátane údajov do cloudu. Ako úložisko môže slúžiť služba Azure File Sync alebo server Windows v službe Azure.

Rovnako ako v predchádzajúcej verzii, aj pri Windows Server 2019 vo verziách Standard a Datacenter spoločnosť Microsoft zachováva formu licencovania, ktorá je založená na jadrách namiesto procesorov.

Spoločnosť Wiresoft ponúka edície Windows Server 2019 Standard a Datacenter ako 2-jadrové licencie, ako aj pôvodné, nevyužité jednotlivé licencie 16-jadrového balíka. Tie pochádzajú legálne z objemových licencií spoločností, ktoré nepotrebovali celý objem licencie.

Windows Server 2019 je základnou odpoveďou na súčasné výzvy moderného IT, ktoré sa čoraz viac presúva smerom ku cloudovým aplikáciám a službám a odklonom od lokálnych dátových centier. Nový... dozvedieť sa viac »
Zatvoriť okno
Microsoft Windows Server 2019

Windows Server 2019 je základnou odpoveďou na súčasné výzvy moderného IT, ktoré sa čoraz viac presúva smerom ku cloudovým aplikáciám a službám a odklonom od lokálnych dátových centier. Nový operačný systém Windows Server je založený na systéme Windows 10 a je ideálne vybavený na riešenie týchto výziev: ponúka mnoho vylepšení existujúcich, ako aj nových funkcií, ktoré uľahčujú efektívnu a účinnú prácu a zároveň ešte komplexnejšiu správu a ochranu citlivých údajov.

Okrem toho operačný systém Windows Server 2019 úzko prepája lokálne (miestne) prostredia so službou Azure. Podniky tak môžu využívať ďalšie vrstvy zabezpečenia a nové hybridné funkcie.

Nástroj Storage Migration Service uľahčuje nielen prechod na novú verziu servera, ale aj migráciu serverov vrátane údajov do cloudu. Ako úložisko môže slúžiť služba Azure File Sync alebo server Windows v službe Azure.

Rovnako ako v predchádzajúcej verzii, aj pri Windows Server 2019 vo verziách Standard a Datacenter spoločnosť Microsoft zachováva formu licencovania, ktorá je založená na jadrách namiesto procesorov.

Spoločnosť Wiresoft ponúka edície Windows Server 2019 Standard a Datacenter ako 2-jadrové licencie, ako aj pôvodné, nevyužité jednotlivé licencie 16-jadrového balíka. Tie pochádzajú legálne z objemových licencií spoločností, ktoré nepotrebovali celý objem licencie.

Pre filtrovanie neboli nájdené žiadne výsledky!
MICROSOFT WINDOWS SERVER 2019 STANDARD 16-CORE
MICROSOFT WINDOWS SERVER 2019 STANDARD 16-CORE
Microsoft Windows Server 2019 Standard 16-Core Pohodlne si licencujte Windows Server 2019 Standard Edition so 16-Core balíkom od spoločnosti Wiresoft! Štandardná edícia Windows Server 2019 už pokrýva typické možnosti nasadenia menších...
498,95 € *
O výrobku
MICROSOFT WINDOWS SERVER 2019 STANDARD 2-CORE
MICROSOFT WINDOWS SERVER 2019 STANDARD 2-CORE
Microsoft Windows Server 2019 Standard 2-Core Flexibilne doplňte svoje licenčné potreby pre Windows Server 2019 Standard pomocou 2-Core balíkov od spoločnosti Wiresoft! Štandardná edícia Windows Server 2019 bola vyvinutá najmä na...
74,95 € *
O výrobku
MICROSOFT WINDOWS SERVER 2019 DATACENTER 16-CORE
MICROSOFT WINDOWS SERVER 2019 DATACENTER 16-CORE
Microsoft Windows Server 2019 Datacenter 16-Core Serverový operačný systém Windows Server 2019 Datacenter ponúka maximálnu virtualizáciu kombináciou lokálnych prostredí so službou Azure - s mnohými hybridnými funkciami, vysokým výkonom a...
3 790,95 € *
O výrobku
MICROSOFT WINDOWS SERVER 2019 DATACENTER 2-CORE
MICROSOFT WINDOWS SERVER 2019 DATACENTER 2-CORE
Microsoft Windows Server 2019 Datacenter 2-Core Doplňte svoje potreby licencií pre Windows Server 2019 Datacenter o balíky s 2-Core od spoločnosti Wiresoft! Edícia Datacenter systému Windows Server 2019 je špeciálne navrhnutá na...
464,95 € *
O výrobku

