Chat with us, powered by LiveChat
AUTORIZOVANÝ ORIGINÁLNY VÝROBOK
DOPRAVA DO 24 HODÍN
PODPORA PROSTREDNÍCTVOM CHATU, E-MAILU A TELEFÓNU
BEZPLATNÁ HORÚCA LINKA +4969 - 173261340
 
MICROSOFT OFFICE 2007 PROFESSIONAL PLUS

MICROSOFT OFFICE 2007 PROFESSIONAL PLUS

29,95 € *

vrátane DPH.

K dispozícii na okamžité stiahnutie


Ste firemný zákazník
alebo máte právne otázky?

Som tu pre vás.


Kadir Aydin

Microsoft Licensing Professional (MLP)

Microsoft Office 2007 Professional Plus - všetky aplikácie pre profesionálov v jednom balíku...viac
Informácie o výrobku "MICROSOFT OFFICE 2007 PROFESSIONAL PLUS"

Microsoft Office 2007 Professional Plus - všetky aplikácie pre profesionálov v jednom balíku ako jedna licencia

MS Office 2007 - a teda aj edícia 2007 Professional Plus - predstavuje míľnik v histórii balíkov Office: V porovnaní so staršími verziami a predchodcami ponúka plusové funkcie a efektivitu, ktoré z neho vďaka obsiahnutým programom robia nepostrádateľný nástroj pre firmy, ale uľahčujú aj súkromným používateľom a samostatne zárobkovo činným osobám efektívne plnenie všetkých každodenných kancelárskych a administratívnych úloh: Word 2007 na vytváranie textov v najrôznejších formátoch, Excel 2007 na komplexné výpočty, Outlook 2007 na komplexnú komunikáciu a plánovanie úloh a PowerPoint 2007 na navrhovanie živých správ a prezentácií. Najmä Office Edition 2007 Professional Plus ponúka veľké množstvo doplnkových programov: Publisher 2007 pre široké možnosti publikácií v tlačených médiách, ale aj na internete, Access 2007 pre rôzne databázové aplikácie a napokon aj InfoPath 2007 na vytváranie formulárov na praktický zber a vyhodnocovanie údajov. Kupujúci edície Professional Plus tak získajú sofistikovanú verziu balíka Office, ktorá umožňuje profesionálnu prácu a komplexnú komunikáciu.

Čo je nové v MS Office 2007 Professional Plus

Edícia Professional Plus ponúka okrem iného tieto nové funkcie v rôznych programoch:

 • Nová stuha: Aktualizované používateľské rozhranie umožňuje rýchlejšiu a intuitívnejšiu navigáciu.
 • Používateľom definované možnosti nastavenia s návrhmi a rozloženiami zvyšujú produktivitu.
 • Nový živý náhľad zobrazuje šablóny a návrhy na základe údajov v reálnom čase v okne dokumentu.
 • Podpora formátu súborov XML poskytuje vyššiu bezpečnosť, znižuje veľkosť dokumentov, a tým umožňuje aj rýchlejšie načítanie.
 • Outlook teraz ponúka funkciu na vyhľadávanie v e-mailoch, ako aj prihlásenie na odber kanálov RSS a filter nevyžiadanej pošty.
 • Access ponúka pripravené štandardné formáty, ktoré možno upravovať.
 • Automatizované vzorce v programe Excel urýchľujú výpočty.

Nové rozhranie pásu

Všetky tieto klasické aplikácie Microsoft zahrnuté v balíku Professional Plus 2007 sa prezentujú v úplne prepracovanom vzhľade: predchádzajúca štruktúra ponúk predchodcov balíka Office je v jednotlivých programoch balíka Office 2007 nahradená prehľadným multifunkčným panelom - nazývaným aj ribbon. Pre každý program balíka Office sa na páse teraz ponúkajú príkazy zoskupené do jednotlivých skupín, ktoré sú ďalej doplnené zoznamami a dialógovými oknami. Tie sú potom spravidla k dispozícii ako karty, ktoré sa ďalej delia podľa kontextu. Týmto spôsobom sú všetky príkazy alebo funkcie potrebné na vykonanie určitej činnosti zoskupené a okamžite dostupné na prehľadnom mieste, napríklad na formátovanie dokumentu Word podľa vlastných požiadaviek alebo na vloženie a úpravu grafiky v dokumente.

