Chat with us, powered by LiveChat
telephone
Pomoc s nastavením
+49 69 173261340
 
MICROSOFT SQL SERVER 2014 DEVICE CAL
Der Kinderschutzbund – Bundesverband

Každým nákupom od spoločnosti Wiresoft podporíte Kinderschutzbund.

MICROSOFT SQL SERVER 2014 DEVICE CAL

Pripravené na okamžitú expedíciu, dodacia lehota 24 hodín

  • SW10058
  • 359-06096
  • Trvalo platný
  • Všetky jazyky
  • EU
P Dostanete Bonusové body
STIAHNUTIE SOFTVÉRU + LICENCIA
78,90 € * 86,90 € * (9,21% uložené)

vrátane DPH.

Der Kinderschutzbund – Bundesverband

Každým nákupom od spoločnosti Wiresoft podporíte Kinderschutzbund.


Ste firemný zákazník
alebo máte právne otázky?

Som tu pre vás.


Kadir Aydin

Microsoft Licensing Professional (MLP)

PODROBNOSTI  
Množstvo 1x Device CAL
Systém  Server SQL 
CAL Device CAL
Rozsah dodávky ID licencie + autentifikačný kód 
Runtime Neobmedzené
Jazyky Všetky jazyky


Aby bolo možné používať verziu Standard Microsoft SQL Server 2014 - ktorá je tiež k dispozícii od spoločnosti Wiresoft - je okrem licencie SQL Servera potrebná aj ďalšia licencia klientského prístupu pre koncové zariadenie, pomocou ktorého sa má pristupovať k SQL Serveru: SQL Server 2014 Device CAL. Takto zaregistrovaný počítač (PC, notebook, tablet) je vybavený zodpovedajúcimi prístupovými právami, aby mohol využívať všetky služby servera, a môžu ho potom striedavo používať rôzni zamestnanci.

V prípade ďalších otázok týkajúcich sa produktu sa obráťte na náš zákaznícky servis.

Informácie o výrobku "MICROSOFT SQL SERVER 2014 DEVICE CAL"

Kúpiť licencie CAL na zariadenia pre Microsoft SQL Server 2014 ako použitý softvér

Aby bolo možné používať štandardnú verziu servera Microsoft SQL Server 2014 - ktorá je k dispozícii aj od spoločnosti Wiresoft - je okrem licencie servera SQL Server potrebná aj ďalšia licencia na prístup klienta pre koncové zariadenie, pomocou ktorého sa má pristupovať k serveru SQL Server: licencia SQL Server 2014 Device CAL. Počítač (PC, notebook, tablet) zaregistrovaný v tomto systéme je vybavený príslušnými prístupovými právami, aby mohol využívať všetky služby servera, a potom ho môžu striedavo používať rôzni zamestnanci.

Správa licencií spoločnosti Microsoft ponúka túto možnosť licencovania servera SQL Server 2014 plus prístupových licencií vo forme licencie Device CAL, najmä vo verzii Standard Edition. Prístup k funkciám servera SQL Server je potom povolený len koncovému zariadeniu zaregistrovanému prostredníctvom tohto prístupu.

Licencie Device CAL pre SQL Server 2014 nájdete v spoločnosti Wiresoft za rozumnú cenu ako použitý softvér. Tieto použité prístupové licencie sa svojimi možnosťami používania nelíšia od licencií CAL, ktoré boli predtým ponúkané v programe objemových licencií spoločnosti Microsoft - pre túto verziu servera SQL Server už nie sú k dispozícii ani tam. Licencie CAL pre používané zariadenia je možné zakúpiť od spoločnosti Wiresoft už od jednej licencie pre prístup klienta, čo umožňuje flexibilné licencovanie koncových zariadení, ktoré majú mať prístup k službám SQL Server 2014, podľa potrieb. Licenciu SQL Server 2014 Device CAL možno použiť aj na prístup k funkciám predchádzajúcej verzie SQL Server 2012.

Používanie použitých licencií CAL na zariadenia pre server SQL Server 2014

S licenciami Device CAL pre verziu SQL Server 2014, nástupcu SQL Servera 2012, ktoré spoločnosť Wiresoft ponúka ako používaný softvér, sú údaje používané prostredníctvom koncového zariadenia s podporou systému Windows dostupné aj v cloude atď. - viac o najdôležitejších funkciách nižšie.