Windows Server 2019 - najdôležitejšie nové funkcie a vlastnosti

V porovnaní s verziou Windows Server 2016 ponúka Windows Server 2019 množstvo vylepšení a doplnkov, ktoré zvyšujú bezpečnosť aj možnosti virtualizácie na novú úroveň.

Hybridné funkcie integrované vo verzii servera 2019 umožňujú ešte väčšiu integráciu a využívanie služieb Microsoft Azure v miestnom dátovom centre. Teraz je možné používať služby ako Azure Backup, Azure Site Recovery, ako aj Azure Update Management a Azure Network Adapter. Sieťový adaptér Azure ponúka výhodu prepojenia miestneho servera s virtuálnou sieťou Azure v cloude Azure.

Nižšie uvádzame prehľad najdôležitejších nových služieb v systéme Windows Server 2019:

Podpora pre Kubernetes a rozšírená podpora pre Linux

Platforma Windows Server 2019 rovnako ako predchádzajúca verzia podporuje kontajnery alebo Kubernetes. Teraz je možné súbežne používať aj kontajnery Linux a Windows spravované pomocou Kubernetes. Kubernetes bol tiež rozšírený o nové funkcie, ako je napríklad kontajnerová sieť. Vylepšené boli aj jednotlivé obrazy kontajnerov. Bol pridaný kontajnerový obraz "windows", ktorý má širší rozsah funkcií ako predchádzajúce obrazy.

Hyperkonvergovaná infraštruktúra (HCI)

Platformy HCI sú ideálne na virtualizáciu serverov a desktopov, pomerne ľahko sa implementujú a spravujú a tiež sa škálujú. Windows Server 2019 tu tiež ponúka nové funkcie v porovnaní s verziou 2016, ktoré výrazne zjednodušujú zložitosť a nasadenie a IT infraštruktúr.

Nové služby pre softvérovo definované siete (SDN)

Softvérovo definované siete ponúkajú vo verzii 2019 aj množstvo vylepšení a doplnkov. Medzi nové funkcie patrí monitorovanie firewallu a možnosť vzájomného prepojenia dvoch sietí. Šifrované siete ponúkajú bezpečné šifrovanie virtuálnych sietí pomocou technológie DTLS (Datagram Transport Layer Security), ktorá môže zabrániť pokusom o manipuláciu a odpočúvanie.

Analytické funkcie so System Insights

Windows Server 2019 ponúka možnosti prediktívnej analýzy pomocou funkcie System Insights. S podporou modelu strojového učenia možno vyhodnocovať údaje serverového systému, ako sú hodnoty výkonu a udalosti, a vytvárať presné prognózy s cieľom znížiť úsilie potrebné na reaktívnu správu inštancií systému Windows Server, napríklad v prípade úzkych miest vo výkone.

Zvýšené zabezpečenie citlivých údajov v systéme Windows Server 2019

Ohrozenie alebo ochrana infraštruktúry a citlivých pracovných záťaží je naďalej vysokou prioritou pre všetky moderné podniky. Na tento účel sú teraz v systéme Windows Server 2019 k dispozícii nástroje ako radič domény a tienené virtuálne počítače. Okrem toho boli do programu Windows Defender pridané nové funkcie, ako napríklad Exploit Guard, ktorý je súčasťou programu Windows Defender Advanced Threat Protection (ATP) a umožňuje monitorovanie prístupu do siete a dokumentov a priečinkov v nej umiestnených. Okrem toho bezpečnostné funkcie Azure AD, ako napríklad Azure AD Banned Passwords a Azure AD Password Protection, umožňujú chrániť miestnu službu Active Directory.

Ďalšie funkcie, ktoré sú zahrnuté len vo verzii servera Datacenter 2019, sú opísané v nasledujúcom porovnaní.

