AUTORIZOVANÝ ORIGINÁLNY VÝROBOK
DOPRAVA DO 24 HODÍN
PODPORA PROSTREDNÍCTVOM CHATU, E-MAILU A TELEFÓNU
BEZPLATNÁ HORÚCA LINKA +4969 - 173261340
 

Microsoft Exchange Server 2013 - na efektívnu e-mailovú komunikáciu a správu

Microsoft Exchange Server 2013 je nová verzia osvedčeného softvéru groupware a e-mailového servera, ktorý slúži na centrálnu správu e-mailov a kontaktov, ako aj úloh a stretnutí pre väčší počet používateľov. Užitočné nástroje servera Exchange zlepšujú efektívnosť spolupráce jednotlivých zamestnancov aj tímov v spoločnosti.

Praktické funkcie Exchange Servera 2013 sú zamerané na to, aby boli komunikačné kanály flexibilné, jasné a transparentné a zároveň nákladovo efektívne. K tomu sa pridáva nielen vysoká úroveň výkonu a spoľahlivosti tejto verzie, ale aj komplexná kontrola a zabezpečenie kritických údajov - najmä v čase, keď sú požiadavky na dodržiavanie predpisov pre firmy a organizácie čoraz dôležitejšie - bez toho, aby to obmedzovalo prácu.

Hlavným cieľom Exchange 2013 je preto jednoduchosť škálovania služieb, využívanie dostupných funkcií v procese a izolácia chýb. Exchange Server 2013 preto tiež znížil počet serverových rolí na tieto tri: Mailbox Server, Client Access a Edge Transport.

Verzia Microsoft Exchange Server 2013 je k dispozícii od spoločnosti Wiresoft v dvoch edíciách Standard a Enterprise za špeciálnu cenu. Exchange Server 2013 Standard už spĺňa požiadavky na poštové schránky malých a stredne veľkých spoločností, zatiaľ čo Exchange Server 2013 Enterprise je určený výhradne pre škálovateľné požiadavky veľkých spoločností a organizácií, ktoré potrebujú spravovať väčší počet databáz poštových schránok.

Microsoft Exchange Server 2013 je nová verzia osvedčeného softvéru groupware a e-mailového servera, ktorý slúži na centrálnu správu e-mailov a kontaktov, ako aj úloh a stretnutí pre väčší počet... dozvedieť sa viac »
Zatvoriť okno
Microsoft Exchange Server 2013 - na efektívnu e-mailovú komunikáciu a správu

Microsoft Exchange Server 2013 je nová verzia osvedčeného softvéru groupware a e-mailového servera, ktorý slúži na centrálnu správu e-mailov a kontaktov, ako aj úloh a stretnutí pre väčší počet používateľov. Užitočné nástroje servera Exchange zlepšujú efektívnosť spolupráce jednotlivých zamestnancov aj tímov v spoločnosti.

Praktické funkcie Exchange Servera 2013 sú zamerané na to, aby boli komunikačné kanály flexibilné, jasné a transparentné a zároveň nákladovo efektívne. K tomu sa pridáva nielen vysoká úroveň výkonu a spoľahlivosti tejto verzie, ale aj komplexná kontrola a zabezpečenie kritických údajov - najmä v čase, keď sú požiadavky na dodržiavanie predpisov pre firmy a organizácie čoraz dôležitejšie - bez toho, aby to obmedzovalo prácu.

Hlavným cieľom Exchange 2013 je preto jednoduchosť škálovania služieb, využívanie dostupných funkcií v procese a izolácia chýb. Exchange Server 2013 preto tiež znížil počet serverových rolí na tieto tri: Mailbox Server, Client Access a Edge Transport.

Verzia Microsoft Exchange Server 2013 je k dispozícii od spoločnosti Wiresoft v dvoch edíciách Standard a Enterprise za špeciálnu cenu. Exchange Server 2013 Standard už spĺňa požiadavky na poštové schránky malých a stredne veľkých spoločností, zatiaľ čo Exchange Server 2013 Enterprise je určený výhradne pre škálovateľné požiadavky veľkých spoločností a organizácií, ktoré potrebujú spravovať väčší počet databáz poštových schránok.

