AUTORIZOVANÝ ORIGINÁLNY VÝROBOK
DOPRAVA DO 24 HODÍN
PODPORA PROSTREDNÍCTVOM CHATU, E-MAILU A TELEFÓNU
BEZPLATNÁ HORÚCA LINKA +4969 - 173261340
 

Odtlačok

Informácie podľa § 5 TMG

Wiresoft AG
Opernplatz 14
60313 Frankfurt nad Mohanom
Nemecko

Kontakt
Telefón: +49 (0)69 - 173261340
Fax: +49 (0)69 - 173261349
E-mail: [email protected]

Wiresoft Ltd. & Co. KG
Identifikačné číslo pre daň zpredaja
DE333216879

Zápis do registra
Registračný súd: Miestny súd vo Frankfurte nadMohanom
Číslo registra: HRA 51174

Sídlo
Oberneuhofstrasse5
CH-6340 Baar
Číslo spoločnosti
CHE-112.097.691

Zastúpená:
Soheil Hosseini

Platforma Komisie EÚ pre riešenie sporov online: https://ec.europa.eu/consumers/odr

Nie sme povinní zúčastniť sa na postupe riešenia sporu pred spotrebiteľskou arbitrážnou komisiou, ale vo všeobecnosti sme na to pripravení.

Uvedené ochranné známky a názvy značiek sú majetkom príslušných vlastníkov.
Wiresoft® je ochranná známka registrovaná na Nemeckom úrade pre patenty a ochranné známky (DPMA).

Naposledy zobrazené