Porovnanie Windows Server 2019 Standard a Datacenter

Hoci obe serverové edície Standard a Datacenter majú takmer identický rozsah funkcií, líšia sa v príslušných možnostiach virtualizácie. To, ktorá edícia Windows Server 2019 je v každom prípade najvhodnejšia, preto závisí najmä od stupňa virtualizácie, ktorý sa v spoločnosti používa.

Preto existujú určité rozdiely, ktoré ovplyvňujú rozhodnutie o kúpe konkrétnej edície: Napríklad Hyper-V je v edícii Standard značne obmedzená, rovnako ako používanie služby Storage Spaces Direct a replikácie úložiska; iba edícia Datacenter tu ponúka celý rozsah služieb.

Windows Server 2019 Standard

Windows Server 2019 Standard je vhodný pre menšie a väčšie spoločnosti, ktoré vyžadujú pokročilejšie funkcie. Podpora kontajnerov v neobmedzenom počte je zahrnutá v edícii Standard. Pri používaní kontajnerov Hyper-V je však potrebné dbať na to, aby boli povolené len dva kontajnery, pretože edícia Standard umožňuje len 2 virtuálne počítače (VM).

Verzia Standard Edition má limit pamäte RAM 24 TB a žiadny limit CPU, pričom na jeden server pripadá minimálne 16 jadier a na jeden procesor 8 jadier.

Windows Server 2019 Datacenter

Windows Server 2019 Datacenter ponúka najširšiu sadu funkcií spomedzi edícií s prakticky neobmedzenými právami na virtualizáciu, táto verzia je ideálna pre potreby podnikov s veľkým zaťažením IT a vysokou mierou virtualizácie.

Rovnako ako v štandardnej edícii je tu limit pamäte RAM 24 TB a počet jadier je neobmedzený. Počet povolených virtuálnych počítačov a kontajnerov Hyper-V je však neobmedzený.

Najdôležitejšie odlišnosti medzi serverovými edíciami Standard a Datacenter sú tieto:

Tienené virtuálne počítače (Shielded VM)

Shielded Virtual Machines umožňuje vytvárať a chrániť vysoko bezpečné virtualizačné infraštruktúry. Tienený virtuálny počítač zapečatí virtuálne servery a zabráni neoprávneným osobám v prístupe a kopírovaní kritických údajov virtuálneho počítača, ktorý je napríklad outsourcovaný do verejného cloudu, a jeho následnému spusteniu na cudzom serveri. Tienený virtuálny počítač tak ponúka spoľahlivú ochranu pred zneužitím a krádežou údajov.

Softvérovo definované siete

SDN - softvérovo definované siete - pre Windows Server 2019 umožňuje centrálnu konfiguráciu a dynamickú správu fyzických sieťových zariadení, ako sú smerovače a prepínače, ako aj virtuálnych zariadení, napr. brán.

Funkcie ukladania

Priestory úložiska Direct a replika úložiska

V závislosti od serverovej edície ponúka Windows Server 2019 rôzny rozsah funkcií úložiska, pričom iba edícia Datacenter podporuje všetky príslušné funkcie Windows Server 2019. Verzia Standard napríklad nemá funkciu Storage Spaces Direct, ale má funkciu Storage Replica.

Replika úložiska pre Windows Server

Replika úložiska v systéme Windows Server 2019 minimalizuje výpadky vďaka pripravenosti na haváriu a zabraňuje strate údajov na úrovni súborového systému. V tomto prípade podporuje Storage Replica synchrónnu aj asynchrónnu replikáciu: Pri synchrónnej replikácii Storage Replica zrkadlí údaje na fyzických miestach so zväzkami zabezpečenými proti výpadku; pri asynchrónnej replikácii sa údaje zrkadlia medzi miestami pomocou sieťových prepojení s vyššou latenciou.

Priestor na ukladanie priamo (S2D) - len v serveroch dátového centra

Pomocou služby Storage Spaces Direct možno miestne dátové úložiská serverov spojiť do virtuálneho klastra. V tomto klastri majú uzly rôzne fyzické nosiče údajov, ktoré môžu byť aj rôznymi nosičmi údajov. Komunikácia medzi jednotlivými dátovými nosičmi prebieha pomocou protokolu SMB. S2D nielenže zjednodušuje nastavenie a správu softvérovo definovaných systémov úložísk (SDS), ale umožňuje aj vytváranie škálovateľných a vysoko dostupných systémov úložísk.

