Chat with us, powered by LiveChat
telephone
Pomoc s nastavením
+49 69 173261340
 
Pre filtrovanie neboli nájdené žiadne výsledky!
MICROSOFT SQL SERVER 2019 STANDARD MICROSOFT SQL SERVER 2019 STANDARD
Microsoft SQL Server 2019 Standard SQL Server 2019 Standard Edition je súčasťou najnovšej verzie systému na správu relačných údajov od spoločnosti Microsoft; spája v sebe všetky dôležité funkcie databázy, reportovania a analýzy potrebné...
442,90 € *
MICROSOFT SQL SERVER 2019 STANDARD 2-CORE MICROSOFT SQL SERVER 2019 STANDARD 2-CORE
Microsoft SQL Server 2019 Standard 2-Core Edícia SQL Server 2019 Standard 2-Core je v súčasnosti najaktuálnejšou verziou spoľahlivej relačnej dátovej platformy spoločnosti Microsoft, ktorá sa používa na celom svete, pretože poskytuje...
1 842,90 € *
MICROSOFT SQL SERVER 2019 ENTERPRISE 2-CORE MICROSOFT SQL SERVER 2019 ENTERPRISE 2-CORE
Microsoft SQL Server 2019 Enterprise 2-Core Verzia SQL Server 2019 Enterprise 2-Core je v súčasnosti najkomplexnejšou a najaktuálnejšou verziou osvedčenej relačnej dátovej platformy spoločnosti Microsoft; poskytuje všetky najnovšie...
7 321,90 € *

Úvod do Microsoft SQL Server 2019

Čo je Microsoft SQL Server 2019?

Microsoft SQL Server 2019 je komplexné a výkonné riešenie na správu údajov, ktoré umožňuje organizáciám všetkých veľkostí ukladať, spravovať a analyzovať dôležité informácie. Ako pokročilý systém správy relačných databáz (RDBMS) poskytuje technológiu potrebnú na prijímanie rozhodnutí založených na údajoch a optimalizáciu obchodných procesov.

Základné komponenty servera SQL Server 2019

SQL Server 2019 je vybavený množstvom funkcií, ktoré zlepšujú spracovanie údajov, vrátane vylepšených bezpečnostných mechanizmov, zvýšeného výkonu a dostupnosti a inovatívnych možností analýzy údajov.

Kľúčové funkcie servera SQL Server 2019

Klaster veľkých dát

Výnimočnou funkciou servera SQL Server 2019 je zavedenie funkcie Big Data Clusters. Tie umožňujú spracovávať a analyzovať veľké objemy štruktúrovaných a neštruktúrovaných údajov, čím sa SQL Server mení na komplexnú dátovú platformu.

Spracovanie a analýza údajov

Vďaka klastrom veľkých dát môžu používatelia aplikovať umelú inteligenciu (AI) a strojové učenie priamo v databáze a získať tak pokročilé analýzy a poznatky v reálnom čase.

Lepšie zabezpečenie a dodržiavanie predpisov

Transparentné šifrovanie údajov

Rozšírenie Transparent Data Encryption (TDE) teraz ponúka aj podporu zabezpečených enkláv, ktoré poskytujú dodatočnú ochranu citlivých údajov pred neoprávneným prístupom.

Zvýšený výkon

Inteligentné spracovanie dotazov

SQL Server 2019 zavádza funkciu Intelligent Query Processing, ktorá automaticky optimalizuje výkon databázových dotazov bez potreby manuálneho zásahu.

Scenáre aplikácií pre SQL Server 2019

Podpora moderných aplikácií

Vývojári profitujú z rozšírených možností podpory moderných aplikácií so serverom SQL Server 2019, najmä vďaka integrácii s inými produktmi a službami spoločnosti Microsoft, ako je napríklad Azure.

Vývoj naprieč jazykmi a platformami

Vďaka podpore jazykov, ako sú Python a R, a možnosti spúšťať SQL Server na Linuxe a v kontajneroch Docker je SQL Server 2019 univerzálnou platformou pre vývojárov zo širokého spektra prostredí.

Business intelligence a analytika

SQL Server 2019 rozširuje možnosti BI prostredníctvom integrácie služby SQL Server Analysis Services, ktorá organizáciám umožňuje vykonávať komplexné analýzy údajov a vytvárať zmysluplné zostavy.

Integrácia dátového jazera

Integrácia s Hadoop Data Lake umožňuje serveru SQL Server 2019 vykonávať analýzu veľkých objemov údajov, čím poskytuje širší prehľad o podnikových údajoch.

SQL Server 2019 poskytuje organizáciám robustnú, škálovateľnú a bezpečnú dátovú platformu, ktorá je pripravená na výzvy a požiadavky dnešného sveta založeného na údajoch. Vďaka pokročilým funkciám a flexibilite pomáha organizáciám maximalizovať ich hodnotu prostredníctvom efektívnej správy údajov.

Kategórie