AUTORIZOVANÝ ORIGINÁLNY VÝROBOK
DOPRAVA DO 24 HODÍN
PODPORA PROSTREDNÍCTVOM CHATU, E-MAILU A TELEFÓNU
BEZPLATNÁ HORÚCA LINKA +4969 - 173261340
 

Právna situácia

"Výrobca softvéru nemôže brániť ďalšiemu predaju svojich použitých licencií (...) . Výhradné právo na šírenie (...) rozmnoženiny programu sa vyčerpá prvým predajom."

 

Právna situácia v oblasti obchodu s použitým softvérom

Rozsudok Súdneho dvora EÚ z 3.7.2012, vec C-128/11

Výrobcovia softvéru sa nemôžu brániť proti ďalšiemu predaju použitého softvéru. Výhradné právo na šírenie kópie programu sa vyčerpá prvým predajom. Súdny dvor v tomto rozsudku uvádza, že zásada vyčerpania práva na šírenie sa uplatňuje nielen pri predaji kópií softvéru na dátových nosičoch, ale aj pri ich šírení stiahnutím z webovej stránky spoločnosti.

Rozsudok Komory pre verejné obstarávanie Münster z 1.3.2016, č. VK 1-2/16

Vylúčenie už použitého softvéru z verejných súťaží je v rozpore so zákonom o verejnom obstarávaní. Komora pre verejné obstarávanie vlády v Münsteri preto objasnila, že použitý softvér už nemôže byť vylúčený z verejných súťaží. Špecifikácia nového softvéru od spoločnosti Microsoft porušuje zásadu neutrality verejného obstarávania. Takéto obmedzenie už nebolo možné objektívne odôvodniť. Licencie z druhej ruky nie sú odchýlkami od originálu. Naopak, sú na nerozoznanie od pôvodnej verzie. VK Münster odporúča kupujúcim použitého softvéru, aby si nechali odinštalovanie kópie potvrdiť. Túto skutočnosť je možné dohodnúť v zmluve prostredníctvom tzv. dohody o výnimke. Ďalšia identifikácia reťazca práv nie je potrebná a nemožno ju požadovať.

Rozsudok Spolkového súdneho dvora zo 17.7.2013, vec č. I ZR 129/08

Spolkový súdny dvor vo svojom rozsudku z roku 2013 potvrdil, že obchodovanie s použitými softvérovými licenciami je zákonné. Približne rok po Európskom súdnom dvore sa BGH zaoberal aj právnou situáciou obchodovania s použitými softvérovými licenciami. Potvrdil rozhodnutie ESD v celom rozsahu.

BGH, rozsudok z 11.12.2014, vec č. I ZR 8/13

Spolkový súdny dvor rozhodol, že rozsudok Súdneho dvora EÚ sa vzťahuje aj na dohody o poskytovaní objemových licencií a ich rozdelenie. Týmto rozsudkom BGH zamietol odvolanie spoločnosti Adobe v celom rozsahu. Preto teraz platí, že softvérové licencie z hromadných zmlúv sa môžu predávať jednotlivo. Nákup jednotlivých použitých licencií z objemových zmlúv je teda právne bezpečný a pre kupujúcich použitého softvéru nepredstavuje žiadne riziko.

Spoločnosť Wiresoft Ltd. & Co. KG je vaším spoľahlivým partnerom pre nákup a predaj použitých objemových licencií. Ponúkame len originálny tovar a jeho dodávateľský reťazec kontrolujú audítorské spoločnosti. To isté platí aj pre nepoužiteľnosť licencií od predchádzajúcich vlastníkov. Pri kúpe dostanete všetky dokumenty, ktoré potrebujete na používanie použitého softvéru v súlade so zákonom!

OLG, rozsudok z augusta 2016, ref. 406 HKO 148/16

Vyšší krajinský súd v Hamburgu rozhodol, že nemožno požadovať zverejnenie reťazca práv. Týmto rozhodnutím OLG prestáva tvrdiť, že zverejnenie reťazca práv, t. j. predchádzajúcich vlastníkov licencie, je nevyhnutné pre obchod s použitým softvérom.

Naposledy zobrazené