Okrem toho páska ponúka aj možnosť používateľsky definovaných nastavení v príslušných ponukách, a tým ich prispôsobenie vlastným potrebám, takže často používané funkcie sú priamo k dispozícii, čo tiež predstavuje plus v efektivite práce.

Nový živý náhľad

Okrem toho Office 2007 Professional Plus a ostatné edície ponúkajú

takzvaný živý náhľad: V závislosti od otvoreného programu táto funkcia zobrazuje šablóny a návrhy, ale aj formátovacie funkcie v okne dokumentu v náhľade v reálnom čase.

Nový formát súborov OpenXML

Vďaka OpenXML poskytuje verzia Office 2007 vo verzii Professional Plus aj nový štandardný formát súborov založený na XML, ktorý ponúka celý rad výhod dôležitých v modernom svete podnikania: Napríklad podpora XML znižuje veľkosť súborov, čo na jednej strane šetrí miesto v počítači a na druhej strane výrazne skracuje čas načítania dokumentov na webových stránkach.

Podpora XML na webových stránkach zabezpečuje efektívne zníženie veľkosti dokumentov a tým aj príjemné skrátenie času načítania. Súbory XML ponúkajú aj lepšiu ochranu pred stratou údajov pomocou funkcie Data Loss Prevention - DLP.

Nový režim kompatibility

V balíku Microsoft Office 2007 je možné dokumenty vytvorené v starších verziách programov Office (Office 97) otvárať, upravovať a ukladať v tzv. režime kompatibility, čím sa opäť sprístupnia starším verziám balíka Office pre systémy Windows a Mac OS a zároveň sa umožní ich úprava. To sa okrem iného dosahuje tým, že všetky funkcie, ktoré v staršej verzii programu neexistujú, tu nie sú k dispozícii, takže nevznikajú problémy s kompatibilitou.

Microsoft Office Professional Plus 2007 Edition v spoločnosti Wiresoft

Pre mnohých kupujúcich má kúpa edície MS Office 2007 Professional Plus na jednej strane veľkú výhodu, že je stále podporovaná staršími operačnými systémami Microsoft od verzie Windows XP SP3, ktoré sa stále používajú na staršom hardvéri, takže táto široká kompatibilita je určite rozhodujúcim faktorom pri kúpe. Na druhej strane je táto edícia dostupná len v bežnom obchode ako objemová licencia, zatiaľ čo v spoločnosti Wiresoft si zákazníci môžu kúpiť Professional Plus 2007 aj ako samostatnú licenciu vo forme použitého softvéru.

V obchode so softvérom Wiresoft si môžete zakúpiť balík Office 2007 Professional Plus, ako aj ďalšie vydania tejto verzie a novšie balíky Office. V nasledujúcom prehľade sú predstavené jednotlivé programy zahrnuté v balíku Professional Plus 2007 vrátane ich nových funkcií v balíku Office 2007 Professional Plus.

MS Office 2007 Professional Plus - všetky obchodné nástroje v jednom balíku

Okrem osvedčených klasických aplikácií balíka Office Word, Excel, PowerPoint a Outlook obsahuje edícia Professional Plus 2007 nielen DTP program Microsoft Publisher 2007, ale aj databázovú aplikáciu Access 2007 a nástroj na tvorbu formulárov InfoPath 2007. Práve tieto dodatočne zahrnuté aplikácie sú pre komerčné alebo obchodné aplikácie prakticky nepostrádateľné.

Prehľad všetkých programov zahrnutých v balíku MS Office Edition 2007 Professional Plus:

 • Word 2007
 • Excel 2007
 • PowerPoint 2007
 • Outlook 2007
 • Vydavateľ 2007
 • Prístup 2007
 • InfoPath 2007

Word 2007

Okrem mnohých vylepšení ponúka Microsoft Word 2007 aj niektoré nové funkcie a vlastnosti: K dispozícii je mnoho štandardných šablón na okamžité vytváranie textových dokumentov na obchodné aj súkromné účely, ktoré sú profesionálne predformátované a možno ich aj ďalej prispôsobovať. K dispozícii sú aj nové efekty, napríklad priehľadnosť a 3D, ktoré texty zatraktívnia. V aplikácii Word je možné vytvoriť aj makrá, ktoré umožňujú efektívnejšie vykonávať určité kroky úpravy textu. Veľkou výhodou je aj centrálna správa verzií alebo zmien, ako aj komentárov.