Minimálne požiadavky na hardvér pre Windows Server 2019

Na zabezpečenie bezpečnej a bezproblémovej prevádzkysystému Windows Server 2019 sú potrebné nasledujúce minimálne požiadavky. Skutočné požiadavky závisia v každom prípade od príslušnej konfigurácie systému, ako aj od nainštalovaných aplikácií.

PAMÄŤ RAM: 512 MB

2 GB pre server s možnosťou inštalácie "desktop display

Miesto na pevnom disku: 32 GB

Požadovaná rýchlosť procesora: 1,4 GHz s 64bitovým procesorom

Grafická karta s podporou Super VGA: 1 024 x 768 Px

Licencovanie systému Windows Server 2019 Standard a Datacenter

Spoločnosť Microsoft ponúka licenčný model pre edície Windows Server 2019 Standard a Datacenter výlučne prostredníctvom počtu jadier. Rovnako ako v predchádzajúcej verzii 2016 je licencovanie na jadro, ktoré zaviedla spoločnosť Microsoft, založené na dvoch jadrách procesora ako minimálnej jednotke v každom prípade. Okrem hardvéru (základná licencia) musia byť licencovaní aj klienti pristupujúci k systému Windows Server 2019 (licencie CAL).

Ako funguje základné licencovanie systému Windows Server 2019?

Licencovanie systému Windows Server 2019 je vždy založené na fyzickom hardvéri. Každá licencia pokrýva dve fyzické procesorové jadrá. Windows Server 2019 Standard Edition aj Datacenter Edition sú licencované na základe počtu procesorových jadier fyzického servera, na ktorom má byť nainštalovaný serverový operačný systém.

Podľa licenčných pravidiel spoločnosti Microsoft platí minimálna licencia 8 jadier na procesor - bez ohľadu na skutočný počet jadier, ktorý môže byť nižší. Pri licencovaní servera s 2 procesormi sa teda účtuje aspoň 16 jadier, takže je potrebných 8 balíkov licencií pre 2 jadrá.

Ďalšie licenčné požiadavky pre Windows Server 2019

Každý štandardný server s licenciou Windows Server 2019 je oprávnený prevádzkovať maximálne dve inštancie Hyper-V na jednu licenciu jadra. Ak je však v edícii Standard potrebných viac inštancií Hyper-V, je potrebné prelicencovať všetky aktívne jadrá.

Na druhej strane, vo verzii Windows Server 2019 Datacenter nie je počet virtuálnych počítačov obmedzený. Predpokladom je, že všetky procesorové jadrá servera sú licencované.

Na serveri s licenciou na 16 jadier môžu bežať maximálne 2 servery so systémom Windows. Na spustenie 3 serverov so systémom Windows je potom potrebná licencia na 32 jadier. Pre inštancie systému Linux sa však nevyžaduje žiadna ďalšia licencia.

Kúpte si Windows Server 2019 Editions za rozumnú cenu v spoločnosti Wiresoft

Edície Windows Server 2019 sú k dispozícii od spoločnosti Wiresoft vo verziách Standard a Datacenter. V závislosti od toho, či chcete doplniť existujúce licencie Windows Server 2019 alebo licencovať svoje servery s novou edíciou, máte na výber medzi 2-jadrovými dodatočnými licenciami alebo jednotlivými objemovými licenciami zo 16-jadrových balíkov pre edície Standard a Datacenter. Spoločnosť Wiresoft pritom ponúka lacné nepoužívané licencie od spoločností, ktoré sú zakúpené legálne.

Pri kúpe licencií Windows Server 2019 od spoločnosti Wiresoft preto dostanete len nepoužité originálne licencie, ktoré pochádzajú od európskych spoločností, a sú preto kompatibilné. Spoločnosť Wiresoft ich predtým dôkladne skontrolovala z hľadiska pravosti a bezchybnej funkčnosti. Potvrdzujú to mnohí spokojní zákazníci spoločnosti Wiresoft. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa vašich licenčných potrieb pre Windows Server Editions 2019 Standard a Datacenter, kontaktujte nás.

Naposledy zobrazené