Pre filtrovanie neboli nájdené žiadne výsledky!
MICROSOFT EXCHANGE SERVER 2013 STANDARD
MICROSOFT EXCHANGE SERVER 2013 STANDARD
Microsoft Exchange Server 2013 Standard Komunikačné kanály v spoločnosti musia byť flexibilné, jasné, transparentné a nákladovo efektívne. Windows Exchange Server 2013 vás v tomto podporuje a pomáha vám dosiahnuť úplne novú úroveň výkonu...
303,95 € *
O výrobku
MICROSOFT EXCHANGE SERVER 2013 ENTERPRISE
MICROSOFT EXCHANGE SERVER 2013 ENTERPRISE
Microsoft Exchange Server 2013 Enterprise Oproti svojmu predchodcovi má produkt množstvo nových služieb, funkcií a technológií, ktoré sú určené na podporu spoločností pri navrhovaní ich komunikačných kanálov. S týmto softvérom groupware...
1 899,95 € *
O výrobku

Vydania a licencie servera Microsoft Exchange 2013

Microsoft Exchange Server 2013 vo všetkých dostupných verziách ponúka základné osvedčené a bezpečné, ako aj nové funkcie na odosielanie e-mailov a správu poštových schránok, úloh a kalendárov v organizácii.

Microsoft Exchange Server 2013 je licencovaný podľa obvyklého modelu klient/server. To znamená, že jeden server a všetci klienti, ktorí k nemu pristupujú, potrebujú licenciu. Funkcie, ktoré sú tu k dispozícii, sú tiež určené typom prístupových licencií, ktoré sú potrebné na ich používanie  - tie sú tiež k dispozícii od spoločnosti Wiresoft. Serverová licencia pre Exchange 2013 je k dispozícii v dvoch edíciách, ktoré sa líšia najmä počtom podporovaných poštových schránok:

 • Verzia Standard je pripravená na požiadavky malých a stredných firiem, ktoré nepotrebujú viac ako 5 databáz poštových schránok.
 • Verzia Enterprise Edition je určená najmä pre väčšie spoločnosti, ktoré potrebujú viac ako 5 databáz poštových schránok, dokonca podporuje (s kumulatívnou aktualizáciou Exchange Server 2013 RTM) až 100 poštových schránok.

Dôležité inovácie v serveri Exchange 2013

V porovnaní s predchádzajúcimi verziami Exchange ponúka Microsoft Exchange Server 2013 komplexný súbor nových funkcií a služieb, ktoré ešte lepšie podporujú používateľov v komunikácii a spolupráci. Okrem toho pomáhajú zvyšovať ich efektívnosť a zároveň znižovať prevádzkové náklady v podnikoch. Funkcie servera Exchange sa môžu poskytovať lokálne aj v cloude. Webová aplikácia Outlook ponúka aj optimalizované používateľské rozhranie, ktoré podporuje dotykové obrazovky a rozširuje tak používanie Exchange 2013 na mobilné zariadenia. Hlavnými novinkami verzie Server 2013 sú tieto funkcie:

Centrum administrácie Exchange (EAC)

Exchange 2013 ponúka aj niekoľko optimalizácií pre správcov. Napríklad konzola Exchange Management Console (EMC) a ovládací panel Exchange Control Panel (ECP), ktoré tvorili dve predchádzajúce rozhrania na správu servera Exchange Server, boli zlúčené do nového webového centra Exchange Admin Center (EAC). Je optimalizovaný aj pre lokálne, online a hybridné nasadenie. Webová správa umožňuje správcom používať pravidlá prístupu klientov na individuálne definovanie prístupu používateľov k internetu, ako aj k intranetu a konzole na správu Exchange.

Inteligentná funkcia vyhľadávania

Nástroj inteligentného vyhľadávania v serveri Microsoft Exchange Server 2013 nielen zlepšuje kvalitu výsledkov vyhľadávania, ale aj zlepšuje spoluprácu a komunikáciu medzi tímami a jednotlivcami: Používatelia teraz môžu ľahko získavať a sumarizovať informácie z viacerých zdrojov.