Excel 2007

Výkonný tabuľkový program teraz ponúka rozšírené funkcie na vytváranie vzorcov a vizualizáciu údajov, vrátane otočných tabuliek a možnosti vytvárať profesionálne popisné diagramy v niekoľkých krokoch. Vďaka pripojeniu k službám Microsoft SharePoint Services zostávajú dôverné údaje chránené aj pri komunikácii s ostatnými.

PowerPoint 2007

Program PowerPoint 2007 poskytuje vďaka predlohe snímok účinný nástroj na správu všetkých šablón, ktorý zabezpečuje jednotný vzhľad všetkých prezentácií vytvorených pomocou tohto programu a tiež šetrí čas. Pre dizajn je k dispozícii množstvo nových textových a typografických efektov, ako aj formátovacích nástrojov, z ktorých väčšinu možno okamžite použiť jediným kliknutím.

Integrovaný kontrolór dokumentov pred publikovaním alebo zdieľaním prezentácie spoľahlivo odstráni komentáre, skrytý text alebo osobné informácie a digitálny podpis tiež zabezpečí, že obsah už nebude možné zmeniť. Vďaka novo dostupnému formátu Office Open XML .pptx možno prezentácie vytvorené v tomto formáte publikovať aj ako webové stránky HTML.

Outlook 2007

Osvedčený komunikačný softvér ponúka účinné funkcie na správu každodennej e-mailovej prevádzky vrátane okamžitého vyhľadávania na vyhľadávanie e-mailov vrátane príloh podľa konkrétnych výrazov alebo kľúčových slov, ako aj na uvoľňovanie údajov a informácií špeciálne pre jednotlivých používateľov a účely a filter nevyžiadanej pošty. Zostavovanie správ vrátane formátovania je tiež intuitívnejšie, a teda jednoduchšie. Integrovaný panel úloh s kalendárom ponúka veľa možností na koordináciu stretnutí a projektov. Obsah môže byť farebne označený a označený napríklad podľa jednotlivých osôb alebo dôležitosti.

InfoPath 2007

InfoPath 2007 sa používa na vytváranie, správu a výmenu formulárov na zber rôznych údajov. Keďže sú založené na XML, môžu byť dostupné aj na webe prostredníctvom služby Office SharePoint Server 2007 s integrovanými službami "Forms Services", a tak ich možno vyplniť bez softvéru InfoPath.

Medzi scenáre, v ktorých sa InfoPath 2007 používa, patrí sledovanie zásob, správy o stave projektu, správy o výdavkoch a poistné zmluvy. InfoPath 2007 je tiež navrhnutý na integráciu s programom Outlook 2007, čo používateľom umožňuje otvárať a upravovať formuláre InfoPath z programu Outlook 2007.

Vydavateľ 2007

Tento výkonný program DTP je navrhnutý na okamžité a jednoduché vytváranie vysokokvalitných publikácií na rôzne účely, od letákov a personalizovaných formulárov až po veľké brožúry. Šablóny obsiahnuté v programe Publisher 2007 pokrývajú nielen tlačové produkty, ale aj formáty na zasielanie e-mailových bulletinov a navrhovanie webových stránok. Vďaka rozsiahlej kompatibilite s ostatnými programami balíka Office možno používať aj texty, obrázky a tabuľky z programov Word, Excel, Access, Outlook a PowerPoint.

Prístup 2007

Osvedčený databázový program sa používa na centrálne zhromažďovanie a štruktúrovanie údajov z rôznych zdrojov s cieľom sprístupniť ich interne v rámci samotnej spoločnosti alebo externe pre zákazníkov na ďalšie spracovanie. Prostredníctvom rôznych formátov šablón možno získané informácie lepšie analyzovať a využívať a tiež ich prezentovať v zrozumiteľnej forme ako zmysluplné správy.

Prostredníctvom služby Windows SharePoint Services majú používatelia programu Access 2007 možnosť kedykoľvek upravovať zachytené údaje, obnovovať vymazané informácie a nastavovať individuálne oprávnenia na prístup.