Stručný prehľad funkcií servera SQL Server 2014, ktoré sú k dispozícii s licenciou Device CAL v edícii Standard

Microsoft SQL Server 2014 je komplexné databázové riešenie a nástupca verzie SQL Server 2012, ktorý reaguje na čoraz dôležitejší trend cloudových služieb s ešte vyšším výkonom. Na tento účel bola optimalizovaná prevádzka v kritických prostrediach s novými, ako aj rozšírenými funkciami pre in-memory a cloud business intelligence a ešte väčšia škálovateľnosť vrátane podpory rôznych scenárov hybridného cloudu. SQL Server 2014 ponúka ešte silnejšie prepojenie s platformou Azure Cloud Platform pomocou virtuálneho stroja Azure Virtual Machine na zálohovanie a obnovu po havárii.

V štandardnej edícii servera SQL Server 2014 pre malé a stredné podniky a s nižšími požiadavkami na virtualizáciu sú k dispozícii všetky dôležité nástroje na správu údajov a funkcie business intelligence na prevádzku kritických podnikových aplikácií, pričom sa zároveň minimalizuje potreba zdrojov IT a maximalizuje efektívnosť.

Okrem toho používatelia využívajú nové bezpečnostné funkcie a možnosti dotazovania na vývoj a nasadenie robustných aplikácií pre informačnú platformu založenú na cloude. V závislosti od edície sú k dispozícii funkcie OLTP v pamäti, ako aj Column Store Index a StreamInsight, ako aj nové dátové nástroje SQL Server Data Tools for Business Intelligence (SSDT).

Licencie CAL na zariadenia pre server SQL Server 2014 možno použiť aj pre server SQL Server verzie 2012

Pre používateľov, ktorí chcú prejsť zo staršej verzie servera SQL Server 2012 na server SQL Server 2014, ponúka Device CAL SQL 2014 aj možnosť prístupu k tejto predchádzajúcej verzii.

Správa licencií spoločnosti Microsoft s licenciami klientskeho prístupu pre SQL Server 2014

Po vydaní servera SQL Server 2014 ponúka licenčný model spoločnosti Microsoft pre edíciu Standard okrem základnej licencie servera aj alternatívnu možnosť licencovania serverovej licencie a doplnkových licencií CAL na zariadenia, pričom je potrebné zakúpiť rôzny počet klientskych prístupových licencií v závislosti od veľkosti spoločnosti. Tento variant licencovania prístupu s doplnkovými licenciami CAL na zariadenia je často lacnejšou alternatívou pre malé a stredné spoločnosti s menším serverom.

Ktoré typy licencií CAL sú k dispozícii pre SQL Server 2014 Edition Standard?

Pre licencovanie klientskeho prístupu k serveru SQL Server 2014 sú k dispozícii dva typy licencií CAL:

  • Licencia Device CAL pre SQL Server 2014 - pre jedno koncové zariadenie (napr. počítač, notebook, tablet)
  • Licencia User CAL pre SQL Server 2014 - pre jedného používateľa

Len s jedným z dvoch typov licencií CAL je možné používať funkcie servera SQL Server 2014, čistá licencia SQL Server nestačí. Tieto licencie CAL neobsahujú žiadny iný softvér okrem prístupových práv pre prostredie klient/server servera SQL Server 2014.

Aké sú rozdiely medzi licenciami CAL na zariadenia a licenciami CAL na používateľov pre SQL Server 2014?

Licencie Device CAL pre server SQL Server 2014 sa od príslušných licencií User CAL líšia len formou, v ktorej sa udeľuje oprávnenie na prístup k serveru SQL Server: Licencia Device CAL vybavuje konkrétne koncové zariadenie s operačným systémom Windows prístupovými právami k serveru SQL Server a k službám a údajom, ktoré sú prostredníctvom neho dostupné, zatiaľ čo v prípade licencie User CAL sú tieto práva udelené jednotlivému používateľovi; koncové zariadenie potom môže používať ktorýkoľvek oprávnený používateľ, napríklad aj striedavo pri práci na zmeny.

Ak licencované koncové zariadenie nie je stacionárny počítač vo firme, ale mobilný notebook alebo tablet, služby servera SQL Server možno používať aj lokálne nezávisle, napr. na cestách alebo v domácej kancelárii. Na rozdiel od Device CAL ponúka User CAL iné možnosti v pracovnej situácii, v ktorej väčšina používateľov striedavo a pravidelne používa na tento účel rôzne koncové zariadenia.

