Magazin
Legal
Firemní zákazníci
telephone
Pomoc s nastavením
0800 - 20 44 222
 
Trustmask

 

Wiresoft AG
Oberneuhofstrasse 5
6340 Baar
Švajčiarsko

Kontakt
Telefón: +49 (0)69 - 173261340
Fax: +49 (0)69 - 173261349
E-mail: [email protected]

Identifikačné číslo pre daň z predaja
CHE-112.097.691

Zápis do registra
Registračný súd: Canton Zug
Registernummer: CH-170.3.027.782-3

Platforma Komisie EÚ pre riešenie sporov online: https://ec.europa.eu/consumers/odr
Nie sme povinní zúčastniť sa na postupe riešenia sporu pred spotrebiteľskou arbitrážnou komisiou, ale vo všeobecnosti sme na to pripravení.

Uvedené ochranné známky a názvy značiek sú majetkom príslušných vlastníkov.
Wiresoft® je ochranná známka registrovaná na Nemeckom úrade pre patenty a ochranné známky (DPMA).