Integrácia so službami SharePoint a Lync

Microsoft Exchange Server 2013 Standard poskytuje vylepšenú integráciu s Microsoft Lync 2013 a Microsoft SharePoint 2013 prostredníctvom funkcie Compliance eDiscovery a webových schránok. Tieto dve služby spoločne poskytujú dôležité funkcie vrátane možnosti spolupráce s webovými schránkami.

Podpora požiadaviek na súlad

Splnenie požiadaviek na súlad a dodržiavanie zásad je pre organizácie oveľa jednoduchšie vďaka službe In-Place eDiscovery. Vylepšené funkcie vyhľadávania a indexovania v aplikácii Exchange 2013 výrazne uľahčujú vyhľadávanie dôležitých údajov. Okrem toho prevencia straty údajov (DLP) tiež zabraňuje používateľom v odosielaní dôverných informácií neoprávneným osobám.

Zjednodušená e-mailová doprava

serveri Exchange Server 2013 sú teraz za odosielanie e-mailov zodpovedné tri služby Front-End Transport Service (FET), Hub Transport Service (HT) a Mailbox Transport Service (MT). Sú to súčasti úlohy poštového servera. Tieto služby teraz vykonávajú funkcie predchádzajúcej úlohy Hub Transport Server. Funkcie, ktoré v predchádzajúcej verzii Exchange 2010 vykonávala rola servera Unified Messaging, tu zabezpečuje služba Unified Messaging.

Rozdiely medzi verziami Exchange Server 2013 Standard a Enterprise

Ako už bolo vysvetlené, hlavným rozdielom medzi Microsoft Exchange Server 2013 Standard Edition a Enterprise Edition je počet databáz, ktoré je možné spravovať. To znamená, že sú určené pre spoločnosti rôznych veľkostí, a preto majú aj rôzne potreby, pokiaľ ide o škálovanie služieb servera Exchange. Napríklad verzia Standard Edition je obmedzená na päť databáz na server, zatiaľ čo verzia Enterprise Edition môže spravovať až 50 databáz na server.

Okrem toho spoločnosť Microsoft ponúka pri kúpe Exchange Server 2013 Enterprise Edition profesionálnym používateľom niektoré ďalšie funkcie alebo rozšírený rozsah funkcií v porovnaní so štandardnou edíciou. Patria medzi ne:

Dešifrovanie správy z denníka

Exchange Server 2013 tak ponúka používateľom možnosť chrániť svoje správy prostredníctvom správy informačných práv (IRM) v aplikácii Microsoft Outlook a webovej aplikácii Office Outlook. Na tento účel možno vytvoriť nielen určité pravidlá ochrany, napríklad na automatické zabezpečenie správ ochranou IRM pred ich odoslaním. Dešifrovanie správ denníka poskytuje aj možnosť uložiť nešifrovanú kópiu správy chránenej IRM spolu s pôvodnou správou chránenou IRM v správach denníka.

Prevencia straty údajov - DLP

Prevencia straty údajov je dôležitým aspektom podnikových správ, najmä ak sa pri komunikácii kritickej pre podnik odosielajú e-maily obsahujúce dôverné údaje. Funkcie prevencie straty údajov v serveri Exchange Server nielen výrazne zjednodušujú správu, ale predovšetkým uľahčujú dodržiavanie zásad ochrany dôverných údajov bez toho, aby sa obmedzila produktivita používateľov. DLP nielenže zabraňuje strate údajov v rámci organizácie, ale zabraňuje aj tomu, aby zamestnanci náhodne alebo úmyselne odoslali citlivé údaje neoprávneným osobám.

Správa mobilných zariadení ActiveSync

Zatiaľ čo funkcia ActiveSync Mobile Access je zahrnutá aj vo vydaní Standard Exchange Server 2013 a umožňuje používateľom synchronizovať jedno alebo viac mobilných zariadení s ich poštovou schránkou Exchange, ako aj prístup ku kalendárom, kontaktom a úlohám, vo vydaní Enterprise Exchange Server 2013 poskytuje funkcia ActiveSync Mobile Management pokročilé zásady na individuálnu správu všetkých služieb.