Použité licencie CAL na zariadenia pre SQL Server 2014 Edition Standard s výhodou dostupnosti - za výhodnú cenu

Najmä menšie spoločnosti a organizácie nepoužívajú najnovšiu verziu servera SQL Server, napr. z cenových dôvodov, ale môžu potrebovať dodatočné licencie pre klientsky prístup - v tomto prípade sú použité licencie Device CAL nielen ekonomicky výhodné, ale často predstavujú jediné riešenie, ako vybaviť koncové zariadenia vhodnou licenciou pre prístup k serveru SQL Server 2014, pretože túto verziu už spoločnosť Microsoft a predajcovia zvyčajne neponúkajú. V tom prípade je použitý softvér od spoločnosti Wiresoft riešením, ktoré dopĺňa existujúcu potrebu starších prístupových licencií pre koncové zariadenia.

V nasledujúcom prehľade sú opäť zhrnuté všetky výhody a špeciálne vlastnosti používaných licencií CAL zariadení.

V prípade licencií CAL na zariadenia pre server SQL Server 2014 zvážte aj kompatibilitu verzií

Licencia Device CAL pre SQL Server 2014 neoprávňuje len na prístup k SQL Serveru 2014, ale aj k staršej verzii SQL Servera 2012 (downgrade). Tieto však nezahŕňajú prístup k nasledujúcej vyššej verzii servera SQL Server 2016.

Pri nákupe licencií CAL zariadenia pre SQL Server 2014 Standard Edition je preto potrebné venovať pozornosť aj kompatibilite medzi licenciou SQL Servera používanou na pracovisku a licenciami pre prístup klienta, ktoré sú pre ňu potrebné.

Čo je ešte potrebné zohľadniť pri používaní použitých licencií CAL na zariadenia pre SQL Server 2014?

Nasledujúce ustanovenia o licenciách spoločnosti Microsoft sa vzťahujú aj na používané staršie licencie CAL na zariadenia, ako je napríklad licencia na prístup k serveru SQL Server 2014: Po zaregistrovaní konkrétneho koncového zariadenia s licenciou Device CAL pre server SQL Server 2014 už nie je možné preniesť licenciu na prístup klienta do iného počítača. V zásade je tiež vylúčené zmeniť typ licencie CAL a použiť licenciu CAL zariadenia ako licenciu CAL používateľa na registráciu konkrétneho používateľa.

Tieto ustanovenia v rámci správy licencií Microsoft slúžia aj na zabránenie neoprávnenému prístupu tretích strán k serveru SQL Server 2014, takže údaje spoločnosti a jej komunikácia môžu byť lepšie chránené.

Rozhodnutie o použitých licenciách CAL na zariadenia pre Microsoft SQL Server 2014

Oba typy používaných licencií klientskeho prístupu pre SQL Server 2014 ponúkajú flexibilné možnosti používania príslušného servera SQL Server v spoločnosti. Na to, aby ste zistili najvhodnejší typ licencie CAL pre vašu spoločnosť, je dôležité poznať nielen počet koncových zariadení, ktoré sú prostredníctvom nej licencované, ale aj počet zamestnancov, ktorí majú mať prístup k serveru SQL Server.

Licencie CAL na zariadenia poskytujú väčšiu výhodu, ak rôzni používatelia pravidelne a striedavo používajú licencované koncové zariadenie - aj lokálne nezávisle - na prístup k službám servera SQL Server 2014, pretože nepotrebujú jeden počítač, ktorý používajú výlučne sami. V situácii opísanej ako príklad má licencovanie pomocou použitých licencií CAL na zariadenia nielen viac výhod pri používaní, ale je aj nákladovo efektívnejšie, pretože je tu potrebné zakúpiť menej klientskych prístupových licencií. Tím spoločnosti Wiresoft vám rád poradí pri kúpe licencií CAL.

Čo sú licencie CAL na zariadenia používané spoločnosťou Wiresoft pre Microsoft SQL Server 2014?