Systémové požiadavky pre MS Office 2007 Professional Plus

Office Edition 2007 Professional Plus je kompatibilný s mnohými staršími operačnými systémami Windows, ale systém Windows 10 ho už nepodporuje. Nové rozhranie Ribbon zavedené vo verzii Office 2007 si však v porovnaní s predchádzajúcimi verziami vyžaduje viac miesta na pevnom disku. Na správne vykonanie všetkých žiadostí sa vo všeobecnosti vzťahujú tieto minimálne požiadavky:

 • Operačné systémy: od Microsoft Windows XP Service Pack 3 po Windows 8.1 alebo Microsoft Windows Server 2003 alebo vyšší
 • Procesor: min. 500 MHz - aby ste mohli používať všetky funkcie programu Outlook, odporúča sa 1 GHz
 • Pamäť: min. 256 MB RAM - na správne používanie služieb Outlook sa odporúča 512 MB
 • Miesto na pevnom disku: min. 2 GB
 • Rozlíšenie obrazovky: min. 1 024 x 768

Kúpte si MS Office 2007 Professional Plus v spoločnosti Wiresoft ako jednu licenciu za výhodnú cenu

Edícia 2007 Professional Plus od spoločnosti Microsoft je jednou z edícií balíka Office, ktoré sa ponúkajú len ako hromadná licencia pre spoločnosti v bežnom obchode, a preto nie sú k dispozícii ako jednotlivá licencia. V obchode Wiresoft Software Shop si môžete zakúpiť Office 2007 Professional Plus Edition aj ako licenciu pre jedného používateľa bez toho, aby ste sa museli zaviazať k predplatnému; pri nákupe v obchode Wiresoft Shop vám teda vzniknú len jednorazové náklady na plnú verziu tejto edície Office, ktorá ponúka rovnaký rozsah funkcií ako príslušná objemová licencia.

Základná objemová licencia zvyčajne pochádza od väčšej spoločnosti a bola zakúpená spoločnosťou Wiresoft. Pri nákupe objemových licencií má spoločnosť tiež právo ďalej predávať prebytočné softvérové licencie alebo celú objemovú licenciu - bez ohľadu na to, či sa jednotlivé licencie v nej obsiahnuté alebo celá objemová licencia použili alebo nie. Predajom sa objemová licencia rozpustí a prevedie na jednotlivé licencie, ktoré sa potom označia ako použitý softvér. Toto rozdelenie alebo označenie nemá žiadny vplyv na všeobecnú funkčnosť ponúkaného balíka Office 2007 Professional Plus Edition alebo obsiahnutých programov. Spoločnosť Wiresoft potom ponúka tieto licencie pre jedného používateľa za mimoriadne nízku cenu ako kúpnu verziu.

Nákup softvéru od spoločnosti Wiresoft je nielen lacný, ale aj bezpečný: softvér Office 2007 Professional Plus môžete nainštalovať do svojho počítača po úspešnom dokončení procesu nákupu a okamžitom stiahnutí a aktivovať ho pomocou príslušného dodaného licenčného kľúča, ktorý je platný a funkčný len pre vašu osobnú individuálnu licenciu. Spoločnosť Wiresoft totiž predáva iba softvér Office 2007 Professional Plus alebo iné edície či verzie balíka Office, ktoré sú identické s originálnymi produktmi spoločnosti Microsoft; spoločnosti, od ktorých tieto predchádzajúce objemové licencie pochádzajú, sídlia výlučne v Európe, takže nákup tejto edície Office 2007 Professional Plus ako použitého softvéru nepredstavuje žiadne právne riziko, pretože obchodovanie s použitým softvérom je povolené zákonom, čo bolo niekoľkokrát potvrdené aj súdnymi rozhodnutiami.

Nákup použitého softvéru v predajni Wiresoft Shop je pre vás ako zákazníka výhodnou príležitosťou, aby ste mohli sami používať inak nedostupné edície balíka Office, ako je napríklad Professional Plus 2007. Medzi našich klientov preto patria malé a stredné podniky, ale aj samostatne zárobkovo činné osoby a súkromné osoby, ktoré využívajú našu cenovo výhodnú ponuku programov Microsoft.

V obchode so softvérom Wiresoft nájdete nielen MS Office Edition 2007 Professional Plus, ale aj ďalšie edície tejto verzie, ako aj novšie edície a ďalšie programy spoločnosti Microsoft na stiahnutie za výhodnú cenu. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa programu Professional Plus alebo iného softvéru Microsoft Office, jednoducho využite naše kompetentné poradenstvo prostredníctvom e-mailu, telefónu alebo chatu.

Čítajte, píšte a diskutujte o recenziách...viac
Recenzie zákazníkov pre "MICROSOFT OFFICE 2007 PROFESSIONAL PLUS"
Napíšte recenziu
Recenzie sa aktivujú po overení.
Zadajte reťazec do textového poľa nižšie.

Polia označené * sú povinné.

Vzal som na vedomie nariadenia o ochrane údajov.

Naposledy zobrazené