Hlasová pošta s funkciou Unified Messaging (UM)

Služba Unified Messaging umožňuje používateľom používať nielen hlasovú poštu, ale aj iné služby hlasovej pošty, ako napríklad Outlook Voice Access. Ak chcete kombinovať hlasové správy alebo chatové správy, ako aj audio a videokonferencie a tiež rozšírené informácie o prítomnosti v integrovanom komunikačnom prostredí, UM môže na tento účel použiť server Microsoft Lync. Používatelia môžu používať ľubovoľný telefón na počúvanie správ prostredníctvom svojej e-mailovej schránky alebo cez aplikáciu Outlook Voice Access.

Archív dodržiavania predpisov

Smernice o dodržiavaní predpisov vyžadujú, aby spoločnosť alebo organizácia uchovávala všetky relevantné elektronicky uložené informácie vrátane e-mailov pre prípadné právne spory. Archivácia v súlade s predpismi v Exchange Serveri ich podporuje pri kontrole príslušných údajov o správach organizácie nahradením predchádzajúceho ukladania súborov PST (Personal Store) v programe Outlook archiváciou v archíve v súlade s predpismi. Pomocou analýzy obsahu v serveri Microsoft Exchange Server 2013 Enterprise je ochrana a monitorovanie dôverných údajov v súlade s požiadavkami ešte efektívnejšia.

Systémové požiadavky pre Microsoft Exchange Server 2013

Na inštaláciu servera Microsoft Exchange Server 2013 v štandardnej alebo podnikovej verzii alebo na jeho plné využívanie sú potrebné nasledujúce minimálne požiadavky:

 • Podporované operačné systémy: Windows Server 2012 alebo R2 Standard alebo Datacenter, ako aj Windows Server 2008 R2 Standard alebo Enterprise s SP1 a R2 Datacenter RTM
 • Procesor: Intel 64 alebo AMD64
 • Hlavná pamäťová schránka: aspoň 8 GB
 • Prístupová pamäť klienta: aspoň 4 GB
 • Edge Transport: aspoň 4 GB
 • Miesto na pevnom disku: najmenej 30 GB, plus 500 MB miesta pre každý jazykový balík UM a 200 MB miesta na systémovom disku
 • Jednotka: DVD-ROM
 • Rozlíšenie obrazovky: aspoň 1 024 x 768 pixelov
 • Scenáre koexistencie podporované Exchange 2013 s predchádzajúcimi verziami:

            Exchange 2013: vrátane CU2

            Exchange 2010: vrátane SP3

            Exchange 2007: vrátane aktualizácie Roll-Up 10 pre SP3

            Exchange 2003 a staršie verzie: nie sú podporované

           

            Môžu existovať aj iné predpoklady.

Verzie Windows Exchange Server 2013 - dostupné za nízke ceny od spoločnosti Wiresoft

Spoločnosť Wiresoft ponúka Microsoft Exchange Server vo verzii 2013 v dvoch edíciách Standard a Enterprise za mimoriadne nízku cenu. Zakúpením štandardnej verzie Exchange 2013 sú už teraz výborne splnené všetky požiadavky malých a stredných podnikov, ako aj organizácií na poštové schránky. Ak si zakúpite verziu Enterprise Edition, väčšie spoločnosti a inštitúcie budú môcť využívať nielen škálovateľnosť výkonnej správy poštových schránok, ale aj celý rad funkcií tejto verzie Exchange Server 2013.

Licencovanie servera Windows Exchange Server 2013

Zakúpením Enterprise alebo Standard Edition Exchange Servera 2013 od spoločnosti Wiresoft si vyberáte originálny softvérový produkt od spoločnosti Microsoft, ktorý pochádza od európskej spoločnosti a bol nami legálne predaný alebo zakúpený. Ide vždy o nepoužité licencie, ktoré spoločnosť Wiresoft skontrolovala z hľadiska absolútnej pravosti a plnej funkčnosti. Ako zákazník môžete využívať bezkonkurenčnú cenovú výhodu, ktorú ponúkame. Pre ďalšie informácie a v prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa vašich potrieb v oblasti licencií na softvér nás jednoducho kontaktujte:

Naposledy zobrazené