Licencie CAL na použité zariadenia pre SQL Server 2014 sa od príslušných nových licencií nelíšia žiadnymi nevýhodami ani obmedzeniami - softvér sa totiž nemôže opotrebovať. V porovnaní s novým softvérom majú tieto výhody:

Pôvod používaných licencií CAL na zariadenia pre SQL Server 2014 v spoločnosti Wiresoft

Použité licencie CAL na zariadenia pre SQL Server 2014 ponúkané spoločnosťou Wiresoft sú originálne licencie a pochádzajú z licencie na zariadenia, ako je definovaná v licenčnom programe spoločnosti Microsoft, ktorú predtým zakúpila spoločnosť a následne predala spoločnosti Wiresoft. Pri nákupe sa objemové licencie zvyčajne rozpustia na jednotlivé licencie, výsledné licencie CAL pre jedno zariadenie sa ponúkajú ako použitý softvér a môžu sa použiť ako nová licencia na registráciu koncového zariadenia. Obvyklé licenčné stupnice spoločnosti Microsoft už neplatia.

Použitý softvér so zabezpečením kupujúceho - aj pre licencie CAL na zariadenia pre SQL Server 2014

Či už ide o licencie CAL na zariadenia pre SQL Server 2014 alebo licencie CAL na používateľov alebo iné typy licencií CAL - pri nákupe použitého softvéru Wiresoft majú zákazníci rovnaké výhody ako pri nových licenciách: s bezpečnosťou kupujúceho vďaka okamžitému stiahnutiu po dokončení nákupu a okamžitej aktivácii licencie pomocou dodaného platného licenčného kľúča.

Je nákup a tiež používanie použitých licencií CAL na zariadenia pre SQL Server 2014 legálne?

Zákazníci spoločnosti Wiresoft si môžu byť pri nákupe aj používaní použitých licencií CAL na zariadenia pre SQL Server 2014 v koncovom zariadení istí, že neporušujú žiadne zákony: Použité licencie CAL na zariadenia pre SQL Server 2014, ako aj ostatné licencie na prístup klienta ponúkané v obchode Wiresoft, pochádzajú zo zásob licencií spoločností. Z tohto dôvodu sa obchodovanie s použitým softvérom, ako aj jeho skutočné používanie zakladá na platnej judikatúre, ktorá umožňuje oboje; to už potvrdilo niekoľko súdnych rozhodnutí. Okrem toho má použitý softvér od spoločnosti Wiresoft aj bezpečnosť auditu vďaka úplnému preukázaniu všetkých kupujúcich!

Prehľad všetkých výhod používaných licencií CAL na zariadenia pre SQL Server 2014

Licencie CAL na zariadenia od spoločnosti Wiresoft sú k dispozícii nielen pre použitú verziu servera SQL Server 2014, ale aj pre licencie klientskeho prístupu pre novšie verzie serverových programov; ponuka použitého softvéru spoločnosti Wiresoft je k dispozícii aj pre iný serverový softvér spoločnosti Microsoft a príslušné licencie klientskeho prístupu.

S Wiresoftom máte výhodu, že môžete doplniť svoje staršie zásoby softvéru za výhodnú cenu o použité licencie CAL. Vyhnete sa tak problémom s kompatibilitou, ktoré môžu vzniknúť pri paralelnom používaní rôznych verzií softvéru, ako aj nákladom na nákup nového hardvéru.

Kúpite si len presný počet prístupových licencií, ktorý zodpovedá vašim skutočným licenčným požiadavkám na používanie služieb servera SQL 2014.

V obchode Wiresoft Software Shop s použitým softvérom nájdete licencie Device CAL pre SQL Server 2014 Edition Standard, ako aj príslušné licencie User CAL a iné edície SQL Server. Ponuka použitého softvéru Wiresoft zahŕňa aj mnoho ďalších softvérových programov Microsoft - so všetkými výhodami uvedenými v tejto súvislosti. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa licencií Device CAL pre SQL Server 2014 alebo akýkoľvek iný produkt spoločnosti Microsoft, neváhajte nás kontaktovať prostredníctvom chatu, e-mailu alebo telefonicky.

Ďalšie odkazy na "MICROSOFT SQL SERVER 2014 DEVICE CAL"
Recenzie zákazníkov pre "MICROSOFT SQL SERVER 2014 DEVICE CAL"
Napíšte recenziu
Recenzie sa aktivujú po overení.

Polia označené * sú povinné.

Vzal som na vedomie nariadenia o ochrane údajov.

Kategórie